?

Log in

No account? Create an account
Літера. Електронна бібліотека [userpic]

Мовознавство

12 травня 2009 (07:01)

Історія
(А - Б), (В - Г), (Д - З), (І - К), (Л - Н), (О - Р), (С - Т), (У - Я), (A - Z)
ЛітературознавствоМедицина
ФілософіяМовознавствоЕкономіка, менеджмент
Держава (ідеологія, політика, право)
(А - 3), (І - П), (Р - Я; A - Z)
СловникиМатематика, фізика
Релігія і церкваЕтнографія, фольклор
(А - Л), (М - Я; A - Z)
Мистецтво
Художня література
(А - І), (К - О), (П - Я; A - Z)
Біологія, екологіяРізне
Весь архів на одній сторінці • Алефіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології. Харків, 1987 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Басай Н. П. Німецька мова. Підручник для 5 класу. Київ, 2003 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Басай Н. П. Німецька мова. Підручник для 6 класу. Київ, 2003 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Басай Н. П. Німецька мова. Підручник для 7 класу. Київ, 2003 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Басай Н. П. Німецька мова. Підручник для 8 класу. Київ, 2002 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Басай Н. П. Німецька мова. Підручник для 9 класу. Київ, 2002 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Басай Н. П. Німецька мова. Підручник для 10 класу. Київ, 2005 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Варпахович Л. В. Лингвистика в таблицах и схемах. Минск, 2007 (djvu, додано 08.08.09.)
 • Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Київ, 1991 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Безпалько О. П. Нариси з історичного синтаксису української мови. Посібник для факультетів мови і літератури педагогічних інститутів. Київ, 1960 (pdf, додано 09.10.09.)
 • Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови. Морфологія. Київ, 1993 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Бибик С. П., Сюта Г. М. Ділові документи та правові папери. Харків, 2005 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Білецький А. О. Про мову і мовознавство. Київ, 1996 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Брицын В. М. Сопоставительное исследование синтаксических синонимов в русском и украинском языках. Киев, 1980 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Винницький В. М. Наголос у сучасній українській мові. Київ, 1984 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови. Київ, 2004 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. Київ, 1993 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Вихованець І. Р. Таїна слова. Київ, 1990 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. Київ, 1988 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Выхованец И. Р., Карпиловская Е. А., Клименко Н. Ф. Изучаем украинский язык. Самоучитель. Под ред В. М. Русановского. Київ, 1993 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови. Навч. посібник. Київ, 2002 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Волошин А. О письменном язіце подкарпатских русинов. Ужгород, 1921 (djvu, додано 05.05.09.)
 • Волощак М. Довідник з українського слововживання. За матеріалами засобів масової інформації. Київ, 2003 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Гайдеґґер М. Дорогою до мови. Пер. В. Кам'янця. Львів, 2007 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Гаццук М. Українська абетка. Москва, 1860 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Глуховцева К. Д. Динаміка українських східнослобожанських говірок. Луганськ, 2005 (djvu, додано 29.10.09.)
 • Гнатюк Л. П., Бас-Кононенко О. В. Українська мова. Особливості практичного застосування. Київ, 2006 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Говірки Чорнобильської зони. Системний опис. Упоряд. П. Ю. Гриценко, Г. В. Воронич, Л. І. Дорошенко та інші. Київ, 1999 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Говірки Чорнобильської зони. Тексти. Упоряд. Гриценко П. Ю. та інші. Київ, 1996 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Головацкий Я. Грамматика русского языка. Ч. 6. Львов, 1849 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Голоскевич Г. Правописний словник. Харків - Київ, 1930 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Горбач О. Вибрані наукові статті (1962-1993) (djvu, додано 21.06.09.)
