Літера. Електронна бібліотека (litera_ua) wrote,
Літера. Електронна бібліотека
litera_ua

Словники

Історія
(А - Б), (В - Г), (Д - З), (І - К), (Л - Н), (О - Р), (С - Т), (У - Я), (A - Z)
ЛітературознавствоМедицина
ФілософіяМовознавствоЕкономіка, менеджмент
Держава (ідеологія, політика, право)
(А - 3), (І - П), (Р - Я; A - Z)
СловникиМатематика, фізика
Релігія і церкваЕтнографія, фольклор
(А - Л), (М - Я; A - Z)
Мистецтво
Художня література
(А - І), (К - О), (П - Я; A - Z)
Біологія, екологіяРізне
Весь архів на одній сторінці • Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу. Київ, 2007 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Англо-український БізнесСловник. Економіка, фінанси, банки, інвестиції, кредини. Київ, 2002 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Англо-український дипломатичний словник. За ред. І. С. Бика. Київ, 2006 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Англо-український словник з бізнесу. За ред. Н. М. Семко. Львів, 2006 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Англо-український словник парних словосполучень. Медведєва Л. М., Дайнеко В. В. Київ, 1994 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Англо-український тлумачний словник з обчислюваної техніки, Інтернету і програмування. Київ, 2005 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Англо-український фразеологічний словник. Уклав К. Т. Баранцев. Київ, 2005 (djvu, додано 29.10.09.)
 • Англо-українсько-російський словник усталених виразів. Медведєва Л. М., Медведєва Н. Ю. Київ, 1992 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок. Т. 1. Луцьк, 2000 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок. Т. 2. Луцьк, 2000 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Бибик С. П., Сюта Г. М. Словник іншомовних слів - тлумачення, словотворення та слововживання. Харків, 2006 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Бибик С. П. та ін. Словник епітетів української мови. Київ, 1998 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Большой русско-украинский политехнический словарь. Киев, 2002 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Бурячок А., Демський М., Якимович Б. Російсько-український словник для військових. Київ, 1995 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Бухгалтерський словник. За ред. Ф. Ф. Бутинця. Житомир, 2001 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ, 2005 (djvu, додано 02.09.09.)
 • Вирган І. О., Пилинська М. М. Російсько-український словник сталих виразів. 1959 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Вікул М. Російсько-український словник термінів фізики і хімії. Гадяч, 1918 (pdf, додано 06.09.09.)
 • Головащук С. І. Російсько-український словник сталих словосполучень. Київ, 2001 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Головащук С. І. Складні випадки наголошення. Словник-довідник. Київ, 1995 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Горощак Я. Перший лемківско-польскій словник. Лєґніца, 1993 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Гринчишина Д. Г., Сербинська О. А. Словник паронімів української мови. Київ, 1986 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Гуцульські говірки. Короткий словник. Відповід. ред. Я. Закревська. Львів, 1997 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Дарморос М., Дарморос Л. Словник технічної термінології. 1926 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Доманицький В. Словарик. Пояслення чужих та не дуже зрозумілих слів. Київ, 1906 (pdf, додано 16.11.09.)
 • Еспансько-український словник. О. Буній. Буенос-Айрес - Рим, 1993 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Етимологічний словник української мови. Опрацював Я. Б. Рудницький. Том І. А - Ґ. Вінніпеґ, 1962-1972 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Етимологічний словник української мови. Опрацював Я. Б. Рудницький. Том ІІ. Д - Ь. Вінніпеґ, 1982 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Етимологічний словник української мови. Том 1. А - Г. Київ, 1982 (djvu, додано 02.09.09.)
 • Етимологічний словник української мови. Том 2. Д - Копці. Київ, 1985 (djvu, додано 02.09.09.)
 • Етимологічний словник української мови. Том 3. Кора - М. Київ, 1989 (djvu, додано 02.09.09.)
 • Етимологічний словник української мови. Том 4. Н - П. Київ, 2003 (djvu, додано 02.09.09.)
 • Етимологічний словник української мови. Том 5. Р - Т. Київ, 2006 (djvu, додано 02.09.09.)
 • Жайворонок В. В. Велика чи мала літера. Словник-довідник. Київ, 2004 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Іваницький С. Російсько-український словник. Київ, 2006 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Інверсійний словник української мови. Київ, 1985 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Історичний словник українського язика. Т. І. А - Ж. Харків - Київ, 1930 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Історичний словник українського язика. Т. І. А - Ж. Зошит ІІ (Г - Ж). Харків - Київ, 1932 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Карабан В. І. Англійсько-український юридичний словник. Вінниця, 2004 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. Київ, 1998 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Кореневий гніздовий словник української мови. Гнізда слів з вершинами - омографічними коренями. Карпіловська Є. А. Київ, 2002 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Короткий англо-українсько-російський словник наукової лексики. Київ, 2001 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Короткий російсько-український словник контрастивної лексики. К. В. Ленець, Л. О. Ставицька. Київ, 2002 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Короткий словник жарґонної лексики української мови. Ставицька Л. Київ, 2003 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Короткий словник перифраз. М. П. Коломієць, Є. С. Регушевський. Київ, 1985 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Короткий словник синонімів української мови. П. М. Деркач. Київ, 1960 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту. Уклад. О. І. Лесюк. Київ, 1996 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Лисенко П. С. Словник поліських говорів. Київ, 1974 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Малоруско-німецький словар. Улож. Є. Желеховський. Том І. А - О. Львів, 1886 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Малоруско-німецький словар. Улож. Є. Желеховський. Том ІІ. П - Я. Львів, 1886 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Маркевич А. П., Татарко К. И. Русско-украинско-латинский зоологический словарь. Терминология и номенклатура. Киев, 1983 (djvu, додано 16.11.09.)
 • Москаленко А. А. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області. Одеса, 1958 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Німецько-український словник лайливих слів. Укладач О. Гаврилів. Львів, 2005 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Німецько-український фразеологічний словник. Уклали В. І. Гаврись, О. П. Пророченко. Том I. А - К. Київ, 1981 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Німецько-український фразеологічний словник. Уклали В. І. Гаврись, О. П. Пророченко. Том ІІ. L - Z. Київ, 1981 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Новий англо-український та українсько-англійський словник. Харків, 2000 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Новий німецько-український і українсько-німецький словник. Харків, 2005 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Огієнко І., Проф. Український стилістичний словник. Львів, 1924 (pdf, додано 06.09.09.)
 • Огієнко І. (митр. Іларіон). Етимологічно-семантичний словник української мови. За ред. Ю. Мулика-Луцика. Том І. А - Д. Вінніпеґ, 1979 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Огієнко І. (митр. Іларіон). Етимологічно-семантичний словник української мови. За ред. Ю. Мулика-Луцика. Том ІІ. Е - Л. Вінніпеґ, 1982 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Огієнко І. (митр. Іларіон). Етимологічно-семантичний словник української мови. За ред. Ю. Мулика-Луцика. Том ІІІ. М - О. Вінніпеґ, 1988 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Огієнко І. (митр. Іларіон). Етимологічно-семантичний словник української мови. За ред. М. Ласло-Куцюк. Том ІV. П - Я. Вінніпеґ, 1994 (pdf, додано 30.11.10.) (pdf, додано 30.11.10.)
 • Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Словник місцевих слів у літературній мові не вживаних. Жовква, 1934 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Олійник І. С., Сидоренко М. М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник. Київ, 1991 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок. Частина перша. А-Н. Київ, 1984 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Орфоепічний словник. Уклав М. І. Погрібний. Київ, 1983 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Орфоепічний словник. Уклав М. І. Погрібний. Київ, 1986 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Пиртей П. С. Короткий словник лемківських говірок. Івано-Франківськ, 2004 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Пискунов Ф. Словарь живого народного, письменного и актового языка русских южан Российской и Австрийско-Венгерской империи. Киев, 1882 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Погрібний М. І. Словник наголосів української літературної мови. Київ, 1959 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Полонський Ч. Словник природничої термінології (проект). 1926 (pdf, додано 06.09.09.)
