Літера. Електронна бібліотека (litera_ua) wrote,
Літера. Електронна бібліотека
litera_ua

Історія (О - Р)

Історія
(А - Б), (В - Г), (Д - З), (І - К), (Л - Н), (О - Р), (С - Т), (У - Я), (A - Z)
ЛітературознавствоМедицина
ФілософіяМовознавствоЕкономіка, менеджмент
Держава (ідеологія, політика, право)
(А - 3), (І - П), (Р - Я; A - Z)
СловникиМатематика, фізика
Релігія і церкваЕтнографія, фольклор
(А - Л), (М - Я; A - Z)
Мистецтво
Художня література
(А - І), (К - О), (П - Я; A - Z)
Біологія, екологіяРізне
Весь архів на одній сторінці • О начале проименования козаков, откуду казаки наречены и от коего племены и рода (djvu, додано 22.06.09.)
 • Обвиняет земля. Организация украинских националистов. Документы и материалы. Москва, 1991 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Огієнко І. Рятування України. На тяжкій службі своєму народові. Вінніпеґ, 1968 (djvu, додано 05.02.10.)
 • Огієнко І. Свято української культури. Нарис з історії початків українського друкарства. Варшава, 1924 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Оглоблин О. Українська історіографія 1917 - 1956. Київ, 2003 (pdf, додано 17.09.09.)
 • Окупанти без маски. Київ, 2010 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Олейников М. Я. Саур-Могила. Путеводитель. Донецк, 1976 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Оленич І. Доля Лемківщини. Торонто, 1993 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Ольжич О. Археологія. Київ, 2007 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Омельянчук И. В. Черносотенное движение на территории Украины (1904 - 1915 гг.). Киев, 2000 (djvu, додано 06.11.09.)
 • Онацький Є. Українська дипломатична місія в Італії. Прага, 1941 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Онацький Є. Шляхом на Роттердам. Буенос-Айрес, 1983 (djvu, додано 16.07.09.)
 • Онуфрик В. Село Михновець. Спогад з минулого. Ужгород, 1997 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Описи Київського намісництва 70 - 80 років XVIII ст. Київ, 1989 (djvu, додано 16.11.09.)
 • Органи державної безпеки Київщини 1919 - 1991 у фотографіях та документах. Автор-упорядник О. І. Шевченко. Київ, 2004 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. Історичні нариси. С. В. Кульчицький (відп.ред.). Київ, 2005 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. Київ, 2005 (pdf, додано 29.09.09.)
 • "Особые папки" Сталіна і Молотова про національно-визвольну боротьбу в Західній Україні у 1944 - 1948 рр. Збірник документів. Упор. Я. Дашкевич, В. Кук. Львів, 2010 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Остафійчук В. Ф. Історія України. Сучасне бачення. Навчальний посібник. Київ, 2006 (djvu, додано 24.01.10.)
 • От киммерийцев до крымчаков (народы Крыма с древнейших времен до конца XVIII в.). Симферополь, 2007 (djvu, додано 22.07.10.)
 • ОУН в 1941 році. Документи. Частина 1. Київ, 2006 (pdf, додано 29.10.09.)
 • ОУН в 1941 році. Документи. Частина 2. Київ, 2006 (pdf, додано 29.10.09.)
 • ОУН в 1942 році. Документи. Київ, 2006 (pdf, додано 29.09.09.)
 • ОУН і УПА в 1943 році. Документи. Київ, 2008 (pdf, додано 29.09.09.)
 • ОУН-УПА на Сумщині, Т. 1. Упоряд. Іванущенко Г. М. Київ, 2006 (pdf, додано 09.10.09.)
 • ОУН-УПА на Сумщині. Т. 2. Упоряд. Іванущенко Г. М. Суми, 2009 (pdf, додано 05.02.10.)
 • Павленко С. Іван Мазепа. Київ, 2003 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Павленко С. Іван Мазепа як будівничий української культури. Київ, 2005 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи - соратники та прибічники. Київ, 2004 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Павленко Ю. В. Передісторія давніх Русів у світовому контексті. Київ, 1994 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Павловский И. Ф. Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века. Полтава, 1912 (djvu, додано 09.10.09.)
 • Палімпсест. Поселення XVI - XVIII ст. в історії Дніпропетровська. О. Репан, В. Старостін, О. Харлан. Київ, 2007 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Памятная книжка Харьковской губернии на 1866 год. С приложением плана города Харькова. Сост. Я. Голяховский. Харьков, 1866 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Памятники, изданные киевскою комиссиею для разбора древних актов. Том 1. Киев, 1898 (djvu, додано 24.05.09.)
