?

Log in

No account? Create an account
Літера. Електронна бібліотека [userpic]

Економіка, менеджмент

12 травня 2009 (12:01)

Історія
(А - Б), (В - Г), (Д - З), (І - К), (Л - Н), (О - Р), (С - Т), (У - Я), (A - Z)
ЛітературознавствоМедицина
ФілософіяМовознавствоЕкономіка, менеджмент
Держава (ідеологія, політика, право)
(А - 3), (І - П), (Р - Я; A - Z)
СловникиМатематика, фізика
Релігія і церкваЕтнографія, фольклор
(А - Л), (М - Я; A - Z)
Мистецтво
Художня література
(А - І), (К - О), (П - Я; A - Z)
Біологія, екологіяРізне
Весь архів на одній сторінці • 104 блиц-урока для бухгалтера. Харьков, 2007 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Азьмук Л. А., Задорожна Н. В. Мікроекономічна теорія виробництва та витрат. Навч.-метод. посібник. Київ, 2005 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Актуально о создании предприятия. Киев, 2006 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Бабицький А. Ф. Методологія аналізу економічних процесів і управління. Київ, 2003 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Бабічев М. П., Карпенко С. В., Шевчук Є. В. Організація управління промисловим підприємством. Навч.-метод. посібник. Київ, 2004 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність. Підручник. Київ, 2006 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Банківська статистика. Опорний конспект лекцій. Укл. А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач. Київ, 1999 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві. Психологія, технології, техніка паблік рилейшнс. Київ, 2005 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Бедь В. В., Когут Ю. М. Фінанси. Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. Київ, 2004 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Бицюра Ю. В. Економіка України в цифрах. Методичний посібник. Кам'янець-Подільський, 2004 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Боброва О. Г. Організація і стимулювання праці. Навч.-метод. посібник. Київ, 2004 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Боґданов А. Короткий виклад політичної економії. Нью-Йорк, 1920 (pdf, додано 03.03.10.)
 • Бойчик І. М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. Київ, 2004 (djvu, додано 22.04.10.)
 • Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. Житомир, 2000 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. Київ, 2004 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Бухгалтерський облік у галузях економіки. Підручник. В. Б. Захожай, М. В. Базась, М. М. Матюха, В. М. Базась. Київ, 2005 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Бюджетна система. Навч. посібник. Старостенко Г. Г., Булгаков Ю. В. Київ, 2006 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Васюренко О. В. Банківські операції. Навч. посіб. Київ, 2000 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Вачевський М. В. Соціально-економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах. Теорія і практика. Навчальний посібник. Київ, 2004 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Владимирська А., Владимирський П. Реклама. Навчальний посібник. Київ, 2006 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Гарасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП). Тернопіль, 2003 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Підручник. Київ, 2005 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Гридчина М. В., Тропина В. Б., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система Украины. Учеб. пособие. Киев, 2003 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Гридчина М. В. Финансовый менеджмент. Курс лекций. Киев, 2004 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Гринев В. Ф. Инновационный менеджмент. Учебное пособие. Киев, 2001 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Гроші та кредит. Навч.-метод. посіб. В. І. Пахомов, Л. В. Стрільчук. Київ, 2004 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Данюк В. М., Райковська Г. О. Нормування праці. Збарник завдань і вправ. Навч. посібник. Київ, 2006 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Дахно І. І. Міжнародна економіка. Навч. посібник. Київ, 2006 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Дахно І. І. Міжнародне економічне право. Курс лекцій. Київ, 2003 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Дмитренко Г. А. Стратегический менеджмент. Целевое управление персоналом организаций. Учеб. пособие. Киев, 2002 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Економіка підприємства. Практикум. Навчальний посібник. Рижиков В. С., Панков В. А., Ровенська В. В., Підгора Є. О. Київ, 2004 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Економіка та організація виробництва. Підручник. За ред. В. Г. Герасимчука, А. Е. Розенплентера. Київ, 2007 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Економічна теорія. Політекономія. За ред. В. Д. Базилевича. Київ, 2007 (djvu, додано 26.05.10.)
 • Економічний словник-довідник. За ред. С. В. Мочерного. Київ, 1995 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Ерухимович И. Л. Ценообразование. Учеб.-метод. пособие. Киев, 2003 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Завгородний В. П. Бухгалтерский учет в Украине (С использ. Нац. стандартов). Учебное пособие. Киев, 2003 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Зелений офіс. З турботою про довкілля, з вигодою для бізнесу (pdf, додано 18.08.10.)
 • Информационные технологии в моделировании экономических процессов переходного периода. Киев, 2000 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Калина А. В. Економіка праці. Навч. посіб. Київ, 2004 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Калина А. В. Менеджмент продуктивності. Навчальний посібник. Київ, 2004 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Кандиба А. М. Зовнішньоекономічна діяльність в агропромисловому комплексі. Київ, 1984 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Клименко С. М., Дуброва О. С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків. Навч.-метод. посібник. Київ, 2006 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Коваль О. Я., Тарасенко Л. Л., Яцків Т. Г. Реформування пільг і привілеїв в Україні - наближення до європейських стандартів. Львів, 2009 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Ковальчук А. Т. Фінансовий словник. Київ, 2006 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Козоріз В. П., Лапицька Н. І. Загальне і кадрове діловодство. Навчальний посібник. Київ, 2002 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Колот А. М. Мотивація персоналу. Підручник. Київ, 2002 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Конрад Й. Національна економія. Львів, 1904 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Корпоративна культура. Навчальний посібник. Під заг. ред. Г. Л. Хаєта. Київ, 2003 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Корпоративне управління та фінансовий менеджмент. Методичні вказівки до ситуаційних вправ. Упоряд. О. І. Сидоренко, П. С. Редько. Київ, 2004 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Корпоративне управління та фінансовий менеджмент. Ситуаційні вправи. Навч. посібник. Упоряд. О. І. Сидоренко, П. С. Редько. Київ, 2004 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління. Навч. посіб. Київ, 2002 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Лещинський О. Л. Економетрія. Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. Київ, 2003 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Лукашевич Н. П. Теория и практика самоменеджмента. Учеб. пособие. Киев, 2002 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Макаровська Т. П., Бондар Н. М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. Київ, 2003 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Малиш Н. А. Макроекономіка. Навч. посібник. Київ, 2004 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Малиш Н. А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки. Навчальний посібник. Київ, 2004 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Мархлєвський Й. Б. Чим є політична економія і чого вчить. Нью-Йорк (djvu, додано 31.07.11.)
 • Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник. Тернопіль, 2006 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Мишкін, Фредрік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. Київ, 1998 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Міжнародні фінанси. Навчальний посібник. О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць. За заг. ред. О. М. Мозгового. Київ, 2005 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Мілай А. О. Кредитно-розрахункові операції. Навчальний посібник. Київ, 2004 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Молчанов С. С. Бухгалтерский учет за 14 дней. Экспресс-курс. Учет и отчетность Украины. Москва, 2009 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Монетарна політика Національного банку України. Сучасний стан та перспективи змін. За ред. В. С. Стельмаха. Київ, 2009 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Навчально-методичний комплекс з курсу "Основи економічної теорії". Уклад. В. В. Радченко, І. О. Штундер та ін. Київ, 2008 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Нестеренко О. П. Історія економічних вчень. Курс лекцій. Київ, 2002 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин. Навчальний посібник. Тернопіль, 2003 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Осипчук Л. Л. Основи казначейської справи. Навч. посібник. Київ, 2003 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Основы управления качеством. Учеб. пособие. С. К. Фомичев, А. А. Старостина, Н. И. Скрябина. Киев, 2002 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Остапишин Т. П. Основи банківської справи. Київ, 2001 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Пашута М. Т., Калина А. В. Прогнозування та макроекономічне планування. Навч. посібник. Київ, 1998 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Подоровская М. М. Организация труда. Конспект лекций. Киев, 2004 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Політична економія. Навчальний посібник. Г. А. Оганян, В. О. Паламарчук, А. П. Румянцев та ін. За заг. ред. Г. А. Оганяна. Київ, 2003 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання. Підручник. Тернопіль, 2001 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Порівняльний аналіз лісового господарства України та пов'яханих з ним правових актів на відповідність до законодавчої бази Європейського Союзу з питань сталого управління лісами. Київ, 2010 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Примак Т. О. Маркетинг. Навчальний посібник. Київ, 2004 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Проблеми становлення та функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні. Артюшин В. І., Кобець М. І., Пугачов М. І. Київ, 2007 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Реформа оподаткування благодійної діяльності в Україні. О. Вінніков, М. Лациба. Київ, 2010 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Росовецкий С. К. Очерки истории отечественного менеджмента (Х - начало XVII в.). Киев, 2002 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Руководство по финансовому менеджменту на предприятиях Украины (pdf, додано 14.07.10.)
