?

Log in

No account? Create an account
Літера. Електронна бібліотека [userpic]

Біологія, екологія

12 травня 2009 (10:01)

Історія
(А - Б), (В - Г), (Д - З), (І - К), (Л - Н), (О - Р), (С - Т), (У - Я), (A - Z)
ЛітературознавствоМедицина
ФілософіяМовознавствоЕкономіка, менеджмент
Держава (ідеологія, політика, право)
(А - 3), (І - П), (Р - Я; A - Z)
СловникиМатематика, фізика
Релігія і церкваЕтнографія, фольклор
(А - Л), (М - Я; A - Z)
Мистецтво
Художня література
(А - І), (К - О), (П - Я; A - Z)
Біологія, екологіяРізне
Весь архів на одній сторінці • 20 років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє. Національна доповідь України. Київ, 2006 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Айвазян П. К., Докучаева Е. Н. Селекция виноградной лозы. Киев, 1960 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (13 - 16 серпня 2008 р., м. Кам'янець-Подільський). Київ, 2008 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (11 – 15 серпня 2009 р., м. Кременець). Тернопіль, 2009 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Анатомія свійських тварин. Підручник. За ред. С. К. Рудика. Київ, 2001 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Атлас верхнемеловой фауны Донбасса. Москва, 1974 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Атлас комах України. В. І. Гусєв, В. М. Єрмоленко, В. В. Свищук, К. А. Шмиговський. Київ, 1962 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Безсудинні рослини Лівобережного Лісостепу України (грунтові водорості, лишайники, мохоподібні). Байрак О. М., Гапон С. В., Леванець А. А. Полтава, 1998 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Бесцветные эвгленовые водоросли Украины. Ветрова З. И. Киев, 1980 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Бойко М. Ф. Анализ бриофлоры степной зоны Европы. Киев, 1999 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Бойко М. Ф. Чекліст мохоподібних України. Херсон, 2008 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Булавоусые чешуекрылые (Lepidoptera, Rhopalocera) Черниговской области Украины. Плющ И. Г., Шешурак П. Н., Зеленько Н. Ю. Нежин, 1993 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Визначник звірів УРСР. О. П. Корнєєв. Київ, 1952 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Визначник прісноводних водоростей УРСР. I. Синьо-зелені водорості - Cyanophyta. Частина 2. Н. В. Кондратьєва. Клас гормогонієві - Hormogoniophyceae. Київ, 1968 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Визначник прісноводних водоростей УРСР. I. Синьозелені водорості - Сyanophyta. Частина 1. Загальна характеристика синьозелених водоростей. Клас хроококові. Клас хамесифонові. Київ, 1984 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Визначник прісноводних водоростей УРСР. IІ. За ред. Я. В. Ролла, Д. О. Свіренко. Eugleninae. Київ, 1938 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Визначник прісноводних водоростей УРСР. IІІ. Частина 1. О. М. Матвієнко. Золотисті водорості - Chrysophyta. Київ, 1965 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Визначник прісноводних водоростей УРСР. ІІІ. Частина 2. Пірофітові водорості - Pyrrophyta. Київ, 1977 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Визначник прісноводних водоростей УРСР. IV. За ред. Я. В. Ролла, О. А. Коршіков. Volvocineae. Київ, 1938 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Визначник прісноводних водоростей УРСР. Х. О. М. Матвієнко, Т. В. Догадіна. Жовтозелені водорості - Xanthophyta. Київ, 1978 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Визначник прісноводних водоростей УРСР. ХІ. О. В. Топачевський, О. П. Оксіюк. Діамантові водорості - Bacillariophyta (Diatomeae). Київ, 1960 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Визначник прісноводних водоростей УРСР. ХІI. Н. О. Мошкова, І. О. Фролова. Червоні та бурі водорості (Rhodophyta, Phaeophyta). Київ, 1983 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Виноградов К. О. Іхтіофауна північно-західної частини Чорного моря. Київ, 1960 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Гайнріх Д., Гергт М. Екологія - dtv-Atlas. Київ, 2001 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Геоботанічне районування УРСР. Київ, 1977 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Глущенко В. И., Акулов А. Ю., Леонтьев С. Ю. Основы общей ситематики. Харьков, 2004 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Григора І. М., Соломаха В. А. Основи фітоценології. Київ, 2000 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Грисюк Н. М. и др. Дикорастущте пищевые, технические и медоносные растения Украины. Киев, 1989 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Грущинська І. Сторінками червоної книги України. Зникаючі рослини (djvu, додано 22.07.10.)