 • Граматика руської мови. Уложили С. Смаль-Стоцький і Ф. Ґартнер. Відень, 1914 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Грушевський М. С. Про українську мову і українську школу. Київ, 1991 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Даниленко Л. І. Чеська мова. Підручник. Київ, 2007 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Демчук М. О. Слов'янські автохтонні особові власні імена в побуті українців XIV-XVII ст. Київ, 1988 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Дзендзелівський Й. О. Конспект лекцій з курсу української діалектології. Вступні розділи. Ужгород, 1966 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст. Збірник актових документів. Київ, 1981 (pdf, додано 19.06.09.)
 • Довідник з українського правопису. Київ, 2006 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Дорошенко С. І. Загальне мовознавство. Київ, 2006 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Д'яков А. С. та ін. Основи термінотворення. Семант. та соціолінґвіст. аспекти Київ, 2000 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Житецкий П. Очерк звуковой истории малорусскаго наречия. Киев, 1876 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Житецкий П. Очерк литературной истории малорусскаго наречия в XVII и XVIII вв. Часть I. Киев, 1889 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Житецкий П. Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII веке. С приложением словаря книжной малорусской речи по рукописи XVII века. Киев, 1889 (djvu, додано 05.05.09.)
 • Жовтобрюх М. А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918-1941). Київ, 1991 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Жовтобрюх М. А., Волох О. Т., Самійленко С. П., Слинько І. І. Історична граматика української мови. Київ, 1980 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Жовтобрюх М. А., Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. 1 частина. Київ, 1965 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Завдання слов'янської філології й українська славістика. Авгебург, 1948 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Залеський А. М. Вокалізм південно-західних говорів української мови. Київ, 1973 (pdf, додано 08.08.09.)
 • Заменгоф Л. Л. Інтернаціональний язик есперанто. Граматика, формація до творення слів і 50 лекцій. Нью-Йорк, 1921 (djvu, додано 23.09.09.)
 • Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять. Київ, 2000 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Збірник філологічної секції наукового товариства імені Шевченка. Том V. І. Верхратський. Про говор галицьких лемків. Львів, 1902 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. Харків, 2001 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. Дрогобич, 1994 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Історія українського правопису XVI-XX ст. Хрестоматія. Київ, 2004 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Історія української мови. Фонетика. Київ, 1979 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації. Навчальний посібник. Львів, 2005 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Карабан В. І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову. Частина І. Граматичні труднощі. Флоренція-Страсбург-Гранада-Київ, 1997 (pdf, додано 08.08.09.)
 • Караванський С. Пошук українського слова або боротьба за національне "Я". Київ, 2001 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Караванський С. Секрети української мови. КИїв, 1994 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Карпенко О. В. Прописи з англійської мови. Харків (pdf, додано 14.07.10.)
 • Карповські читання. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 11-14 квітня 2006 р.). Під ред. І. В. Твердохліба. Дніпропетровськ, 2006 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Кисілевський К. Іван Зілинський. Вінніпег, 1962 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Клименко Н. Ф. Як народжується слово. Наук.-поп. видання. Київ, 1991 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Кобилянський Б. В. Діалект і літературна мова. Київ, 1960 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Ковалів П. Вступ до історії східньослов'янських мов. Нью-Йорк, 1970 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Ковалик І. І., Самійленко С. П. Загальне мовознавство. Київ, 1985 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Коваль А. П. Знайомі незнайомці. Походження назв поселень України. Київ, 2001 (djvu, додано 03.03.10.)
 • Коваль А. П. Спочатку було Слово. Крилаті вислови біблійного походження в українській мові. Київ, 2001 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Коваль А. П., Коптилів В. В. крилаті вислови в українській літературній мові. Афоризми, літературні цитати, образні вислови. Київ, 1975 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Кондрашов Н. А. Славянские языки. Учеб. пособие. Москва, 1986 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Кононенко П. П. та ін. Українська мова. Навч. посібник. Київ, 1992 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Короткі тестові завдання для випускників. Українська мова. Г. І. Вовченко, А. М. Галас, О. Д. Пискач, Т. М. Розумик, М. І. Сюсько. Ужгород, 2006 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов. Навчальний посібник. Вінниця, 2003 (djvu, додано 08.08.09.)
 • Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською. Практичний посібник. Харків, 2007 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Кочубинский А. К вопросу о взаимных отношениях славянских наречий. Одесса, 1877 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Кочубинский А. Рецензия на книгу г. Житецкаго "Очерк литературной истории малорусскаго наречия". СПб, 1892 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Красовський І. Прізвища галицьких лемків у XVIII ст. Львів, 1993 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Кругляк Ю. М. Ім'я вашого міста. Київ, 1978 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Крушельницький А. Граматка (буквар) і перша читанка. Київ - Відень - Львів (djvu, додано 05.05.09.)
 • Крымский А. Е. Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья. Том 1, выпуск 1-й. Москва, 1907 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Крымский А. Е. Филология и погодинская гипотеза. Киев, 1904 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Крючков Г. Г. Французька мова. Початковий курс. Підручник. Київ, 2009 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. Частина ІІ. Синтаксис. Київ, 1961 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Кулиш В. Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные истории. Донецк, 2001 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Куліш П. О. Граматка. СПб, 1857 (pdf, додано 19.06.09.)
 • Кульбакин С. М. Украинский язык. Краткий очерк исторической фонетики и морфологии. Харьков, 1919 (pdf, додано 21.06.09.)
 • Культура української мови. Довідник. Київ, 1990 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови. Торонто, 1960 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Куринский В. Аэробика во рту. Киев, 2004 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Левицький М. Паки й паки. Про нашу літературну мову. Відень - Київ, 1920 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Леонова М. В. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Київ, 1983 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Лесів М. Українські говірки у Польщі. Варшава, 1997 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Лесюк М. Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Коломийського району). Івано-Франківськ, 2008 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Лизанчук В. Навічно кували кайдани. Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні. Львів, 1995 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Лісна О. О. Навчальний посібник. Вивчаємо українську самостійно. Київ, 1992 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Лозинський Р. М. Мовна ситуація в Україні (суспільно-географічний погляд). Львів, 2008 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Лопушанський В. М., Пиц Т. Б. Німецькомовні лексичні запозичення в говорах Західної України. Навч. посібник. Дрогобич, 2000 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Максимович М. История древней русской словесности. Книга первая. Киев, 1839 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Маме-Лошн. Посібник із вивчення мови їдиш. Широких К., Кержнер А., Файнер М. Чернівці, 2007 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Масенко Л. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. Київ, 2004 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Масенко Л. Т. Суржик. Між мовою і язиком. Київ, 2011 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Масенко Л. Т. Українські імена і прізвища. Київ, 1990 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори. Київ, 1990 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Матеріали до словника буковинських говірок. Випуск перший. Чернівці, 1971 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Матеріали до словника буковинських говірок. Випуск другий. Чернівці, 1971 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Матеріали до словника буковинських говірок. Випуск третій. Чернівці, 1972 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Матеріали до словника буковинських говірок. Випуск п'ятий. Чернівці, 1978 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Матеріали до словника буковинських говірок. Випуск шостий. Чернівці, 1979 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Матеріали до словника гуцульських говірок. Косівська Поляна і Росішка Рахівського району Закарпатської області. Ю. Піпаш, Б. Галас. Ужгород, 2005 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика української мови. Київ, 2003 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Мацюк Р. Суржик для інтеліґенції. Львів, 2004 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Медведева Л. М. Английская грамматика в пословицах, поговорках, идиомах и изречениях. Учеб. пособие. Киев, 1990 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Мова і культура. Київ, 1986 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Мова і процеси суспільного розвитку. Київ, 1980 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Аналіз і рекомендації. За ред. Ю. Бестерс-Дільґер. Київ, 2010 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Мовна ситуація в Україні. Між конфліктом і консенсусом. Київ, 2008 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Мойсієнко В. Про південноукраїнський ікавізм та польські дифтонги. Житомир, 2007 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Москаленко А. А. Українська лексика першої половини ХІХ ст. Конспект лекцій із спецкурсу. Одеса, 1969 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Нагорна Л. П. Політична мова і мовна політика - діапазон можливостей політичної лінгвістики. Київ, 2005 (pdf, додано 16.11.09.)
