?

Log in

No account? Create an account
Літера. Електронна бібліотека [userpic]

Літературознавство

12 травня 2009 (06:01)

Історія
(А - Б), (В - Г), (Д - З), (І - К), (Л - Н), (О - Р), (С - Т), (У - Я), (A - Z)
ЛітературознавствоМедицина
ФілософіяМовознавствоЕкономіка, менеджмент
Держава (ідеологія, політика, право)
(А - 3), (І - П), (Р - Я; A - Z)
СловникиМатематика, фізика
Релігія і церкваЕтнографія, фольклор
(А - Л), (М - Я; A - Z)
Мистецтво
Художня література
(А - І), (К - О), (П - Я; A - Z)
Біологія, екологіяРізне
Весь архів на одній сторінці • Архангельский А. С. Из лекций по истории русской литература. Первые опыты мифологических изучений. Библиографические материалы. Казань, 1893 (pdf, додано 15.12.09.)
 • Архангельский А. С. Очерки из истории западно-русской литературы XVI – XVII вв. Москва, 1888 (djvu, додано 03.05.09.)
 • Аристов Ф. Ф. Карпато-русские писатели. Исследование по неизданным источникам. Том І. СПб, 1916 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Архів Розстріляного Відродження. Матеріали архівно-слідчих справ українських письменників 1920 - 1930-х років. Упор. О. Ушкалов, Л. Ушкалов. Київ, 2010 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Барвінський О. Історія української літератури. І часть (І і ІІ доба. Усна народна словесність). ІІ часть (ІІІ доба письменства). Львів, 1920-21 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Барка В. Земля садівничих. Есеї 1977 (djvu, додано 05.02.10.)
 • Барка В. Правда Кобзаря. Нью-Йорк, 1961 (djvu, додано 03.03.10.)
 • Баштовий І. Українство на літературных позвах з Московщиною. Львов, 1891 (pdf, додано 19.05.09)
 • Безсмертні. Збірник спогадів про М. Зерова, П. Филиповича, і М. Драй-Хмару. Редакція текстів і примітки М. Ореста. Мюнхен, 1963 (djvu, додано 05.02.10.)
 • Білецький Л. "Марьяна Черниця" Т. Шевченка (pdf, додано 27.04.12.)
 • Білецький Л. Поезія та її критика. Львів, 1921 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Богданов А. Мистецтво й робітничий клас. Київ, 1921 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Боднарук І. Між двома світами. Вибрані статті про українських письменників. Донецьк, 1996 (pdf, додано 17.09.09.)
 • Бойко М. Бібліографія періодики волині (djvu, додано 22.04.10.)
 • Боровий С. Нариси з історії єврейської книги на Україні. ІІ. Розгром. Київ, 1926 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Брюховецький В. С. Микола Зеров. Літературно-критичний нарис. Київ, 1990 (pdf, додано 17.09.09.)
 • Булич Н. Н. Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала ХІХ кека. Том ІІ. СПб, 1905 (pdf, додано 15.12.09.)
 • Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини ХІХ ст. Упоряд. Г. А. Нудьга. Київ, 1959 (pdf, додано 01.03.11.)
 • В п'яті роковини смерти Івана Франка. Берлін, 1921 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Вертій О. Народні джерела творчості Івана Франка. Тернопіль, 1998 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Вертій О. Пантелеймон Куліш інародна творчість. Статті та дослідження. Тернопіль, 1998 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Видання Миколи Гоголя в Україні (1831 - 1923). Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. Київ, 2009 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Возняк М. Історія української літератури. Том І. До кінця XV віку. Львів, 1920 (djvu, додано 03.05.09.)
 • Возняк М. С. Історія української літератури. Книга 1. Львів, 1992 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Возняк М. С. Історія української літератури. Книга 2. Львів, 1994 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Возняк М. Оповідання про Маркіяна Шашкевича. Львів, 1911 (djvu, додано 03.05.09.)
 • Возняк М. Початки української комедії (1619 - 1819). Львів, 1920 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Войчишин Ю. Іван Багряний. Літературно-бібліографічна студія. Вінніпеґ - Оттава, 1968 (djvu, додано 19.12.09.)
 • Волков Н. В. Зависимость "Ревизора" Гоголя от комедии Квитки "Приезжий из столицы". СПб, 1899 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Галлерея русских писателей. Ред. И. Игнатов. Москва, 1901 (pdf, додано 15.12.09.)