 • Практичний словник синонімів української мови. Київ, 2000 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Присяжнюк М. С. Російсько-український медичний словник професійної мови фахівців з внутрішніх хвороб (із тлумаченням термінів). Київ, 1995 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Російсько-український будівельний словник. В. М. Гордєєв, Р. Я. Зельцер, Є. А. Кожан, Е. О. Полторацька, І. Ю. Резниченко. Київ, 1994 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Російсько-український і українсько-російський словник. Відмінна лексика. Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, С. В. Шевчук. Київ, 1993 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Російсько-український математичний словник. Уклад. В. Я. Карачун, О. О. Карачун, Г. Г. Гульчук. Київ, 1995 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами. Нечай С. Київ, 2000 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Російсько-український науково-технічний словник. Львів, 1997 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Російсько-український словник. І. О. Анніна, Г. Н. Горюшина, І. С. Гнатюк та ін. Київ, 2003 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Російсько-український словник. Ізюмов О. 1926 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Російсько-український словник ділової людини. О. Олійник. Київ, 1996 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Російсько-український словник за ред. Кримського. 1 - 3 томи. 1924-30 (djvu, додано 22.04.10.)
 • Російсько-український словник із техногенної безпеки та екології. Манець І. Г., Білецький В. С., Ященко Ю. П. За ред. Б. А. Грядущого. Донецьк, 2004 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Російсько-український словник військово-технічних термінів. Навчальний посібник. Під ред. М. В. Гуця. Випуск І. Київ, 1994 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Російсько-український словник з інформатики та обчислювальної техніки. Київ, 1994 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Російсько-український словник правничої мови. Київ, 1926 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Російсько-український словник сталих виразів. Вирган І. О., Пилинська М. М. Харків, 2000 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Російсько-український словник фізичних термінів. Уклав Ю. В. Караван та ін. За ред. О. Б. Лисковича. Київ, 1994 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Російсько-український словник художніх термінів. Навч. посібник. Київ, 2004 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Російсько-український словничок термінів природознавства і географії. Зладив К. Дубняк. Кобеляк, 1917 (pdf, додано 06.09.09.)
 • Російсько-український тлумачний теплоенергетичний словник. За ред. Й. Мисака, М. Крука. Львів, 2001 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Російсько-український фразеологічний словник. В. Підмогильний, Є. Плужник. 1928 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Російсько-українсько-англійський військовий словник. Укл. В. Я. Карачун, І. А. Черненко, С. М. Чиж, О. О. Карачун. Київ, 2001 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Російсько-українсько-латинський зоологічний словник. О. П. Маркевич, К. І. Татарко. Київ, 1983 (djvu, додано 22.04.10.)
