Літера. Електронна бібліотека (litera_ua) wrote,
Літера. Електронна бібліотека
litera_ua

Історія (І - К)

Історія
(А - Б), (В - Г), (Д - З), (І - К), (Л - Н), (О - Р), (С - Т), (У - Я), (A - Z)
ЛітературознавствоМедицина
ФілософіяМовознавствоЕкономіка, менеджмент
Держава (ідеологія, політика, право)
(А - 3), (І - П), (Р - Я; A - Z)
СловникиМатематика, фізика
Релігія і церкваЕтнографія, фольклор
(А - Л), (М - Я; A - Z)
Мистецтво
Художня література
(А - І), (К - О), (П - Я; A - Z)
Біологія, екологіяРізне
Весь архів на одній сторінці • Іван Климентійович Рибалка - професор Харківського університету. Бібліографічний покажчик. Упоряд. Ю. Г. Шевченко, В. Д. Прокопова. Харків, 1999 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Іваненко О. А. Українсько-французьку зв'язки. Наука, освіта, мистецтво (кінець XVIII - початок ХХ ст.). Київ, 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Іванис В. Боротьба Кубані за незалежність. Мюнхен, 1968 (pdf, додано 17.09.09.)
 • Іванис В. До проблеми Кавказу. 1960 (djvu, додано 16.07.09.)
 • Іванис В. Стежками життя (спогади). Новий Ульм, 1959 (djvu, додано 16.10.09.)
 • Іванис В. Ще одна трагедія козаків (Доповідь на Канадійському пленумі НТШ в 1960 році). Новий Ульм - Донау, 1961 (djvu, додано 22.06.09.)
 • Иванов В. А. Древние угры-мадьяры в Восточной Европе. Уфа, 1999 (djvu, додано 11.08.09.)
 • Иванов Н. М. История Литовско-Русского государства в именах и датах (Держава Гедиминовичей). Книга 1. СПб, 2002 (pdf, додано 02.07.09.)
 • Иванов Н. М. История Литовско-Русского государства в именах и датах (Держава Гедиминовичей). Книга 2. СПб, 2003 (pdf, додано 02.07.09.)
 • Іванова Л. Г., Іванченко Р. П. Громадівський рух 60-х рр. ХІХ с. в Україні - проблеми, ідеологія. Київ, 1999 (djvu, додано 16.07.09.)
 • Іванова Л. Г., Іванченко Р. П. Суспільно-політичний рух 60-х рр. ХІХ ст. в Україні - до проблеми становлення ідеології. Київ, 2000 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Іванова Л. Г. Україна між Сходом і Заходом - до проблеми становлення національної ідеї в українській суспільно-політичній думці в контексті східноєвропейського розвитку (І половина ХІХ ст.). Київ, 2007 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Иванова С. В., Петренко В. Г., Ветчинникова Н. Е. Курганы древних скотоводов междуречья Южного Буга и Днестра. Одесса, 2005 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Іваник М. Ліщинський І. Плеяда знаних трускавецьких родин. Дрогобич, 2010 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Іванущенко Г. Голодомор 1932-33 років. Очима свідків, мовою документів. Северинська сільрада Сумського району. Київ, 2003 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Ігнатієнко В. Бібліографія української преси 1816 - 1916. Харків - Київ, 1930 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Известие о золотой гривне, найденной близ Чернигова в 1821 году. СПб, 1821 (djvu, додано 26.05.10.)
 • Ильинская В. А. Скифы днепровского лесостепового Левобережья. Киев, 1968 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Ілюстрована енциклопедія історії України в трьох томах. Т. І. (від найдавнішого часу до кінця 18 ст.). Київ, 2004 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Ілюшин І. І. Протистояння УПА і АК (Армії Крайової) в роки Другої світової війни на тлі діяльності польського підпілля в Західній Україні. Київ, 2001 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Ілюшин І. ОУН-УПА і українське питання в роки Другої світової війни (в світлі польських документів). Київ, 2000 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Ілюшин І. Українська повстанська арміяя і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939 - 1945 рр.). Київ, 2009 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Імена, повернуті із забуття. За матеріалами судових справ репресованих селян 1929 - 1950-х років, що зберігаються у Державному архіві Кіровоградської області. Кіровоград, 2008 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Исаев А. Битва за Харьков февраль - март 1943 года (pdf, додано 22.07.10.)