 • Галущинський М. Шевченко - поет життя й чину. Львів, 1921 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Голубенко П. ВАПЛІТЕ. В 20-ті роки розгрому большевиками. 1948 (djvu, додано 05.02.10.)
 • Гринченко Б. П. А. Кулиш. Биографический очерк. Чернигов, 1899 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Грицай О. Василь Стефаник. Спроба критичної характеристики. Відень, 1921 (djvu, додано 03.05.09.)
 • Грицай О. Шевченкова баллада. Львів, 1914 (djvu, додано 06.05.09.)
 • Грінченко Б. Перед широким світом. Київ, 1907 (pdf, додано 05.02.10.)
 • Гумористичний календар "Оси" на звичайний рік 1921. Чікаго, 1921 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Данилекский Г. П. Основьяненко. СПб, 1856 (djvu, додано 03.05.09.)
 • Данилевский Г. П. Украинская старина. Материалы для истории украинской литературы и народного образования. Харьков, 1866 (pdf, додано 15.12.09.)
 • Дашкевич Н. П. Отзыв о сочинении г. Петрова "Очерки истории украинской литературы XIX столетия" (djvu, додано 03.05.09.)
 • Дедицкий Б. А. Михаил Качковский и современная Галицко-русская литература. Часть І. Львов, 1876 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Доманицький В. Критичний розслід над текстом Кобзаря. Київ, 1907 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Донцов Д. Дві літератури нашої доби. Торонто, 1958 (djvu, додано 16.10.09.)
 • Донцов Д. Незримі скрижалі Кобзаря (Містика лицарства запорозького). Торонто, 1961 (djvu, додано 29.10.09.)
 • Донцов Д. Поетка вогненних меж. Олена Теліга. Торонто, 1953 (djvu, додано 16.10.09.)
 • Донцов Д. Поетка українського рісорджімента (Леся Українка). Львів, 1922 (djvu, додано 16.10.09.)
 • Донцов Д. Туга за героїчним. Постаті та ідеї літературної України. Лондон, 1953 (djvu, додано 16.10.09.)
 • Дорошенко В. Життє і слово. Статті на літературно-громадські теми. Львів - Київ, 1918 (djvu додано 23.08.09.)
 • Дорошенко В. Матеріали до української бібліографії. Том IV. Спис творів Івана Франка. Випуск І. Ч. 1 - 2044. Львів, 1918 (djvu додано 23.08.09.)
 • Дорошенко В. Шевченкова подорож по Волині 1846 року (pdf, додано 27.04.12.)
 • Дорошкевич О. 20-40-ві роки в українській літературі. Книга І. Київ, 1922 (djvu додано 23.08.09.)
 • Дорошкевич О. 20-40-ві роки в українській літературі. Книга ІІ. Квітка-Основ'яненко Київ, 1921 (djvu додано 23.08.09.)
 • Достойно єсть. Збірка в шевченкові роковини. Вецляр, 1920 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Драгоманов М. П. Воспоминания о знакомстве с И. С. Тергеневым. Казань, 1906 (pdf, додано 19.05.09)
 • Драгоманов М. П. Листи до І. Франка і інших (1881 - 1886). Львів, 1906; Листи до І. Франка і інших (1887-1895), Львів, 1908 (pdf, додано 18.05.09.), скан 2 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні праці у двох томах. Том 1 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні праці у двох томах. Том 2 (djvu, додано 06.12.09.)
 • Драгоманов М. П. Оповідання про заздрих богів. 1915 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Драгоманов М. П. По вопросу о малорусской литературе. Вена, 1876 (pdf, додано 03.05.09.), скан 2 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Драгоманов М. П. Українська література, проскрибована російським урядом. Львів, 2001 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Дубинський Г. Наш літературний Парнас. Сучасні українські письменники в шаржах. Харків - Київ, 1930 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Дьяченко Г. В. Символ в философском дискурсе Н. Бердяева. Лингвокогнитивный аспект. Луганск, 2008 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Євшан М. Під прапором мистецтва. Літературно-критичні статті. Київ, 1910 (djvu додано 23.08.09.)
 • Євшан М. Тарас Шевченко. Статті. Київ, 1911 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Єнзен А. Р. Перелицьована "Енеїда" Котляревського. Перемишль, 1921 (djvu, додано 03.05.09.)
 • Єнзен А. Тарас Шевченко. Життя українського поета. Пер. Др. І. Мандюк. Перемишль, 1921 (pdf, додано 06.06.09.)
 • Есипов В. В. Шевченко. Его думы и песни (в переводе И. А. Белоусова). Москва, 1914 (djvu, додано 06.05.09.)
