?

Log in

No account? Create an account
Літера. Електронна бібліотека [userpic]

Медицина

12 травня 2009 (11:01)

Історія
(А - Б), (В - Г), (Д - З), (І - К), (Л - Н), (О - Р), (С - Т), (У - Я), (A - Z)
ЛітературознавствоМедицина
ФілософіяМовознавствоЕкономіка, менеджмент
Держава (ідеологія, політика, право)
(А - 3), (І - П), (Р - Я; A - Z)
СловникиМатематика, фізика
Релігія і церкваЕтнографія, фольклор
(А - Л), (М - Я; A - Z)
Мистецтво
Художня література
(А - І), (К - О), (П - Я; A - Z)
Біологія, екологіяРізне
Весь архів на одній сторінці • Акушерство і гінекологія. Підручник. У 2-х томах. Т. 1. Запорожан В. М., Цегельський М. Р., Рожковська Н. М. Одеса, 2005 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Акушерство і гінекологія. Підручник. У 2-х томах. Т. 2. Запорожан В. М., Цегельський М. Р., Рожковська Н. М. Одеса, 2005 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Акушерська паталогія. Атлас. Навч. посібник. Запорожан В. М., Міщенко В. П. Одеса, 2005 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Анатомія людини. 2006 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Анатомія людини. Том перший. За ред. В. Г. Черкасова та А. С. Головацького. Вінниця, 2006 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Анатомія людини. Том другий. За ред. В. Г. Черкасова та А. С. Головацького. Вінниця, 2007 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Анестезіологія та інтенсивна терапія. Еталони практичних навичок. Під ред. І. П. Шлапака. Київ, 2006 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Анестезіологія та інтенсивна терапія. Підручник. Чепкий Л. П. та ін. Київ, 2003 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Антисептика та асептика у ветеринарній хірургії. В. М. Власенко, М. В. Рубленко, В. І. Козій та ін. Біла Церква, 2005 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Атаман А. В. Патологическая физиология в вопросах и ответах. Учеб. пособие. Киев, 2000 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Атлас хірургічних операцій і маніпуляцій. За ред. Л. Я. Ковальчука, В. М. Поліщука та ін. Тернопіль - Рівне, 1997 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Башняк В. В. Мануальна терапія живота. Луцьк, 1993 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Біловол О. М. та ін. Фармакотерапія внутрішніх захворювань та їх невідкладних станів. Навч. посібник. Харків, 2001 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Біологічна хімія. Підручник. Губський Ю. І. Київ - Вінниця, 2007 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Біонеорганічна, фізколоїдна і біоорганічна хімія. Вибрані лекції. За ред. Л. О. Гоцуляка. Одеса, 1999 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Біостатистика. За заг. ред. В. Ф. Москаленка. Київ, 2009 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Біохімія людини. Підручник. Гонський Я. І., Максимчук Т. П. Тернопіль, 2001 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Болотов Б. В. Я научу вас не болеть и не стареть. Киев, 1992 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Больбот Ю. К., Абатуров О. Є., Бордій Т. А., Ковтуненко Р. В. Ендокринологія дитячого віку. Дніпропетровськ, 2002 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Бужієвська Т. І. Основи медичної генетики. Київ, 2001 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Внутрішні хвороби. І. М. Ганджа, В. М. Коваленко. Н. М. Шуба, Л. Я. Бабиніна та ін. Київ, 2002 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Внутрішні хвороби. Навч. посібник. За ред. О. О. Якименко. Одеса, 2003 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Возианова Ж. И. Инфекционные и паразитарные болезни. Том 3. Киев, 2002 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Возіанова Ж. І. Інфекційні і паразитарні хвороби. У 3 т. Т. 2. Київ, 2002 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Воронков Л. Г. Хронічна серцева недостатність. Практичний посібник. Київ, 2004 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Врачебные манипуляции. Учебное пособие. Под ред. П. Г. Кондратенко. Донецк, 2001 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Гавп Р. Психологія дитини. Пер. Л. І. Колесниченко. Харків, 1922 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Гагунова О. Я. Загальний догляд за хворими. Київ, 1972 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Галайчук І. Й. Клінічна онкологія. Частина І. Посібник. Тернопіль, 2003 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Генетика. Підручник. А. В. Сиволоб, С. Р. Рушковський, С. С. Кир'яченко та ін. Київ, 2008 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Гігієна та екологія. За ред. В. Г. Бардова. Київ, 2005 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Гінекологічна патологія. Атлас. Навч. посібник. Запорожан В. М., Цегельський М. Р. Одеса, 2002 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Гінекологія. Підручк. для лікарів-інтернів. За ред. В. І. Грищенка. Харків, 2003 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Гіпербароокситерапія. П. М. Чуєв, А. С. Владика, К. П. Воробйов. За ред. П. М. Чуєва. Одеса, 1999 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Гістологія людини. О. Д. Луцик, А. Й. Іванова, К. С. Кабак, Ю. Б. Чайковський. Київ, 2003 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Губський Ю. І. Біологічна хімія. Підручник. Київ - Тернопіль, 2000 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Ґанонґ В. Ф. Фізіологія людини. Підручник. Львів, 2002 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Давидович О. В., Давидович Н. Я. Клінічна фармакологія і фармакотерапія в кардіології. Тернопіль, 2005 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Державна фармакопея України. Харків, 2001 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Державна фармакопея України. Доповнення 1. Харків, 2004 (pdf, додано 28.12.10.)