 • Памятники, изданные Временной комиссией при Киевском военном Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Том IV. Киев, 1859 (pdf, додано 06.06.09.)
 • Пам'яти Михайла Драгоманова. 1895 - 1920. Збірник. Харків, 1920 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Пам'ятки історії та культури України. Каталог-довідник. Зошит 2. м. Київ. Київ, 2007 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Пам'ятки історії та культури України. Каталог-довідник. Зошит 3. м. Севастополь. Київ, 2008 (pdf, додано 04.07.10.)
 • Панченко О. Розгром українського відродження Кубані. Лос Анджелос, 1973 (djvu, додано 02.09.09.)
 • Папакін Г. Історія державних установ України. Урядуючі інституції та державні установи ІХ — початку ХХ ст. Лекції. Київ, 2010 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Папакін Г. В. Павло Скоропадський - патріот, державотворець, людина. Історико-архівні нариси. Київ, 2003 (pdf, додано 11.08.09.)
 • Паньків І. На панцирному потягу "Отаман Мельник" (спогади з 1918 - 1919 років). Вінніпеґ, 1954 (djvu, додано 05.02.10.)
 • Партизанское движение (По опыту Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.). Жуковский - Москва, 2001 (djvu, додано 26.05.10.)
 • Партизанская война на Украине. Дневники командиров партизанских отрядов и соединений. 1941 - 1944. Москва, 2010 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Парфиненко А. Ю., Посохов С. И. Страницы истории студенческой науки в Харьковском университете. Харьков, 2002 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Паславський І. В. Хто і коли заснував місто Львів. Вірогідні й невірогідні дати заснування столиці Галичини. Львів, 2010 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Пастух Р. І. Вулицями старого Дрогобича. Львів, 1991 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Пастух Р., Сов'як П. Історія Дрогобича в датах, подіях і фактах. Львів, 1991 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Пастушенко Т. В. Остарбайтери з Київщини. Вербування, примусова праця, репатріація (1942 - 1953). Київ, 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Патраков В. П. Рождение столиц. От прошлого к будущему. Харьков, 2008 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Потрашков С. В. Харьковский полки. Три века истории. Харьков, 1998 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Патриляк І. К. Військова діяльність ОУН(б) у 1940 – 1942 рр. Київ, 2004 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Патриляк І. К., Боровик М. А. Україна в роки Другої світової війни. Спроба нового концептуального погляду. Ніжин, 2010 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Пахомов В. Ф., Чувпило А. А. Межамериканская система - место и роль в политической жизни Америки. Учебное пособие. Харьков, 2003 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Пачкова С. П. Господарство сіхднослов'янських племен на рубежі нашої ери (за матеріалами зарубинецької культури). Київ, 1974 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Пачкова С. П. Зарубинецкая культура и латенизированные культуры Европы. Киев, 2006 (pdf, додано 03.03.10.)
 • Пачкова С. П. Могильник зарубинецької культури Вишеньки біля Києва. Київ, 2008 (pdf, додано 03.03.10.)
 • Пачовський В. Історія Підкарпатської Руси. Ужгород, 1920 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Пашкевич Г. О., Відейко М. Ю. Рільництво племен трипільської культури. Київ, 2006 (pdf, додано 11.08.09.)
 • Пашуто В. Т. Образование Литовского государства. Москва, 1959 (djvu, додано 22.06.09.)
 • Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. Москва, 1950 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Переписка Михайла Драгоманова з Мелітоном Бучинським (1871-1877). зладив М. Павлик. Львів, 1896. Львів, 1910 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Перепічка Є. В. Феномен Степана Бандери. Львів, 2008 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Переселение крестьян из Харьковской губернии. Выпуск III. Переселение за 1904 - 1908 гг. по данным Челябинской регистрации. Харьков, 1910 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Переяславська рада 1654 року (Історіографія та дослідження). Редкол. П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. Київ, 2003 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Перський С. Популярна історія товариства _Просвіта_. Львів, 1932 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Перша українська дивізія української національної армії у британському полоні. Ріміні 1945 - 1947. Збірник І. Нью-Йорк, 1979 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Перша в Україні кафедра обчислювальної техніки (1960 р.) Під ред. Широчина В. П., Тарасенка В. П. Київ, 2010 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Перший український просвітно-економічний конґрес, уладжений Товариством Просвіта в сорокаліття заснування. Протоголи і реферати. Львів, 1910 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Петлюра Симон. Статті. Листи. Документи. Т. IV. Упор. П. П. Сергійчук. Київ, 2006 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Петр Первый в Галицкой Руси. Исторические записки и заметки. Собрал О. А. Мончаловский. Львов, 1903 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Петренко Р. Слідами армії без держави. Київ - Торонто, 2004 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Петрухин В. Я., Раевский Д. С. Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье. Москва, 2004 (pdf, додано 11.08.09.)