 • Єфремов С. В тісних рямцях. Українська книга в 1798 - 1919 рр. Київ, 1926 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Єфремов С. Історія українського письменства. Том ІІ. Київ-Ляйпциг, 1919 (djvu, додано 03.05.09.)
 • Єфремов С. Марко Вовчок. Літературна характеристика. Київ (djvu, додано 03.05.09.)
 • Єфремов С. Між двома душами. Микола Гоголь. Київ, 1909 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Єфремов С. Тарас Шевченко. Життя його та діла. Київ, 1917 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Ефремов С. Украинската литература. София, 1919 (djvu, додано 03.05.09.)
 • Єфремов С. Шевченко. Київ, 1914 (djvu, додано 06.05.09.)
 • Задеснянський Р. Апостол української національної революції. 1969 (djvu, додано 29.10.09.)
 • Задеснянський Р. Шевченко і кирило-методівці. Мюнхен, 1969 (djvu, додано 22.04.10.)
 • Записки наукового товариства імені Шевченка. Рік 1899. Кн. 1. Т. XXVII (pdf, додано 03.05.09.)
 • Записки Українського наукового товариства в Києві. Книга І. Київ, 1908 (pdf, додано 18.05.09. / djvu додано 23.08.09.)
 • Захарчук І. В. Війна і слово (Мілітарна парадигма літератури соціалістичного реалізму). Луцьк, 2008 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Збірник пам'яті Тараса Шевченка (1814 – 1914). Київ, 1915 (djvu, додано 06.05.09.)
 • Збірник філологічної секції наукового товариства імені Шевченка. Том IV. О. Кониський. Тарас Шевченко-Грушівський, хроніка його життя. Том ІІ. Львів, 1901 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Збірник філологічної секції наукового товариства імені Шевченка. Том VІІІ і ІХ. Кореспонденція Якова Головацького в літах 1850-62. Львів, 1905 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Звіт українського товариства прихильників книги в Празі за 1934 рік (djvu, додано 05.02.10.)
 • Зоря галицкая. Год VI. Число 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42. Львов, 1853 (pdf, додано 09.06.10.)
 • Зоря галицкая. Год VI. Число 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40. Львов, 1853 (pdf, додано 09.06.10.)
 • Іван Франко - Каталог книжкових видань. Львів, 2006 (pdf, додано 19.06.09.)
 • Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія. У трьох книгах. Книга перша. за ред. П. М. Федченка. Київ, 1996 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Каталог русской и украинской литературы публичной библиотеки Чикаго. 1918 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Клен Ю. Спогади про неокласиків. Мюнхен, 1947 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Книгарь. Літопис українського письменства. Київ, 1918 (djvu, додано 03.05.09.)
 • Комаров М. Українська драматургія. Збірка бібліографічних знадобів до історії драми і театра українського (1815 - 1906 р.). Одеса, 1906 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Конисский А. Я. Жизнь украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченка (1814 – 1861). Одесса, 1898 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життяя. Київ, 1991 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Кревецький І. Корифей російської критики і українське письменство (djvu, додано 03.05.09.)
 • Кузеля З. Угорський король Матвій Корвін в словянській усній словесності. Львів, 1906 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. В 2 томах. Том І. СПб, 1856 (pdf, додано 03.05.09. / djvu додано 23.08.09.)
 • Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. В 2 томах. Том ІІ. СПб, 1856 (djvu додано 23.08.09.)
 • Кулиш П. А. Опыт биографии Н. В. Гоголя (со включением до сорока его писем). СПб, 1854 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Куценко Л. Dominus Маланюк. Тло і постать. Кіровоград, 2001 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Лавріненко Ю. Зруб і парости. Літературно-критичні статті, есеї, рефлексії. 1971 (djvu, додано 05.02.10.)
 • Лепкий Б. Начерк історії української літератури. Книжка ІІ. Від нападів Татар до Котляревського. Коломия (djvu додано 23.08.09.)
