?

Log in

No account? Create an account
Літера. Електронна бібліотека [userpic]

Історія (І - К)

12 травня 2009 (01:04)

Історія
(А - Б), (В - Г), (Д - З), (І - К), (Л - Н), (О - Р), (С - Т), (У - Я), (A - Z)
ЛітературознавствоМедицина
ФілософіяМовознавствоЕкономіка, менеджмент
Держава (ідеологія, політика, право)
(А - 3), (І - П), (Р - Я; A - Z)
СловникиМатематика, фізика
Релігія і церкваЕтнографія, фольклор
(А - Л), (М - Я; A - Z)
Мистецтво
Художня література
(А - І), (К - О), (П - Я; A - Z)
Біологія, екологіяРізне
Весь архів на одній сторінці • Іван Климентійович Рибалка - професор Харківського університету. Бібліографічний покажчик. Упоряд. Ю. Г. Шевченко, В. Д. Прокопова. Харків, 1999 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Іваненко О. А. Українсько-французьку зв'язки. Наука, освіта, мистецтво (кінець XVIII - початок ХХ ст.). Київ, 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Іванис В. Боротьба Кубані за незалежність. Мюнхен, 1968 (pdf, додано 17.09.09.)
 • Іванис В. До проблеми Кавказу. 1960 (djvu, додано 16.07.09.)
 • Іванис В. Стежками життя (спогади). Новий Ульм, 1959 (djvu, додано 16.10.09.)
 • Іванис В. Ще одна трагедія козаків (Доповідь на Канадійському пленумі НТШ в 1960 році). Новий Ульм - Донау, 1961 (djvu, додано 22.06.09.)
 • Иванов В. А. Древние угры-мадьяры в Восточной Европе. Уфа, 1999 (djvu, додано 11.08.09.)
 • Иванов Н. М. История Литовско-Русского государства в именах и датах (Держава Гедиминовичей). Книга 1. СПб, 2002 (pdf, додано 02.07.09.)
 • Иванов Н. М. История Литовско-Русского государства в именах и датах (Держава Гедиминовичей). Книга 2. СПб, 2003 (pdf, додано 02.07.09.)
 • Іванова Л. Г., Іванченко Р. П. Громадівський рух 60-х рр. ХІХ с. в Україні - проблеми, ідеологія. Київ, 1999 (djvu, додано 16.07.09.)
 • Іванова Л. Г., Іванченко Р. П. Суспільно-політичний рух 60-х рр. ХІХ ст. в Україні - до проблеми становлення ідеології. Київ, 2000 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Іванова Л. Г. Україна між Сходом і Заходом - до проблеми становлення національної ідеї в українській суспільно-політичній думці в контексті східноєвропейського розвитку (І половина ХІХ ст.). Київ, 2007 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Иванова С. В., Петренко В. Г., Ветчинникова Н. Е. Курганы древних скотоводов междуречья Южного Буга и Днестра. Одесса, 2005 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Іваник М. Ліщинський І. Плеяда знаних трускавецьких родин. Дрогобич, 2010 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Іванущенко Г. Голодомор 1932-33 років. Очима свідків, мовою документів. Северинська сільрада Сумського району. Київ, 2003 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Ігнатієнко В. Бібліографія української преси 1816 - 1916. Харків - Київ, 1930 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Известие о золотой гривне, найденной близ Чернигова в 1821 году. СПб, 1821 (djvu, додано 26.05.10.)
 • Ильинская В. А. Скифы днепровского лесостепового Левобережья. Киев, 1968 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Ілюстрована енциклопедія історії України в трьох томах. Т. І. (від найдавнішого часу до кінця 18 ст.). Київ, 2004 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Ілюшин І. І. Протистояння УПА і АК (Армії Крайової) в роки Другої світової війни на тлі діяльності польського підпілля в Західній Україні. Київ, 2001 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Ілюшин І. ОУН-УПА і українське питання в роки Другої світової війни (в світлі польських документів). Київ, 2000 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Ілюшин І. Українська повстанська арміяя і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939 - 1945 рр.). Київ, 2009 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Імена, повернуті із забуття. За матеріалами судових справ репресованих селян 1929 - 1950-х років, що зберігаються у Державному архіві Кіровоградської області. Кіровоград, 2008 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Исаев А. Битва за Харьков февраль - март 1943 года (pdf, додано 22.07.10.)
 • Ісаєвич Я. Юрій Дрогобич. Київ, 1972 (pdf, додано 09.06.10.)