 • Ісаєвич Я. Юрій Дрогобич. Київ, 1972 (pdf, додано 09.06.10.)
 • Істину встановлює суд історії. Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. Том 1. Джерела. Київ, 2004 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Істину встановлює суд історії. Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. Том 2. Наукові студії. Київ, 2004 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Историческое описание земли Войска Донского. Новочеркасск, 1903 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Історична і політична наука та суспільна практика в Україні. Редкол. Патон Ю. Є., Геєць В. М., Левенець Ю. А., Солдатенко В. Ф. та ін. Київ, 2009 (pdf, додано 22.04.10.)
 • Історична пам'ять як поле змагань за ідентичність. Матеріали круглого столу, 22 квіт. 2008 р. За заг. ред. Ю. О. Зерній. Київ, 2008 (pdf, додано 22.04.10.)
 • Історичне джерелознавство. Підручник. Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, С. Ф. Павленко та ін. Київ, 2002 (djvu, додано 22.06.09.)
 • История культуры Древней Руси. Домонгольский период. І. Материальная культура. Москва, 1951 (djvu, додано 16.11.09.)
 • Історія державної служби в Україні. У 5 т. Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. Т. 1. Київ, 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Історія державної служби в Україні. У 5 т. Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. Т. 2. Київ, 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Історія державної служби в Україні. У 5 т. Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. Т. 3. Київ, 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Історія державної служби в Україні. У 5 т. Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. Т. 4. Київ, 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Історія державної служби в Україні. У 5 т. Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. Т. 5. Кн. 1. 1914 - 1991. Київ, 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Історія державної служби в Україні. У 5 т. Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій. Т. 5. Кн. 2. 1991 - 2009. Київ, 2009 (pdf, додано 09.10.10.)
 • История и археология юго-западных областей СССР начала нашей эры. Москва, 1967 (djvu, додано 23.09.10.)
 • История Лемковины в V Частях. И. Ф. Лемкин. Нью-Йорк, 1969 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Історія Львова в документах і матеріалах. Київ, 1986 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Історія міста Києва з найдавніших часів до 1861 року. Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. І. Кн. 1. Київ, 2007 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. ІІ, Кн. 5. Київ, 2009 (pdf, додано 04.07.10.)
 • Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. ІІ, Кн. 6. Київ, 2009 (pdf, додано 04.07.10.)
 • Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. ІІ, Кн. 7. Київ, 2009 (pdf, додано 04.07.10.)
 • Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. ІІ, Кн. 8. Київ, 2010 (pdf, додано 04.07.10.)
 • Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. ІІ, Кн. 9. Київ, 2010 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. ІІ, Кн. 10. Київ, 2010 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Історія міста Києва періоду 1861 - першої половини 1917 рр. Наук.-допом. бібліогр. покажчик у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. І. Кн. 2. Київ, 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Історія міста Києва періоду 1917 - 1990 рр. Наук.-допом. бібліогр. покажчик у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. І. Кн. 3. Київ, 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Історія основання і розвою русско-народного театру в Галичині. Коломия, 1904 (djvu, додано 23.09.09.)
 • Історія парижської комуни. Нью-Йорк, 1919 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Історія первісного суспільства. Підручник. Станко В. Н. та ін. Київ, 1999 (pdf, додано 27.04.12.)
 • История погромного движения на Украине 1917 - 1921 гг. Том первый. Период Центральной Рады и Гетмана. Антисемитизм и погромы 1917 - 1918 гг. Берлин, 1923 (pdf, додано 08.04.11.)
 • История Русов или Малой России Георгия Конискаго. Москва, 1846 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Історія середніх віків (І період). Посібник для практичних занять для студентів історичних факультетів. Упоряд. С. Б. Сорочан. Харків, 2001 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Історія України. 10 клас. Рівень стандарту. Уроки нового покоління. Скирда І. М. Харків, 2010 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Історія України. Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. Львів, 1998 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Історія України. Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Київ, 2009 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Історія України. Під ред. В. А. Смолія. Київ, 1997 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Історія України в художньо-літературних образах. Посібник для 7-8 кл. серед. шк. Упоряд. Б. І. Андрусишин, В. Й. Борисенко. Київ, 2000 (djvu, додано 16.07.09.)