 • Під прапором жовтня. Вплив Великої Жовтневої соціалістичної революції на піднесення революційного руху в Західній Україні (1917 - 1920 рр.). Документи й матеріали. За ред. О. Ю. Карпенка. Львів, 1957 (djvu, додано 03.03.10.)
 • Пірко В. О. Заселення і господарське освоєння Степової України в XVI-XVIII ст. Донецьк, 2004 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Пірко В. О. Оборонні споруди в межиріччі Дніпра і Сіверського Дінця (друга половина XVII - XVIII ст.). Донецьк, 2007 (pdf, додано 28.12.10.)
 • Письма М. П. Погодина к М. А. Максимовичу с пояснением С. И. Пономарева. СПб, 1882 (pdf, додано 15.12.09.)
 • Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Збірник наукових праць. Том 2 (26). Чернівці, 2008 (pdf, додано 22.04.10.)
 • Повесть временных лет по Ипатскому списку (фотолитография). СПб, 1871 (pdf, додано 28.11.09.)
 • Повоєнна Україна. Нариси соціальної історії (друга половина 1940-х - середина 1950-х рр.). У 2-х книгах, 3-х частинах. Кн. 1, ч. 1-2. Відп. ред. В. М. Даниленко. Київ, 2010 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Повоєнна Україна. Нариси соціальної історії (друга половина 1940-х - середина 1950-х рр.). У 3-х частинах. Ч. 3. Відп. ред. В. М. Даниленко. Київ, 2010 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Повседневность террора. Деятельность националистических формирований в западных регионах СССР. Кн. 1. Западная Украина, февраль - июнь 1945 года. Сост. А. Дюков и др. Москва, 2009 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Повстанський рух 20-х - 30-х рр. ХХ ст. на Сумщині. Т.1. Автор-упорядник Іванущенко Г. М. Суми, 2011 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Подкур Р. Ю. За повідомленням радянських спецслужб. Київ, 2000 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Подолия. Историческое описание. СПб, 1891 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ–ХХ ст. Історичні нариси. Київ, 2002 (pdf, додано 11.08.09.)
 • Політичні репресії в Україні (1917 - 1980-ті рр.). Бібліографічний покажчик. Упоряд. С. Калитко, О. Рубльов, Р. Подкур, Л. Шевченко. Київ, 2007 (pdf, додано 03.03.10.)
 • Поліщук В. Гірка правда. Злочинність ОУН-УПА (сповідь українця). Торонто - Варшава - Київ, 1995 (djvu, додано 27.12.10.)
 • Половець В. М. Українознавство. Курс лекцій. Навчальний посібник. Чернігів, 2006 (pdf, додано 03.03.10.)
 • Половина И. И. Правда о войне. Киев, 2008 (pdf, додано 16.07.09.)
 • Польовий Р. Кубанська Україна. Київ, 2002 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Польские военнопленные в РСФСР, БССР и УССР (1919 - 1922 годы). Документы и материалы. Сост. И. И. Костюшко. Москва, 2004 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Полюга Л. Мої спомини 1944 - 1956 рр. Олешки, 1990 - 1992 (pdf, додано 17.09.09.)
 • Пометун О. І., Фрейман Г. О. Методика навчання історії в школі. Київ, 2006 (djvu, додано 16.07.09.)
 • Пономарьов А. Етнічність та етнічна історія України. Курс лекцій. Київ, 1996 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2001 (djvu, додано 16.11.09.)
 • Попка И. Д. Черноморские козаки в их гражданском и военном быту. Очерки края, общества, вооруженной силы и службы. В двух частях. Краснодар, 1998 (репринт - СПб, 1858) (pdf, додано 03.05.09.)
 • Порендовський В.-І. У кігтях Степлаґу. Кенґір 1949 - 1954. Львів, 2005 (pdf, додано 02.07.09.)