 • Губергриц А. Я., Соломченко Н. И. Лекарственные растения Донбасса. Донецк, 1966 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Давыдов В. Д. Огород круглый год. Донецк, 2006 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Долин В. Г. Определитель личинок жуков-щелкунов фауны СССР. Киев, 1978 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Екологічне управління. Підручник. В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. Київ, 2004 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Екологічний аудит. Підручник. В. Я. Шевчук, Ю. М. Сатлкін, В. М. Навроцький. Київ, 2000 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Екологія. Тлумачний словник. Мусієнко М. М. та ін. Київ, 2004 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Екологія і закон. Екологічне законодавство України. Книга 1. Київ, 1997 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Екологія і закон. Екологічне законодавство України. Книга 2. Київ, 1997 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Екофлора України. Том 1. Київ, 2000 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Екофлора України. Том 2. Я. П. Дідух, Р. І. Бурда, С. М. Зиман та ін. Київ, 2004 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Екофлора України. Том 3. Федорончук М. М., Дідух Я. П. та ін. Київ, 2002 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Екофлора України. Том 5. А. П. Ільїнська, Я. П. Дідух, Р. І. Бурда, І. А. Коротченко. Київ, 2007 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Ефетов К. А. Концепция системы русских и украинских зоологических названий. Симферополь, 2007 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Загороднюк І. В. Польовий визначник дрібних ссавців України. Київ, 2002 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Зайцев Ю.П. Чорноморські береги України. Київ, 2008 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Заповедная природа Донбасса. Путеводитель. Донецк, 1987 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Земноводные и пресмыкающиеся фауны Украины. Справочник-определитель. В. Е. Куриленко, Ю. Г. Вервес. Киев, 1998 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Зеров Д. К. Очерк филогении бессосудистых растений. Киев, 1972 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Іванов Є. А. Радіоекологічні дослідження. Навч. посібник. Львів, 2004 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Кажани України та суміжних країн. Керівництво для польових досліджень. Загороднюк І., Годлевська Л., Тищенко В., Петрушенко Я. Київ, 2002 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Клавиципитальные грибы СССР. Э. Э. Коваль. Киев, 1984 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Ключко З. Совки України. Київ, 2006 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Ковблюк М. М. Основи зоологічної номенклатури та систематики. Навчальний посібник. Сімферополь, 2008 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Корнюшин А. В. Двустворчатые моллюски надсемейства Pisidioidea Палеарктики (фауна, систематика, филогения). Киев, 1996 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Красильникова Т. В. Біологія. 10 - 11 класи. Наочний довідник. Київ - Харків, 2006 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Кунах В. А. Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та фізіолого-біохімічні основи. Київ, 2005 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Курілов О. В. Гідробіологія, конспект лекцій. Частина 1. Одеса, 2008 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Курілов О. В. Гідробіологія, конспект лекцій. Частина 2. Одеса, 2009 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Кушнір Г. П., Сарнацька В. В. Мікроклональне розмноження рослин. Теорія і практика. Київ, 2005 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Лаптєв О. О. Екологія рослин з основами біогеоценології. Київ, 2001 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Лісництво і агролісомеліорація. Випуск 114. Харків, 2008 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Лукьяненко И. А., Лукьяненко Н. В. Азбука овощевода-любителя. Днепропетровск, 1992 (pdf, додано 04.07.10.)
 • Малишко М. І. Екологічне право України. Навчальний посібник. Київ, 2001 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Марчак А. В. Ліс і довкілля. Навч. посібник. Вінниця, 1997 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Масюк Н. П., Костіков І. Ю. Водорості в системі органічного світу. Київ, 2002 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Матеріали ІІІ конференції молодих орнітологів України. Укл. В. М. Грищенко. Чернівці, 1998 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Мінарченко В. М. Лікарські судинні рослини України (медичне та ресурсне значення). Київ, 2005 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Мурашки України. В. Караваєв. Київ, 1936 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Мурашки України. ІІ частина. В. Караваєв. Київ, 1936 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Мосякин С. Л. Вид и видообразование у растений. Фитоэйдологические взгляды М. В. Клокова и современность. Киев, 2008 (pdf, додано 04.07.10.)