 • Істину встановлює суд історії. Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. Том 1. Джерела. Київ, 2004 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Істину встановлює суд історії. Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. Том 2. Наукові студії. Київ, 2004 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Историческое описание земли Войска Донского. Новочеркасск, 1903 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Історична і політична наука та суспільна практика в Україні. Редкол. Патон Ю. Є., Геєць В. М., Левенець Ю. А., Солдатенко В. Ф. та ін. Київ, 2009 (pdf, додано 22.04.10.)
 • Історична пам'ять як поле змагань за ідентичність. Матеріали круглого столу, 22 квіт. 2008 р. За заг. ред. Ю. О. Зерній. Київ, 2008 (pdf, додано 22.04.10.)
 • Історичне джерелознавство. Підручник. Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, С. Ф. Павленко та ін. Київ, 2002 (djvu, додано 22.06.09.)
 • История культуры Древней Руси. Домонгольский период. І. Материальная культура. Москва, 1951 (djvu, додано 16.11.09.)
 • Історія державної служби в Україні. У 5 т. Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. Т. 1. Київ, 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Історія державної служби в Україні. У 5 т. Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. Т. 2. Київ, 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Історія державної служби в Україні. У 5 т. Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. Т. 3. Київ, 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Історія державної служби в Україні. У 5 т. Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. Т. 4. Київ, 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Історія державної служби в Україні. У 5 т. Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. Т. 5. Кн. 1. 1914 - 1991. Київ, 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Історія державної служби в Україні. У 5 т. Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. Т. 5. Кн. 2. 1991 - 2009. Київ, 2009 (pdf, додано 09.10.10.)
 • История и археология юго-западных областей СССР начала нашей эры. Москва, 1967 (djvu, додано 23.09.10.)
 • История Лемковины в V Частях. И. Ф. Лемкин. Нью-Йорк, 1969 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Історія Львова в документах і матеріалах. Київ, 1986 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Історія міста Києва з найдавніших часів до 1861 року. Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. І. Кн. 1. Київ, 2007 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. ІІ, Кн. 5. Київ, 2009 (pdf, додано 04.07.10.)
 • Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. ІІ, Кн. 6. Київ, 2009 (pdf, додано 04.07.10.)
 • Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. ІІ, Кн. 7. Київ, 2009 (pdf, додано 04.07.10.)
 • Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. ІІ, Кн. 8. Київ, 2010 (pdf, додано 04.07.10.)
 • Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. ІІ, Кн. 9. Київ, 2010 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. ІІ, Кн. 10. Київ, 2010 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Історія міста Києва періоду 1861 - першої половини 1917 рр. Наук.-допом. бібліогр. покажчик у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. І. Кн. 2. Київ, 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Історія міста Києва періоду 1917 - 1990 рр. Наук.-допом. бібліогр. покажчик у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. І. Кн. 3. Київ, 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Історія основання і розвою русско-народного театру в Галичині. Коломия, 1904 (djvu, додано 23.09.09.)
 • Історія парижської комуни. Нью-Йорк, 1919 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Історія первісного суспільства. Підручник. Станко В. Н. та ін. Київ, 1999 (pdf, додано 27.04.12.)
 • История погромного движения на Украине 1917 - 1921 гг. Том первый. Период Центральной Рады и Гетмана. Антисемитизм и погромы 1917 - 1918 гг. Берлин, 1923 (pdf, додано 08.04.11.)
 • История Русов или Малой России Георгия Конискаго. Москва, 1846 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Історія середніх віків (І період). Посібник для практичних занять для студентів історичних факультетів. Упоряд. С. Б. Сорочан. Харків, 2001 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Історія України. 10 клас. Рівень стандарту. Уроки нового покоління. Скирда І. М. Харків, 2010 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Історія України. Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. Львів, 1998 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Історія України. Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Київ, 2009 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Історія України. Під ред. В. А. Смолія. Київ, 1997 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Історія України в художньо-літературних образах. Посібник для 7-8 кл. серед. шк. Упоряд. Б. І. Андрусишин, В. Й. Борисенко. Київ, 2000 (djvu, додано 16.07.09.)