 • Посівнич М. Воєнно-політична діяльність ОУН в 1929 - 1939 роках. Львів, 2010 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Последние дня Крыма. Впечатления, факты и документы. Константинополь, 1920 (djvu, додано 23.09.09.)
 • Похилевич Л. И. Сказания о местностях Киевской губернии. Біла Церква, 2005 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Правда про Голодомор на Одещині. Березівський район. Березівський район. Упоряд. Ніточко І. І. Одеса, 2008 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Правобережний Ф. 8000000. 1933-й рік на Україні. Вінніпеґ, 1951 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Праці одеської центральної наукової бібліотеки. Одеса, 1927 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Пресняков А. Е. Лекции по русской истории. Том ІІ. Выпуск 1. Западная Русь и Литовско-русское государство. Москва, 1939 (djvu, додано 22.06.09.)
 • Примаченко Я. Л. Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА. Київ, 2010 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Приоро И. С. Крымская Готия (Очерки этнической истории населения Крыма в позднеримский период и раннее средневековье). Киев, 1990 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Природа и население Слободской Украины. Харьковская губерния. Харьков, 2007 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Пристай О. З Трускавця у світ хмародерів. Спомини з минулого й сучасного. Дрогобич, 2010 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Приходнюк О. М. Археологічні пам'ятки середнього придніпров'я VI - IX ст. н.е. Київ, 1980 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Приходнюк О. М. Пеньковская культура. Культурно-хронологический аспект исследования. Воронеж, 1998 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Причина смерті - українець. З історії вивчення Голодомору 1932 - 1933 років на Сумщині. Суми, 2008 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Причерноморье в средние века. Под ред. С. П. Карпова. Москва, 1991 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Пріцак О. Походження Русі. Стародавні скандинавські джерела (крім ісландських саґ). Том 1. Київ, 1997 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Проблеми вивчення історії української революції 1917 - 1921 рр. Київ, 2002 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Проблеми збереження історико-культурної спадщини Києва. Горбик В. О. (відп. ред.). Т. І. Київ, 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. Випуск XVI. Київ, 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Проблемы археологии Южной Руси. Киев, 1990 (djvu, додано 11.08.09.)
 • Проблемы истории и археологии Украины. Материалы V Международной научной конференции (Харьков, 4-6 ноября 2004 г.). Харьков, 2004 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Провісники свободи, державності і демократії. Документи і матеріали. До 20-ї річниці створення Народного Руху України. Київ, 2009 (pdf, додано 29.10.09.)
 • Прус В. Трагедія в Нивицях. Червоноград, 2004 (djvu, додано 16.07.09.)
 • Путро А. И. Левобережная Украина в составе Российского государства во второй половине XVIII века. Киев, 1988 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Пушкар О. Лаґерний триптих. Варшава, 1994 (djvu, додано 05.02.10.)
 • Раковский Г. Конец Белых. От Днепра до Босфора (Вырождение, агония и ликвидация). Прага, 1921 (djvu, додано 23.09.09.)
 • Реабілітовані історією. Донецька область. Книга третя. Донецьк, 2006 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Реабілітовані історією. Донецька область. Книга четверта. Донецьк, 2007 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Реабілітовані історією. Донецька область. Книга п'ята. Донецьк, 2008 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Реабілітовані історією. Донецька область. Книга шоста. Донецьк, 2009 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Реабілітовані історією. Масові репресії на Миколаївщині в 1920-50-і роки. Збірник. Київ - Миколаїв, 2000 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Реабілітовані історією. Сумська область. У трьох книгах. Книга перша. Суми, 2005 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Рівненська область. Кн. 1. Рівне, 2006 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Ребет Л. Світла і тіні ОУН. Мюнхен, 1964 (djvu, додано 29.10.09.)
 • Революцию назначить... Экспорт революции в операциях советских спецслужб. В. С. Сидак, В. А. Козенюк. Киев, 2004 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Регионы и границы Украины в исторической ретроспективе. Москва, 2005 (djvu, додано 26.05.10.)