 • Наукові записки Одеської біологічної станції. Випуск 1. Київ, 1959 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Наукові записки Одеської біологічної станції. Випуск 2. Київ, 1960 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Наукові записки Одеської біологічної станції. Випуск 3. Київ, 1961 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Наукові записки Одеської біологічної станції. Випуск 4. Київ, 1962 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Наукові записки Одеської біологічної станції. Випуск 5. Київ, 1964 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Нєчаєв А. П. Незвичайні дива природи. Торонто, 1919 (djvu, додано 05.05.09.)
 • Нікітін І. І. Юрські відклади північної частини району канівських дислокацій та їх белемнітова фауна. Київ, 1969 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Определитель высших растений Украины. Доброчаева Д. Н., Котов М. И., Прокудин Ю. Н. и др. Киев, 1987 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Определитель лиственных мхов Украины. А. С. Лазаренко. Киев, 1955 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Определитель почвенных сумчатих грибов. Кириленко Т. С. Киев, 1978 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Определитель фауны Черного и Азовского морей. Том первый. Свободноживущие беспозвоночные. Простейшие губки, кишечнополостные, черви, щупальцевые. Киев, 1968 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Определитель фауны Черного и Азовского морей. Том второй. Свободноживущие беспозвоночные. Ракообразные. Киев, 1969 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Определитель фауны Черного и Азовского морей. Том третий. Свободноживущие беспозвоночные. Членистоногие, моллюски, иглокожие, щетинкочелюстные, хордовые. Киев, 1972 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Остапко В. М. Сосудистые растения юго-востока Украины. Донецк, 2010 (djvu, додано 27.12.10.)
 • Остапченко Л. І., Михайлик І. В. Біологічні мембрани. Методи дослідження структури та функцій. Навчальний посібник. Київ, 2006 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Печеночники и мхи Украины и смежных территорий. Краткий определитель. Бачурина А. Ф., Партыка Л. Я. Киев, 1979 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Пресноводные водоросли УРСР. Топачевский А. В., Масюк Н. П. Под ред. Макаревич М. Ф. Киев, 1984 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Протасов А. А. Биоразнообразие и его оценка. Концептуальная диверсикология. Киев, 2002. (djvu, додано 04.07.10.)
 • Птахи України. Польовий визначник. Марисова І. В., Талпош В. С. Київ, 1984 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Рельеф, растительность и почвы Харьковской губ. Доклады Харьковскому обществу сельского хозяйства профессора А. Н. Краснова. Харьков, 1893 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Савельев В. Ф. 300 советов виноградарю-любителю. Донецк, 1975 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Сад и огород в квартире. Справ. пособие. Сост. А. К. Поляков. Донецк, 1990 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Садоводу-любителю. Донецк, 1986 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Семенов А. И. О грибах и грибниках. Справ. по сбору грибов в Крыму. Симферополь, 1990 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Смогоржевський Л. О. Пернаті друзі. Київ, 1977 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Современная эволюционная морфология. Воробьева Э. И., Мирзоян Э. Н., Мамкаев Ю. В. и др. Киев, 1991 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Сокур І. Т. Історичні зміни та використання фауни ссавців України. Київ, 1961 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Справочник по климату СССР. Выпуск 10. Украинская ССР. Часть III. Ветер. Ленинград, 1967 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Сравнительная биохимия водорослей. Барашков Г. К. Киев, 1972 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Стадниченко А. П. Прудовиковые и чашечковые (Lymnaeidae, Acroloxidae) Украины. Киев, 2004 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Талиев В. Введение в ботаническое исследование Харьковской губернии. Харьков, 1913 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Терентьєв П. В., Чернов С. А. Стислий визначник земноводних і плазунів СРСР. Київ - Харків, 1937 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Українська етномофауністика. Том 1, № 1. Київ, 2010 (djvu, додано 09.03.11.)
 • Українська етномофауністика. Том 1, № 3. Київ, 2010 (djvu, додано 09.03.11.)
 • Українська етномофауністика. Том 1, № 4. Київ, 2010 (djvu, додано 09.03.11.)
 • Фауна України. Том 1. Випуск 1. Ссавці. Загальна характеристика ссавців. Комахоїдні, кажани. Київ, 1956 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Фауна України. Том 1. Ссавці. Випуск 3. Куницеві. В. І. Абелєнцев. Київ, 1968 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 4. Загальна характеристика птахів. Курині. Голуби. Рябки. Пастушки. Журавлі. Дрофи. Кулики. Мартини. Київ, 1957 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Фауна України. Том 4. Птахи. О. Б. Кістяківський. Київ, 1957 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 4. Птахи. Випуск 1. Гагари, норці трубконосі, веслоногі, голінасті, фламінго. Л. О. Смогоржевський. Київ, 1979 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Фауна України. Том 5. Випуск 2. Птахи. Хижі птахи. Київ, 1997 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Фауна Украины. Том 5. Выпуск 3. Птицы. Гусеобразные. Киев, 1991 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Фауна України. Том 7. Земноводні та плазуни. В. І. Таращук. Київ, 1959 (pdf, додано 18.08.10.) (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 8. Риби. Випуск 1. Личинкохордові, безчерепні, хребетні. П. Й. Павлов. Київ, 1980 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 8. Риби. Випуск 2. Коропові. Частина 1. Ю. В. Мовчан, А. І. Смірнов. Київ, 1981 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 8. Риби. Випуск 2. Коропові. Частина 2. Ю. В. Мовчан, А. І. Смірнов. Київ, 1983 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Фауна Украины. Том 8. Рыбы. Выпуск 3. Ю. В. Мовчан. Киев, 1988 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 8. Риби. Випуск 4. Окунеподібні. А. Я. Щербуха. Київ, 1982 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Фауна Украины. Том 8. Рыбы. Выпуск 5. А. И. Смирнов. Киев, 1986 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 10. Рогохвостики та пильщики. Випуск 2. Тентредоподібні пильщики. Київ, 1972 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 10. Рогохвостики та пильщики. Випуск 3. Тентредоподібні пильщики. Київ, 1975 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна Украины. Том 11. Паразитические перепончатокрылые. Выпуск 2. Ихневмониды - метопиины. В. И. Толканиц. Киев, 1987 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 12. Бджолині. Випуск 4. Бджоли-колетиди. Г. З. Осичнюк. Київ, 1970 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 12. Бджолині. Випуск 5. Бджоли-андреніди. Г. З. Осичнюк. Київ, 1977 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна Украины. Том 14. Длинноусые двукрылые. Выпуск 2. Е. Н. Савченко. Комары-лимонииды. Киев, 1986 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 14. Довговусі двокрилі. Випуск 3. Комарі-лімоніїди. Є. М. Савченко. Київ, 1982 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна Украины. Том 14. Длинноусые двукрылые. Выпуск 4. Е. Н. Савченко. Комары-лимонииды. Подсемейство лимониины. Киев, 1985 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 15. Молі горностаєві. Випуск 6. Іпономеутиди, аргірестиїди. <>bЗ. С. Гершензон</b>. Київ, 1974 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 15. Листовійки. Випуск 10. Ю. О. Костюк. Тортрицини. Київ, 1980 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Фауна України. Том 16. Совки квадрифіноїдного комплексу. Випуск 6. З. Ф. Ключко. Київ, 1978 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 17. Випуск 4. Блохи. В. І. Юркіна. Київ, 1961 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 19. Жуки. Випуск 3. В. Г. Долін. Жуки-ковалики. Агрипніни, негастріїни, диміни, атоїни, естодини. Київ, 1982 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Фауна Украины. Том 19. Жесткокрылые. Випуск 10. Л. С. Черней. Жуки-чернотелки. Киев, 2005 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 19. Жуки. Випуск 16. В. М. Бровдій. Жуки-листоїди, хризомеліни. Київ, 1977 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 19. Випуск 17. Жуки-листоїди, галеруцини. В. М. Бровдій. Київ, 1973 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 20. Випуск 2. Фулгороїдні цикадові. В. М. Логвиненко. Київ, 1975 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 21. Випуск 1. Щитники. В. Г. Пучков. Київ, 1961 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Фауна України. Том 21. Випуск 2. Крайовики. В. Г. Пучков. Київ, 1962 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Фауна України. Том 21. Випуск 3. Лігеїди. В. Г. Пучков. Київ, 1969 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Фауна України. Том 21. Випуск 4. Беритиди, червоноклопи, пієзматиди, підкорники