 • Історія України у визначеннях, таблицях і схемах. 7-9 класи. Т. Ю. Земерова, І. М. Скирда. Харків, 2009 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Історія українського війська (1917 - 1995). Упорядник Я. Дашкевич. Львів, 1996 (pdf, додано 18.02.10.)
 • Історія українського козацтва. Нариси у 2 т. Редкол. В. А. Смолій та ін. Т. 1. Київ, 2006 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Історія українського козацтва. Нариси у 2 т. Редкол. В. А. Смолій та ін. Т. 2. Київ, 2007 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Історія українського селянства. Нариси в 2-х томах. Том І. Київ, 2006 (djvu, додано 11.08.09.)
 • Історія українського селянства. Нариси в 2-х томах. Том ІІ. Київ, 2006 (djvu, додано 11.08.09.)
 • Історія української культури. Під заг. ред. І. Крип'якевича. Львів, 1937 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Історія української культури. У п'яти томах. Т. 3. Українська культура другої половини XVII - XVIII століть. Б. Є. Патон (голов.ред.), В. А. Смолій (ред.). Київ, 2003 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Історія української та зарубіжної культури. Навчальний посібник. Білик Б. І., Горбань Ю. Ф., Калакура Я. С. та ін. Київ, 1999 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Іщук О. Діяльність проводу ОУН(б) на північно-західних українських землях у 1948 - 1952 роках. Київ, 2009 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Іщук О., Ніколаєва Н. Ліквідація органами державної безпеки УРСР підпільних типографій Організації Українських Націоналістів у 1944 - 1954 рр. Київ, 2007 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Іщук О., Ніколаєва Н. Методи зашифрування кореспонденції у підпіллі ОУН і УПА та їх розшифрування органами державної безпеки УРСР в 1944 - 1954 рр. Київ, 2007 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Йонг Л. де. Немецкая пятая колонна во Второй мировой войне. Москва, 1958 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Кадеев В. И. Херсонес Таврический в первых веках нашей эры. Харьков, 1981 (pdf, додано 11.08.09.)
 • Казачество. Мысли современников о прошлом, настоящем и будущем казачества. Париж, 1928 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті. Київ, 2007 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Калинович І. Українська мемуаристика 1914 - 1924. Бібліографічний реєстр. Едмонтон, 1991 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Кальба М. Дружини українських націоналістів. Детройт, 1992 (djvu, додано 29.10.09.)
 • Кальба М. Нахтіґаль в запитаннях і відповідях. Львів, 2008 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників. Львів, 2007 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв. Львів, 2007 (djvu, додано 26.05.10.)
 • Каппелер А. Мала історія України. Київ, 2007 (pdf, додано 03.03.10.)
 • Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія. Виникнення. Історія. Розпад. Львів, 2005 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Капустянський М. Похід українських армій на Київ - Одесу в 1919 році (короткий воєнно-історичний огляд). Части І і ІІ. Львів, 1921 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Капустянський М. Похід українських армій на Київ-Одесу в 1919 році. Маланюк Є. Уривки зі спогадів. Документи та матеріали. Київ, 2004 (pdf, додано 02.07.09.)
 • Каразінські читання (історичні науки). Тези доповідей 61-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених. Харків, 2008 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Каразінські читання (історичні науки). Тези доповідей 62-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених. Харків, 2009 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Караулов Г. Крымские пещерные города и крипты. Одесса, 1871 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Каркоць-Вовк М. Від Вороніжа до Українського Леґіону Самооборони. 2002 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Карпатська Україна. Київ, 2009 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Карпатська Україна (1938 - 1939). Збірник архівних документів і матеріалів. Упоряд. М. Делеган, С. Вискварко. Ужгород, 2009 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Карпов Г. Критический обзор разработки главных источников до истории Малороссии относящихся с 1654 по 1672. Москва, 1870 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Касьянов Г. Незгодні. Українська інтелігенція в русі опору 1960 - 80-х років. Київ, 1995 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Каталог поштових марок, конвертів та карток України (1918 - 2008). Підгот. Гонцарюк І. В., Рипела Д. В. 2008 (pdf, додано 28.12.10.)