 • Лепкий Б. Шевченко про мистецтво. Зальцведель, 1920 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Літературно-меморіальний музей О. П. Довженка. Сосниця. Короткий путівник. Київ, 1984 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Літературно-науковий вісник. Том 26, 1904 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Літературно-науковий вісник. Pічник ІХ. Том LXXIV. Книга VI. Львів, 1906 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Літературно-науковий вісник. Pічник ІХ. Том XXXV. Львів, 1906 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Літературно-науковий вісник. 1907 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Літературно-науковий вісник. Pічник ХІ. Том XLI. Книжка І. Київ-Львів, 1908 (pdf, додано 28.11.09.)
 • Літературно-науковий вісник. Pічник ХІ. Том XLI. Книжка ІI. Київ-Львів, 1908 (pdf, додано 16.11.09.)
 • Літературно-науковий вісник. Pічник ХІ. Том XLII. Книжка IV. Київ-Львів, 1908 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Літературно-науковий вісник. Pічник ХІ. Том XLII. Книжка VI. Київ-Львів, 1908 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Лисюк П. Співець братерства нового. Київ, 1966 (djvu, додано 29.10.09.)
 • Лисянський Б. Володимир Самійленко. З нагоди 35-літнього ювілею літературної діяльності. Нарис. 1921 (djvu, додано 16.10.09.)
 • Лукаш М. Біобібліографічний покажчик. Львів, 2003 (pdf, додано 19.06.09.)
 • Лукіянович Д. Про шевченкові твори (Просвітні листки. Ч. 38). Львів, 1914 (djvu, додано 06.05.09.)
 • Луцький. Джерела до історії Вапліте. (djvu, додано 03.05.09.)
 • Маковей О. Життєпис Осипа Юрія Гординського-Федьковича (Федькович Ю. Твори. VIII). Львів, 1911 (djvu, додано 23.09.09.)
 • Маковей О. Матеріали до життєписа Осипа Юрія Гординського-Федьковича. (Федькович Ю. Твори. IV.) Львів, 1910 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Маковей О. Панько Олелькович Куліш. Огляд його діяльності. Львів, 1900 (djvu додано 23.08.09.)
 • Малорусский литературный сборник. Саратов, 1859 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Маслов В. П. Тарас Григорьевич Шевченко. Биографический очерк. Москва, 1874 (djvu, додано 06.05.09.)
 • Материалы для истории русской литературы. Издание П. А. Ефремова. Спб, 1867 (pdf, додано 15.12.09.)
 • Меженко Ю. Українська книжка часів великої революції. Київ, 1928 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Мезиер А. В. Русская словесность с XI по XIX столетия включительно. Часть I и Часть ІІ. СПб, 1899 (pdf, додано 06.06.09.)
 • Мельниченко В. Ю. "Тарас Шевченко - Мій великий друг Щепкін". Москва, 2009 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Міяковський В. Недруковане й забуте. (Громадські рухи дев'ятнадцятого сторіччя. Новітня українська література). Нью-Йорк, 1984 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Милюков А. Отголоски на литературные и общественные явления. СПб, 1875 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Наддніпрянець В. На літературному базарі. Поезія, проза і публіцистика Івана Багряного. Мюнхен - Нью-Йорк, 1963 (djvu, додано 16.10.09.)
 • Національний музей Тараса Шевченка. Альбом. Упоряд. Т. Андрущенко, С. Гальченко. Київ, 2002 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Нова громада. Літературно-науковий місячник. № 1-5. Київ, 1906 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Нова громада. Літературно-науковий місячник. № 6. Київ, 1906 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Нова громада. Літературно-науковий місячник. № 7. Київ, 1906 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Нова громада. Літературно-науковий місячник. № 9. Київ, 1906 (pdf, додано 30.05.09.)
 • Нова громада. Літературно-науковий місячник. № 10. Київ, 1906 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Нова громада. Літературно-науковий місячник. № 11. Київ, 1906 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Нова громада. Літературно-науковий місячник. № 12. Київ, 1906 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Овсянико-Куликовский Д. Н. История русской интеллигенции. Итоги русской художественной литературы ХІХ века. Часть І. Москва, 1908 (pdf, додано 15.12.09.)
 • Огоновский О. История литературы русской. Часть І. Львов, 1887 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Огоновский О. История литературы русской. Часть ІІ. 1 отдел. Львов, 1889 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Огоновский О. История литературы русской. Часть ІV. Львов, 1894 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Огоновський О. Хрестоматія староруська для вищих кляс гімназіальних. Львів, 1881 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Оліфіренко В. В., Оліфіренко С. М. Слобожанська хвиля. Навчальний посібник-хрестоматія з української літератури Північної Слобожанщини. Донецьк, 2005 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Основа. Всі номери за 1861 - 1862 рр. (pdf, додано 22.04.10.)
 • Основа. Южно-русский литературно-ученый вестник. 1861, январь, февраль, март. С дополнениями. СПб, 1861 (pdf, додано 16.11.09.)
 • Основа. Южно-русский литературно-ученый вестник. 1861, апрель, май, июнь. СПб, 1861 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Павлюк І., Мартинюк М. Хрестоматія української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917 - 1939, 1941 - 1944 рр. Луцьк, 2005 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Пам'яти Івана Франка (опис життя, діяльности й похорону). Відень, 1916 (djvu, додано 03.05.09.)
 • Памяти Жуковского В. А. и Гоголя Н. В. Выпуск первый. СПб, 1907 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Памяти Н. В. Гоголя. Сборник речей и статей. Киев, 1911 (djvu, додано 23.09.09.)
 • Партицький О. Слово о полку Игоревом. Текст з перекладом і з поясненням староруських правил акцентових і ритмічних. Львів, 1884 (pdf, додано 28.11.09.)
 • Партицький О. Темні місця в Слові о полку Ігоревім. Львів, 1883 (pdf, додано 28.11.09.)
 • Перетц В. Н. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI - XVIII веков. Москва - Ленинград, 1962 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Перетц В. Н. Историко-литературные исследования и материалы. Том III. Из история развития русской поэзии XVIII в. б, 1902 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Перетц В. Н. Историко-литературныя изследования и материалы. Том II. Из старинной русской повести. СПб, 1900 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Перетц В. Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII веков. XV - XXII. СПб, 1899 (pdf, додано 19.05.09)
 • Перетц В. Н. Новые данные для истории старинной украинской лирики. СПб, 1907 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Петренко В. Тарас Шевченко як поет нації. 1946 (djvu, додано 16.10.09.)
 • Петров В. Українські культурні діячі УРСР 1920 - 1940. Жертви більшовицького терору. Нью-Йорк, 1959 (djvu, додано 05.02.10.)
 • Петров Н. И. Очерки истории украинской литературы XIX ст. Киев, 1884 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Петров Н. Очерки из истории украинской литературы XVIII века. Киевская искусственная литература XVIII века, преимущественно драматическая. Киев, 1880 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Плющ В. Правда про хвильовизм. Мюнхен, 1954 (djvu, додано 22.04.10.)
 • Про життя і твори Івана Франка. Львів, 1913 (djvu, додано 03.05.09.)
 • Пыпин А. Н. История русской литературы. Том І. Древняя письменность. СПб, 1907 (pdf, додано 19.06.09.)
 • Пыпин А. Н. История русской литературы. Том ІV. СПб, 1907 (pdf, додано 15.12.09.)
 • Пыпин А. Н. Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов. Исторические очерки, СПб, 1906 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур. Том І. СПб, 1879 (pdf, додано 19.06.09.)
 • Пыпин А. Н., Спасович В. Д. Обзор истории славянских литератур. СПб, 1865 (pdf, додано 19.06.09.)
 • Радзикевич В. Короткий курс історії українського письменства. Львів, 1922 (djvu, додано 03.05.09.)
 • Ревуцький Д. Шевченко і народна пісня. Харків, 1939 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Романенчук Б. Бібліографія видань української еміґраційної літератури 1945 - 1970. Філадельфія, 1974 (djvu, додано 22.04.10.)
 • Ротач П. Іван Котляревський у листуванні. Опішне, 1994 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Рулін П. Рання українська драма (pdf, додано 27.04.12.)
 • Русские люди. Жизнеописания соотечественников, прославившихся своими деяниями на поприще науки, добра и общественной пользы. Том второй. СПб - Москва, 1866 (pdf, додано 15.12.09.)
 • Савченко І., Чернова І. Історія української літератури (перші десятиліття ХІХ століття). Посібник для студентів-філологів. Київ, 2005 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Савченко І. Давня українська література. Навчальний посібник. Київ, 2006 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Савченко І. Давня українська література. Словник термінів та понять. Навчальний посібник. Київ, 2006 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Сверстюк Є. Вибране. 1979 (djvu, додано 03.03.10.)
 • Свєнціцкий І. Винниченко (спроба літературної характеристики). Львів, 1920 (djvu, додано 03.05.09.)
 • Сиповский В. В. Из истории русской литературы XVIII века. Опыт статистических наблюдений. І - ІІ. СПб, 1901 (pdf, додано 15.12.09.)
 • Сиповский В. В. История русской словесности. Часть III. Выпуск 1. СПб, 1910 (djvu, додано 15.12.09.)
 • Сірко Ф. Тарас Шевченко і його думки про громадське життя. Львів, 1906 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Славутич Я. Іван Франко і Росія. Вінніпеґ, 1959 (djvu, додано 22.04.10.)
 • Смирновский П. История русской литературы девятнадцатого века. Выпуск VII. СПб, 1903 (pdf, додано 15.12.09.)
 • Статьи по славяноведению. Выпуск 1. Спб, 1904 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Стороженко Н. Из области литературы. Статьи, лекции, речи, рецензии. Москва, 1902 (pdf, додано 03.05.09.), скан 2 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Стороженко М. Нарис історії західно-європейської літератури до кінця XVIII віку. З російської пер. С. Петлюра і Н. Романович. Львів, 1905 (pdf, додано 19.05.09), скан 2 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Студинський К. Літературні замітки. Львів, 1901 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Сумцов Н. Ф. В. А. Жуковский и Н. В. Гоголь. Харьков, 1902 (pdf, додано 28.11.09.)
 • Сумцов Н. Ф. Из украинской старины. Харьков, 1905 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Сумцов Н. Ф. К истории Южнорусской литературы семнадцатого столетия. Выпуск І. Лазарь Баранович. Харьков, 1885 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Сумцов Н. Ф. Разыскания в области анекдотической литературы. Анекдоты о глупцах. Харьков, 1898 (pdf, додано 24.05.09.)
 • Сумцов Н. Ф. Тур в народной словесности. Киев, 1887 (pdf, додано 30.05.09.)
 • Тарас Шевченко. Його життя і літературна діяльність. Ювілейне видання в соті роковини поета. Львів, 1914 (djvu, додано 06.05.09.)
 • Тарнавська М. Українська національна революція в поезії, 1917 - 1967 (бібліографія). Славута, 1969 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Терлецький О. Галицько-руське письменство 1848 – 1865 рр. Львів, 1903 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Терпило П., Терпило П. Ґете й Шевченко. Ужгород, 1922 (djvu, додано 06.05.09.)
 • Ткаченко О. Українська класична елегія. Суми, 2004 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Томашівський С. Маруся Богуславка в українській літературі. Львів, 1901 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Трембицький І. Тарас Шевченко. Картина в 1 дєйствіє. Коломия, 1903 (djvu, додано 06.05.09.)
 • Україна. Науковий та літературно-публіцистичний журнал. Рік 1. Том 2. Київ, 1907 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Україна. Науковий та літературно-публіцистичний журнал. Рік 1. Том 3. Київ, 1907 (pdf, додано 17.09.09.)
 • Україна. Науковий та літературно-публіцистичний журнал. Рік 1. Том 4. Київ, 1907 (pdf, додано 06.06.09.)
 • Українська література революційної доби. Львів-Відень, 1922 (pdf, додано 03.05.09. / djvu додано 23.08.09.)
 • Українська мова та література. Довідник. Книга 2. Українська література. Борзенко О. І., Гетьманець М. Ф. Навч. посіб. Харків, 2008 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Українське книгознавство. Орган гуртка бібліологів при україн. господ. акад. в Ч.С.Р. Збірник №1. Травень. Подєбради, 1922 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Українське книгознавство. Орган гуртка бібліологів при україн. господ. акад. в Ч.С.Р. Збірник №2. Липень - Серпень. Подєбради, 1922 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Українські літературні альманахи і збірники ХІХ - початку ХХ ст. Бібліографічний покажчик. Склав І. З. Бойко. Київ, 1967 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Українські письменники. Біо-бібліографічний словник. Том І. Давня українська література (XI-XVIII ст.). Уклав Л. Є. Махновець. Київ, 1960 (pdf, додано 19.06.09.)