 • Історія України у визначеннях, таблицях і схемах. 7-9 класи. Т. Ю. Земерова, І. М. Скирда. Харків, 2009 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Історія українського війська (1917 - 1995). Упорядник Я. Дашкевич. Львів, 1996 (pdf, додано 18.02.10.)
 • Історія українського козацтва. Нариси у 2 т. Редкол. В. А. Смолій та ін. Т. 1. Київ, 2006 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Історія українського козацтва. Нариси у 2 т. Редкол. В. А. Смолій та ін. Т. 2. Київ, 2007 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Історія українського селянства. Нариси в 2-х томах. Том І. Київ, 2006 (djvu, додано 11.08.09.)
 • Історія українського селянства. Нариси в 2-х томах. Том ІІ. Київ, 2006 (djvu, додано 11.08.09.)
 • Історія української культури. Під заг. ред. І. Крип'якевича. Львів, 1937 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Історія української культури. У п'яти томах. Т. 3. Українська культура другої половини XVII - XVIII століть. Б. Є. Патон (голов.ред.), В. А. Смолій (ред.). Київ, 2003 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Історія української та зарубіжної культури. Навчальний посібник. Білик Б. І., Горбань Ю. Ф., Калакура Я. С. та ін. Київ, 1999 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Іщук О. Діяльність проводу ОУН(б) на північно-західних українських землях у 1948 - 1952 роках. Київ, 2009 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Іщук О., Ніколаєва Н. Ліквідація органами державної безпеки УРСР підпільних типографій Організації Українських Націоналістів у 1944 - 1954 рр. Київ, 2007 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Іщук О., Ніколаєва Н. Методи зашифрування кореспонденції у підпіллі ОУН і УПА та їх розшифрування органами державної безпеки УРСР в 1944 - 1954 рр. Київ, 2007 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Йонг Л. де. Немецкая пятая колонна во Второй мировой войне. Москва, 1958 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Кадеев В. И. Херсонес Таврический в первых веках нашей эры. Харьков, 1981 (pdf, додано 11.08.09.)
 • Казачество. Мысли современников о прошлом, настоящем и будущем казачества. Париж, 1928 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті. Київ, 2007 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Калинович І. Українська мемуаристика 1914 - 1924. Бібліографічний реєстр. Едмонтон, 1991 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Кальба М. Дружини українських націоналістів. Детройт, 1992 (djvu, додано 29.10.09.)
 • Кальба М. Нахтіґаль в запитаннях і відповідях. Львів, 2008 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників. Львів, 2007 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв. Львів, 2007 (djvu, додано 26.05.10.)
 • Каппелер А. Мала історія України. Київ, 2007 (pdf, додано 03.03.10.)
 • Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія. Виникнення. Історія. Розпад. Львів, 2005 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Капустянський М. Похід українських армій на Київ - Одесу в 1919 році (короткий воєнно-історичний огляд). Части І і ІІ. Львів, 1921 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Капустянський М. Похід українських армій на Київ-Одесу в 1919 році. Маланюк Є. Уривки зі спогадів. Документи та матеріали. Київ, 2004 (pdf, додано 02.07.09.)
 • Каразінські читання (історичні науки). Тези доповідей 61-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених. Харків, 2008 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Каразінські читання (історичні науки). Тези доповідей 62-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених. Харків, 2009 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Караулов Г. Крымские пещерные города и крипты. Одесса, 1871 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Каркоць-Вовк М. Від Вороніжа до Українського Леґіону Самооборони. 2002 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Карпатська Україна. Київ, 2009 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Карпатська Україна (1938 - 1939). Збірник архівних документів і матеріалів. Упоряд. М. Делеган, С. Вискварко. Ужгород, 2009 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Карпов Г. Критический обзор разработки главных источников до истории Малороссии относящихся с 1654 по 1672. Москва, 1870 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Касьянов Г. Незгодні. Українська інтелігенція в русі опору 1960 - 80-х років. Київ, 1995 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Каталог поштових марок, конвертів та карток України (1918 - 2008). Підгот. Гонцарюк І. В., Рипела Д. В. 2008 (pdf, додано 28.12.10.)