 • Каталог украинских древностей коллекции В. В. Тарновского. Киев, 1898 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Каталог ювілейної виставки українського друкарства. Склав С. І. Маслов. Київ, 1925 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Катренко А. М. Український національний рух ХІХ століття. Частина І. Перша половина ХІХ ст. Навчальний посібник. Київ, 1998 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Катренко А. М. Український національний рух ХІХ століття. Частина ІІ. 60-90-ті роки ХІХ ст. Навчальний посібник. Київ, 1999 (djvu, додано 16.07.09.)
 • Качмарчик Я. Гетьман Богдан Хмельницький. Перемишль-Львів, 1996 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Кащеев А. Б. Американские подводные лодки от начала ХХ века до Второй Мировой войны. Харьков, 2002 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Кащенко А. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове. Київ, 1992 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Квитка Г. Ф. Записки о Слободских полках с начала их поселения до 1766 года. Харьков, 1883 (djvu, додано 02.09.09.)
 • Кедрин І. Життя - події - люди. Нью-Йорк, 1976 (djvu, додано 16.07.09.)
 • Кемпа Т. Костянтин Василь Острозький (бл. 1524-1525 - 1608) воєвода Київський і маршалок землі Волинської. Хмельницький, 2009 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Кентій А. В. Збройний чин українських націоналістів. 1920 - 1956. Історико-архівні нариси. Т. 1. Від Української Військової Організації до Організації Українських Націоналістів. 1920 - 1942. Київ, 2005 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Кентій А. В. Збройний чин українських націоналістів. 1920 - 1956. Історико-архівні нариси. Т. 2. Українська повстанська армія та збройне підпілля Організації українських націоналістів. 1942 - 1956. Київ, 2008 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Кентій А. В. Нариси історії Організації Українських Націоналістів (1929 - 1941 рр.). Київ, 1998 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Кентій А. В. Українська Військова Організація (УВО) в 1920 - 1928 рр. Короткий нарис. Київ, 1998 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Кентій А. В. Українська повстанська армія в 1942 - 1943 рр. Київ, 1999 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Кентій А., Лозицький В. Війна без пощади і милосердя. Партизанський фронт у тилу вермахту в Україні (1941 - 1944). Київ, 2005 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Кеппгн П. О древностях южного берега Крыма и гор Таврических. СПб, 1837 (djvu, додано 09.10.09.)
 • Киевская Русь. сборник статей под ред. В. Н. Сторожева. Том І. Москва, 1910 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Киевская старина. Том ІІІ. Киев, 1882 (pdf, додано 30.05.09.)
 • Киевская старина. Том ІV. Киев, 1882 (pdf, додано 30.05.09.)
 • Киевская старина. Том V. Киев, 1883 (pdf, додано 30.05.09.)
 • Киевская старина. Том ХІ. Киев, 1885 (pdf, додано 30.05.09.)
 • Київ 1941 - 1943. Фотоальбом. Київ, 2000 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Київ вчора і сьогодні. Київ, 2005 (djvu додано 23.08.09.)
 • Київ на межі тисячоліть (1991 - 2000 рр.). Наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. - 2000 р. Т. І, Кн. 4. Київ, 2010 (pdf, додано 23.06.10.) (pdf, додано 23.06.10.)
 • Київська Русь. Державність, культура, право. Харків, 2000 (pdf, додано 06.11.09.)
 • Київська Русь - культура, традиції. Київ, 1982 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Київський музей історичних коштовностей. Київ, 1974 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Килиевич С. Р. Дитинец Киева ІХ - первой половины ХІІІ веков. По материалам археологических исследований. Киев, 1982 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Кириленко О. Українці в Америці. Відень, 1916 (djvu, додано 03.05.09.)