 • Ушкалов Л. На риштованнях історії української літератури - дещо про рецепцію нашої класики. Київ, 2007 (pdf, додано 16.11.09.)
 • Франко І. Варлаам і Йоасаф. Старохристиянський духовний роман. Львів, 1897 (pdf, додано 19.05.09)
 • Франко І. Карпато-руське письменство XVII – XVIII. Львів, 1900 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. Львів, 1910 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Франко І. Твори в 20 томах. Том XVI. Літературно-критичні статті. Київ, 1955 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Франко І. Твори в 20 томах. Том XVII. Літературно-критичні статті. Київ, 1955 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Франко Т. Нарис історії римської літератури. Львів - Київ, 1921 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Характеристики українських письменників. І. Крушельницький А. Іван Франко (поезія). Коломия (pdf, додано 27.04.12.)
 • Характеристики українських письменників. ІІ. Лепкий Б. Маркіян Шашкевич. Коломия (djvu, додано 28.11.09.)
 • Характеристики українських письменників. IІІ. Єфремов С. Михайло Коцюбинський. Київ - Ляйпціґ (djvu, додано 28.11.09.) (djvu, додано 28.11.09.)
 • Харьковский Демокрит. Части 1, 2, 3. Январь - июнь 1916 г. Харьков, 1916 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Художня література. Критика. Літературознавство (2007). Рекомендований бібліографічний покажчик. Київ, 2008 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Цеглинський М. Іван Франко. Нью-Йорк, 1918 (djvu, додано 18.05.09.)
 • Чужбинский А. Воспоминания о Т. Г. Шевченко. СПб, 1861 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914 - 1939). Бібліографічний покажчик. Львів, 2003 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Шевельов (Шерех) Ю. Прощання з учора ("Коли ж прийде справжній день?"). Мюнхен, 1952 (djvu, додано 16.10.09.)
 • Шевченківський збірник. Т. І. СПб, 1914 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Шевченко і його Україна. Нью-Джерсі, 1916 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Шенрок В. И. Материалы к биографии Гоголя. Том III. Москва, 1895 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Шишманов І. Роля України в болгарськім відродженню. Вплив Шевченка на болгарських поетів передвизвольної доби. Відень, 1916 (djvu, додано 03.05.09.)
 • Шляхи розвитку сучасної літератури. Диспут. Київ, 1925 (pdf, додано 19.06.09.)
 • Щеглов И. Подвижник слова. Новые материалы о Н. В. Гоголе. СПб, 1909 (djvu, додано 03.05.09.)
 • Щурат В. Святе письмо в шевченковій поезії. Львів (djvu, додано 28.11.09.)
 • Ювілейна збірка статей про Тараса Григоровича Шевченка в соті роковини Його народження. Вінніпег, 1914 (djvu, додано 06.05.09.)
 • Якимів Д. Іван Франко. Філадельфія, 1918 (pdf, додано 16.11.09.)
 • Яковенко В. И. Т. Г. Шевченко. Его жизнь и литературная деятельность. СПб, 1894 (djvu, додано 06.05.09.)
 • Якубовська М. С. У дзеркалі слова. Есеї про сучасну українську лутературу. Львів, 2005 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Якубський Б. Наука віршування. Київ, 1922 (djvu, додано 23.09.09.)
 • Battaglia G. Taras Szewczenko. Zycie i pisma jego. Lwow, 1865 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Bojanowska E. M. Nikolai Gogol. Between Ukrainian and Russian nationalism. Harvard, 2007 (pdf, додано 19.06.09.)
 • Dragomaniv M. Il movimento letterario ruteno in Russia e Gallizia (1798-1872). (pdf, додано 18.05.09.)
 • Jensen A. Dr. Taras Schewtschenko. Ein Ukrainisches dichterleben. Wein, 1916 (djvu, додано 06.05.09.)
 • La litterature Ukrainienne. Berne, 1919 (djvu, додано 03.05.09.)
 • Pysma Tymka Padurry. Lwiw, 1874 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Rylsky M, Deutch A. Taras Shevchenko. A biographical Sketch. Moscow (djvu, додано 06.05.09.)
 • Studzinski C. Charakterystyka i geneza poetycznych utworow Ambrozego Metlinskiego. Krakow, 1897 (pdf, додано 03.05.09.)
 • The third shore. Women's fiction from East Central Europe. Edited by A. Schwartz and L. von Flotow. Evanstone, 2006 (pdf, додано 26.03.10.)

