Літера. Електронна бібліотека (litera_ua) wrote,
Літера. Електронна бібліотека
litera_ua

Мовознавство

Історія
(А - Б), (В - Г), (Д - З), (І - К), (Л - Н), (О - Р), (С - Т), (У - Я), (A - Z)
ЛітературознавствоМедицина
ФілософіяМовознавствоЕкономіка, менеджмент
Держава (ідеологія, політика, право)
(А - 3), (І - П), (Р - Я; A - Z)
СловникиМатематика, фізика
Релігія і церкваЕтнографія, фольклор
(А - Л), (М - Я; A - Z)
Мистецтво
Художня література
(А - І), (К - О), (П - Я; A - Z)
Біологія, екологіяРізне
Весь архів на одній сторінці • Алефіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології. Харків, 1987 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Басай Н. П. Німецька мова. Підручник для 5 класу. Київ, 2003 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Басай Н. П. Німецька мова. Підручник для 6 класу. Київ, 2003 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Басай Н. П. Німецька мова. Підручник для 7 класу. Київ, 2003 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Басай Н. П. Німецька мова. Підручник для 8 класу. Київ, 2002 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Басай Н. П. Німецька мова. Підручник для 9 класу. Київ, 2002 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Басай Н. П. Німецька мова. Підручник для 10 класу. Київ, 2005 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Варпахович Л. В. Лингвистика в таблицах и схемах. Минск, 2007 (djvu, додано 08.08.09.)
 • Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Київ, 1991 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Безпалько О. П. Нариси з історичного синтаксису української мови. Посібник для факультетів мови і літератури педагогічних інститутів. Київ, 1960 (pdf, додано 09.10.09.)
 • Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови. Морфологія. Київ, 1993 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Бибик С. П., Сюта Г. М. Ділові документи та правові папери. Харків, 2005 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Білецький А. О. Про мову і мовознавство. Київ, 1996 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Брицын В. М. Сопоставительное исследование синтаксических синонимов в русском и украинском языках. Киев, 1980 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Винницький В. М. Наголос у сучасній українській мові. Київ, 1984 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови. Київ, 2004 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. Київ, 1993 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Вихованець І. Р. Таїна слова. Київ, 1990 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. Київ, 1988 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Выхованец И. Р., Карпиловская Е. А., Клименко Н. Ф. Изучаем украинский язык. Самоучитель. Под ред В. М. Русановского. Київ, 1993 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови. Навч. посібник. Київ, 2002 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Волошин А. О письменном язіце подкарпатских русинов. Ужгород, 1921 (djvu, додано 05.05.09.)
 • Волощак М. Довідник з українського слововживання. За матеріалами засобів масової інформації. Київ, 2003 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Гайдеґґер М. Дорогою до мови. Пер. В. Кам'янця. Львів, 2007 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Гаццук М. Українська абетка. Москва, 1860 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Глуховцева К. Д. Динаміка українських східнослобожанських говірок. Луганськ, 2005 (djvu, додано 29.10.09.)
 • Гнатюк Л. П., Бас-Кононенко О. В. Українська мова. Особливості практичного застосування. Київ, 2006 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Говірки Чорнобильської зони. Системний опис. Упоряд. П. Ю. Гриценко, Г. В. Воронич, Л. І. Дорошенко та інші. Київ, 1999 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Говірки Чорнобильської зони. Тексти. Упоряд. Гриценко П. Ю. та інші. Київ, 1996 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Головацкий Я. Грамматика русского языка. Ч. 6. Львов, 1849 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Голоскевич Г. Правописний словник. Харків - Київ, 1930 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Горбач О. Вибрані наукові статті (1962-1993) (djvu, додано 21.06.09.)