 • Найголовніші правила українського правопису. Рівне, 1921 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Нариси з історії українського словотворення (іменникові конфікси). П. І. Білоусенко, І. О. Іншакова, К. А. Качайло, О. В. Меркулова, Л. М. Стовбур. Запоріжжя - Кривий Ріг, 2010 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Народна школа. Перша часть. Буквар для дітей першого року науки. Вінніпеґ, 1916 (djvu, додано 23.09.09.)
 • Народна школа. Четверта часть. Львів, 1922 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Науменко В. Обзор фонетических особенностей малорусской речи. Киев, 1889 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Неґрич М. Скарби гуцульського говору. Березови. Львів, 2008 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Никончук М., Никончук О., Мойсієнко В. Поліська лексика народної медицини та лікувальної магії. Житомир, 2001 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Новицкий О. О первоначальном переводе Священнаго писания на славянский язык. Киев, 1837 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови. Київ, 2001 (pdf, додано 10.08.08.)
 • Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови. Київ, 2004 (pdf, додано 08.08.09.)
 • Олійник В. О. Німецька ділова мова. Практикум. Навчальний посібник. Київ, 2003 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Олійник О. Українська мова. Підручник для 10 - 11 класів. Київ, 1995 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Осадча Ю. Б., Юрків Л. М., Черноног О. М., Кононенко В. Г. Арабська мова. Початковий рівень. Київ, 2006 (pdf, додано 28.12.10.)
 • Памятники южновеликорусского наречия. Отказные книги. Москва, 1977 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Памятники южновеликорусского наречия. Таможенные книги. Москва, 1982 (pdf, додано 08.08.09.)
 • Памятники южновеликорусского наречия. Челобитья и расспросные речи. Москва, 1993 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Панашенко В. В. Палеографія українського скоропису другої половини XVII ст. Київ, 1974 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Партико З. В. Загальне редагування. Нормативні основи. Навчальний посібник. Львів, 2006 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Півторак Г. П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. Міфи і правда про трьох братів слов'янських зі "спільної колиски". Київ, 2001 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Півторак Г. П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови. Київ, 1988 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Питання термінології. Науково-методичні матеріали. Випуск ХІ. Житомир, 2000 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради. Навч. посібник. Київ, 2001 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови. Підручник. Київ, 1993 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Попович О. Руська граматика для шкіл народних. Часть ІІ. Відень, 1916 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Потебня О. О. Естетика і поетика слова. Збірник. Київ, 1985 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Потебня А. А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Потебня А. А. Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка. Харьков, 1894 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Потебня А. А. Мысль и язык. Харьков, 1892 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Потебня А. А. О некоторых символах в славянской народной поэзии. Харьков, 1914 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Потебня А. А. Теоретическая поэтика. Москва, 1990 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Потебня А. А. Эстетика и поэтика. Москва, 1976 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Правописні правила, приняті науковим товариством імені Шевченка у Львові. Львів, 1922 (djvu, додано 05.05.09.)
 • Практикум з німецької мови для студентів економічних спеціальностей. Навч. посібник. Київ, 2006 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Практикум з української мови. Модульний курс. Навч. посіб. Шевчук С. В., Лобода Т. М. Київ, 2006 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Проблеми становлення української мови. Науково-методичні матеріали. Випуск 7. Житомир, 1993 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Пропозиції запису підляських діялектів. Більськ, 1988 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Редько Ю. К. Довідник українських прізвищ. Київ, 1968 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Редько Ю. К. Сучасні українські прізвища. Київ, 1966 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Різник М. Г. Письмо і шрифт. За ред. В. І. Касіяна. Київ, 1978 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Різун В. В. Літературне редагування. Підручник. Київ, 1996 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Розвиток мовознавства в УРСР 1967-1977. Київ, 1980 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Розповіді з Підкарпаття. Українські говірки східної Словаччини. Нью-Йорк - Прага - Київ, 1998 (pdf, додано 08.08.09.)
 • Російські прислів'я та приказки з українськими відповідниками. Упор. Н. Бєлєнькова. 1963 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Русанівський В. М., Єрмоленко С. Я. Життя слова. Київ, 1978 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Русский язык. Учебн. для 9 класса. Рудяков А. Н., Фролова Т. Я. Киев, 2009 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Семчинський С. В. Загальне мовознавство. Київ, 1988 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Сербенська О. А. Культура українського мовлення. Практикум. Навчальний посібник. Київ, 2004 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Сербенська О., Білоус М. Екологія українського слова. Практичний словничок-довідник. Львів, 2003 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Сидорук І. Проблема українсько-білоруської мовної межі. Авґсбурґ, 1948 (pdf, додано 10.08.08.)
 • Симович В. Граматика української мови. Київ - Ляйпциг (djvu, додано 05.05.09.)
 • Синявський О. Норми української літературної мови. Львів, 1941 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Синявський О. Порадник української мови. Харків-Берлін-Нью-Йорк, 1922 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Скляренко В. Г. Праслов'янська акцентологія. Київ, 1998 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. Київ, 1998 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Скрипник Л. Г., Дзятківська Н. П. Власні імена людей. Словник-довідник. Київ, 2005 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Слинько І. І. Історичний синтаксис української мови. Київ, 1973 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Смит Э. Английский за 6 недель. Киев, 2005 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Современный руский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Хрестоматия и учебные задания. СПб, 2002 (djvu, додано 08.08.09.)
 • Сопоставительная грамматика русского и украинского языков. Киев, 2003 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Сумцов Н. Записка по вопросу о цензуре книг на малорусском языке. 1905 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Сучасна українська мова. Підручник. О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін. За ред. О. Д. Пономарева. Київ, 2001 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Східнослобожанські українські говірки. Нотатки до мовного портрета переседенців з Лемківщини. Луганськ, 2006 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Терлак З., Сербенська О. Украинский язык для начинающих. Львов, 1999 (pdf, додано 10.08.08.)
 • Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця. Практичний посібник. Київ, 2006 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Тимченко Є. Українська граматика для ІІІ і IV кляси шкіл середніх. Київ, 1918 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Тимченко Є. Українська граматика. Київ, 1917 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Ткач Л. Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. Частина 1. Матеріали до словника. Чернівці, 2000 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Ткаченко О. Б. Українська мова і мовне життя світу. Київ, 2004 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Ткаченко О. Поліпшення початкового навчання (djvu, додано 30.11.10.)
 • Туленкова І. М. Іспанська ділова мова. Навч. посібник. Київ, 2004 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Удовиченко Г. М. Загальне мовознавство. Київ, 1980 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Украинский язык. Учебно-методическое пособие. Составитель М. Т. Авдеева. Воронеж, 2007 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Українська граматика. Стоцкий, Ґартнер. Вінніпеґ, 1919 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Українська діалектна лексика. Збірник наукових праць. Київ, 1987 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2004 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Українська мова. Практикум. Навчальний посібник. Пазяк О. М., Сербенська О. А., Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю. Київ, 2000 (djvu, додано 16.11.09.)
 • Українська мова у ХХ сторіччі - історія лінгвоциду. Документи і матеріали. Київ, 2005 (pdf, додано 08.08.09.)
 • Український правопис. Київ, 1994 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Український правопис. Київ, 2000 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Український правопис. Київ, 2007 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Українсько-польський тематичний словник жестової мови (для батьків і дітей). Харків, 2009 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Утевська П. В. Невмирущі знаки. Нариси. Для сер. та ст. шк. віку. Київ, 1981 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Фаріон І. Мова - краса і сила. Суспільно-креативна роль української мови в ХІ - середині ХІХ ст. Львів, 2010 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Фаріон І. Правопис - корсет мови. Український правопис як культурно-політичний вибір. Львів, 2004 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Флоринский Т., проф. Малорусский язык и "украинско-руський" литературный сепаратизм. СПб, 1900 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Фоменко В. Г. Звідки ця назва. Дніпропетровськ, 1969 (djvu, додано 08.08.09.)