 • Кирило-мефодіївське товариство. Том І. Київ, 1990 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Кирило-мефодіївське товариство. Том ІІ. Київ, 1990 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Кирило-мефодіївське товариство. Том ІІІ. Київ, 1990 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Киричук Ю. Український національний рух 40-50-х років ХХ століття - ідеологія і практика. Львів, 2003 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Кислюк К. В. Історіософія в українській культурі. Від концепту до концепції. Харків, 2008 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Клочко В. І. Озброєння та військова справа давнього населення України. Київ, 1996 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Клочко В. І. Озброєння та військова справа давнього населення України (5000-900 рр. до Р.Х.). Київ, 2006 (pdf, додано 11.08.09.)
 • Кляшторна Н. О. Акція-51. Останні свідки. Вінниця, 2006 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны. 1918 - 1922 гг. Сборник документов. Отв. ред. Л. Б. Милякова. Москва, 2007 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Книш З. Б'є дванадцята (спогади й матеріали до діяння ОУН напередодні німецько-московської війни 1941 р.). Торонто (djvu, додано 28.11.09.)
 • Книш З. На повні вітрила. Українська військова організація в 1924 - 1926 роках. Торонто, 1970 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Ковальчук В. Діяльність ОУН(б) і Запілля УПА на Волині й південному Поліссі (1941 - 1944 рр.). Торонто - Львів, 2006 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Ковальчук В. ОУН в Центральній, Південній та Східній Україні. 1941 - 1950-ті рр. Київ, 2011 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Ковач А. Українська визвольна боротьба і "власовщина". 1948 (pdf додано 23.08.09.)
 • Ковба Ж. М. Людяність у безодні пекла. Поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки _остаточного розв'язання єврейського питання_. Київ, 2009 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Ковпаненко Г. Т. Курганы раннескифского времени в бассейне р. Рось. Киев, 1981 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Когут М. С. Герої не вмирають. Кн. 1. Дрогобич, 2001 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Когут М. С. Командир Різун. Дрогобич, 2001 (pdf, додано 02.07.09.)
 • Козак Д. Н. Венеди. Київ, 2008 (pdf, додано 03.03.10.)
 • Козацькі січі (нариси з історії українського козацтва XVI-XIX ст.). Київ, 1998 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Козицький А. М., Білостоцький С. М. Кримінальний світ старого Львова. Львів, 2001 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Козуб Ю. І. Некрополь Ольвії. V - IV ст. до н.е. Київ, 1974 (djvu, додано 27.12.10.)
 • Кокін С. А. Анотований покажчик документів з історії ОУН і УПА у фондах державного архіву СБУ. Випуск І. Анотований покажчик документів з фонду друкованих видань (1944 - 1953). Київ, 2000 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Колісник Р., Маців Б., Муха Л. Дивізія "Галичина" в запитаннях і відповідях ветеранів. Львів, 2009 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Коллард Ю. Спогади юнацьких днів 1897 - 1906. Українська студентська громада в Харкові і Революційна Українська Партія (РУП). Торонто, 1972 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Командири великого голоду. Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ. 1932 - 1933. За ред. В. Васильєва, Ю. Шаповала. Київ, 2001 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Комплект навчально-методичних матеріалів з курсу історичної географії України для студентів історичного факультету. Київ, 2001 (djvu, додано 16.07.09.)
 • Комсомольская правда. 107 (6127). Москва, среда, 9 мая 1945 (pdf, додано 26.05.10.)
 • Конґрес Українських Націоналістів 1929 р. Документи і матеріали. Упоряд. В. Муравський. Львів, 2006 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. Київ, 1993 (pdf, додано 16.07.09.)
 • Коноплин И. Безкрестныя могил. Очерки из недавнего. Берлин, 1922 (djvu, додано 23.09.09.)
 • Копись В. Мої роки, моє життя належать Україні. Дрогобич, 2004 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Кордан А. ("Козак"). Один набій з набійниці. Спомини вояка УПА з куреня "Залізняка". Торонто - Львів, 2006 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Кордуба М. Земля свідком минулого. Географічні назви як історичне джерело. Львів, 1924 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Кореспонденція Якова Головацького (1835 – 1849 рр.). Львів, 1909 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Кореспонденція Якова Головацького (1850 – 1862 рр.). Львів, 1905 (pdf, додано 03.05.09.), скан 2 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Король Н. Як Павло Скоропадський став гетьманом України (уривок зі спогадів). Нью-Йорк, 1967 (pdf, додано 22.06.09.)