 • Граматика руської мови. Уложили С. Смаль-Стоцький і Ф. Ґартнер. Відень, 1914 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Грушевський М. С. Про українську мову і українську школу. Київ, 1991 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Даниленко Л. І. Чеська мова. Підручник. Київ, 2007 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Демчук М. О. Слов'янські автохтонні особові власні імена в побуті українців XIV-XVII ст. Київ, 1988 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Дзендзелівський Й. О. Конспект лекцій з курсу української діалектології. Вступні розділи. Ужгород, 1966 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст. Збірник актових документів. Київ, 1981 (pdf, додано 19.06.09.)
 • Довідник з українського правопису. Київ, 2006 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Дорошенко С. І. Загальне мовознавство. Київ, 2006 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Д'яков А. С. та ін. Основи термінотворення. Семант. та соціолінґвіст. аспекти Київ, 2000 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Житецкий П. Очерк звуковой истории малорусскаго наречия. Киев, 1876 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Житецкий П. Очерк литературной истории малорусскаго наречия в XVII и XVIII вв. Часть I. Киев, 1889 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Житецкий П. Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII веке. С приложением словаря книжной малорусской речи по рукописи XVII века. Киев, 1889 (djvu, додано 05.05.09.)
 • Жовтобрюх М. А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918-1941). Київ, 1991 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Жовтобрюх М. А., Волох О. Т., Самійленко С. П., Слинько І. І. Історична граматика української мови. Київ, 1980 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Жовтобрюх М. А., Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. 1 частина. Київ, 1965 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Завдання слов'янської філології й українська славістика. Авгебург, 1948 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Залеський А. М. Вокалізм південно-західних говорів української мови. Київ, 1973 (pdf, додано 08.08.09.)
 • Заменгоф Л. Л. Інтернаціональний язик есперанто. Граматика, формація до творення слів і 50 лекцій. Нью-Йорк, 1921 (djvu, додано 23.09.09.)
 • Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять. Київ, 2000 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Збірник філологічної секції наукового товариства імені Шевченка. Том V. І. Верхратський. Про говор галицьких лемків. Львів, 1902 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. Харків, 2001 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. Дрогобич, 1994 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Історія українського правопису XVI-XX ст. Хрестоматія. Київ, 2004 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Історія української мови. Фонетика. Київ, 1979 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації. Навчальний посібник. Львів, 2005 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Карабан В. І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову. Частина І. Граматичні труднощі. Флоренція-Страсбург-Гранада-Київ, 1997 (pdf, додано 08.08.09.)
 • Караванський С. Пошук українського слова або боротьба за національне "Я". Київ, 2001 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Караванський С. Секрети української мови. КИїв, 1994 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Карпенко О. В. Прописи з англійської мови. Харків (pdf, додано 14.07.10.)
 • Карповські читання. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 11-14 квітня 2006 р.). Під ред. І. В. Твердохліба. Дніпропетровськ, 2006 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Кисілевський К. Іван Зілинський. Вінніпег, 1962 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Клименко Н. Ф. Як народжується слово. Наук.-поп. видання. Київ, 1991 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Кобилянський Б. В. Діалект і літературна мова. Київ, 1960 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Ковалів П. Вступ до історії східньослов'янських мов. Нью-Йорк, 1970 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Ковалик І. І., Самійленко С. П. Загальне мовознавство. Київ, 1985 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Коваль А. П. Знайомі незнайомці. Походження назв поселень України. Київ, 2001 (djvu, додано 03.03.10.)
 • Коваль А. П. Спочатку було Слово. Крилаті вислови біблійного походження в українській мові. Київ, 2001 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Коваль А. П., Коптилів В. В. крилаті вислови в українській літературній мові. Афоризми, літературні цитати, образні вислови. Київ, 1975 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Кондрашов Н. А. Славянские языки. Учеб. пособие. Москва, 1986 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Кононенко П. П. та ін. Українська мова. Навч. посібник. Київ, 1992 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Короткі тестові завдання для випускників. Українська мова. Г. І. Вовченко, А. М. Галас, О. Д. Пискач, Т. М. Розумик, М. І. Сюсько. Ужгород, 2006 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов. Навчальний посібник. Вінниця, 2003 (djvu, додано 08.08.09.)
 • Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською. Практичний посібник. Харків, 2007 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Кочубинский А. К вопросу о взаимных отношениях славянских наречий. Одесса, 1877 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Кочубинский А. Рецензия на книгу г. Житецкаго "Очерк литературной истории малорусскаго наречия". СПб, 1892 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Красовський І. Прізвища галицьких лемків у XVIII ст. Львів, 1993 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Кругляк Ю. М. Ім'я вашого міста. Київ, 1978 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Крушельницький А. Граматка (буквар) і перша читанка. Київ - Відень - Львів (djvu, додано 05.05.09.)
 • Крымский А. Е. Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья. Том 1, выпуск 1-й. Москва, 1907 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Крымский А. Е. Филология и погодинская гипотеза. Киев, 1904 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Крючков Г. Г. Французька мова. Початковий курс. Підручник. Київ, 2009 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. Частина ІІ. Синтаксис. Київ, 1961 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Кулиш В. Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные истории. Донецк, 2001 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Куліш П. О. Граматка. СПб, 1857 (pdf, додано 19.06.09.)
 • Кульбакин С. М. Украинский язык. Краткий очерк исторической фонетики и морфологии. Харьков, 1919 (pdf, додано 21.06.09.)
 • Культура української мови. Довідник. Київ, 1990 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови. Торонто, 1960 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Куринский В. Аэробика во рту. Киев, 2004 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Левицький М. Паки й паки. Про нашу літературну мову. Відень - Київ, 1920 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Леонова М. В. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Київ, 1983 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Лесів М. Українські говірки у Польщі. Варшава, 1997 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Лесюк М. Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Коломийського району). Івано-Франківськ, 2008 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Лизанчук В. Навічно кували кайдани. Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні. Львів, 1995 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Лісна О. О. Навчальний посібник. Вивчаємо українську самостійно. Київ, 1992 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Лозинський Р. М. Мовна ситуація в Україні (суспільно-географічний погляд). Львів, 2008 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Лопушанський В. М., Пиц Т. Б. Німецькомовні лексичні запозичення в говорах Західної України. Навч. посібник. Дрогобич, 2000 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Максимович М. История древней русской словесности. Книга первая. Киев, 1839 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Маме-Лошн. Посібник із вивчення мови їдиш. Широких К., Кержнер А., Файнер М. Чернівці, 2007 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Масенко Л. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. Київ, 2004 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Масенко Л. Т. Суржик. Між мовою і язиком. Київ, 2011 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Масенко Л. Т. Українські імена і прізвища. Київ, 1990 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори. Київ, 1990 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Матеріали до словника буковинських говірок. Випуск перший. Чернівці, 1971 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Матеріали до словника буковинських говірок. Випуск другий. Чернівці, 1971 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Матеріали до словника буковинських говірок. Випуск третій. Чернівці, 1972 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Матеріали до словника буковинських говірок. Випуск п'ятий. Чернівці, 1978 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Матеріали до словника буковинських говірок. Випуск шостий. Чернівці, 1979 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Матеріали до словника гуцульських говірок. Косівська Поляна і Росішка Рахівського району Закарпатської області. Ю. Піпаш, Б. Галас. Ужгород, 2005 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика української мови. Київ, 2003 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Мацюк Р. Суржик для інтеліґенції. Львів, 2004 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Медведева Л. М. Английская грамматика в пословицах, поговорках, идиомах и изречениях. Учеб. пособие. Киев, 1990 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Мова і культура. Київ, 1986 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Мова і процеси суспільного розвитку. Київ, 1980 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Аналіз і рекомендації. За ред. Ю. Бестерс-Дільґер. Київ, 2010 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Мовна ситуація в Україні. Між конфліктом і консенсусом. Київ, 2008 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Мойсієнко В. Про південноукраїнський ікавізм та польські дифтонги. Житомир, 2007 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Москаленко А. А. Українська лексика першої половини ХІХ ст. Конспект лекцій із спецкурсу. Одеса, 1969 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Нагорна Л. П. Політична мова і мовна політика - діапазон можливостей політичної лінгвістики. Київ, 2005 (pdf, додано 16.11.09.)