 • Русско-украинский словарь. Том первый. А - М. Киев, 1969 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Русско-украинский словарь. Том второй. Н - приять. Киев, 1969 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Русско-украинский словарь. Том третий. Про - Я. Киев, 1969 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. Биохимия, физиология, химия. Под ред. В. Г. Коляденко, Ю. В. Шанина. Киев, 1992 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. Гематология. С. Ф. Пастощук. Под ред. В. Г. Коляденко, Ю. В. Шанина. Киев, 1993 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Русько-німецький словар. Уложив О. Попович. Чернівці, 1904 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Словарь карпатоукраинского торуньского говора. Москва, 2001 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Словарь російсько-український. Зібр. і впор. М. Уманець і А. Спілка. Берлін, 1924 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Словарь російсько-український. Том перший. А - К. Зібр. і впор. М. Уманець і А. Спілка. Львів, 1893 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Словарь російсько-український. Том другий. К - П. Зібр. і впор. М. Уманець і А. Спілка. Львів, 1894 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Словарь російсько-український. Том третій. П - С. Зібр. і впор. М. Уманець і А. Спілка. Львів, 1896 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Словарь російсько-український. Том четвертий. С - Я. Зібр. і впор. М. Уманець і А. Спілка. Львів, 1898 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Словарь трудных случаев употребления созвучных слов в русском языке. Н. В. Сурова, М. В. Тюменцев-Хвыля, Т. М. Хвыля-Тюменцева. Киев, 1999 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Словарь української мови. Украинско-русский словарь. А-Н. Грінченко Б. Берлін, 1924 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Словарь української мови. Украинско-русский словарь. О-Я. Грінченко Б. Берлін, 1924 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Словарь української мови. Упор. Б. Грінченко. Том І. А - Ж. КИїв, (1907) 1958 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словарь української мови. Упор. Б. Грінченко. Том ІІ. З - Н. Київ, 1908 (pdf, додано 09.06.10.)
 • Словарь української мови. Упор. Б. Грінченко. Том ІІ. З - Н. КИїв, 1996 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словарь української мови. Упор. Б. Грінченко. Том ІІІ. О - П. КИїв, (1909) 1996 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словарь української мови. Упор. Б. Грінченко. Том ІV. Р - Я. КИїв, (1909) 1997 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник антонімів української мови. Полюга Л. М. Київ, 2004 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Словник бойківських говірок. Частина друга. О - Я. Онишкевич М. Й. Київ, 1984 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Словник буковинських говірок. За заг. ред. Н. В. Гуйванюк. Чернівці, 2005 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Словник власних імен людей (українсько-російський і російсько-український). Київ, 1967 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Словник ділової мови. М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич. 1930є (pdf, додано 26.03.10.)
 • Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустівського району. Сабадош І. В. Ужгород, 2008 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Словник іншомовних слів. Уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. Київ, 2000 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник обліково-економічних термінів. За ред. Ф. Ф. Бутинця, М. Добії, Т. Б. Тріфонова. Житомир, 2004 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Словник скорочень в українській мові. За ред. Л. С. Паламарчука. Київ, 1988 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Словник староукраїнської мови XIV - XV ст. Том 1. А - М. Київ, 1977 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник староукраїнської мови XIV - XV ст. Том 2. Н - Я. Київ, 1978 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник сучасного українського сленгу. Упоряд. Т. М. Кондратюк. Харків, 2006 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Словник технічної термінології. І. Шелудько, Т. Садовський. 1928 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Словник труднощів української мови. За ред. С. Я. Єрмоленко. Київ, 1989 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Словник українсько-московський. Дубровський В. Київ, 1918 (pdf, додано 09.06.10.)
 • Словник української мови. П. Білецький-Носенко. Київ, 1966 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Словник української мови. Упор. Б. Грінченко. За ред. С. Єфремова, А. Ніковського. Том ІІІ. К - Н. Київ, 1928 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Словник української мови. Том перший. А - В. Київ, 1970 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови. Том другий. Г - Ж. Київ, 1971 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови. Том третій. З. Київ, 1972 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови. Том четвертий. І - М. Київ, 1973 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови. Том п'ятий. Н - О. Київ, 1974 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови. Том шостий. П - ПОЇТИ. Київ, 1975 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови. Том сьомий. ПОЇХАТИ - ПРИРОБЛЯТИ. Київ, 1976 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови. Том восьмий. ПРИРОДА - РЯХТЛИВИЙ. Київ, 1977 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови. Том дев'ятий. С. Київ, 1978 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови. Том десятий. Т - Ф. Київ, 1979 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови. Том одинадцятий. Х - Ь. Київ, 1980 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 1. А. Львів, 1994 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 2. Б - Богуславець. Львів, 1994 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 3. Б - В. Львів, 1996 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 4. В. Львів, 1997 (djvu, додано 16.11.09.)
 • Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 6. В - Г. Львів, 1999 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 7. Г - Д. Львів, 2000 (djvu, додано 02.09.09.)
 • Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 8. Д. Львів, 2001 (djvu, додано 02.09.09.)
 • Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 10. З. Львів, 2003 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 11. З. Львів, 2004 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 12. З. Львів, 2005 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови в малюнках. Коломієць М. П. Київ, 1995 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Словник фразеологізмів української мови. Київ, 2003 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Словник фразеологічних антонімів української мови. В. С. Калашник, Ж. В. Колоїз. Київ, 2004 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Словник фразеологічних синонімів. Коломієць Н. Ф., Регушевський Е. С. Під ред. В. А. Винника. Київ, 1988 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Словник-довідник з культури української мови. Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. Київ, 2006 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Словник-довідник з українського літературного слововживання. Головащук С. І. Київ, 2004 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Ставицька Л. Український жаргон. Словник. Київ, 2005 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Стилістика й редагування. Практичний словник-довідник журналісти. Капелюшний А. О. Львів, 2002 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Тлумачний словник української мови. А. Івченко. Харків, 2002 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Топонімічний словник України. Словник-довідник. Янко М. Т. Київ, 1998 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологічний словник української мови. Київ, 1998 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Українська літературна вимова і наголос. Словник-довідник. Київ, 1973 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. За ред. С. Я. Єрмоленко. Київ, 2001 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Український словотвір у термінах. Словник-довідник. Вакарлюк Л. О., Панцьо С. Є. Тернопіль, 2007 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Українсько-китайський словник. Пекін, 1999 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Українсько-польський, польсько-український словник. Уклад. М. Юрковський, В. Назарук. Київ, 2003 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Українсько-російський словник. Том І. А - ЖЮРІ. Київ, 1953 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Українсько-російський словник. Том ІІ. З - Н. Київ, 1958 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Українсько-російський словник. Том ІІІ. О - ПОДАРУНОЧОК. Київ, 1961 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Українсько-російський словник. Том ІV. ПОДАТЕЛЬ - П'ЯТЬ. Київ, 1961 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Українсько-російський словник. Том V. Р - С. Київ, 1962 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Українсько-російський словник. Том VІ. Т - Я. Київ, 1963 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Українсько-російський словник синонімів. За ред. М. М. Пилинського. Київ, 1995 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Українсько-російський словотворчий словник. Сікорська З. С. Київ, 1985 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Українсько-російський словотворчий словник. Сікорська З. С. Київ, 1995 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Фразеологічний словник української мови. Книга 1. Київ, 1993 (djvu, додано 17.09.09.)
 • Фразеологічний словник української мови. Книга 2. Київ, 1993 (djvu, додано 17.09.09.)
 • Чучка П. Прізвища закарпатських українців. Історико-етимологічний словник. Львів, 2005 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Шило Г. Наддністрянський реґіональний словник. Львів, 2008 (djvu, додано 02.09.09.)
 • Шило Н. І. Російсько-український словник. Термінологічна лексика. Київ, 2004 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Яворницький Д. І. Словник української мови. Том І. А - К. Катеринослав, 1920 (djvu, додано 30.11.10.)
 • English-Ukrainian dictionary. Volume I. A - M. By M. I. Balla. Kyiv, 1996 (djvu, додано 29.10.09.)
 • English-Ukrainian dictionary. Volume II. N - Z. By M. I. Balla. Kyiv, 1996 (djvu, додано 29.10.09.)
 • Kratky rusinsky slovnik. A. Hnat. Trebisov, 2003 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Parker, Philip M. Webster's Ukrainian (cyrillic script) - English thesaurus dictionary. San Diego, 2008 (pdf, додано 29.10.09.)
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 15 comments