?

Log in

No account? Create an account
Літера. Електронна бібліотека [userpic]

Релігія і церква

12 травня 2009 (04:01)

Історія
(А - Б), (В - Г), (Д - З), (І - К), (Л - Н), (О - Р), (С - Т), (У - Я), (A - Z)
ЛітературознавствоМедицина
ФілософіяМовознавствоЕкономіка, менеджмент
Держава (ідеологія, політика, право)
(А - 3), (І - П), (Р - Я; A - Z)
СловникиМатематика, фізика
Релігія і церкваЕтнографія, фольклор
(А - Л), (М - Я; A - Z)
Мистецтво
Художня література
(А - І), (К - О), (П - Я; A - Z)
Біологія, екологіяРізне
Весь архів на одній сторінці • Акафист преподобным и богоносным отцем нашим Антонию и Феодосию Печерским. Коломыя, 1903 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Альманах русько-українськох богословів. Зібрав О. Сушко. Львів, 1902 (pdf, додано 19.05.09)
 • Андибер Г. Святий Петро з Неархії. Життя, наука, чудеса, муки, смерть і прославлення великого угодника божого Петра Нешкребтаного. Нью Йорк, 1918 (djvu, додано 05.05.09.)
 • Андреєв Н. Початки релігії. Нью-Йорк, 1918 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Андрусишин Б. І. Церква в Українській державі 1917 - 1920 рр. (доба Директорії УНР). Навч. посібник. Київ, 1997 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Архітектурний ансамбль Резиденції Митрополитів Буковини і Далмації у Чернівцях - міст культур у європейській самоідентифікації. Чернівці, 2008 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Береславський М. З історії Української Греко-Католицької Церкви. Львів, 1992 (pdf, додано 08.08.09.)
 • Бессонова С. С. Религиозные представлени скифов. Киев, 1983 (pdf, додано 08.08.09.)
 • Бичинський З. Іван Гус. Чеський мученик, його життя, науки і смерть. Пітсбурґ, 1916 (pdf, додано 06.11.09.)
 • Біблія. Книги священного писання Старого та Нового Заповіту. Пер. Патріарха Філарета. Київ, 2004 (pdf, додано 26.05.10.)
 • Бондарчук П. М. Релігійність населення України у 40-80-х роках ХХ ст. Соціокультурні впливи, особливості, тенденції змін. Київ, 2009 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Борисов Н. С. Церковные деятели средневековой Руси XIII-XVII вв. Москва, 1983 (djvu, додано 08.08.09.)
 • Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939 - 1950). Львів, 288 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI - первой половине XVII в. Часть II. Брестская уния 1596 г. Исторические последствия события. Москва, 1996 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Бухарєва І. В., Даниленко В. М., Окіпнюк В. М., Преловська І. М. Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церква (1921 - 1939). Київ, 2011 (djvu, додано 27.04.12.)
 • В ХХ годовщину кончины Ивана Гр. Наумовича. Львов, 1911 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Вайт Е. Г. Велика боротьба в часі християнських віків (pdf, додано 16.11.09.)
 • Васянович Г. П., Онищенко В. Д. Ноологія особистості. Львів, 2007 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Вейнберг Л. Б. Распространение христианства на Украине. Воронеж, 1889 (pdf, додано 17.09.09.)
 • Войналович В. А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940 - 1960-х років. Політологічний дискурс. Київ, 2005 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Войтков А. Иов Базилевич, епископ переяславский, и участие его в церковно-политической жизни Польской Украины (1771 - 1776). Киев, 1903 (pdf, додано 30.05.09.)
 • Голубева С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Том II. Киев, 1898 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Ґудзяк Б. Криза і реформа. Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії. Львів, 2000 (djvu, додано 17.09.09.)
 • Даниленко С. Т. Униаты. Москва, 1972 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Дедов В. Н. Святые горы. От забвения к возрождению. Киев, 1995 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Дерев'яні церкви в Україні. Торонто (pdf, додано 20.08.11.)
 • Доброер А. Межконфессиональный диалог в современной Украине (опыт богословского анализа). Одесса, 2003 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя. Тотемна система в Австралії. Київ, 2002 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Єргензен Й. Притчі. Львів, 1922 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Ерышев А. А. Религиоведение. Киев, 2003 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Життя Ісуса Христа. Скрентон, 1905 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Жовква О. І. Архітектура православних духовних навчальних закладів України. Чернівці, 2009 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Жолдоков В. О. Релігійгтй фактор міжетнічних відносин на початку ХХІ століття (соціально-філософський аналіз). Київ, 2009 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Завадська В., Музиченко Я., Таланчук О., Шалак О. 100 найвідоміших образів української міфології. Київ, 2002 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Збірник песней церковних. Зібрав о. О. Козаневич. Жовква, 1898 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Зубарь В. М. Боги и герои античного Херсонеса. Киев, 2005 (pdf, додано 26.05.10.)