Comments

Posted by: Блогдозер (Blogdozer)
Posted at: 20 лютого 2011 21:40 (UTC)
БАГ

Перепрошую, але у мене файл Дашкевич Н. П. Отзыв о сочинении г. Петрова "Очерки истории украинской литературы XIX столетия" качається як .htm і потім не відкривається. Дуже треба, підкажіть в чому справа.

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 20 лютого 2011 21:55 (UTC)
Re: БАГ

Наведені посилання - це не прямі посилання на книжки, а лінки на файлообмінники. Перейдіть за посиланням, почекайте хвилину реклами і спокійно завантажуйте.

Posted by: Блогдозер (Blogdozer)
Posted at: 21 лютого 2011 07:36 (UTC)
Re: БАГ

Дякую за відповідь. Я так і роблю, але в мене чомусь все одно вперто качає якийсь дивний файл з розширенням .htm. В чому може бути проблема?

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 21 лютого 2011 08:14 (UTC)
Re: БАГ

Дивно, у мене все завантажується нормально. Спробуйте тут.

Posted by: Блогдозер (Blogdozer)
Posted at: 21 лютого 2011 08:35 (UTC)
Re: БАГ

Не знаю, що за г...но, але те ж саме. Файл .htm. Перепрошую за турботи, але ви могли б мені його по пошті переслати на blogdozer.net собака gmail.com? Буду красно вдячний. До речі, ось тут http://provid.org/category/dodatkoviy-rozdil/specfond в мене на блозі є кілька відсканованих книжок. Можете собі взяти. Є ще в мене підбірка всіх номерів Київської старини, але файл дуже великий (2 Гб) не знаю де викласти

Posted by: ((Анонімно))
Posted at: 23 вересня 2011 01:00 (UTC)
неактуальні лінки

Переважна більшість файлів (якщо не всі), викладених тут на upload.com.ua, були видалені із файлообмінника. Подібна ситуація з лінками в розділі "Художня література". Велике прохання: перезалийте на ifolder.ru. Звідти вантажиться без проблем (лише кілька файлів стерто).

6 Читати коментарі