і тингіди. В. Г. Пучков. Київ, 1974 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Фауна Украины. Том 21. Полужесткокрылые. Выпуск 5. Хищнецы. Пучков П. В. Киев, 1987 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Фауна України. Том 22. Випуск 3. Воші. Г. Д. Сергієнко. Київ, 1974 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 24. Випуск 1. Мохуватки. В. Д. Брайко. Київ, 1983 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна Украины. Том 25. Клещи. Випуск 21. Низшие орибатиды. Г. Д. Сергиенко. Киев, 1994 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна Украины. Том 26. Выпуск 1-2. Высшие ракообразные. Десятиногие ракообразные. Киев, 2004 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Фауна України. Том 26. Вищі раки. Випуск 3. Річкові раки. С. Я. Бродський. Київ, 1981 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна Украины. Том 26. Высшие ракообразные. Випуск 7. Мизиды. Т. И. Комарова. Киев, 1991 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна Украины. Том 29. Моллюски. Выпуск 1. Книга 1. В. В. Анистратенко, О. Ю. Анистратенко. Киев, 2001 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна Украины. Том 29. Моллюски. Выпуск 1. Книга 2. В. В. Анистратенко, А. П. Стадниченко. Киев, 1994 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна Украины. Том 29. Моллюски. Выпуск 4. Прудовиковообразные. А. П. Стадниченко. Киев, 1990 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фауна України. Том 29. Молюски. Випуск 9. Перлівницеві, кулькові. А. П. Стадниченко. Киев, 1984 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України. Київ - Львів, 2002 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Флора водорослей континентальных водоемов Украины. Эвгленофитовые водоросли. З. И. Ветрова. Выпуск 1. Часть 2. Киев, 1993 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Флора грибов Украины. Аграриковые грбы. Вассер С. П. Киев, 1980 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Флора грибов Украины. Базидиомицеты. Аманитальные грибы. Киев, 1992 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Флора грибов Украины. Оперкулятные дискомицеты. М. Ф. Смицкая. Киев, 1980 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Флора мохів УРСР. Андрієві, брієві. У чотирьох випусках. Випуск 1. Київ, 1987 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Флора мохів УРСР. Андрієві, брієві. У чотирьох випусках. Випуск 2. Київ, 1988 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Флора мохів УРСР. Андрієві, брієві. У чотирьох випусках. Випуск 3. Київ, 1989 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Флора мохів УРСР. Андрієві, брієві. У чотирьох випусках. Випуск 4. Київ, 2003 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Флора УРСР. Том V. Київ, 1953 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Флора УРСР. Том І. Київ, 1936 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Флора УРСР. Том Х. Київ, 1961 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Хохуля (Desmsns moschata) в басейні Сіверського Дінця. За ред. І. Загороднюка. Київ, 2002 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Червона книга України. Рослинний світ. Під заг. ред. Я. П. Дідуха. Київ, 2009 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Червона книга України. Тваринний світ. За ред. І. А. Акімова. Київ, 2009 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Чопик В. И. Редкие и исчезающие растения Украины. Справочник. Киев, 1978 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Юрские и меловые моллюски Украины. Палеонтологический справочник. Ямниченко И. М., Астахова Т. В. Киев, 1984 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Яблонський В., Яблонська О. Наукознавство. Основи наукових досліджень у тваринництві та ветеринарній медицині. Навчальний посібник для системи магістратури, аспірантури та докторантури. Київ, 2007 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Bukhtiyarova L. Diatoms of Ukraine. Inland waters. Kyiv, 1999 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Chernobyl. Looking back to go forward. Vienna, 2008 (pdf, додано 29.10.09.)
 • Financing energy efficiency and climate change migration. A guide for investors in Belarus, Bulgaria, Kazakhstan, the Russian Federation, and Ukraine. New York - Geneva, 2005 (pdf, додано 29.10.09.)
 • The Handbook of Environmental Chemistry. Volume 5, Part Q. The Black Sea Environment. Kostianoy A., Kosarev A. N. 2008 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. S. L. Mosyakin, M. M. Fedoronchuk. Kiev, 1999 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Yablokov A. V., Nesterenko V. B., Nesterenko A. V., Sherman-Nevinger J. D. Chernobyl. Consequences of the Catastrophe for People and the Environment. 2010 (djvu, додано 01.03.11.)

Comments

Posted by: Едм (adzja)
Posted at: 12 березня 2010 19:23 (UTC)

Дещо з україномовної мед. літератури (другие новости по теме).

Стало в пригоді в доповненні укрвікі. Якогось милого перекладають з російських підручників статті. Разом з тим народжують стільки нових термінів для вітчизняної медицини, сміх та й годі.

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 13 березня 2010 05:19 (UTC)

Дякую!

Posted by: Василь Ф. (VuduUa)
Posted at: 25 червня 2015 07:36 (UTC)
Фауна України

Вітаю. Дуже здивований такою гарною підбіркою, але усі лінки не працюють. Не варто на російських ресурсах щось зберігати. Можете підказати де завантажити всі томи одним махом?:))

Posted by: Едм (adzja)
Posted at: 08 липня 2010 12:56 (UTC)
Дещо від ceemar.org

Зайцев Ю.П. Чорноморські береги України. Київ,2008.pdf
Наукові записки Одеської біологічної станції - випуск 5. Під ред. Виноградов К.О. Київ, 1964.pdf
Курілов О.В. Гідробіологія, конспект лекцій - частина 2. Одеса, 2009.pdf
Курілов О.В. Гідробіологія, конспект лекцій - частина 1. Одеса, 2008.pdf
Наукові записки Одеської біологічної станції - випуск 3. Під ред. Виноградов К.О. Київ, 1961.pdf
Наукові записки Одеської біологічної станції - випуск 1. Під ред. Виноградов К.О. Київ, 1959.pdf
Наукові записки Одеської біологічної станції - випуск 4. Під ред. Виноградов К.О. Київ, 1962.pdf
Наукові записки Одеської біологічної станції - випуск 2. Під ред. Виноградов К.О. Київ, 1960.pdf
Виноградов К.О. Іхтіофауна північно-західної частини Чорного моря. Київ, 1960.pdf

http://gettyfile.com.ua/563858

Переглянув весь список книг. Українською незначний відсоток й то частина з них автореферати дисертацій, статі та біографічні довідки.

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 08 липня 2010 13:03 (UTC)
Re: Дещо від ceemar.org

Дуже дякую!

Posted by: Едм (adzja)
Posted at: 12 липня 2010 11:42 (UTC)
Библиотека "Флора и Фауна"

Тут, вагома частина з 2450 видань стосуються України чи видані в Україні. Якщо є зацікавленість в доборі саме книг українською (всі назви російськомовні) то готовий для справи поділитись часом та іншими ресурсами.

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 12 липня 2010 11:55 (UTC)
Re: Библиотека "Флора и Фауна"

Дякую!
Наразі готується велике оновлення з вагомою часткою природознавства. Коли воно буде опубліковано, варто буде порівняти і перенести звідти те, чого немає.
Ну і цікавлять, звичайно ж, не тільки україномовні, але й видані в Україні (чи УРСР) російськомовні книжки, а також іноземні видання всіма мовами з "українською" тематикою.

Якщо маєте вільний час і бажання - є робота. Треба продивитися ці три списки і знайти там те, чого немає в "Літері" (якщо таке знайдеться)/ Дякую.

Posted by: Едм (adzja)
Posted at: 12 липня 2010 12:52 (UTC)
Re: Библиотека "Флора и Фауна"

Так, у мене був вільний час. Уважно переглянув 1ший та другий список до 6ї сторінки включно. По результату співставлення назв не бачу наступних книг:

http://tab.net.ua/sites/files/site_name.UkrHistory/id.137755/
http://tab.net.ua/sites/files/site_name.UkrHistory/id.137810/
http://tab.net.ua/sites/files/site_name.UkrHistory/id.139557/
http://tab.net.ua/sites/files/site_name.UkrHistory/id.138349/
http://tab.net.ua/sites/files/site_name.UkrHistory/id.138002/

Posted by: Едм (adzja)
Posted at: 12 липня 2010 13:52 (UTC)
Re: Библиотека "Флора и Фауна"

Ще варто зауважити особливість каталогу. Сторінка не просто колекції книг, а проект де покращуються наявні в мережі скани, про що йде мова в останньому рядку напроти назв.

Posted by: Едм (adzja)
Posted at: 14 липня 2010 05:21 (UTC)
Re: Библиотека "Флора и Фауна"

Перелік українських видань бібліотеки, а також такий що відсортований за прізвищем. + Животные Справочник 1972 Линдберг Г.У., Герд А.С. Словарь названий пресноводных рыб СССР на языках народов СССР и европейских стран. Л., 1972, DjVu

В принципі, і в майбутньому слід чекати саме на цьому ресурсі нових видань, враховуючи покращення якості сканів і регулярне оновлення до сьогоднішнього дня з 2001 року.

Список був отриманий в результаті сортування за наступними містами: Киев, Львов, Винница, Днепропетровск,
Одесса, Харьков, Житомир, Нежин, Херсон. Ймовірно якесь ще місто пропустив) А також по темам Азовського і Чорного морів.

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 14 липня 2010 06:20 (UTC)
Re: Библиотека "Флора и Фауна"

Дякую!

11 Читати коментарі