 • Найголовніші правила українського правопису. Рівне, 1921 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Нариси з історії українського словотворення (іменникові конфікси). П. І. Білоусенко, І. О. Іншакова, К. А. Качайло, О. В. Меркулова, Л. М. Стовбур. Запоріжжя - Кривий Ріг, 2010 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Народна школа. Перша часть. Буквар для дітей першого року науки. Вінніпеґ, 1916 (djvu, додано 23.09.09.)
 • Народна школа. Четверта часть. Львів, 1922 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Науменко В. Обзор фонетических особенностей малорусской речи. Киев, 1889 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Неґрич М. Скарби гуцульського говору. Березови. Львів, 2008 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Никончук М., Никончук О., Мойсієнко В. Поліська лексика народної медицини та лікувальної магії. Житомир, 2001 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Новицкий О. О первоначальном переводе Священнаго писания на славянский язык. Киев, 1837 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови. Київ, 2001 (pdf, додано 10.08.08.)
 • Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови. Київ, 2004 (pdf, додано 08.08.09.)
 • Олійник В. О. Німецька ділова мова. Практикум. Навчальний посібник. Київ, 2003 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Олійник О. Українська мова. Підручник для 10 - 11 класів. Київ, 1995 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Осадча Ю. Б., Юрків Л. М., Черноног О. М., Кононенко В. Г. Арабська мова. Початковий рівень. Київ, 2006 (pdf, додано 28.12.10.)
 • Памятники южновеликорусского наречия. Отказные книги. Москва, 1977 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Памятники южновеликорусского наречия. Таможенные книги. Москва, 1982 (pdf, додано 08.08.09.)
 • Памятники южновеликорусского наречия. Челобитья и расспросные речи. Москва, 1993 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Панашенко В. В. Палеографія українського скоропису другої половини XVII ст. Київ, 1974 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Партико З. В. Загальне редагування. Нормативні основи. Навчальний посібник. Львів, 2006 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Півторак Г. П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. Міфи і правда про трьох братів слов'янських зі "спільної колиски". Київ, 2001 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Півторак Г. П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови. Київ, 1988 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Питання термінології. Науково-методичні матеріали. Випуск ХІ. Житомир, 2000 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради. Навч. посібник. Київ, 2001 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови. Підручник. Київ, 1993 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Попович О. Руська граматика для шкіл народних. Часть ІІ. Відень, 1916 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Потебня О. О. Естетика і поетика слова. Збірник. Київ, 1985 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Потебня А. А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Потебня А. А. Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка. Харьков, 1894 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Потебня А. А. Мысль и язык. Харьков, 1892 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Потебня А. А. О некоторых символах в славянской народной поэзии. Харьков, 1914 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Потебня А. А. Теоретическая поэтика. Москва, 1990 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Потебня А. А. Эстетика и поэтика. Москва, 1976 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Правописні правила, приняті науковим товариством імені Шевченка у Львові. Львів, 1922 (djvu, додано 05.05.09.)
 • Практикум з німецької мови для студентів економічних спеціальностей. Навч. посібник. Київ, 2006 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Практикум з української мови. Модульний курс. Навч. посіб. Шевчук С. В., Лобода Т. М. Київ, 2006 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Проблеми становлення української мови. Науково-методичні матеріали. Випуск 7. Житомир, 1993 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Пропозиції запису підляських діялектів. Більськ, 1988 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Редько Ю. К. Довідник українських прізвищ. Київ, 1968 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Редько Ю. К. Сучасні українські прізвища. Київ, 1966 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Різник М. Г. Письмо і шрифт. За ред. В. І. Касіяна. Київ, 1978 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Різун В. В. Літературне редагування. Підручник. Київ, 1996 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Розвиток мовознавства в УРСР 1967-1977. Київ, 1980 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Розповіді з Підкарпаття. Українські говірки східної Словаччини. Нью-Йорк - Прага - Київ, 1998 (pdf, додано 08.08.09.)