 • Коротке звідомлення всеукраїнського археологічного комітету за археологічні досліди року 1925. Київ, 1926 (pdf, додано 11.08.09.)
 • Корпус січових стрільців. Воєнно-історичний нарис. Чікаґо, 1969 (pdf, додано 22.06.09.)
 • Корсак. У красных. Париж, 1930 (djvu, додано 23.09.09.)
 • Кос А., Онищенко Л. Спадщина великого будівничого. Професор Львівської політехніки Іван Левинський (1851 - 1919). Львів, 2009 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Косик В. Правда історія. Роки окупації України 1939 - 1944 (Збірник статей). Київ, 2008 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Косик В. Спецоперації НКВД-КГБ проти ОУН. Боротьба Москви проти українського націоналізму 1933 - 1943. Дослідження методів боротьби. Львів, 2009 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Косик В. Україна і Німеччина у Другій Світовій війні. Париж - Нью-Йорк - Львів, 1993 (djvu, додано 17.09.09.)
 • Костомаров М. І. Закон Божий (Книга буття українського народу). Київ, 1991 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Костомаров М. І. Історичні монографії. Т. VI. Гетьманування Івана Виговського і Юрія Хмельницького. Тернопіль, 1891 (pdf, додано 28.11.09.)
 • Костомарів М. Історія України і життєписах визначнійших її діячів. Львів, 1918 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Костомаров Н. И. Мазепа. Москва, 1992 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Котлобулатова І. Львів на фотографії. 1860 - 2006. Львів, 2006 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Котляр Н. Ф. Древняя Русь и Киев в летописных преданиях и легендах. Киев, 1986 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Котляр М. Ф. Духовний світ літописання. Київ, 2011 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Котляр М. Ф. Київський літопис XII століття. Київ, 2009 (pdf, додано 02.07.09.)
 • Котляр М. Ф. Княжа служба в Київській Русі. Київ, 2009 (pdf, додано 04.07.10.)
 • Котляр Ю. В., Міронова І. С. Голодомори 1921 - 1923 рр. та 1932 - 1933 рр. на півдні України. Етнічний та міжнародний аспекти. Миколаїв, 2008 (pdf, додано 19.12.09.)
 • Коцонис Я. Как крестьян делали отсталыми. Сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России 1861 - 1914. Москва, 2006 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Кошелев И. Н. Памятники Трипольской культуры. Поданным магнитной разведки. Киев, 2005 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Кравців Б. Людина і вояк. В другу річницю смерти Сл. П. Романа Шухевича-Чупринки. Нью-Йорк, 1952 (djvu, додано 05.02.10.)
 • Край південний наш - Олешшя. Цюрупинську - 925 років. Краєзнавчий нарис. Херсон, 2009 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Красников Б. А. Участники подпольно-партизанского антифашистского движения на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории города Донецка в 1941 - 1943 гг. Донецк - Москва, 2005 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Красівський О. Східна Галичина і Польща в 1918 - 1923 рр. Проблеми взаємовідносин. Київ, 1998 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Красовський І. Діячі науки і культури Лемківщини. Довідник. Львів, 2000 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Красовський І., Солинко Д. Хто ми, лемки... Львів, 1991 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Красовський І., Тавпаш А. Незабутня Лемківщина у верхів'ї ріки Вислоки. Львів, 2004 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Крезуб А. Нарис історії українсько-польської війни 1918 - 1919. Нью-Йорк, 1966 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Кривава книга. Упоряд. Я. Радевич-Винницький. Передрук вид. 1919, 1921 рр. Дрогобич, 1994 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Кривава книга. Частина ІІ. Українська Галичина під окупацією Польщі в рр. 1919 - 1920. Відень, 1921 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Кривошея В. В. Козацька еліта Гетьманщини. Київ, 2008 (pdf, додано 02.07.09.)