 • Реєнт О. П., Коляда І. А. Усі гетьмани України. Харків, 2008 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Реєнт О. П., Сердюк О. В. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861–1914 рр.). Київ, 2011 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Ремесло повстанця. Збірник праць підполковника УПА Степана Фрасуляка - "Хмеля". Ред. і упоряд. Р. Забілий. Львів, 2007 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Рендюк Т. Г. Українці Румунії. Національно-культурне життя та взаємовідносини з владою. Київ, 2010 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Репан О. Іржа на лезі. Лівобережне козацтво і російсько-турецька війна 1735 - 1739 років. Київ, 2009 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Репатріація чи депортація. Переселення українців з Польщі до УРСР. Збірник документів. За ред. Є. Місила. Львів, 2007 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Репресоване "відродження". Упоряд. О. І. Сидоренко, Д. В. Табачник. Київ, 1993 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Рибалка І. К. Історія України. Частина І. Від найдавніших часів до кінця XVIII століття. Харків, 1994 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Рижов С. М., Бурдо Н. Б., Відейко М. Ю., Магомедов Б. В. Давня кераміка України. Археологічні джерела та реконструкції. Частина перша. Київ, 2002 (pdf, додано 22.04.10.)
 • Ричка В. М. "Вся королівська рать" (Влада Київської Русі). Київ, 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Ріпецький С. Українсько-польський процес 1918 - 1923 перед світовим трибуналом. Чікаґо - Нью-Йорк, 1963 (djvu, додано 05.02.10.)
 • Розвідки про міщанство на Україні-Руси в ХV - ХVІІІ в. Частина І. Львів, 1903 (djvu, додано 23.09.09.)
 • Розвідки про міщанство на Україні-Руси в ХV - ХVІІІ в. Частина ІІ. Львів, 1904 (djvu, додано 23.09.09.)
 • Розкуркулення, колективізація, Голодомор на Дніпропетровщині (1929 - 1933 роки). Збірник документів. Дніпропетровськ, 2008 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Розов В. Українські грамоти. Том перший. XIV в. і перша половина XV в. Київ, 1928 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Розсекречена пам'ять. Голодомор 1932 - 1933 років в Україні в документах ҐПУ-НКВД. Київ, 2008 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Розсекречені документи періоду нацистської окупації Сумської області 1941-1943 років. Суми, 2003 (pdf, додано 02.07.09.)
 • Роман Шухевич. З минулого в Сучасне. Збірник статей. Упор. Б. Гордасевич. Львів, 2011 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки (1940-1950). Том І. Київ, 2007 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки (1940-1950). Том ІІ. Київ, 2007 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Романів О., Федущак І. Західноукраїнська трагедія 1941. Львів - Нью-Йорк, 2002 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Романцов В. О. Населення України і його рідна мова за часів радянської влади та незалежності (ХХ - початок ХХІ століття). Київ, 2008 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Романцов В. О. Українці на одвічних землях (VIII - початок ХХІ століття). Київ, 2004 (pdf, додано 11.08.09.)
 • Романчук О. К. Ультиматум. Хроніка одного конфлікту між Раднаркомом РРФСР і Центральною Радою. Київ, 1990 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Романько О. В. Немецкая оккупационная политика на территории Крыма и национальный вопрос (1941 – 1944). Симферополь, 2009 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Россия и СССР в войнах ХХ века. Статистическое исследование. Москва, 2001 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Ростовець М. Скоропадський і скоропадчуки. Саскатун, 1938 (pdf, додано 22.06.09.)
 • Ротшильд Д. Східно-Центральна Європа між двома світовими війнами. Київ, 2001 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Ротшильд Д., Уїнгфілд Н. М. Повернення до різноманітності. Політична історія Східно-Центральної Європи після Другої світової війни. Київ, 2004 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Рубінштейн С. Л., Штейнванд Г. Д. Одеська періодична преса років революції та громадянської війни 1917 - 1921. Одеса, 1929 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914 – 1939). Київ, 2004 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Русак Ю. Очерки культурной истории Подкарпатской Руси. Ужгород, 1927 (djvu, додано 09.10.09.)
 • Русанова И. П., Тимощук Б. А. Кодын - славянские поселения V - VIII вв. на р. Прут. Москва, 1984 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Русин К. Обереги Бескидів. Книга про Лемківщину. Брошнів, 2000 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Русначенко А. М. Народ збурений. Нац.-визвол. рух в Україні і нац. рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940-50-х роках. Київ, 2002 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Русско-польские отношения в период мировой войны. Москва - Ленинград, 1926 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Рябченко П. Ф., Бутко В. И. Полный каталог бумажных дензнаков и бон России, СССР, стран СНГ (1769 - 2000 гг.). Т. 1. Боны России. Киев, 1999 (pdf, додано 22.07.10.)
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments