?

Log in

No account? Create an account
Літера. Електронна бібліотека [userpic]

Словники

12 травня 2009 (08:01)

Історія
(А - Б), (В - Г), (Д - З), (І - К), (Л - Н), (О - Р), (С - Т), (У - Я), (A - Z)
ЛітературознавствоМедицина
ФілософіяМовознавствоЕкономіка, менеджмент
Держава (ідеологія, політика, право)
(А - 3), (І - П), (Р - Я; A - Z)
СловникиМатематика, фізика
Релігія і церкваЕтнографія, фольклор
(А - Л), (М - Я; A - Z)
Мистецтво
Художня література
(А - І), (К - О), (П - Я; A - Z)
Біологія, екологіяРізне
Весь архів на одній сторінці • Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу. Київ, 2007 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Англо-український БізнесСловник. Економіка, фінанси, банки, інвестиції, кредини. Київ, 2002 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Англо-український дипломатичний словник. За ред. І. С. Бика. Київ, 2006 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Англо-український словник з бізнесу. За ред. Н. М. Семко. Львів, 2006 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Англо-український словник парних словосполучень. Медведєва Л. М., Дайнеко В. В. Київ, 1994 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Англо-український тлумачний словник з обчислюваної техніки, Інтернету і програмування. Київ, 2005 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Англо-український фразеологічний словник. Уклав К. Т. Баранцев. Київ, 2005 (djvu, додано 29.10.09.)
 • Англо-українсько-російський словник усталених виразів. Медведєва Л. М., Медведєва Н. Ю. Київ, 1992 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок. Т. 1. Луцьк, 2000 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок. Т. 2. Луцьк, 2000 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Бибик С. П., Сюта Г. М. Словник іншомовних слів - тлумачення, словотворення та слововживання. Харків, 2006 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Бибик С. П. та ін. Словник епітетів української мови. Київ, 1998 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Большой русско-украинский политехнический словарь. Киев, 2002 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Бурячок А., Демський М., Якимович Б. Російсько-український словник для військових. Київ, 1995 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Бухгалтерський словник. За ред. Ф. Ф. Бутинця. Житомир, 2001 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ, 2005 (djvu, додано 02.09.09.)
 • Вирган І. О., Пилинська М. М. Російсько-український словник сталих виразів. 1959 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Вікул М. Російсько-український словник термінів фізики і хімії. Гадяч, 1918 (pdf, додано 06.09.09.)
 • Головащук С. І. Російсько-український словник сталих словосполучень. Київ, 2001 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Головащук С. І. Складні випадки наголошення. Словник-довідник. Київ, 1995 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Горощак Я. Перший лемківско-польскій словник. Лєґніца, 1993 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Гринчишина Д. Г., Сербинська О. А. Словник паронімів української мови. Київ, 1986 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Гуцульські говірки. Короткий словник. Відповід. ред. Я. Закревська. Львів, 1997 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Дарморос М., Дарморос Л. Словник технічної термінології. 1926 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Доманицький В. Словарик. Пояслення чужих та не дуже зрозумілих слів. Київ, 1906 (pdf, додано 16.11.09.)
 • Еспансько-український словник. О. Буній. Буенос-Айрес - Рим, 1993 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Етимологічний словник української мови. Опрацював Я. Б. Рудницький. Том І. А - Ґ. Вінніпеґ, 1962-1972 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Етимологічний словник української мови. Опрацював Я. Б. Рудницький. Том ІІ. Д - Ь. Вінніпеґ, 1982 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Етимологічний словник української мови. Том 1. А - Г. Київ, 1982 (djvu, додано 02.09.09.)
 • Етимологічний словник української мови. Том 2. Д - Копці. Київ, 1985 (djvu, додано 02.09.09.)
 • Етимологічний словник української мови. Том 3. Кора - М. Київ, 1989 (djvu, додано 02.09.09.)
 • Етимологічний словник української мови. Том 4. Н - П. Київ, 2003 (djvu, додано 02.09.09.)
 • Етимологічний словник української мови. Том 5. Р - Т. Київ, 2006 (djvu, додано 02.09.09.)