 • Каталог украинских древностей коллекции В. В. Тарновского. Киев, 1898 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Каталог ювілейної виставки українського друкарства. Склав С. І. Маслов. Київ, 1925 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Катренко А. М. Український національний рух ХІХ століття. Частина І. Перша половина ХІХ ст. Навчальний посібник. Київ, 1998 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Катренко А. М. Український національний рух ХІХ століття. Частина ІІ. 60-90-ті роки ХІХ ст. Навчальний посібник. Київ, 1999 (djvu, додано 16.07.09.)
 • Качмарчик Я. Гетьман Богдан Хмельницький. Перемишль-Львів, 1996 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Кащеев А. Б. Американские подводные лодки от начала ХХ века до Второй Мировой войны. Харьков, 2002 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Кащенко А. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове. Київ, 1992 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Квитка Г. Ф. Записки о Слободских полках с начала их поселения до 1766 года. Харьков, 1883 (djvu, додано 02.09.09.)
 • Кедрин І. Життя - події - люди. Нью-Йорк, 1976 (djvu, додано 16.07.09.)
 • Кемпа Т. Костянтин Василь Острозький (бл. 1524-1525 - 1608) воєвода Київський і маршалок землі Волинської. Хмельницький, 2009 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Кентій А. В. Збройний чин українських націоналістів. 1920 - 1956. Історико-архівні нариси. Т. 1. Від Української Військової Організації до Організації Українських Націоналістів. 1920 - 1942. Київ, 2005 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Кентій А. В. Збройний чин українських націоналістів. 1920 - 1956. Історико-архівні нариси. Т. 2. Українська повстанська армія та збройне підпілля Організації українських націоналістів. 1942 - 1956. Київ, 2008 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Кентій А. В. Нариси історії Організації Українських Націоналістів (1929 - 1941 рр.). Київ, 1998 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Кентій А. В. Українська Військова Організація (УВО) в 1920 - 1928 рр. Короткий нарис. Київ, 1998 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Кентій А. В. Українська повстанська армія в 1942 - 1943 рр. Київ, 1999 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Кентій А., Лозицький В. Війна без пощади і милосердя. Партизанський фронт у тилу вермахту в Україні (1941 - 1944). Київ, 2005 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Кеппгн П. О древностях южного берега Крыма и гор Таврических. СПб, 1837 (djvu, додано 09.10.09.)
 • Киевская Русь. сборник статей под ред. В. Н. Сторожева. Том І. Москва, 1910 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Киевская старина. Том ІІІ. Киев, 1882 (pdf, додано 30.05.09.)
 • Киевская старина. Том ІV. Киев, 1882 (pdf, додано 30.05.09.)
 • Киевская старина. Том V. Киев, 1883 (pdf, додано 30.05.09.)
 • Киевская старина. Том ХІ. Киев, 1885 (pdf, додано 30.05.09.)
 • Київ 1941 - 1943. Фотоальбом. Київ, 2000 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Київ вчора і сьогодні. Київ, 2005 (djvu додано 23.08.09.)
 • Київ на межі тисячоліть (1991 - 2000 рр.). Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. І, Кн. 4. Київ, 2010 (pdf, додано 23.06.10.) (pdf, додано 23.06.10.)
 • Київська Русь. Державність, культура, право. Харків, 2000 (pdf, додано 06.11.09.)
 • Київська Русь - культура, традиції. Київ, 1982 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Київський музей історичних коштовностей. Київ, 1974 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Килиевич С. Р. Дитинец Киева ІХ - первой половины ХІІІ веков. По материалам археологических исследований. Киев, 1982 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Кириленко О. Українці в Америці. Відень, 1916 (djvu, додано 03.05.09.)