 • Саєнко М. Г. Стратегія підприємства. Підручник. Тернопіль, 2006 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Світова економіка. Підручник. Філіпенко А. С., Рогач О. І., Шнирков О. І. Київ, 2002 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Сладкевич В. П., Чернявский А. Д. Современный менеджмент (в схемах). Опорный конспект лекций. Киев, 2003 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Сладкевич В. П. Мотивационный менеджмент. Курс лекций. Киев, 2001 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Софіщенко І. Я. Міжнародні фінанси. Навчальний посібник. Київ, 2005 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Статистика банківської діяльності. Навч. посібник. А. В. Головач, В. Б. Захожай, К. С. Базилевич. Київ, 1999 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки. Навч. посібник. Київ, 2000 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Страховий та інвестиційний менеджмент. Підручник. Під. керів. і наук. ред. В. Г. Федоренка, В. Б. Захожая. Київ, 2002 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Ступницький О. І. Сучасний факторинг. Ефективність торговельних операцій та управління корпоративними фінансами. Навчальний посібник. Київ, 2010 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Судова бухгалтерія. Підручник. В. М. Глібко, О. П. Бущан. Київ, 2007 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Сучасний медіа-менеджмент в друкованих ЗМІ. Шляхи роздержавлення української преси. За ред. В. Іванова та Н. Ланге. Київ, 2008 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. Навч. посібник. Київ, 2004 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Тесленко Г. С. Інформаційні системи в аграрному менеджменті. Навч. посібник. Київ, 1999 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Ткаченко Н. М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. Киев, 2005 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Тигова Т. Н. Микроэкономика. Краткий курс лекций. Киев, 2003 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Ульянова Л. П. Політекономія - питання і відповіді. Навч. посіб. Київ, 2003 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Федишин Б. П. Економіка енергетики. Навчальний посібник. Тернопіль, 2003 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Федоренко В. Г. Інвестознавство. Підручник. Київ, 2004 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Філімоненков О. С. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. Київ, 2004 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Фінанси (теоретичні основи). Підручник. Київ, 2004 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Фінансова безпека підприємств і банківських установ. За заг. ред. А. О. Єпіфанова. Суми, 2009 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Фінансове забезпечення збройних сил в умовах ринкової економіки України. І. Ю. Марко, І. М. Семеніхін, Ю. Б. Медведєв, І. В. Ващенко. Київ, 2006 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Франко П. Що кожний повинен знати про змінок. Відень, 1921 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Харів П. С. Економіка підприємства. Збірник задач і тестів. Навч. посіб. Київ, 2001 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Храмов В. О., Бовтрук Ю. А. Зовнішньоекономічна політика. Навчальний посібник. Київ, 2002 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Храмов В. О., Бовтрук А. П. Основи управління персоналом. Навч.-метод. посібник. Київ, 2001 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Чернявский А. Д. Антикризисное управление. Учебное пособие. Киев, 2000 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Чужиков В. І. Економіка зарубіжних країн. Навчальний посібник. Київ, 2005 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Шеремет О. О. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. Київ, 2005 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Шпак В. І. Розвиток малого підприємництва в Україні (на прикладі Української видавничо-поліграфічної компанії "Експрес-Об'ява"). Київ, 2004 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Шубин А. А. Маркетинг синтетических моющих средств. Донецк, 2006 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Щёкин Г. Организация и психология управления персоналом. Учеб.-метод. пособие. Киев, 2002 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Щукін Б. М. Аналіз інвестиційних проектів. Конспект лекцій. Київ, 2002 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Щукін Б. М. Інвестування. Курс лекцій. Київ, 2004 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Экономика предприятий. Харьков, 2006 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Энциклопедия хозяйственных операций. Под ред. Я. Ковтарева. Харьков, 2009 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Allina-Pisano J. The Post-Soviet Potemkin Village. Politics and Property Rights in the Black Earth. Cambridge, 2008 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Osipian A. L. The impact of Human capital on economic growth. A case study in post-soviet Ukraine, 1989 - 2009 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Terterov, Marat. Doing business with Ukraine. A guide to investment opportunities & business practice. 2005 (pdf, додано 29.10.09.)
 • Ukraine energy policy review 2006 (pdf, додано 29.10.09.)
 • Ukraine's trade policy. A strategy for integration into Global Trade. Washington, 2005 (pdf, додано 29.10.09.)