 • Російські прислів'я та приказки з українськими відповідниками. Упор. Н. Бєлєнькова. 1963 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Русанівський В. М., Єрмоленко С. Я. Життя слова. Київ, 1978 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Русский язык. Учебн. для 9 класса. Рудяков А. Н., Фролова Т. Я. Киев, 2009 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Семчинський С. В. Загальне мовознавство. Київ, 1988 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Сербенська О. А. Культура українського мовлення. Практикум. Навчальний посібник. Київ, 2004 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Сербенська О., Білоус М. Екологія українського слова. Практичний словничок-довідник. Львів, 2003 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Сидорук І. Проблема українсько-білоруської мовної межі. Авґсбурґ, 1948 (pdf, додано 10.08.08.)
 • Симович В. Граматика української мови. Київ - Ляйпциг (djvu, додано 05.05.09.)
 • Синявський О. Норми української літературної мови. Львів, 1941 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Синявський О. Порадник української мови. Харків-Берлін-Нью-Йорк, 1922 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Скляренко В. Г. Праслов'янська акцентологія. Київ, 1998 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. Київ, 1998 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Скрипник Л. Г., Дзятківська Н. П. Власні імена людей. Словник-довідник. Київ, 2005 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Слинько І. І. Історичний синтаксис української мови. Київ, 1973 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Смит Э. Английский за 6 недель. Киев, 2005 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Современный руский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Хрестоматия и учебные задания. СПб, 2002 (djvu, додано 08.08.09.)
 • Сопоставительная грамматика русского и украинского языков. Киев, 2003 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Сумцов Н. Записка по вопросу о цензуре книг на малорусском языке. 1905 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Сучасна українська мова. Підручник. О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін. За ред. О. Д. Пономарева. Київ, 2001 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Східнослобожанські українські говірки. Нотатки до мовного портрета переседенців з Лемківщини. Луганськ, 2006 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Терлак З., Сербенська О. Украинский язык для начинающих. Львов, 1999 (pdf, додано 10.08.08.)
 • Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця. Практичний посібник. Київ, 2006 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Тимченко Є. Українська граматика для ІІІ і IV кляси шкіл середніх. Київ, 1918 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Тимченко Є. Українська граматика. Київ, 1917 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Ткач Л. Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. Частина 1. Матеріали до словника. Чернівці, 2000 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Ткаченко О. Б. Українська мова і мовне життя світу. Київ, 2004 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Ткаченко О. Поліпшення початкового навчання (djvu, додано 30.11.10.)
 • Туленкова І. М. Іспанська ділова мова. Навч. посібник. Київ, 2004 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Удовиченко Г. М. Загальне мовознавство. Київ, 1980 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Украинский язык. Учебно-методическое пособие. Составитель М. Т. Авдеева. Воронеж, 2007 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Українська граматика. Стоцкий, Ґартнер. Вінніпеґ, 1919 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Українська діалектна лексика. Збірник наукових праць. Київ, 1987 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2004 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Українська мова. Практикум. Навчальний посібник. Пазяк О. М., Сербенська О. А., Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю. Київ, 2000 (djvu, додано 16.11.09.)
 • Українська мова у ХХ сторіччі - історія лінгвоциду. Документи і матеріали. Київ, 2005 (pdf, додано 08.08.09.)
 • Український правопис. Київ, 1994 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Український правопис. Київ, 2000 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Український правопис. Київ, 2007 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Українсько-польський тематичний словник жестової мови (для батьків і дітей). Харків, 2009 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Утевська П. В. Невмирущі знаки. Нариси. Для сер. та ст. шк. віку. Київ, 1981 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Фаріон І. Мова - краса і сила. Суспільно-креативна роль української мови в ХІ - середині ХІХ ст. Львів, 2010 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Фаріон І. Правопис - корсет мови. Український правопис як культурно-політичний вибір. Львів, 2004 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Флоринский Т., проф. Малорусский язык и "украинско-руський" литературный сепаратизм. СПб, 1900 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Фоменко В. Г. Звідки ця назва. Дніпропетровськ, 1969 (djvu, додано 08.08.09.)