 • Кирило-мефодіївське товариство. Том І. Київ, 1990 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Кирило-мефодіївське товариство. Том ІІ. Київ, 1990 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Кирило-мефодіївське товариство. Том ІІІ. Київ, 1990 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Киричук Ю. Український національний рух 40-50-х років ХХ століття - ідеологія і практика. Львів, 2003 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Кислюк К. В. Історіософія в українській культурі. Від концепту до концепції. Харків, 2008 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Клочко В. І. Озброєння та військова справа давнього населення України. Київ, 1996 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Клочко В. І. Озброєння та військова справа давнього населення України (5000-900 рр. до Р.Х.). Київ, 2006 (pdf, додано 11.08.09.)
 • Кляшторна Н. О. Акція-51. Останні свідки. Вінниця, 2006 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны. 1918 - 1922 гг. Сборник документов. Отв. ред. Л. Б. Милякова. Москва, 2007 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Книш З. Б'є дванадцята (спогади й матеріали до діяння ОУН напередодні німецько-московської війни 1941 р.). Торонто (djvu, додано 28.11.09.)
 • Книш З. На повні вітрила. Українська військова організація в 1924 - 1926 роках. Торонто, 1970 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Ковальчук В. Діяльність ОУН(б) і Запілля УПА на Волині й південному Поліссі (1941 - 1944 рр.). Торонто - Львів, 2006 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Ковальчук В. ОУН в Центральній, Південній та Східній Україні. 1941 - 1950-ті рр. Київ, 2011 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Ковач А. Українська визвольна боротьба і "власовщина". 1948 (pdf додано 23.08.09.)
 • Ковба Ж. М. Людяність у безодні пекла. Поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки _остаточного розв'язання єврейського питання_. Київ, 2009 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Ковпаненко Г. Т. Курганы раннескифского времени в бассейне р. Рось. Киев, 1981 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Когут М. С. Герої не вмирають. Кн. 1. Дрогобич, 2001 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Когут М. С. Командир Різун. Дрогобич, 2001 (pdf, додано 02.07.09.)
 • Козак Д. Н. Венеди. Київ, 2008 (pdf, додано 03.03.10.)
 • Козацькі січі (нариси з історії українського козацтва XVI-XIX ст.). Київ, 1998 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Козицький А. М., Білостоцький С. М. Кримінальний світ старого Львова. Львів, 2001 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Козуб Ю. І. Некрополь Ольвії. V - IV ст. до н.е. Київ, 1974 (djvu, додано 27.12.10.)
 • Кокін С. А. Анотований покажчик документів з історії ОУН і УПА у фондах державного архіву СБУ. Випуск І. Анотований покажчик документів з фонду друкованих видань (1944 - 1953). Київ, 2000 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Колісник Р., Маців Б., Муха Л. Дивізія "Галичина" в запитаннях і відповідях ветеранів. Львів, 2009 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Коллард Ю. Спогади юнацьких днів 1897 - 1906. Українська студентська громада в Харкові і Революційна Українська Партія (РУП). Торонто, 1972 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Командири великого голоду. Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ. 1932 - 1933. За ред. В. Васильєва, Ю. Шаповала. Київ, 2001 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Комплект навчально-методичних матеріалів з курсу історичної географії України для студентів історичного факультету. Київ, 2001 (djvu, додано 16.07.09.)
 • Комсомольская правда. 107 (6127). Москва, среда, 9 мая 1945 (pdf, додано 26.05.10.)
 • Конґрес Українських Націоналістів 1929 р. Документи і матеріали. Упоряд. В. Муравський. Львів, 2006 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. Київ, 1993 (pdf, додано 16.07.09.)
 • Коноплин И. Безкрестныя могил. Очерки из недавнего. Берлин, 1922 (djvu, додано 23.09.09.)
 • Копись В. Мої роки, моє життя належать Україні. Дрогобич, 2004 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Кордан А. ("Козак"). Один набій з набійниці. Спомини вояка УПА з куреня "Залізняка". Торонто - Львів, 2006 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Кордуба М. Земля свідком минулого. Географічні назви як історичне джерело. Львів, 1924 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Кореспонденція Якова Головацького (1835 – 1849 рр.). Львів, 1909 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Кореспонденція Якова Головацького (1850 – 1862 рр.). Львів, 1905 (pdf, додано 03.05.09.), скан 2 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Король Н. Як Павло Скоропадський став гетьманом України (уривок зі спогадів). Нью-Йорк, 1967 (pdf, додано 22.06.09.)