 • Фонтанській Г., Хомяк М. Ґраматыка лемківського языка. Катовіце, 2000 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Чак Є. Д. Барви нашого слова. Київ, 1989 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Чак Є. Д. Мандрівка в країну слова. Київ, 1981 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Чак Є. Д. Складні випадки українського слововживання. Київ, 1969 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії. Київ, 1978 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Чак Є. Д. Чи правильно ми говоримо. Київ, 1997 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Шахматов О., Кримський А. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам'ятників письменської старо-українщини XI - XVIII вв. Київ, 1922 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Шевелєва Л. А. Український правопис у таблицях. Правила, винятки, коментарі. Харків, 2000 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Шевельов (Шерех) Ю. Історична фонологія української мови. Харків, 2002 (zip, додано 18.08.10.)
 • Шевельов (Шерех) Ю. Нарис сучасної української літературної мови. Мюнхен, 1951 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Шевельов (Шерех) Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941). Стан і статус. Чернівці, 1998 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Шкваріна Т. Англійська мова для дітей дошкільного віку - прогр., метод. реком. Київ, 2008 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. Київ, 2000 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Ющук І. П. Практичний довідник з української мови. Київ, 1998 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Языки в Великом княжестве Литовском и странах современной центральной и восточной Европы. Аналогии и преемственность. Будапешт, 1998 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Ярема С. На теми української наукової мови. Львів, 2002 (pdf, додано 10.08.08.)
 • Ярун Г. М. Кореляція форми і змісту в розвитку української прислівникової системи. Київ, 1993 (djvu, додано 26.03.10.)
 • 1000 themes parles en Francais. Усні теми з паралельним перекладом для учнів 5-11 класів та абітурієнтів. Харків, 2005 (pdf, додано 22.04.10.)
 • Bekh O., Dingley J. Teach yourself ukrainian. 2003 (pdf, додано 29.10.09.)
 • Deutch. Die Besten 1000 Themen. Найкращі 1000 усних тем з перекладом для учнів 5-11 класів та абітурієнтів. Харків, 2006 (pdf, додано 22.04.10.)
 • English. 1000 texts for topics. Найкращі 1000 усних тем з перекладом для учнів 5-11 класів та абітурієнтів. Харків, 2006 (pdf, додано 22.04.10.)
 • International standart ISO 9. Information and documentation - Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters - Slavic and non-Slavic languages. 1995 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Leontiy H. Deutsch-Ukrainische Wirtschafts-kommunikation. Ethnographisch-gesprachsanalytische Fallstudien. 2009 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Lewicki J. Grammatik der ruthenischen oder klein russischen Sprache in Galizien. Przemysl, 1834 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Program nauczania jezyka lemkowskiego (rusinskiego) dla szkoly podstawowej i gimnazjum. Warszawa - Legnica, 1999 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Pugh S. M., Press I. Ukrainian. A comprehensive grammmar. London - New York, 1999 (djvu, додано 29.10.09.)
 • Ruthenisch-deutches besprachsbuch. Berlin und Leipzig, 1914 (djvu, додано 05.05.09.)
 • Ruthebische Grammatik. Berlin - Leipzig, 1913 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Shevelov G. Y. A prehistory of slavic. The history phonology of common slavic. Heidelberg, 1964 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Stieber Z. Dialekt Lemkow. Fonetyka i fonologia. Wroclaw - Warszawa - Krakow - Gdansk - Lodz, 1982 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Ukrainica III. Soucasna ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultury. Olomouc, 2008 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Ukrainica IV. Soucasna ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultury. Olomouc, 2010 (pdf, додано 23.09.10.)

Comments

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 18 листопада 2009 20:52 (UTC)

Ні, орфографічного словника немає.
Спробуйте скористатися цим

32 Читати коментарі