 • Кривошея В. В., Кривошея І. І., Кривошея О. В. Неурядова старшина Гетьманщини. Київ, 2009 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Крикун М. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в XV-XVIII ст. Кордони воєводств у світлі джерел. Київ, 1993 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Крим в історичних реаліях України. Матеріали наук. конф. "Крим в історичних реаліях України. До 50-річчя входження Криму до складу УРСР" (Київ, 19 лютого 2004 р.). Київ, 2004 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Крип'якевич І. Всесвітня історія. У 3 кн. Кн. 1. Стародавні часи. Київ, 1995 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Крип'якевич І. Всесвітня історія. У 3 кн. Кн. 2. Середньовіччя і нові часи. Київ, 1995 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Крип'якевич І. Всесвітня історія. У 3 кн. Кн. 3. Найновіші часи. Київ, 1995 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Крисаченко В. С. Історія Криму. Кримське ханство. Навчальний посібник. Київ, 2000 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Крупник Л. О. Історія України. Формування етносів, нації, державності. Навч. посіб. Київ, 2009 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Крупницький Б. Мазепа в світлі психологічної методи. Авґсбурґ, 1949 (djvu, додано 05.02.10.)
 • Крути. 29 січня 1918 р. Упор. О. Бойко. Київ, 2007 (djvu, додано 03.03.10.)
 • Крутіков В. Д. Доповідь. Львів, 1965 (djvu, додано 22.06.09.)
 • Крушинський Ф. Національна революція в Ірландії. Париж (djvu, додано 28.11.09.)
 • Кубійович В. Мені 85. Мюнхен, 1985 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Кудлай О. Б. Створення та діяльність народного міністерства міжнародних справ Української Народної Республіки (червень 1917 – квітень 1918 pp.). Київ, 2008 (pdf, додано 16.07.09.)
 • Кузич-Березовський І. Праісторія України. Книга ІІ (pdf, додано 08.04.11.)
 • Кульчицький С. В. Голод 1932 - 1933 рр. в Україні як геноцид. Мовою документів, очима свідків. Київ, 2008 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Кук В. Генерал-хорунжий Роман Шухевич. Головний Командир Української Повстанської Армії. Львів, 2007 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Кук В. УПА в запитаннях та відповідях Головного Командира. Львів, 2007 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Куліков В. О. Пошук історичної інформації в інтернеті. Посібник для студентів історичних факультетів. Харків, 2007 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Кулиш П. А. Записки о Южной Руси. Том I. СПб, 1856 (djvu, додано 30.05.09.)
 • Кулиш П. А. Материалы для истории Возсоединения Руси. Том первый (1578 – 1630). Москва, 1877 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Кульчицький С. В. Голодомор 1932 - 1933 рр. як геноцид. Труднощі усвідомлення. Київ, 2008 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Кульчицький С. Комунізм в Україні. Перше десятиріччя (1919 - 1928). Київ, 1996 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Кульчицкий С. Почему он нас уничтожал. Голодомор 1932-33 гг. 2007 (pdf, додано 11.08.09.)
 • Кульчицький С. В. Російська революція 1917 року. Новий погляд. Київ, 2003 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Кульчицький С., Єфіменко Г. Демографічні наслідки Голодомору 1933 р. в Україні. Всесоюзний перепис 1937 р. В Україні. Документи та матеріали. Київ, 2003 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Купранець О. Виклятий гетьман Мазепа. Торонто, 1958 (djvu, додано 19.12.09.)
 • Купранець О. Топономастика Ґваніуса з 1611 р. Вінніпег, 1954 (djvu, додано 22.06.09.)
 • Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ - першої половини XIV століть. Дослідження. Тексти. Львів, 2004 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Курас І. Ф. Біобібліографія. Київ, 2005 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Курбатов С. В. Історичний час як детермінанта творчого процесу. Київ, 2009 (doc, додано 24.01.10.)
 • Курганы степной Скифии. Сборник научных трудов. Киев, 1991 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі. Українсько-російське прикордоння, 1870 - 1990-ті роки. Київ, 2002 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Кучер В. І., Потильчак О. В. Україна 1941 - 1944. Трагедія народу за фасадом Священної війни. Київ, 2011 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Кучерепа М. М. Історія Волині. 1939 - 1941 рр. Навчальний посібник. Луцьк, 2006 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Кучинко М. М., Кучинко З. М. Давні та середньовічні скарби Волині. Луцьк, 2007 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Кущинський А. Патріот і державний муж України. Чікаґо, 1974 (pdf, додано 22.06.09.)
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 11 comments