 • Коротке звідомлення всеукраїнського археологічного комітету за археологічні досліди року 1925. Київ, 1926 (pdf, додано 11.08.09.)
 • Корпус січових стрільців. Воєнно-історичний нарис. Чікаґо, 1969 (pdf, додано 22.06.09.)
 • Корсак. У красных. Париж, 1930 (djvu, додано 23.09.09.)
 • Кос А., Онищенко Л. Спадщина великого будівничого. Професор Львівської політехніки Іван Левинський (1851 - 1919). Львів, 2009 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Косик В. Правда історія. Роки окупації України 1939 - 1944 (Збірник статей). Київ, 2008 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Косик В. Спецоперації НКВД-КГБ проти ОУН. Боротьба Москви проти українського націоналізму 1933 - 1943. Дослідження методів боротьби. Львів, 2009 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Косик В. Україна і Німеччина у Другій Світовій війні. Париж - Нью-Йорк - Львів, 1993 (djvu, додано 17.09.09.)
 • Костомаров М. І. Закон Божий (Книга буття українського народу). Київ, 1991 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Костомаров М. І. Історичні монографії. Т. VI. Гетьманування Івана Виговського і Юрія Хмельницького. Тернопіль, 1891 (pdf, додано 28.11.09.)
 • Костомарів М. Історія України і життєписах визначнійших її діячів. Львів, 1918 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Костомаров Н. И. Мазепа. Москва, 1992 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Котлобулатова І. Львів на фотографії. 1860 - 2006. Львів, 2006 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Котляр Н. Ф. Древняя Русь и Киев в летописных преданиях и легендах. Киев, 1986 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Котляр М. Ф. Духовний світ літописання. Київ, 2011 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Котляр М. Ф. Київський літопис XII століття. Київ, 2009 (pdf, додано 02.07.09.)
 • Котляр М. Ф. Княжа служба в Київській Русі. Київ, 2009 (pdf, додано 04.07.10.)
 • Котляр Ю. В., Міронова І. С. Голодомори 1921 - 1923 рр. та 1932 - 1933 рр. на півдні України. Етнічний та міжнародний аспекти. Миколаїв, 2008 (pdf, додано 19.12.09.)
 • Коцонис Я. Как крестьян делали отсталыми. Сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России 1861 - 1914. Москва, 2006 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Кошелев И. Н. Памятники Трипольской культуры. Поданным магнитной разведки. Киев, 2005 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Кравців Б. Людина і вояк. В другу річницю смерти Сл. П. Романа Шухевича-Чупринки. Нью-Йорк, 1952 (djvu, додано 05.02.10.)
 • Край південний наш - Олешшя. Цюрупинську - 925 років. Краєзнавчий нарис. Херсон, 2009 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Красников Б. А. Участники подпольно-партизанского антифашистского движения на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории города Донецка в 1941 - 1943 гг. Донецк - Москва, 2005 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Красівський О. Східна Галичина і Польща в 1918 - 1923 рр. Проблеми взаємовідносин. Київ, 1998 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Красовський І. Діячі науки і культури Лемківщини. Довідник. Львів, 2000 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Красовський І., Солинко Д. Хто ми, лемки... Львів, 1991 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Красовський І., Тавпаш А. Незабутня Лемківщина у верхів'ї ріки Вислоки. Львів, 2004 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Крезуб А. Нарис історії українсько-польської війни 1918 - 1919. Нью-Йорк, 1966 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Кривава книга. Упоряд. Я. Радевич-Винницький. Передрук вид. 1919, 1921 рр. Дрогобич, 1994 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Кривава книга. Частина ІІ. Українська Галичина під окупацією Польщі в рр. 1919 - 1920. Відень, 1921 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Кривошея В. В. Козацька еліта Гетьманщини. Київ, 2008 (pdf, додано 02.07.09.)