 • Дитячі хвороби. Неонатальний, малюковий і ранній вік. Навч. посібник. За ред. М. Л. Аряєва, О. В. Зубаренка. Одеса, 2001 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Дитячі хвороби. Старший вік. Навч. посібник. За ред. М. Л. Аряєва, О. В. Зубаренка. Одеса, 2001 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Диференціальна діагностика внутрішніх хвороб. Навч. посібник. В. М. Юрлов, І. Г. Кульбаба. Одеса, 2002 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Діагностика і лікувальна ендоскопія травного каналу. Атлас. Грубнік В. В., Кімакович В. Й., Мельниченко Ю. А., Тумак І. М. Львів, 2003 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Дубогай О. Д., Завацький В. І., Короп Ю. О. Методика фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи. Навчальний посібник. Луцьк, 1995 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Дубогай О. Д. Профілактика і корекція порушень постави і ступнів. Луцьк, 1995 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Єдинак О. М. Ідеальний остеосинтез. Атлас малоінвазивних хірургічних технологій у травматології та ортопедії. Тернопіль, 2003 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Жарський Е. Перша допомога. Нью-Йорк, 1965 (pdf, додано 05.02.10.)
 • Краткий определитель хлорококковых водорослей УССР. Царенко П. М. Киев, 1990 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Жебровский В. В., Мохамед Том Эльбашир. Хирургия грыж живота и эвентраций. Симферополь, 2002 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Завязкин О. В. Семейный массаж. Донецк, 2001 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Загальна мікробіологія, вірусологія, імунологія. Вибрані лекції. Навч. посібник. П. З. Протченко. Одеса, 2002 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Загальна хірургія. Вибрані лекції. Навч. посібник. За ред. Б. І. Дмитрієва. Одеса, 1999 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Запорожан В. М. Оперативна гінекологія. Практичний порадник. Одеса, 2006 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Здоровье матери и ребенка. Энциклопедия. Под ред. Е. М. Лукьяновой. Киев, 1993 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Інтенсивна терапія невідкладних станів. Навч. посібник. Чуєв П. М., Владика А. С. Одеса, 2006 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Інфекційні хвороби у дітей (Клінічні лекції). За ред. С. О. Крамарєва. Київ, 2003 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Інфекційні хвороби, які вражають центральну нервову систему. Навчально-методичний посібник. Дніпропетровськ, 2003 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Капітан Т. В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми. Підручник. Вінниця, 2006 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Касевич Н. М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка. Підручник. Київ, 2009 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Клінічна ендокринологія в схемах і таблцях. Чумак П. Я. та ін. Тернопіль, 2006 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Клінічна хірургія. Т. 1. За ред. Л. Я. Ковальчука, В. Ф. Саєнка, Г. В. Книшова. Тернопіль, 2000 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Клінічна хірургія. Т. 2. За ред. Л. Я. Ковальчука, В. Ф. Саєнка, Г. В. Книшова. Тернопіль, 2000 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Клінічне медсестринство в акушерстві і гінекології. А. М. Громова, Г. М. Алтуєв, В. В. Лойко. Київ, 2004 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Клінічне обстеження плода і дитини. Навч. посібник. За ред. І. Л. Бабія. Одеса, 1999 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Клінічні лекції по внутрішнім хморобам в 2-х томах. Т. І. Кардіологія, ревматологія, пульмонологія. В. Г. Передерій, С. М. Ткач. Київ, 1997 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Клінічні рекомендації для лікарів з питань діагностики та лікування хвороб органів травлення (невідкладна хірургія). Київ, 2001 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Ковальчук Л. Я. та ін. Анастезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів. Навчальний посібник. Тернопіль, 2003 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Ковтуненко В. О. Лікарські засоби. Навч. посібник. Київ - Ірпінь, 1997 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Комплексна зовнішня оцінка національних заходів з протидії СНІДу в Україні. Звіт за січень 2009 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Кондратенко П. Г., Васильев А. А., Элин А. Ф., Коньков М. В., Стукало А. А. Экстренная хирургия желчных путей. Руководство для врачей. Донецк, 2005 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Кузнєцов А. Я. Гострий деструктивний лактаційний мастит, його ускладнення та наслідки. Полтава, 2004 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Козявкін В. І., Волошин Б. Д. Метод проф. В. Козявкіна. Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації. Блок кінезотерапії. Трускавець, 2004 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Лиев А. А. Мануальная терапия миофасциальных болевых синдромов. Днепропетровск, 1993 (pdf, додано 04.07.10.)
 • Лабораторна діагностика туберкульозу та контроль за якістю бактеріоскопічних досліджень. Г. М. Ліпкан, В. Г. М'ясніков, Т. Л. Сакун та ін. Київ, 2006 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Лайко А. А., Заболотний Д. І., Синяченко В. В. Обсяг і методики обстеження об'єктивного статусу дітей з ЛОР-паталогією. Київ, 2000 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Ластухін Ю. О. Хімія природних органічних сполук. Навч. посібник. Львів, 2005 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Лікарський збірник. Під ред. Д-ра Є. Озаркевича. Том І. Випуск І. Львів, 1898 (pdf, додано 16.11.09.)
 • Лікарський збірник. Під ред. Д-ра Є. Озаркевича. Том ІІІ. Випуск ІІ. Львів, 1901 (pdf, додано 30.05.09.)
 • Лікарські рослини. Енциклопедичний довідник. За ред. А. М. Гродзінського. Київ, 1992 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Лікарсько-трудова експертиза у практиці терапевта. Г. В. Дзяк, В. І. Шабельник, І. О. Логвиненко, О. П. Татаровський, Г. В. Охромій. Київ, 1994 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Лікувальна фізична культура. Підручник. За ред. В. С. Соколовського. Одеса, 2005 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Люта В. А., Заговора Г. І. Основи мікробіології, вірусології та імунології. Київ, 2001 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Майданник В. Г. Основи клінічної діагностики в педіатрії. Київ, 1998 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Марченко О. К. Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями нервової системи. Навчальний посібник. Київ, 2006 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Матеріали III-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та валеології". Кременчук, 2010 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Медицина екстремальних ситуацій. Навч. посібник. Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. Одеса, 2001 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Медична біологія. Підручник. За ред. В. П. Пішака, Ю. І. Бажори. Вінниця, 2004 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Методичні вказівки для викладачів щодо організації навчального процесу з гінекології на медичному факультеті. За ред. Б. М. Венцківського, Г. К. Степанківської та ін. Київ, 2007 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Методичні вказівки з самостійної підготовки до практичних занять з медичної психології. Полтава, 2001 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Методичні вказівки з самостійної підготовки до практичних занять з психіатрії та наркології. Полтава, 2005 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Мурашко М. І. Рентгенівські промені (промені Івана Пулюя). Київ, 2000 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Мікробіологічна діагностика бактеріальних інфекцій. Навчальний посібник. Під ред. М. В. Жадінського, І. М. Щукіна, О. А. Слюсарева. Донецьк, 2007 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Мікробіологія з вірусологією та імунологією. Підручник. Пяткін К. Д., Кривошеїн Ю. С. Київ, 1992 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Мітін Ю. В. Отоларингологія (лекції). Київ, 2000 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Морфологія клітин крові лабораторних тварин і людини. Атлас. В. М. Запорожан, В. К. Напханюк, Н. О. Горянова та ін. Одеса, 2002 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Мухін В. М. Лікувальна фізкультура після внутрічеревних операцій. Київ, 1969 (djvu, додано 16.11.09.)
 • Навчальний посібник з біоорганічної хімії. Лендєл В. Г., Балог І. М., Онисько М. Ю., Різак Г. В. Ужгород, 2003 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Національний звіт із виконання рішень декларації про відданість справі боротьбі з ВІЛ.СНІДом. Україна. Київ, 2008 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Невідкладна допомога при гострих отруєннях. Тернопіль, 2005 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб. Підручник. Дзяк Г. В., Василенко А. М., Перцева Т. О. та інші. Дніпропетровськ, 2004 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Нейрореаниматология. Нейромониторинг, принципы интенсивной терапии, нейрореабилитация. Под общ. ред. Л. В. Усенко, Л. А. Мальцевой. Том 2. Днепропетровск, 2008 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Неотложные состояния. Учебное пособие. Под ред. П. Г. Кондратенко. Донецк, 2001 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Нервові хвороби. Відп. ред. Є. Г. Дубенко. Київ, 2001 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Неттер Ф. Атлас анатомії людини. Львів, 2004 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Нормальна фізіологія. За ред. В. І. Філімонова. Київ, 1994 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Нормальна фізіологія. Вибрані лекції. Навч. посібник. За ред. О. А. Шандри. Одеса, 2005 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Олекса А. П. Ортопедія. Тернопіль, 2006 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Онкологія. Підручник. за ред. Б. Т. Білинського. Київ, 2004 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Організація медичного забезпечення військ. Підручник. За ред. Паська В. В. Київ, 2005 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Органічна хімія. Навчальний посібник. Домбровський А. В., Найдан В. М. Київ, 1992 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Органічна хімія. Підручник. Черних В. П., І. С. Гриценко, Н. М. Єлисєєва. Харків, 2004 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Органічна хімія. Підручник. Чирва В. Я., Ярмолюк С. М., Толкачова Н. В., Земляков О. Є. Львів, 2009 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Органічна хімія. Підручник. Ю. О. Ластухін, С. А. Воронов. Львів, 2006 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Основи безпеки життєдіяльності людини. Навч. посіб. В. А. Гайченко, Г. М. Коваль, Є. П. Буравльов. Київ, 2006 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Основи радіаційної медицини. Навч. посібник. О. П. Овчаренко, А. П. Лазар, Р. П. Матюшко. Одеса, 2002 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Особливості клінічної анатомії та фізіології ЛОР-органів у дітей. Лайко А. А., Заболотник Д. І., Косаковський А. Л. та ін. Київ, 2002 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Остапчук И. Ф. Фитотерапия сердечно-сосудистых заболеваний. Киев, 1991 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Оториноларингологія. Заболотний Д. І., Мітін Ю. В., Драгомирецький В. Д. Київ, 1999 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Оториноларингологія. Навч. посібник. Г. М. Пеньковський. Одеса, 1999 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Оцінка клінік, дружних до молоді. Аналітичний звіт. Київ, 2008 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Павлов С. В., Кожем'яко В. П., Петрук В. Г., Колісник П. Ф. Фотоплетизмографічні технології контролю серцево-судинної системи. Вінниця, 2007 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Патологічна анатомія. Підручник. Струков А. І., Сєров В. В. Харків, 2004 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Паталогічне акушерство (змістові модулі з дисципліни "Акушерство і гінекологія"). Навчальний посібник. Київ, 2009 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Педіатрична хірургія. Вибрані лекції. Навч. посібник. Н. Г. Ніколаєва. Одеса, 1999 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Перинатологія. Підручник. За ред. В. М. Запорожана. Одеса, 2000 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Підготовка сімейних лікарів та моделі впровадження сімейної медицини в Україні. Матеріали науково-практичної конференції. Чернівці, 2005 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Плотичер С. М. Лабораторные диагностические исследования. Киев, 1962 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Посібник із проведення респіраторної підтримки. Навчальний посібник. І. П. Шлапак, М. М. Пилипенко. Київ, 2003 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Посохова К. А., Вікторов О. П. Антибіотики (властивості, застосування, взаємодія). Навчальний посібник. Тернопіль, 2005 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Практична мікробіологія. Посібник. Климнюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Широбоков В. П. Тернопіль, 2004 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Психіатрія. Г. Т. Сонник, О. К. Напрєєнко, А. М. Скрипніков. Київ, 2003 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Психіатрія. Курс лекцій. Навч. посібник. В. С. Бітенський, П. І. Горячев, Е. В. Мельник та ін. За ред. В. С. Бітенського. Одеса, 2004 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Пухлини м'яких тканин. Методичний посібник для студентів медичних вузів та інтернів. Київ, 2000 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Ревматологія. І. М. Ганджа, В. М. Коваленко, Г. І. Лисенко, А. С. Свінціцький. Київ, 1996 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Рожко М. М., Михайленко Т. М., Онищенко В. С. Довідник з ортопедичної стоматології. Київ, 2004 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Руководство по клинической хирургии. Дифференциальная диагностика и лечение хирургических болезней. Под ред. П. Г. Кондратенко. Донецк, 2005 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Садлер Т. В. Медична ембріологія за Ланґманом. Львів, 2001 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Свинтонюк І. У., Томусяк Т. Л., Ахтемійчук Ю. Т., Фудорук О. С. Оперативна урологія. Київ, 2002 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Середюк Н. М. Госпітальна терапія. Київ, 2003 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації (метод проф. Козявкіна В. І.). Наукові розробки. Під заг. ред. Козявкіна В. І. Львів - Трускавець, 2001 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Скляренко Є. Т. Травматологія і ортопедія. Підручник. Київ, 2005 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Скрипніков А. М., Напрєєнко О. К., Сонник Г. Т. Наркологія. Навчальний посібник. Тернопіль, 2008 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Спеціальна гістологія та ембріологія. Практикум. Навч. посібник. за ред. В. К. Напханюка. Одеса, 2001 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Сокол М. С. Краткое пособие к клиническому описанию больного. Киев, 1954 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Солдатченко С. С. и др. Эфирные масла - аромат здоровья. Древний и современный опыт профилактики и лечения заболеваний эфирными маслами. Симферополь, 2003 (pdf, додано 04.07.10.)
 • Сорокин П. А. Голод как фактор. Влияние голода на поведение людей, социальную организацию и общественную жизнь. Москва, 2003 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Сто рецептов народной медицины. Одесса, 1991 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Сучасні аспекти сучасної психопатології. За ред. Л. М. Юр'євої. Дніпропетровськ, 2008 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу. Фещенко Ю. І., Мельник В. М. Київ, 2002 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Трахтенберг І. М. Книга про отрути та отруєння. Нариси токсикології. Тернопіль, 2008 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Третяк Н. М. Гематологія. Навч. посібник. Київ, 2005 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Туберкульоз. Підручник. За ред. О. К. Асмолова. Одеса, 2002 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Уоттс А. Психотерапия. Восток и Запад. Львов, 1997 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворювання у дітей. Навчальний посібник. Л. Р. Шостакович-Корецька, Л. А. Дзяк, І. В. Будаєва та ін. Дніпропетровськ, 2004 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Урологія. Курс лекцій. Навч. посібник. За ред. Ф. І. Костєва. Одеса, 2004 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Усенко Л. В., Царев А. В. Сердечно-легочная и церебральная реанимация. Практическое руководство. Днепропетровск, 2007 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Факультетська хірургія. За ред. В. О. Шідловського, М. П. Захараша. Тернопіль, 2002 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Факультетська хірургія. Курс лекцій. Навч. посібник. За ред. Б. С. Запорожченка. Одеса, 2005 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Фекета В. П. Курс лекцій з нормальної фізіології. Ужгород, 2006 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Фізіологія людини. М. Р. Гжегоцький, В. І. Філімонов, Ю. С. Петришин, О. Г. Мисаковець. Київ, 2005 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Фільченков О. О., Стойка Р. С. Апоптоз і рак. Від теорії до практики. Тернопіль, 2006 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Хірургічні хвороби. Підручник. За ред. В. В. Грубніка. Одеса, 2003 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Хоули Э. Т., Дон Френке Б. Руководство инструктора оздоровительного фитнеса. Киев, 2004 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Цибенко В. О. Фізіологія серцево-судинної системи. Київ, 2002 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Цитологія, загальна гістологія та ембріологія. Практикум. Навч. посібник. За ред. В. К. Напханюка. Одеса, 2002 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Чайченко Г. М. та ін. Фізіологія людини і тварин. Підручник. Київ, 2003 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Чеботарьова В. Д., Майданник В. Г. Пропедевтична педіатрія. Київ, 1999 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Шпитальна хірургія. Вибрані лекції. Навч. посібник. За ред. С. О. Гешеліна. Одеса, 2000 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Шульц Я. Ліки з Божої аптеки - дітям. Київ, 2000 (pdf, додано 17.09.09.)