 • Жайворонок В. В. Велика чи мала літера. Словник-довідник. Київ, 2004 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Іваницький С. Російсько-український словник. Київ, 2006 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Інверсійний словник української мови. Київ, 1985 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Історичний словник українського язика. Т. І. А - Ж. Харків - Київ, 1930 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Історичний словник українського язика. Т. І. А - Ж. Зошит ІІ (Г - Ж). Харків - Київ, 1932 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Карабан В. І. Англійсько-український юридичний словник. Вінниця, 2004 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. Київ, 1998 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Кореневий гніздовий словник української мови. Гнізда слів з вершинами - омографічними коренями. Карпіловська Є. А. Київ, 2002 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Короткий англо-українсько-російський словник наукової лексики. Київ, 2001 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Короткий російсько-український словник контрастивної лексики. К. В. Ленець, Л. О. Ставицька. Київ, 2002 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Короткий словник жарґонної лексики української мови. Ставицька Л. Київ, 2003 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Короткий словник перифраз. М. П. Коломієць, Є. С. Регушевський. Київ, 1985 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Короткий словник синонімів української мови. П. М. Деркач. Київ, 1960 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту. Уклад. О. І. Лесюк. Київ, 1996 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Лисенко П. С. Словник поліських говорів. Київ, 1974 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Малоруско-німецький словар. Улож. Є. Желеховський. Том І. А - О. Львів, 1886 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Малоруско-німецький словар. Улож. Є. Желеховський. Том ІІ. П - Я. Львів, 1886 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Маркевич А. П., Татарко К. И. Русско-украинско-латинский зоологический словарь. Терминология и номенклатура. Киев, 1983 (djvu, додано 16.11.09.)
 • Москаленко А. А. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області. Одеса, 1958 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Німецько-український словник лайливих слів. Укладач О. Гаврилів. Львів, 2005 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Німецько-український фразеологічний словник. Уклали В. І. Гаврись, О. П. Пророченко. Том I. А - К. Київ, 1981 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Німецько-український фразеологічний словник. Уклали В. І. Гаврись, О. П. Пророченко. Том ІІ. L - Z. Київ, 1981 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Новий англо-український та українсько-англійський словник. Харків, 2000 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Новий німецько-український і українсько-німецький словник. Харків, 2005 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Огієнко І., Проф. Український стилістичний словник. Львів, 1924 (pdf, додано 06.09.09.)
 • Огієнко І. (митр. Іларіон). Етимологічно-семантичний словник української мови. За ред. Ю. Мулика-Луцика. Том І. А - Д. Вінніпеґ, 1979 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Огієнко І. (митр. Іларіон). Етимологічно-семантичний словник української мови. За ред. Ю. Мулика-Луцика. Том ІІ. Е - Л. Вінніпеґ, 1982 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Огієнко І. (митр. Іларіон). Етимологічно-семантичний словник української мови. За ред. Ю. Мулика-Луцика. Том ІІІ. М - О. Вінніпеґ, 1988 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Огієнко І. (митр. Іларіон). Етимологічно-семантичний словник української мови. За ред. М. Ласло-Куцюк. Том ІV. П - Я. Вінніпеґ, 1994 (pdf, додано 30.11.10.) (pdf, додано 30.11.10.)
 • Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Словник місцевих слів у літературній мові не вживаних. Жовква, 1934 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Олійник І. С., Сидоренко М. М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник. Київ, 1991 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок. Частина перша. А-Н. Київ, 1984 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Орфоепічний словник. Уклав М. І. Погрібний. Київ, 1983 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Орфоепічний словник. Уклав М. І. Погрібний. Київ, 1986 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Пиртей П. С. Короткий словник лемківських говірок. Івано-Франківськ, 2004 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Пискунов Ф. Словарь живого народного, письменного и актового языка русских южан Российской и Австрийско-Венгерской империи. Киев, 1882 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Погрібний М. І. Словник наголосів української літературної мови. Київ, 1959 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Полонський Ч. Словник природничої термінології (проект). 1926 (pdf, додано 06.09.09.)
 • Практичний словник синонімів української мови. Київ, 2000 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Присяжнюк М. С. Російсько-український медичний словник професійної мови фахівців з внутрішніх хвороб (із тлумаченням термінів). Київ, 1995 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Російсько-український будівельний словник. В. М. Гордєєв, Р. Я. Зельцер, Є. А. Кожан, Е. О. Полторацька, І. Ю. Резниченко. Київ, 1994 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Російсько-український і українсько-російський словник. Відмінна лексика. Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, С. В. Шевчук. Київ, 1993 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Російсько-український математичний словник. Уклад. В. Я. Карачун, О. О. Карачун, Г. Г. Гульчук. Київ, 1995 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами. Нечай С. Київ, 2000 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Російсько-український науково-технічний словник. Львів, 1997 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Російсько-український словник. І. О. Анніна, Г. Н. Горюшина, І. С. Гнатюк та ін. Київ, 2003 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Російсько-український словник. Ізюмов О. 1926 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Російсько-український словник ділової людини. О. Олійник. Київ, 1996 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Російсько-український словник за ред. Кримського. 1 - 3 томи. 1924-30 (djvu, додано 22.04.10.)
 • Російсько-український словник із техногенної безпеки та екології. Манець І. Г., Білецький В. С., Ященко Ю. П. За ред. Б. А. Грядущого. Донецьк, 2004 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Російсько-український словник військово-технічних термінів. Навчальний посібник. Під ред. М. В. Гуця. Випуск І. Київ, 1994 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Російсько-український словник з інформатики та обчислювальної техніки. Київ, 1994 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Російсько-український словник правничої мови. Київ, 1926 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Російсько-український словник сталих виразів. Вирган І. О., Пилинська М. М. Харків, 2000 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Російсько-український словник фізичних термінів. Уклав Ю. В. Караван та ін. За ред. О. Б. Лисковича. Київ, 1994 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Російсько-український словник художніх термінів. Навч. посібник. Київ, 2004 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Російсько-український словничок термінів природознавства і географії. Зладив К. Дубняк. Кобеляк, 1917 (pdf, додано 06.09.09.)
 • Російсько-український тлумачний теплоенергетичний словник. За ред. Й. Мисака, М. Крука. Львів, 2001 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Російсько-український фразеологічний словник. В. Підмогильний, Є. Плужник. 1928 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Російсько-українсько-англійський військовий словник. Укл. В. Я. Карачун, І. А. Черненко, С. М. Чиж, О. О. Карачун. Київ, 2001 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Російсько-українсько-латинський зоологічний словник. О. П. Маркевич, К. І. Татарко. Київ, 1983 (djvu, додано 22.04.10.)
 • Русско-украинский словарь. Том первый. А - М. Киев, 1969 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Русско-украинский словарь. Том второй. Н - приять. Киев, 1969 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Русско-украинский словарь. Том третий. Про - Я. Киев, 1969 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. Биохимия, физиология, химия. Под ред. В. Г. Коляденко, Ю. В. Шанина. Киев, 1992 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. Гематология. С. Ф. Пастощук. Под ред. В. Г. Коляденко, Ю. В. Шанина. Киев, 1993 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Русько-німецький словар. Уложив О. Попович. Чернівці, 1904 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Словарь карпатоукраинского торуньского говора. Москва, 2001 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Словарь російсько-український. Зібр. і впор. М. Уманець і А. Спілка. Берлін, 1924 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Словарь російсько-український. Том перший. А - К. Зібр. і впор. М. Уманець і А. Спілка. Львів, 1893 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Словарь російсько-український. Том другий. К - П. Зібр. і впор. М. Уманець і А. Спілка. Львів, 1894 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Словарь російсько-український. Том третій. П - С. Зібр. і впор. М. Уманець і А. Спілка. Львів, 1896 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Словарь російсько-український. Том четвертий. С - Я. Зібр. і впор. М. Уманець і А. Спілка. Львів, 1898 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Словарь трудных случаев употребления созвучных слов в русском языке. Н. В. Сурова, М. В. Тюменцев-Хвыля, Т. М. Хвыля-Тюменцева. Киев, 1999 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Словарь української мови. Украинско-русский словарь. А-Н. Грінченко Б. Берлін, 1924 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Словарь української мови. Украинско-русский словарь. О-Я. Грінченко Б. Берлін, 1924 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Словарь української мови. Упор. Б. Грінченко. Том І. А - Ж. КИїв, (1907) 1958 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словарь української мови. Упор. Б. Грінченко. Том ІІ. З - Н. Київ, 1908 (pdf, додано 09.06.10.)
 • Словарь української мови. Упор. Б. Грінченко. Том ІІ. З - Н. КИїв, 1996 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словарь української мови. Упор. Б. Грінченко. Том ІІІ. О - П. КИїв, (1909) 1996 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словарь української мови. Упор. Б. Грінченко. Том ІV. Р - Я. КИїв, (1909) 1997 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник антонімів української мови. Полюга Л. М. Київ, 2004 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Словник бойківських говірок. Частина друга. О - Я. Онишкевич М. Й. Київ, 1984 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Словник буковинських говірок. За заг. ред. Н. В. Гуйванюк. Чернівці, 2005 (djvu, додано 10.08.08.)
 • Словник власних імен людей (українсько-російський і російсько-український). Київ, 1967 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Словник ділової мови. М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич. 1930є (pdf, додано 26.03.10.)
 • Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустівського району. Сабадош І. В. Ужгород, 2008 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Словник іншомовних слів. Уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. Київ, 2000 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник обліково-економічних термінів. За ред. Ф. Ф. Бутинця, М. Добії, Т. Б. Тріфонова. Житомир, 2004 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Словник скорочень в українській мові. За ред. Л. С. Паламарчука. Київ, 1988 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Словник староукраїнської мови XIV - XV ст. Том 1. А - М. Київ, 1977 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник староукраїнської мови XIV - XV ст. Том 2. Н - Я. Київ, 1978 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник сучасного українського сленгу. Упоряд. Т. М. Кондратюк. Харків, 2006 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Словник технічної термінології. І. Шелудько, Т. Садовський. 1928 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Словник труднощів української мови. За ред. С. Я. Єрмоленко. Київ, 1989 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Словник українсько-московський. Дубровський В. Київ, 1918 (pdf, додано 09.06.10.)
 • Словник української мови. П. Білецький-Носенко. Київ, 1966 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Словник української мови. Упор. Б. Грінченко. За ред. С. Єфремова, А. Ніковського. Том ІІІ. К - Н. Київ, 1928 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Словник української мови. Том перший. А - В. Київ, 1970 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови. Том другий. Г - Ж. Київ, 1971 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови. Том третій. З. Київ, 1972 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови. Том четвертий. І - М. Київ, 1973 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови. Том п'ятий. Н - О. Київ, 1974 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови. Том шостий. П - ПОЇТИ. Київ, 1975 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови. Том сьомий. ПОЇХАТИ - ПРИРОБЛЯТИ. Київ, 1976 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови. Том восьмий. ПРИРОДА - РЯХТЛИВИЙ. Київ, 1977 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови. Том дев'ятий. С. Київ, 1978 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови. Том десятий. Т - Ф. Київ, 1979 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови. Том одинадцятий. Х - Ь. Київ, 1980 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 1. А. Львів, 1994 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 2. Б - Богуславець. Львів, 1994 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 3. Б - В. Львів, 1996 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 4. В. Львів, 1997 (djvu, додано 16.11.09.)
 • Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 6. В - Г. Львів, 1999 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 7. Г - Д. Львів, 2000 (djvu, додано 02.09.09.)
 • Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 8. Д. Львів, 2001 (djvu, додано 02.09.09.)
 • Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 10. З. Львів, 2003 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 11. З. Львів, 2004 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. Випуск 12. З. Львів, 2005 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Словник української мови в малюнках. Коломієць М. П. Київ, 1995 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Словник фразеологізмів української мови. Київ, 2003 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Словник фразеологічних антонімів української мови. В. С. Калашник, Ж. В. Колоїз. Київ, 2004 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Словник фразеологічних синонімів. Коломієць Н. Ф., Регушевський Е. С. Під ред. В. А. Винника. Київ, 1988 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Словник-довідник з культури української мови. Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. Київ, 2006 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Словник-довідник з українського літературного слововживання. Головащук С. І. Київ, 2004 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Ставицька Л. Український жаргон. Словник. Київ, 2005 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Стилістика й редагування. Практичний словник-довідник журналісти. Капелюшний А. О. Львів, 2002 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Тлумачний словник української мови. А. Івченко. Харків, 2002 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Топонімічний словник України. Словник-довідник. Янко М. Т. Київ, 1998 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологічний словник української мови. Київ, 1998 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Українська літературна вимова і наголос. Словник-довідник. Київ, 1973 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. За ред. С. Я. Єрмоленко. Київ, 2001 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Український словотвір у термінах. Словник-довідник. Вакарлюк Л. О., Панцьо С. Є. Тернопіль, 2007 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Українсько-китайський словник. Пекін, 1999 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Українсько-польський, польсько-український словник. Уклад. М. Юрковський, В. Назарук. Київ, 2003 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Українсько-російський словник. Том І. А - ЖЮРІ. Київ, 1953 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Українсько-російський словник. Том ІІ. З - Н. Київ, 1958 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Українсько-російський словник. Том ІІІ. О - ПОДАРУНОЧОК. Київ, 1961 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Українсько-російський словник. Том ІV. ПОДАТЕЛЬ - П'ЯТЬ. Київ, 1961 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Українсько-російський словник. Том V. Р - С. Київ, 1962 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Українсько-російський словник. Том VІ. Т - Я. Київ, 1963 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Українсько-російський словник синонімів. За ред. М. М. Пилинського. Київ, 1995 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Українсько-російський словотворчий словник. Сікорська З. С. Київ, 1985 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Українсько-російський словотворчий словник. Сікорська З. С. Київ, 1995 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Фразеологічний словник української мови. Книга 1. Київ, 1993 (djvu, додано 17.09.09.)
 • Фразеологічний словник української мови. Книга 2. Київ, 1993 (djvu, додано 17.09.09.)
 • Чучка П. Прізвища закарпатських українців. Історико-етимологічний словник. Львів, 2005 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Шило Г. Наддністрянський реґіональний словник. Львів, 2008 (djvu, додано 02.09.09.)
 • Шило Н. І. Російсько-український словник. Термінологічна лексика. Київ, 2004 (djvu, додано 06.09.09.)
 • Яворницький Д. І. Словник української мови. Том І. А - К. Катеринослав, 1920 (djvu, додано 30.11.10.)
 • English-Ukrainian dictionary. Volume I. A - M. By M. I. Balla. Kyiv, 1996 (djvu, додано 29.10.09.)
 • English-Ukrainian dictionary. Volume II. N - Z. By M. I. Balla. Kyiv, 1996 (djvu, додано 29.10.09.)
 • Kratky rusinsky slovnik. A. Hnat. Trebisov, 2003 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Parker, Philip M. Webster's Ukrainian (cyrillic script) - English thesaurus dictionary. San Diego, 2008 (pdf, додано 29.10.09.)

Comments

Posted by: kostyantyn1979 (kostyantyn1979)
Posted at: 18 серпня 2010 07:17 (UTC)

Треба сюди ж
Пура Я. О. Сучасні прізвища Ровенщини. –. Ровно: РДПІ, Обл. географ. т-во, 1984-1989. – Ч. І-ІV. – 446 с.
Фаріон І. Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини кінець XVIII – початок XIX ст. (з етимологічним словником. – Львів, 2001. – 372 с.
Словник прізвищ: практичний словозмінно-орфографічний (на матеріалі Чернівеччини) / Гол. ред. Лук'янюк К. М.; Уклад.: Бабич Н. Д., Колесник Н. С., Лук'янюк К. М. та ін. – Чернівці: Букрек, 2002. – 423 с.
Німчук В.В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови. – Київ: Наукова думка, 1992. – 416 с.

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 18 серпня 2010 07:27 (UTC)

Маєте посилання?

Posted by: kostyantyn1979 (kostyantyn1979)
Posted at: 18 серпня 2010 08:29 (UTC)

Ні, але хочу знайти

Posted by: russki_hohol (russki_hohol)
Posted at: 26 жовтня 2010 13:10 (UTC)

Словник української мови XVI - першої половини XVII ст.

А 5-й и 9-й тома и все, что после 12-го тома существуют в природе? Где-то в инете написано, что должно быть 28 томов.

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 27 жовтня 2010 09:11 (UTC)

Відверто кажучи - не знаю.

Posted by: ((Анонімно))
Posted at: 14 січня 2011 00:51 (UTC)

Про те, що має бути 28 томів, написано у передмові до ! тому Словника :).
Усіх 28 томів іще немає: випускають приблизно по 1-2 томи на рік.
Спасибі за те, що викладаєте скани!!!

Posted by: vitaly1 (vitaly1)
Posted at: 05 листопада 2010 15:21 (UTC)

Новий англо-український та українсько-російський словник. Харків, 2000 (djvu, додано 26.03.10.)
Має бути "англійський".

Posted by: vitaly1 (vitaly1)
Posted at: 05 листопада 2010 16:04 (UTC)

Проглядав перелік, помітив ще 2 недоліки:
Шило Н. І. Російсько-український словник. Темрінологічна лексика. Київ, 2004

Я так розумію, що це одна й та сама книжка:
Англо-український словник. Том ІІ. N - Z. Склав М. І. Балла. Київ, 1996 (djvu, додано 26.03.10.)
English-Ukrainian dictionary. Volume II. N - Z. By M. I. Balla. Kyiv, 1996 (djvu, додано 29.10.09.)

Дякую за Вашу роботу! :)

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 10 листопада 2010 20:58 (UTC)

Величезне спасибі! Помилки виправлено.

Posted by: ympo_ckpunku (ympo_ckpunku)
Posted at: 17 лютого 2011 10:14 (UTC)

Дякую)

Posted by: kostyantyn1979 (kostyantyn1979)
Posted at: 01 серпня 2011 11:30 (UTC)

http://depositfiles.com/files/e7q3wy4wh
Наталя Хобзей Гуцульська Міфологія . етнолінгвістичний словник. Львів - 2002.

Posted by: ((Анонімно))
Posted at: 01 серпня 2011 11:58 (UTC)

"Такого файла не существует или он был удален из-за нарушения авторских прав."

Posted by: kostyantyn1979 (kostyantyn1979)
Posted at: 01 серпня 2011 13:13 (UTC)

Дивно. Сам заливав нещодавно. Ще є у Смочій ничці, загугліть назву.

Posted by: georgewladlukas (georgewladlukas)
Posted at: 12 січня 2015 16:28 (UTC)

А чи можна зробити, щоб можна було скачати оцей файл:
Українсько-російський словник. Том V. Р - С. Київ, 1962 (djvu, додано 06.09.09.)

Було б чудово побачити представлену літературу на http://chtyvo.org.ua/

Posted by: Edward Jakubovski (Edward Jakubovski)
Posted at: 20 березня 2018 20:55 (UTC)
Не работает ссылка.

Здравствуйте! Не могу получить доступ к файлу Російсько-українсько-латинський зоологічний словник. Попадаю на сайт российских фирм.

15 Читати коментарі