 • Кривошея В. В., Кривошея І. І., Кривошея О. В. Неурядова старшина Гетьманщини. Київ, 2009 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Крикун М. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в XV-XVIII ст. Кордони воєводств у світлі джерел. Київ, 1993 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Крим в історичних реаліях України. Матеріали наук. конф. "Крим в історичних реаліях України. До 50-річчя входження Криму до складу УРСР" (Київ, 19 лютого 2004 р.). Київ, 2004 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Крип'якевич І. Всесвітня історія. У 3 кн. Кн. 1. Стародавні часи. Київ, 1995 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Крип'якевич І. Всесвітня історія. У 3 кн. Кн. 2. Середньовіччя і нові часи. Київ, 1995 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Крип'якевич І. Всесвітня історія. У 3 кн. Кн. 3. Найновіші часи. Київ, 1995 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Крисаченко В. С. Історія Криму. Кримське ханство. Навчальний посібник. Київ, 2000 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Крупник Л. О. Історія України. Формування етносів, нації, державності. Навч. посіб. Київ, 2009 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Крупницький Б. Мазепа в світлі психологічної методи. Авґсбурґ, 1949 (djvu, додано 05.02.10.)
 • Крути. 29 січня 1918 р. Упор. О. Бойко. Київ, 2007 (djvu, додано 03.03.10.)
 • Крутіков В. Д. Доповідь. Львів, 1965 (djvu, додано 22.06.09.)
 • Крушинський Ф. Національна революція в Ірландії. Париж (djvu, додано 28.11.09.)
 • Кубійович В. Мені 85. Мюнхен, 1985 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Кудлай О. Б. Створення та діяльність народного міністерства міжнародних справ Української Народної Республіки (червень 1917 – квітень 1918 pp.). Київ, 2008 (pdf, додано 16.07.09.)
 • Кузич-Березовський І. Праісторія України. Книга ІІ (pdf, додано 08.04.11.)
 • Кульчицький С. В. Голод 1932 - 1933 рр. в Україні як геноцид. Мовою документів, очима свідків. Київ, 2008 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Кук В. Генерал-хорунжий Роман Шухевич. Головний Командир Української Повстанської Армії. Львів, 2007 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Кук В. УПА в запитаннях та відповідях Головного Командира. Львів, 2007 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Куліков В. О. Пошук історичної інформації в інтернеті. Посібник для студентів історичних факультетів. Харків, 2007 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Кулиш П. А. Записки о Южной Руси. Том I. СПб, 1856 (djvu, додано 30.05.09.)
 • Кулиш П. А. Материалы для истории Возсоединения Руси. Том первый (1578 – 1630). Москва, 1877 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Кульчицький С. В. Голодомор 1932 - 1933 рр. як геноцид. Труднощі усвідомлення. Київ, 2008 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Кульчицький С. Комунізм в Україні. Перше десятиріччя (1919 - 1928). Київ, 1996 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Кульчицкий С. Почему он нас уничтожал. Голодомор 1932-33 гг. 2007 (pdf, додано 11.08.09.)
 • Кульчицький С. В. Російська революція 1917 року. Новий погляд. Київ, 2003 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Кульчицький С., Єфіменко Г. Демографічні наслідки Голодомору 1933 р. в Україні. Всесоюзний перепис 1937 р. В Україні. Документи та матеріали. Київ, 2003 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Купранець О. Виклятий гетьман Мазепа. Торонто, 1958 (djvu, додано 19.12.09.)
 • Купранець О. Топономастика Ґваніуса з 1611 р. Вінніпег, 1954 (djvu, додано 22.06.09.)
 • Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ - першої половини XIV століть. Дослідження. Тексти. Львів, 2004 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Курас І. Ф. Біобібліографія. Київ, 2005 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Курбатов С. В. Історичний час як детермінанта творчого процесу. Київ, 2009 (doc, додано 24.01.10.)
 • Курганы степной Скифии. Сборник научных трудов. Киев, 1991 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі. Українсько-російське прикордоння, 1870 - 1990-ті роки. Київ, 2002 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Кучер В. І., Потильчак О. В. Україна 1941 - 1944. Трагедія народу за фасадом Священної війни. Київ, 2011 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Кучерепа М. М. Історія Волині. 1939 - 1941 рр. Навчальний посібник. Луцьк, 2006 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Кучинко М. М., Кучинко З. М. Давні та середньовічні скарби Волині. Луцьк, 2007 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Кущинський А. Патріот і державний муж України. Чікаґо, 1974 (pdf, додано 22.06.09.)