 • Фонтанській Г., Хомяк М. Ґраматыка лемківського языка. Катовіце, 2000 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Чак Є. Д. Барви нашого слова. Київ, 1989 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Чак Є. Д. Мандрівка в країну слова. Київ, 1981 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Чак Є. Д. Складні випадки українського слововживання. Київ, 1969 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії. Київ, 1978 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Чак Є. Д. Чи правильно ми говоримо. Київ, 1997 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Шахматов О., Кримський А. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам'ятників письменської старо-українщини XI - XVIII вв. Київ, 1922 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Шевелєва Л. А. Український правопис у таблицях. Правила, винятки, коментарі. Харків, 2000 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Шевельов (Шерех) Ю. Історична фонологія української мови. Харків, 2002 (zip, додано 18.08.10.)
 • Шевельов (Шерех) Ю. Нарис сучасної української літературної мови. Мюнхен, 1951 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Шевельов (Шерех) Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941). Стан і статус. Чернівці, 1998 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Шкваріна Т. Англійська мова для дітей дошкільного віку - прогр., метод. реком. Київ, 2008 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. Київ, 2000 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Ющук І. П. Практичний довідник з української мови. Київ, 1998 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Языки в Великом княжестве Литовском и странах современной центральной и восточной Европы. Аналогии и преемственность. Будапешт, 1998 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Ярема С. На теми української наукової мови. Львів, 2002 (pdf, додано 10.08.08.)
 • Ярун Г. М. Кореляція форми і змісту в розвитку української прислівникової системи. Київ, 1993 (djvu, додано 26.03.10.)
 • 1000 themes parles en Francais. Усні теми з паралельним перекладом для учнів 5-11 класів та абітурієнтів. Харків, 2005 (pdf, додано 22.04.10.)
 • Bekh O., Dingley J. Teach yourself ukrainian. 2003 (pdf, додано 29.10.09.)
 • Deutch. Die Besten 1000 Themen. Найкращі 1000 усних тем з перекладом для учнів 5-11 класів та абітурієнтів. Харків, 2006 (pdf, додано 22.04.10.)
 • English. 1000 texts for topics. Найкращі 1000 усних тем з перекладом для учнів 5-11 класів та абітурієнтів. Харків, 2006 (pdf, додано 22.04.10.)
 • International standart ISO 9. Information and documentation - Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters - Slavic and non-Slavic languages. 1995 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Leontiy H. Deutsch-Ukrainische Wirtschafts-kommunikation. Ethnographisch-gesprachsanalytische Fallstudien. 2009 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Lewicki J. Grammatik der ruthenischen oder klein russischen Sprache in Galizien. Przemysl, 1834 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Program nauczania jezyka lemkowskiego (rusinskiego) dla szkoly podstawowej i gimnazjum. Warszawa - Legnica, 1999 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Pugh S. M., Press I. Ukrainian. A comprehensive grammmar. London - New York, 1999 (djvu, додано 29.10.09.)
 • Ruthenisch-deutches besprachsbuch. Berlin und Leipzig, 1914 (djvu, додано 05.05.09.)
 • Ruthebische Grammatik. Berlin - Leipzig, 1913 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Shevelov G. Y. A prehistory of slavic. The history phonology of common slavic. Heidelberg, 1964 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Stieber Z. Dialekt Lemkow. Fonetyka i fonologia. Wroclaw - Warszawa - Krakow - Gdansk - Lodz, 1982 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Ukrainica III. Soucasna ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultury. Olomouc, 2008 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Ukrainica IV. Soucasna ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultury. Olomouc, 2010 (pdf, додано 23.09.10.)
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 32 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →