?

Log in

No account? Create an account
Літера. Електронна бібліотека [userpic]

Історія (О - Р)

12 травня 2009 (01:06)

Історія
(А - Б), (В - Г), (Д - З), (І - К), (Л - Н), (О - Р), (С - Т), (У - Я), (A - Z)
ЛітературознавствоМедицина
ФілософіяМовознавствоЕкономіка, менеджмент
Держава (ідеологія, політика, право)
(А - 3), (І - П), (Р - Я; A - Z)
СловникиМатематика, фізика
Релігія і церкваЕтнографія, фольклор
(А - Л), (М - Я; A - Z)
Мистецтво
Художня література
(А - І), (К - О), (П - Я; A - Z)
Біологія, екологіяРізне
Весь архів на одній сторінці • О начале проименования козаков, откуду казаки наречены и от коего племены и рода (djvu, додано 22.06.09.)
 • Обвиняет земля. Организация украинских националистов. Документы и материалы. Москва, 1991 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Огієнко І. Рятування України. На тяжкій службі своєму народові. Вінніпеґ, 1968 (djvu, додано 05.02.10.)
 • Огієнко І. Свято української культури. Нарис з історії початків українського друкарства. Варшава, 1924 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Оглоблин О. Українська історіографія 1917 - 1956. Київ, 2003 (pdf, додано 17.09.09.)
 • Окупанти без маски. Київ, 2010 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Олейников М. Я. Саур-Могила. Путеводитель. Донецк, 1976 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Оленич І. Доля Лемківщини. Торонто, 1993 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Ольжич О. Археологія. Київ, 2007 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Омельянчук И. В. Черносотенное движение на территории Украины (1904 - 1915 гг.). Киев, 2000 (djvu, додано 06.11.09.)
 • Онацький Є. Українська дипломатична місія в Італії. Прага, 1941 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Онацький Є. Шляхом на Роттердам. Буенос-Айрес, 1983 (djvu, додано 16.07.09.)
 • Онуфрик В. Село Михновець. Спогад з минулого. Ужгород, 1997 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Описи Київського намісництва 70 - 80 років XVIII ст. Київ, 1989 (djvu, додано 16.11.09.)
 • Органи державної безпеки Київщини 1919 - 1991 у фотографіях та документах. Автор-упорядник О. І. Шевченко. Київ, 2004 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. Історичні нариси. С. В. Кульчицький (відп.ред.). Київ, 2005 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. Київ, 2005 (pdf, додано 29.09.09.)
 • "Особые папки" Сталіна і Молотова про національно-визвольну боротьбу в Західній Україні у 1944 - 1948 рр. Збірник документів. Упор. Я. Дашкевич, В. Кук. Львів, 2010 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Остафійчук В. Ф. Історія України. Сучасне бачення. Навчальний посібник. Київ, 2006 (djvu, додано 24.01.10.)
 • От киммерийцев до крымчаков (народы Крыма с древнейших времен до конца XVIII в.). Симферополь, 2007 (djvu, додано 22.07.10.)
 • ОУН в 1941 році. Документи. Частина 1. Київ, 2006 (pdf, додано 29.10.09.)
 • ОУН в 1941 році. Документи. Частина 2. Київ, 2006 (pdf, додано 29.10.09.)
 • ОУН в 1942 році. Документи. Київ, 2006 (pdf, додано 29.09.09.)
 • ОУН і УПА в 1943 році. Документи. Київ, 2008 (pdf, додано 29.09.09.)
 • ОУН-УПА на Сумщині, Т. 1. Упоряд. Іванущенко Г. М. Київ, 2006 (pdf, додано 09.10.09.)
 • ОУН-УПА на Сумщині. Т. 2. Упоряд. Іванущенко Г. М. Суми, 2009 (pdf, додано 05.02.10.)
 • Павленко С. Іван Мазепа. Київ, 2003 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Павленко С. Іван Мазепа як будівничий української культури. Київ, 2005 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи - соратники та прибічники. Київ, 2004 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Павленко Ю. В. Передісторія давніх Русів у світовому контексті. Київ, 1994 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Павловский И. Ф. Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века. Полтава, 1912 (djvu, додано 09.10.09.)
 • Палімпсест. Поселення XVI - XVIII ст. в історії Дніпропетровська. О. Репан, В. Старостін, О. Харлан. Київ, 2007 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Памятная книжка Харьковской губернии на 1866 год. С приложением плана города Харькова. Сост. Я. Голяховский. Харьков, 1866 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Памятники, изданные киевскою комиссиею для разбора древних актов. Том 1. Киев, 1898 (djvu, додано 24.05.09.)
 • Памятники, изданные Временной комиссией при Киевском военном Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Том IV. Киев, 1859 (pdf, додано 06.06.09.)
 • Пам'яти Михайла Драгоманова. 1895 - 1920. Збірник. Харків, 1920 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Пам'ятки історії та культури України. Каталог-довідник. Зошит 2. м. Київ. Київ, 2007 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Пам'ятки історії та культури України. Каталог-довідник. Зошит 3. м. Севастополь. Київ, 2008 (pdf, додано 04.07.10.)
 • Панченко О. Розгром українського відродження Кубані. Лос Анджелос, 1973 (djvu, додано 02.09.09.)
 • Папакін Г. Історія державних установ України. Урядуючі інституції та державні установи ІХ — початку ХХ ст. Лекції. Київ, 2010 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Папакін Г. В. Павло Скоропадський - патріот, державотворець, людина. Історико-архівні нариси. Київ, 2003 (pdf, додано 11.08.09.)
 • Паньків І. На панцирному потягу "Отаман Мельник" (спогади з 1918 - 1919 років). Вінніпеґ, 1954 (djvu, додано 05.02.10.)
 • Партизанское движение (По опыту Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.). Жуковский - Москва, 2001 (djvu, додано 26.05.10.)
 • Партизанская война на Украине. Дневники командиров партизанских отрядов и соединений. 1941 - 1944. Москва, 2010 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Парфиненко А. Ю., Посохов С. И. Страницы истории студенческой науки в Харьковском университете. Харьков, 2002 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Паславський І. В. Хто і коли заснував місто Львів. Вірогідні й невірогідні дати заснування столиці Галичини. Львів, 2010 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Пастух Р. І. Вулицями старого Дрогобича. Львів, 1991 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Пастух Р., Сов'як П. Історія Дрогобича в датах, подіях і фактах. Львів, 1991 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Пастушенко Т. В. Остарбайтери з Київщини. Вербування, примусова праця, репатріація (1942 - 1953). Київ, 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Патраков В. П. Рождение столиц. От прошлого к будущему. Харьков, 2008 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Потрашков С. В. Харьковский полки. Три века истории. Харьков, 1998 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Патриляк І. К. Військова діяльність ОУН(б) у 1940 – 1942 рр. Київ, 2004 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Патриляк І. К., Боровик М. А. Україна в роки Другої світової війни. Спроба нового концептуального погляду. Ніжин, 2010 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Пахомов В. Ф., Чувпило А. А. Межамериканская система - место и роль в политической жизни Америки. Учебное пособие. Харьков, 2003 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Пачкова С. П. Господарство сіхднослов'янських племен на рубежі нашої ери (за матеріалами зарубинецької культури). Київ, 1974 (pdf, додано 31.07.11.)
 • Пачкова С. П. Зарубинецкая культура и латенизированные культуры Европы. Киев, 2006 (pdf, додано 03.03.10.)
 • Пачкова С. П. Могильник зарубинецької культури Вишеньки біля Києва. Київ, 2008 (pdf, додано 03.03.10.)
 • Пачовський В. Історія Підкарпатської Руси. Ужгород, 1920 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Пашкевич Г. О., Відейко М. Ю. Рільництво племен трипільської культури. Київ, 2006 (pdf, додано 11.08.09.)
 • Пашуто В. Т. Образование Литовского государства. Москва, 1959 (djvu, додано 22.06.09.)
 • Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. Москва, 1950 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Переписка Михайла Драгоманова з Мелітоном Бучинським (1871-1877). зладив М. Павлик. Львів, 1896. Львів, 1910 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Перепічка Є. В. Феномен Степана Бандери. Львів, 2008 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Переселение крестьян из Харьковской губернии. Выпуск III. Переселение за 1904 - 1908 гг. по данным Челябинской регистрации. Харьков, 1910 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Переяславська рада 1654 року (Історіографія та дослідження). Редкол. П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. Київ, 2003 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Перський С. Популярна історія товариства _Просвіта_. Львів, 1932 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Перша українська дивізія української національної армії у британському полоні. Ріміні 1945 - 1947. Збірник І. Нью-Йорк, 1979 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Перша в Україні кафедра обчислювальної техніки (1960 р.) Під ред. Широчина В. П., Тарасенка В. П. Київ, 2010 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Перший український просвітно-економічний конґрес, уладжений Товариством Просвіта в сорокаліття заснування. Протоголи і реферати. Львів, 1910 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Петлюра Симон. Статті. Листи. Документи. Т. IV. Упор. П. П. Сергійчук. Київ, 2006 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Петр Первый в Галицкой Руси. Исторические записки и заметки. Собрал О. А. Мончаловский. Львов, 1903 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Петренко Р. Слідами армії без держави. Київ - Торонто, 2004 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Петрухин В. Я., Раевский Д. С. Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье. Москва, 2004 (pdf, додано 11.08.09.)
 • Під прапором жовтня. Вплив Великої Жовтневої соціалістичної революції на піднесення революційного руху в Західній Україні (1917 - 1920 рр.). Документи й матеріали. За ред. О. Ю. Карпенка. Львів, 1957 (djvu, додано 03.03.10.)
 • Пірко В. О. Заселення і господарське освоєння Степової України в XVI-XVIII ст. Донецьк, 2004 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Пірко В. О. Оборонні споруди в межиріччі Дніпра і Сіверського Дінця (друга половина XVII - XVIII ст.). Донецьк, 2007 (pdf, додано 28.12.10.)
 • Письма М. П. Погодина к М. А. Максимовичу с пояснением С. И. Пономарева. СПб, 1882 (pdf, додано 15.12.09.)
 • Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Збірник наукових праць. Том 2 (26). Чернівці, 2008 (pdf, додано 22.04.10.)
 • Повесть временных лет по Ипатскому списку (фотолитография). СПб, 1871 (pdf, додано 28.11.09.)
 • Повоєнна Україна. Нариси соціальної історії (друга половина 1940-х - середина 1950-х рр.). У 2-х книгах, 3-х частинах. Кн. 1, ч. 1-2. Відп. ред. В. М. Даниленко. Київ, 2010 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Повоєнна Україна. Нариси соціальної історії (друга половина 1940-х - середина 1950-х рр.). У 3-х частинах. Ч. 3. Відп. ред. В. М. Даниленко. Київ, 2010 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Повседневность террора. Деятельность националистических формирований в западных регионах СССР. Кн. 1. Западная Украина, февраль - июнь 1945 года. Сост. А. Дюков и др. Москва, 2009 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Повстанський рух 20-х - 30-х рр. ХХ ст. на Сумщині. Т.1. Автор-упорядник Іванущенко Г. М. Суми, 2011 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Подкур Р. Ю. За повідомленням радянських спецслужб. Київ, 2000 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Подолия. Историческое описание. СПб, 1891 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ–ХХ ст. Історичні нариси. Київ, 2002 (pdf, додано 11.08.09.)
 • Політичні репресії в Україні (1917 - 1980-ті рр.). Бібліографічний покажчик. Упоряд. С. Калитко, О. Рубльов, Р. Подкур, Л. Шевченко. Київ, 2007 (pdf, додано 03.03.10.)
 • Поліщук В. Гірка правда. Злочинність ОУН-УПА (сповідь українця). Торонто - Варшава - Київ, 1995 (djvu, додано 27.12.10.)
 • Половець В. М. Українознавство. Курс лекцій. Навчальний посібник. Чернігів, 2006 (pdf, додано 03.03.10.)
 • Половина И. И. Правда о войне. Киев, 2008 (pdf, додано 16.07.09.)
 • Польовий Р. Кубанська Україна. Київ, 2002 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Польские военнопленные в РСФСР, БССР и УССР (1919 - 1922 годы). Документы и материалы. Сост. И. И. Костюшко. Москва, 2004 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Полюга Л. Мої спомини 1944 - 1956 рр. Олешки, 1990 - 1992 (pdf, додано 17.09.09.)
 • Пометун О. І., Фрейман Г. О. Методика навчання історії в школі. Київ, 2006 (djvu, додано 16.07.09.)
 • Пономарьов А. Етнічність та етнічна історія України. Курс лекцій. Київ, 1996 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2001 (djvu, додано 16.11.09.)
 • Попка И. Д. Черноморские козаки в их гражданском и военном быту. Очерки края, общества, вооруженной силы и службы. В двух частях. Краснодар, 1998 (репринт - СПб, 1858) (pdf, додано 03.05.09.)
 • Порендовський В.-І. У кігтях Степлаґу. Кенґір 1949 - 1954. Львів, 2005 (pdf, додано 02.07.09.)
 • Посівнич М. Воєнно-політична діяльність ОУН в 1929 - 1939 роках. Львів, 2010 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Последние дня Крыма. Впечатления, факты и документы. Константинополь, 1920 (djvu, додано 23.09.09.)
 • Похилевич Л. И. Сказания о местностях Киевской губернии. Біла Церква, 2005 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Правда про Голодомор на Одещині. Березівський район. Березівський район. Упоряд. Ніточко І. І. Одеса, 2008 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Правобережний Ф. 8000000. 1933-й рік на Україні. Вінніпеґ, 1951 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Праці одеської центральної наукової бібліотеки. Одеса, 1927 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Пресняков А. Е. Лекции по русской истории. Том ІІ. Выпуск 1. Западная Русь и Литовско-русское государство. Москва, 1939 (djvu, додано 22.06.09.)
 • Примаченко Я. Л. Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА. Київ, 2010 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Приоро И. С. Крымская Готия (Очерки этнической истории населения Крыма в позднеримский период и раннее средневековье). Киев, 1990 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Природа и население Слободской Украины. Харьковская губерния. Харьков, 2007 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Пристай О. З Трускавця у світ хмародерів. Спомини з минулого й сучасного. Дрогобич, 2010 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Приходнюк О. М. Археологічні пам'ятки середнього придніпров'я VI - IX ст. н.е. Київ, 1980 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Приходнюк О. М. Пеньковская культура. Культурно-хронологический аспект исследования. Воронеж, 1998 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Причина смерті - українець. З історії вивчення Голодомору 1932 - 1933 років на Сумщині. Суми, 2008 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Причерноморье в средние века. Под ред. С. П. Карпова. Москва, 1991 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Пріцак О. Походження Русі. Стародавні скандинавські джерела (крім ісландських саґ). Том 1. Київ, 1997 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Проблеми вивчення історії української революції 1917 - 1921 рр. Київ, 2002 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Проблеми збереження історико-культурної спадщини Києва. Горбик В. О. (відп. ред.). Т. І. Київ, 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. Випуск XVI. Київ, 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Проблемы археологии Южной Руси. Киев, 1990 (djvu, додано 11.08.09.)
 • Проблемы истории и археологии Украины. Материалы V Международной научной конференции (Харьков, 4-6 ноября 2004 г.). Харьков, 2004 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Провісники свободи, державності і демократії. Документи і матеріали. До 20-ї річниці створення Народного Руху України. Київ, 2009 (pdf, додано 29.10.09.)
 • Прус В. Трагедія в Нивицях. Червоноград, 2004 (djvu, додано 16.07.09.)
 • Путро А. И. Левобережная Украина в составе Российского государства во второй половине XVIII века. Киев, 1988 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Пушкар О. Лаґерний триптих. Варшава, 1994 (djvu, додано 05.02.10.)
 • Раковский Г. Конец Белых. От Днепра до Босфора (Вырождение, агония и ликвидация). Прага, 1921 (djvu, додано 23.09.09.)
 • Реабілітовані історією. Донецька область. Книга третя. Донецьк, 2006 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Реабілітовані історією. Донецька область. Книга четверта. Донецьк, 2007 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Реабілітовані історією. Донецька область. Книга п'ята. Донецьк, 2008 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Реабілітовані історією. Донецька область. Книга шоста. Донецьк, 2009 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Реабілітовані історією. Масові репресії на Миколаївщині в 1920-50-і роки. Збірник. Київ - Миколаїв, 2000 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Реабілітовані історією. Сумська область. У трьох книгах. Книга перша. Суми, 2005 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Рівненська область. Кн. 1. Рівне, 2006 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Ребет Л. Світла і тіні ОУН. Мюнхен, 1964 (djvu, додано 29.10.09.)
 • Революцию назначить... Экспорт революции в операциях советских спецслужб. В. С. Сидак, В. А. Козенюк. Киев, 2004 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Регионы и границы Украины в исторической ретроспективе. Москва, 2005 (djvu, додано 26.05.10.)
 • Реєнт О. П., Коляда І. А. Усі гетьмани України. Харків, 2008 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Реєнт О. П., Сердюк О. В. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861–1914 рр.). Київ, 2011 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Ремесло повстанця. Збірник праць підполковника УПА Степана Фрасуляка - "Хмеля". Ред. і упоряд. Р. Забілий. Львів, 2007 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Рендюк Т. Г. Українці Румунії. Національно-культурне життя та взаємовідносини з владою. Київ, 2010 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Репан О. Іржа на лезі. Лівобережне козацтво і російсько-турецька війна 1735 - 1739 років. Київ, 2009 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Репатріація чи депортація. Переселення українців з Польщі до УРСР. Збірник документів. За ред. Є. Місила. Львів, 2007 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Репресоване "відродження". Упоряд. О. І. Сидоренко, Д. В. Табачник. Київ, 1993 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Рибалка І. К. Історія України. Частина І. Від найдавніших часів до кінця XVIII століття. Харків, 1994 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Рижов С. М., Бурдо Н. Б., Відейко М. Ю., Магомедов Б. В. Давня кераміка України. Археологічні джерела та реконструкції. Частина перша. Київ, 2002 (pdf, додано 22.04.10.)
 • Ричка В. М. "Вся королівська рать" (Влада Київської Русі). Київ, 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Ріпецький С. Українсько-польський процес 1918 - 1923 перед світовим трибуналом. Чікаґо - Нью-Йорк, 1963 (djvu, додано 05.02.10.)
 • Розвідки про міщанство на Україні-Руси в ХV - ХVІІІ в. Частина І. Львів, 1903 (djvu, додано 23.09.09.)
 • Розвідки про міщанство на Україні-Руси в ХV - ХVІІІ в. Частина ІІ. Львів, 1904 (djvu, додано 23.09.09.)
 • Розкуркулення, колективізація, Голодомор на Дніпропетровщині (1929 - 1933 роки). Збірник документів. Дніпропетровськ, 2008 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Розов В. Українські грамоти. Том перший. XIV в. і перша половина XV в. Київ, 1928 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Розсекречена пам'ять. Голодомор 1932 - 1933 років в Україні в документах ҐПУ-НКВД. Київ, 2008 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Розсекречені документи періоду нацистської окупації Сумської області 1941-1943 років. Суми, 2003 (pdf, додано 02.07.09.)
 • Роман Шухевич. З минулого в Сучасне. Збірник статей. Упор. Б. Гордасевич. Львів, 2011 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки (1940-1950). Том І. Київ, 2007 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки (1940-1950). Том ІІ. Київ, 2007 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Романів О., Федущак І. Західноукраїнська трагедія 1941. Львів - Нью-Йорк, 2002 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Романцов В. О. Населення України і його рідна мова за часів радянської влади та незалежності (ХХ - початок ХХІ століття). Київ, 2008 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Романцов В. О. Українці на одвічних землях (VIII - початок ХХІ століття). Київ, 2004 (pdf, додано 11.08.09.)
 • Романчук О. К. Ультиматум. Хроніка одного конфлікту між Раднаркомом РРФСР і Центральною Радою. Київ, 1990 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Романько О. В. Немецкая оккупационная политика на территории Крыма и национальный вопрос (1941 – 1944). Симферополь, 2009 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Россия и СССР в войнах ХХ века. Статистическое исследование. Москва, 2001 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Ростовець М. Скоропадський і скоропадчуки. Саскатун, 1938 (pdf, додано 22.06.09.)
 • Ротшильд Д. Східно-Центральна Європа між двома світовими війнами. Київ, 2001 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Ротшильд Д., Уїнгфілд Н. М. Повернення до різноманітності. Політична історія Східно-Центральної Європи після Другої світової війни. Київ, 2004 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Рубінштейн С. Л., Штейнванд Г. Д. Одеська періодична преса років революції та громадянської війни 1917 - 1921. Одеса, 1929 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914 – 1939). Київ, 2004 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Русак Ю. Очерки культурной истории Подкарпатской Руси. Ужгород, 1927 (djvu, додано 09.10.09.)
 • Русанова И. П., Тимощук Б. А. Кодын - славянские поселения V - VIII вв. на р. Прут. Москва, 1984 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Русин К. Обереги Бескидів. Книга про Лемківщину. Брошнів, 2000 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Русначенко А. М. Народ збурений. Нац.-визвол. рух в Україні і нац. рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940-50-х роках. Київ, 2002 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Русско-польские отношения в период мировой войны. Москва - Ленинград, 1926 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Рябченко П. Ф., Бутко В. И. Полный каталог бумажных дензнаков и бон России, СССР, стран СНГ (1769 - 2000 гг.). Т. 1. Боны России. Киев, 1999 (pdf, додано 22.07.10.)