Comments

Posted by: ((Анонімно))
Posted at: 23 грудня 2010 13:12 (UTC)

<Капустянський М. Похід українських армій на Київ-Одесу в 1919 році. Маланюк Є. Уривки зі спогадів. Документи та матеріали. Київ, 2004 (pdf, додано 02.07.09.)>
Варто би зазначити, що твір Капустянського у цьому скані відсутній.

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 27 грудня 2010 11:37 (UTC)

Справді. Дякую!

Posted by: 4etov (4etov)
Posted at: 06 лютого 2011 12:54 (UTC)
Крип'якевич - Історія України

Шановні! Є у когось:
І.П. Крип'якевич "Історія України"
або
Крип'якевич І. Велика історія України: У 2-х томах. - К.: Глобус, 1993

Га? чи ні? :(

Posted by: varjag_2007 (varjag_2007)
Posted at: 27 червня 2011 00:11 (UTC)

А ви не порадите, де можна скачати Курилишина "Українське життя в умовах німецької окупації (1939-1944 рр.): за матеріалами україномовної легальної преси"?

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 09 липня 2011 13:38 (UTC)

На жаль, не знаю.

Posted by: ((Анонімно))
Posted at: 10 квітня 2012 02:03 (UTC)

Каркоць-Вовк Михайло: Від Вороніжа до Українського леґіону самооборони. - Рівне: Союз Ветеранів Визвольних Змагань УНР, Союз Ветеранів Українського Резистансу., 2002. - 248 с.

Спогади учасника "Українського легіону самооборони"

http://www.mediafire.com/?mkal62u8zetxa5q

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 14 квітня 2012 08:03 (UTC)

Дякую!

Posted by: ((Анонімно))
Posted at: 16 квітня 2012 00:21 (UTC)

Ви долучаєто його

( Каркоць-Вовк Михайло: Від Вороніжа до Українського леґіону самооборони
http://www.mediafire.com/?mkal62u8zetxa5q )

у свою бібліотеку?

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 27 квітня 2012 09:44 (UTC)

Так, дякую!

Posted by: Taras_ermashov (taras_ermashov)
Posted at: 11 листопада 2013 00:00 (UTC)
pic#117193647

Панове, а ні в кого немає ел. варіантів журн. "Український історик" після 1991 р. та покажчиків по ньому?

Posted by: Anatoly Avramenko (Anatoly Avramenko)
Posted at: 03 березня 2019 17:55 (UTC)

хто-небудь це читає? Не можу довідатись, як скачати кгиту - вилазить тільки дурна реклама

11 Читати коментарі