 • Зубов М. І. Слов'янські повчання проти язичництва в лінгвотекстологічному висвітленні. Дисертація. Одеса, 2005 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Игумения Серафима. История Киево-Печерской лавры. Книга І. (ХІ - первая половина ХІІІ в.). Киев, 2001 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Ідзьо В. Митрополит Андрій Шептицький на шпальтах російської преси та часопису українців Росії _Украинская жизнь_ у 1914 - 1917 роках. Львів, 2007 (pdf, додано 22.04.10.)
 • Историко-статистическое описание Харьковского кафедрального Успенского собора. Харьков, 1894 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Історія релігії в Україні. Навчальний посібник. Колодний А. М., Яроцький П. Л., Лобовик Б. О. та ін. Київ, 1999 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Історія релігії. Збірник документів і матеріалів. Упор. Е. В. Бистрицька, І. С. Зуляк. Тернопіль, 2003 (pdf, додано 08.08.09.)
 • Катрій Ю. Я., о. Пізнай свій обряд. Літургійний рік української католицької церкви. Частина І. Нью-Йорк - Рим, 1982 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Кіндзявський-Пастухів С. Становлення і дозрівання української вітки Церкви Христової (аналітична довідка). Моя Україна і ваша. Нью-Йорк, 1969 (djvu, додано 16.10.09.)
 • Киево-Софийский кафедральный собор. Киев, 1869 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Киевские пещеры и Киево-Печерская лавра. Киев, 1864 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Кирило Єрусалимський. Містагогійні катехизи. Львів, 2009 (pdf, додано 08.08.09.)
 • Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство. Навчальний посібник. Київ, 2004 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Климишин І. А. Вчені знаходять Бога. Івано-Франківськ, 2004 (pdf, додано 26.05.10.)
 • Климишин І. А. Основи пасхалії з таблично-географічним їх відображенням. Івано-Франківськ, 2005 (pdf, додано 26.05.10.)
 • Копыл А. Г. Из истории храмов Бахмута. Артемовск, 1993 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Корчмарик Б. Ф. Християнізація Європейського сходу і месіяністичні аспірації Москви. Торонто - Нью-Йорк, 1973 (djvu, додано 19.12.09.)
 • Костомаров М. І. Слов'янська міфологія. Київ, 1994 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Коструба Т. Віра наших предків. 1946 (djvu, додано 22.04.10.)
 • Кунов Г. Як повстала релігія і вірування в богів. Київ - Берлін, 1922 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Левдар И. Жизнь св. Георгия. Ужгород (djvu, додано 30.11.10.)
 • Левицький О. Єзуїтська преподобниця. Вінніпеґ, Ман (djvu, додано 28.11.09.)
 • Лешан В. Ю. Основи релігієзнавства. Підручник. Чернівці, 2005 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Липинський В. К. Релігія і церква в історії України. Філадельфія, 1925 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Липинський В. К. Релігія і церква в історії України. Київ, 1993 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Липківський В., митр. Відродження церкви в Україні 1917 - 1930. Торонто, 1959 (djvu, додано 05.02.10.)
 • Лист пастирський Високопреосвященого Андрея Шептицького до руської інтелігенції. Жовква, 1901 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Ліквідація УГКЦ (1939-1946). Документи радянських органів державної безпеки. Том І. Київ, 2006 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Ліквідація УГКЦ (1939-1946). Документи радянських органів державної безпеки. Том ІІ. Київ, 2006 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Ліковський Е. Берестейська унія (1596). Львів, 1916 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Лінч, Джозеф Г. Середньовічна церква. Коротка історія. Київ, 1994 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Лозко Г. Українське язичництво. Київ, 1994 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Лужницький Л. Оставитє детєй, приходити ко мне. Ч. ІІІ. Поясненє до науки катихизму. Львів, 1911 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Лучкай М. Церковныя беседы. На все недели рока на поучение народное. Часть первая. Будинь, 1831 (djvu, додано 18.09.10.)
 • Львівський музей історії релігії та атеїзму. Нарис-путівник. Львів, 1974 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Махов А. Е. Hostis Antiquus. Категории и образы средневековой хроистианской демонологии. Опыт словаря. Москва, 2006 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Мельниченко В. Ю. Українські наголоси московських храмів. Москва, 2010 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Мищенко Э. И. Речи свясого апостола Петра в книге деяний апостольских. Киев, 1907 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Молитвенный щит. Харьков, 2006 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Молитвы к 45 чудотворным иконам Божией Матери. Спасо-Преображенский Мгарский монастырь, 2004 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Мясоедов В. Фрески северного притвора Софийского собора в Киеве. СПб, 1915 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Новицкий О. О первоначальном переводе священного писания на славянский язык. Киев, 1837 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Огієнко І. (митр. Іларіон). Приєднання церкви української до московської в 1686 році. Вінніпеґ, 1948 (djvu, додано 15.12.09.)
 • Огієнко І. Свята відправа, вечірня і рання. Львів-Київ, 1922 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Огієнко І. Українська церква. Том 1. Прага, 1942 (pdf, додано 06.06.09.)
 • Огієнко І. Українська церква. Том 2. Прага, 1942 (pdf, додано 06.06.09.)
 • Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. 1701 - 1839. Том ІІ. СПб, 1907 (pdf, додано 04.07.09.)
 • Остащук І. Релігійна символіка. Посібник. Івано-Франківськ, 2008 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Острозька біблія. Львів, 2007 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональнім. СПб, 2008 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Павлов С. В., Мезенцев К. В., Любіцева О. О. Географія релігій. Навчальний посібник. Київ, 1999 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Памятники полемической литературы в Западной Руси. Книга вторая. Петербург, 1882 (djvu, додано 09.10.09.)
 • Патріарх протестантів Мартин Лютер. Філадельфія, 1917 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Патріярхат. № 1. 2009 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Плачинда С. Словник давньо-української міфології. Київ, 1993 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Покровский В. Жизнеописание подвижников Западной Украины. 1992 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Православные храмы и монастыри Харьковской губернии 1681 - 1917 гг. Альбом-каталог. Харьков, 2007 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Прибєга Л. В. Дерев'яні храми Українських Карпат. Київ, 2007 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Псалтырь во языце церковно-словенском с переводом на язык народно руский о. Александра Бачинского. Львов, 1903 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Рассел. Д. Б. Сатана. Восприятие зла в ранней христианской традиции. СПб, 2001 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Релігійна політика в Україні у 1960-х - 1980-х роках і сучасна практика міжконфеційних відносин. П. М. Бондарчук, В. М. Даниленко, В. О. Крупина, О. Н. Кубальський. Відп. ред. В. М. Даниленко. Київ, 2010 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Русанова И. П., Тимощук Б. А. Языческие святилища древних славян. Москва, 2007 (djvu, додано 17.09.09.)
 • Сборник из лекций бывших профессоров Киевской духовной академии. Киев, 1869 (djvu, додано 24.05.09.)
 • Свєнціцька В. І., Сидор О. Ф. Спадщина віків. Укр. малярство XIV - XVIII ст. у музейних колекціях Львова. Львів, 1990 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Священномученик Василій, Митрополит Київський і всієї України. Київ-Тернопіль, 2008 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Семотюк О. П. Буддизм. История и современность. Ростов-на-Дону - Харьков, 2005 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Серафима (ігуменя). Історія Києво-Печерської лаври. Історико-богосл. дослідж. Київ, 2001 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Словник античної міфології. Упоряд. Козовик І. Я., Пономарів О. Д. Київ, 1989 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Словник античної мітології. Упоряд. Козовик І. Я., Пономарьов О. Д. Тернопіль, 2006 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Словник церковно-обрядової термінології. Пуряєва Н. Львів, 2001 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Слов’янські вірування. Писемні джерела до вивчення курсу "Релігієзнавство" для студентів гуманітарного факультету денної форми навчання. Укладач В. О. Артюх. Суми, 2009 (doc, додано 06.11.09.)
 • Служба Божа св. Йоанна Золотоустого. Торонто (djvu, додано 01.03.11.)
 • Сосенко К. Праджерело українського релігійного світогляду. Львів, 1923 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Статут Василіянського чину святого Йосафата. Історія, правила, статут, додатки. Жовква, 2010 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Степанов І. Нарис розвитку релігійних вірувань. Порадник для партійних і радянських шкіл. 1925 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Степовик Д. Історія української ікони Х - ХХ ст. Київ, 2004 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Стефанюк С. К., Голянчук Р. М. Християнська педагогіка. Плекання кращих людських чеснот. Вип. 2. За заг. ред. С. К. Стефанюк. Харків, 2010 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Стороженко Н. В. Западно-русские провинциальные сеймики во второй половине XVII века. Киев, 1888 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Студинський К. Львівська духовна семінарія в часах Маркіяна Шашкевича (1829 - 1843). Львів, 1916 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Сушко О. Альманах руско-українських богословів. Львів, 1902 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Табак Ю. Православ'я і католицтво. Основні догматичні та обрядові розбіжності (Короткі нариси). Львів, 2007 (pdf, додано 08.08.09.)
 • Тарас Я. Українська сакральна дерев'яна архітектура. Ілюстрований словник-довідник. Львів, 2006 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Томашівський С. Церковний бік української справи. Відень, 1916 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Требник митрополита Петра Могили. Том 1. Київ, 1996 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Требник митрополита Петра Могили. Том 2. Київ, 1996 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Тригуб О. П. Російська православна церква в Радянській Україні 20-30-х рр. ХХ ст. Інституціний розкол та міжконфесійні відносини. Київ, 2009 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Труды киевской духовной академии. Том І. Киев, 1899 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Указатель святыни и священных достопамятностей Киева. 1853 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Українська православна церква. Нагороди і титули. Довідково-енциклопедичне видання. Уклад. Болгов В. В., Болгов І. В. Київ, 2009 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Український іконопис ХІІ - ХІХ ст. з колекції НХМУ. Хмельницький - Київ, 2005 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Ульяновський В. Митрополит Київський Спиридон. Образ крізь епоху, епоха крізь образ. Київ, 2004 (pdf, додано 08.08.09.)
 • Ульяновський В. І. Церква в Українській державі 1917 - 1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського). Навч. посібник. Київ, 1997 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Ульяновський В. І. Церква в Українській державі 1917 - 1920 рр. (доба Української Центральної Ради). Навч. посібник. Київ, 1997 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Унія в Америці. Причинок до відносин руської церкви. Нью-Йорк, 1902 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Утрення во святую и великую неделю Пасхи. Коломыя, 1907 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Филарет (Д. Г. Гумилевский). Историко-статистическое описание Харьковской эпархии в трех томах. Том І. Харьков, 2005 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Филарет (Д. Г. Гумилевский). Историко-статистическое описание Харьковской эпархии в трех томах. Том ІІІ. Харьков, 2006 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Филарет. Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Отделение І. Краткий обзор епархии и монастыри. Москва, 1852 (pdf, додано 15.12.09.)
 • Флеров И. О православных церковных братствах, противоборствовавших унии в Юго-Западной России, в XVI, XVII, и XVIII столетиях. СПб, 1857 (репринт 1996) (djvu, додано 17.09.09.)
 • Франко І. Народна справа і попи. Нью-Йорк, 1918 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Хабурський С. Благодарім Господа. Молитовник для вірних. Львів, 1943 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Харлампович К. В. Малороссийское влияние на Великорусскую церковную жизнь. Том І. Казань, 1914 (pdf, додано 06.11.09.)
 • Холмский народный календарь на 1884 год. Варшава, 1883 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Холмский народный календарь на 1886 год. Год второй. Киев, 1885 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Холмский народный календарь на 1889 год. Год пятый. Петроград, 1888 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Холмский народный календарь на 1890 год. Год шестой. Петроград, 1889 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Холмский народный календарь на 1892 год. Год восьмой. Петроград, 1891 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Холмский народный календарь на 1893 год. Год девятый. Петроград, 1892 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Хоффманн Х. Звезды и Боги. Астрально-мифологическая школа в религиоведении. Пер. Ю. А. Бабинова. Севастополь, 2003 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Хоффманн Х. О религии и религиоведении. Севастополь, 2006 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Храми України. Альбом. Київ, 2000 (djvu, додано 19.12.09.)
 • Церква Богородиці Десятинна в Києві. До 1000-ліття освячення. Київ, 1996 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Чос В. Історія християнства в Україні. Сміла, 2007 (pdf, додано 04.07.09.)
 • Шептицький А. Канадійським русинам. Жовква, 1911 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Энциклопедия сакральной географии. Екатеринбург, 2005 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Як то Русь ходила слідами Данила. Пропамятна книга першого русько-народного паломництва в Святу Землю. Жовква, 1907 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Bishop G. B. H. Tales of Moscovy and the Ukraine. London (djvu, додано 30.11.10.)
 • Brykowski R. Lemkowska drewniana architektura cerkiewna w Polsce, na Slowacji i Rusi Zakarpackiej. 1986 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Likowski E. Dzeje kosciola unickiego na Litwie i Rusi w XVIII s XIX wieku. Poznan, 1880 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Likowski E. Dzeje kosciola unickiego na Litwie i Rusi w XVIII s XIX wieku. Warszawa, 1906 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Likowski E. Unia Brzeska (r. 1596). Warzsawa, 1907 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Naumescu V. Modes of Religiosity in Eastern Christianity. Religious Processes and Social Change in Ukraine. 2006 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Pisma polityczne Ks. Jozefa Weresczynskiego, biskupa kijowskiego, opata benedyktynskiego w sieciechowie. Krakow, 1858 (pdf, додано 06.06.09.)
 • Ramet S. P. Religious Policy in the Soviet Union. Cambridge, 2005 (pdf, додано 01.03.11.)

Comments

Posted by: odyn_1 (odyn_1)
Posted at: 12 травня 2010 17:57 (UTC)
опечатка

Хоффманн Х. Звезды и Боги. Астрально-мифологическая школа в (!)религиоыедении(!).

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 12 травня 2010 19:17 (UTC)
Re: опечатка

Дякую, виправлено.

Posted by: ((Анонімно))
Posted at: 28 березня 2011 14:09 (UTC)
Пропам'ятна книга

Як то Русь ходила слідами Данила. Пропамятна книга першого русько-народного паломництва в Святу Землю. Жовква, 1907 (pdf, додано 29.09.09.) У кого є така книга, або нащадки паломників в Святу Землю, будьте добрі, відгукніться! Моя електронка tymakhvolodymyr@ukr.net Чекаю з нетерпінням. Володимир.

Posted by: Религиовед (verigi_ru)
Posted at: 16 вересня 2010 05:25 (UTC)

Спасибо за книги!

Также приглашаем посетить нашу библиотеку по религиоведению:

http://verigi.ru/

Здесь, например, есть книга украинского религиоведа Ерышева А.А., в которой рассказывается про положение религий в истории Украины, а также дает небольшой анализ развития украинского религиоведения. Посмотрите, может быть, добавите в свою библиотеку:

Ерышев А.А. - Религиоведение. Киев: МАУП, 2003

С уважением, модератор сайта Вериги.ру

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 16 вересня 2010 06:24 (UTC)

Дякую!

У Вас чудовий сайт.

Posted by: ravlychok (ravlychok)
Posted at: 23 листопада 2010 09:47 (UTC)
не качається :/

Чомусь не качається це: "Як то Русь ходила слідами Данила. Пропамятна книга першого русько-народного паломництва в Святу Землю. Жовква, 1907 (pdf, додано 29.09.09.)"

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 23 листопада 2010 09:53 (UTC)
Re: не качається :/

У мене все завантажується. У чому саме проблема - обривається завантаження, пише помилку, не відкривається завантажений файл?

Posted by: ravlychok (ravlychok)
Posted at: 23 листопада 2010 10:57 (UTC)
Re: не качається :/

обривається завантаження, а інші файли вантажаться нормально.

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 23 листопада 2010 11:45 (UTC)
Re: не качається :/

Спробуйте звідси.

(Deleted comment)
Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 23 листопада 2010 18:10 (UTC)
Re: не качається :/

1) Перевірте, чи не повністю файл закачався; 2) спробуйте встановити останню версію програми, якою відкриваєте pdf.

Posted by: ravlychok (ravlychok)
Posted at: 23 листопада 2010 18:13 (UTC)
Re: не качається :/

Дякую, все в порядку, але іншу книгу теж не можу завантажити з цього російського файлообінника:
Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. 1701 - 1839. Том ІІ. СПб, 1907 (pdf, додано 04.07.09.)

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 23 листопада 2010 18:33 (UTC)
Re: не качається :/

Переважна більшість файлів знаходиться на ifolder.ru.
Це єдина книга, яка Вам потрібна? Мені було б зручніше, якби Ви одразу вказали всі книжки.

Posted by: ravlychok (ravlychok)
Posted at: 24 листопада 2010 22:02 (UTC)
Re: не качається :/

Дуже дякую за готовність допомогти, я тут побачив багато цікавого і хотів потроху дещо стягнути. Всіх книжок одразу не назву, але кілька можу, список сюди кинути, чи кудись приватно?

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 25 листопада 2010 04:47 (UTC)
Re: не качається :/

Давайте сюди.

Posted by: ravlychok (ravlychok)
Posted at: 25 листопада 2010 07:28 (UTC)
Re: не качається :/


РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА
Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. 1701 - 1839. Том ІІ. СПб, 1907 (pdf, додано 04.07.09.)
Харлампович К. В. Малороссийское влияние на Великорусскую церковную жизнь. Том І. Казань, 1914 (pdf, додано 06.11.09.)
Likowski E. Dzeje kosciola unickiego na Litwie i Rusi w XVIII s XIX wieku. Poznan, 1880 (djvu, додано 24.01.10.)
Likowski E. Dzeje kosciola unickiego na Litwie i Rusi w XVIII s XIX wieku. Warszawa, 1906 (djvu, додано 24.01.10.)
Likowski E. Unia Brzeska (r. 1596). Warzsawa, 1907 (djvu, додано 24.01.10.)
Памятники полемической литературы в Западной Руси. Книга вторая. Петербург, 1882 (djvu, додано 09.10.09.)

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 26 листопада 2010 13:15 (UTC)
Re: не качається :/

http://rapidshare.com/files/433251671/downloaded.zip
Вибачте, що не відразу.

Про всяк випадок, Ви ж знаєте про цей сайт? Якщо ні - раджу уважно продивитися (періодику зокрема).

Posted by: ravlychok (ravlychok)
Posted at: 27 листопада 2010 21:06 (UTC)
Re: не качається :/

Красненько дякую за допомогу!!!

Posted by: ((Анонімно))
Posted at: 28 березня 2011 14:06 (UTC)
Як то Русь ходила слідами Данила

Як то Русь ходила слідами Данила. Пропамятна книга першого русько-народного паломництва в Святу Землю. Жовква, 1907 (pdf, додано 29.09.09.) У кого є така книга, або нащадки паломників в Святу Землю, відгукніться! Моя електронка tymakhvolodymyr@ukr.net Чекаю з нетерпінням.

(Deleted comment)
Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 08 квітня 2011 11:47 (UTC)

Дякую! Тепер тут - http://ifolder.ru/22850981

Posted by: ((Анонімно))
Posted at: 23 вересня 2011 01:47 (UTC)
проблеми з upload.com.ua

Там видалено файл
Ліквідація УГКЦ (1939-1946). Документи радянських органів державної безпеки. Том І. Київ, 2006
і ще багато інших. Те саме стосується й інших розділів. На upload.com.ua мало що залишилося. Чи можете перевикласти деінде, хоча б і на айфолдері?

20 Читати коментарі