?

Log in

No account? Create an account
Літера. Електронна бібліотека [userpic]

Історія (У - Я)

12 травня 2009 (01:08)

Історія
(А - Б), (В - Г), (Д - З), (І - К), (Л - Н), (О - Р), (С - Т), (У - Я), (A - Z)
ЛітературознавствоМедицина
ФілософіяМовознавствоЕкономіка, менеджмент
Держава (ідеологія, політика, право)
(А - 3), (І - П), (Р - Я; A - Z)
СловникиМатематика, фізика
Релігія і церкваЕтнографія, фольклор
(А - Л), (М - Я; A - Z)
Мистецтво
Художня література
(А - І), (К - О), (П - Я; A - Z)
Біологія, екологіяРізне
Весь архів на одній сторінці • У лавах дружинників. Спогади учасників. Денвер, 1982 (djvu, додано 29.10.09.)
 • Угрин-Безгрішний М. Нарис історії Українських Січових Стрільців. Частина І. Рогатин - Львів - Київ, 1923 (pdf, додано 22.06.09.)
 • Указатель источников для изучения Малороссийского края. Выпуск I. СПб, 1858 (pdf, додано 06.06.09.)
 • Україна. Історичний атлас. 5 клас. Київ, 2007 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів (1941 - 1942). Т. 2. Львів, 1998 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів (1942 - 1943). Т. 3. Львів, 1999 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів (1944 - 1945). Т. 4. Львів, 2000 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів. Т. 1. Львів, 1997 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Україна в минулому. Випуск 1. Київ-Львів, 1992 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Україна в ХХ столітті (1900-2000). Зб. документів і матеріалів. Київ, 2000 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Україна і Польща між минулим і майбутнім. Упор. А. С. Павлишин. Львів, 1991 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Україна крізь віки. Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія. Київ, 2010 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Україна крізь віки. Том 1. К. П. Бунятян, В. Ю. Мурзін, О. В. Симоненко. На світанку історії. Київ, 1998 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Україна крізь віки. Том 2. С. Д. Крижицький, В. М. Зубар, А. С. Русяєва. Античні держави північного причорномор'я. Київ, 1998 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Україна крізь віки. Том 3. В. Д. Баран. Давні слов'яни. Київ, 1998 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Україна крізь віки. Том 4. О. П. Толочко, П. П. Толочко. Київська Русь. Київ, 1998 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Україна крізь віки. Том 5. М. Ф. Котляр. Галицько-Волинська Русь. Київ, 1998 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Україна крізь віки. Том 6. О. В. Русина. Україна під татарами і Литвою. Київ, 1998 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Україна крізь віки. Том 7. В. А. Смолій, В. С. Степанков. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676). Київ, 1999 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Україна крізь віки. Том 8. О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. Гетьманська Україна. Київ, 1999 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Україна крізь віки. Том 9. В. Г. Сарбей. Національне відродження України. Київ, 1999 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Україна крізь віки. Том 10. О. С. Рубльов, О. П. Реєнт. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. Київ, 1999 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Україна крізь віки. Том 11. С. В. Кульчицький. Україна між двома війнами (1921-1939) рр. Київ, 1999 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Україна крізь віки. Том 12. М. В. Коваль. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.). Київ, 1999 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Україна партизанська. Партизанські формування та органи керівництва ними (1941 - 1945 рр.). Київ, 2001 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Україна - Росія. Діалог історіографій. Матеріали міжнародної конференції. Київ - Чернігів, 2007 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Українська дивізія "Галичина". Іст.-публ. зб. Упор. М. Слабошпицький. Київ, 2008 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів. Львів, 2004 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Українська революція. Розвідки і матеріали. Книга п'ята. Лозинський М. Галичина в рр. 1918 - 1920. 1922 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Українська соборність. Ідея, практика, проблеми (До 85 річниці проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР). Бібліографічний покажчик. Запоріжжя, 2004 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Українське відродження 1917 - 1920 рр. на Сумщині. Т. 1. Автор-упорядник Іванущенко Т. М. Суми, 2010 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Українське державотворення. Акт 30 червня 1941. Збірник документів і матеріалів. Львів - Київ, 2001 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Українські грамоти XV ст. Підгот. В. М. Русанівський. Київ, 1965 (djvu, додано 22.06.09.)
 • Українські Січові Стрільці. Львів, 1991 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Український визвольний рух. Збірник 1. Львів, 2003 (pdf, додано 19.12.09.)
 • Український визвольний рух. Зошит 2. Українсько-польський конфлікт 30-40-ві роки ХХ ст. Львів, 2003 (pdf, додано 19.12.09.)
 • Український визвольний рух. Збірник 3. До 75-ліття Організації Українських Націоналістів. Львів, 2004 (pdf, додано 19.12.09.)
 • Український визвольний рух. Збірник 4. Боротьба народів Центрально-Східної Європи з тоталітарними режимами в ХХ столітті. Львів, 2005 (pdf, додано 19.12.09.)
 • Український визвольний рух. Збірник 5. Львів, 2005 (pdf, додано 19.12.09.)
 • Український визвольний рух. Збірник 6. Львів, 2006 (pdf, додано 19.12.09.)
 • Український визвольний рух. Збірник 7. Львів, 2006 (pdf, додано 19.12.09.)
 • Український визвольний рух. Збірник 8. Львів, 2006 (pdf, додано 19.12.09.)
 • Український визвольний рух. Збірник 9. Львів, 2007 (pdf, додано 19.12.09.)
 • Український визвольний рух. Збірник 10. До 100-річчя від дня народження Романа Шухевича. Львів, 2007 (pdf, додано 19.12.09.)
 • Український визвольний рух. Збірник 11. Львів, 2007 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Український визвольний рух. Збірник 12. Львів, 2008 (pdf, додано 19.12.09.)
 • "Український дім" добродія Хрінникова. Архітектурно-історичний нарис. Дніпропетровськ, 2008 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Український музей. Інформаційний бюлетень. № 1 червень 2004 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Українсько-московська війна 1920 року в документах. Ч. І. Оперативні документи штабу УНР. Варшава, 1933 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Українсько-руський архів. Т. ІІІ. Матеріали й замітки до історії національного відродження Галицької Руси в 1830 та 1840 рр. Львів, 1907 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Украинский национализм и Донбасс. Историческая ретроспектива. Сборник материалов. Донецк, 2010 (pdf, додано 28.12.10.)
 • Уманцев Ф. С. Мистецтво Давньої України (djvu, додано 02.07.09.)
 • Усна історія степової України. Т. 9. Запоріжжя, 2010 (pdf, додано 04.07.10.)
 • Устименко В. М. Етнонаціональна політика як фактор державотворення в Україні (1917 - 1920 рр.). Київ, 2010 (pdf, додано 04.07.10.)
 • Устинова И. А. Литература о Харьковской губернии (библиографический указатель). Харьков, 1887 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Учебник истории Подкарпатской Руси от найдавнейших времен до наших дней. И Чехословакии до XIV века. Сост. В. И. Федельш. Мукачево, 1922 (djvu, додано 18.09.10.)
 • Файзулін Я., Скальський В. Перелоги української революції. Другий зимовий похід армії УНР. Київ, 2008 (pdf, додано 03.03.10.)
 • Федевич К. К. Галицькі українці у Польщі 1920 - 1939 рр. (Інтеграція галицьких українців до Польської держави у 1920 - 1930-ті рр.). Київ, 2009 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Феделеш В. И. Учебник истории Подкарпатской Руси от найдавнейших до днешних дней и Чехословакии до XIV века. Мукачево, 1922 (djvu, додано 09.10.09.)
 • Федор П. С. Краткий очерк деятельности А. И. Добрянского. Лекция читанная 19 марта 1926 года. Ужгород, 1926 (djvu, додано 09.10.09.)
 • Федченко П. М. Михайло Драгоманов. Життя і творчість. Київ, 1991 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Феркуняк Д. Спомини з життя в Дивізії "Галичина" і в полоні 1943 - 1947. Івано-Франківськ, 2003 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Феціца П. Старый лемко оповідат. Краків - Тернопіль, 2004 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Филевич И. П. Угорская Русь и связанные с нею вопросы и задачи русской исторической науки. Варшава, 1894 (pdf, додано 06.06.09.)
 • Фітткау Г. Мій тридцять третій рік. Спогади східнопрусського священика - в'язна ГУЛАГу. Луцьк, 2008 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Форостівський Л. Київ під ворожими окупаціями. Буенос-Айрес, 1952 (djvu, додано 19.12.09.)
 • Фостій І. П. Північна Буковина і Хотинщина у Другій світовій війні 1939 - 1945 рр. Чернівці, 2004 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Франчук В. Ю. Киевская летопись. СОстав и источники в лингвистическом освещении. Киев, 1986 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Харітонов Д. Українські паперові гроші, 1917 - 2005. Київ, 2005 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Харкевич М. Я вас не забув. Спомини 1935 - 1945. Нью-Йорк - Чікаго, 1997 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Харків багатонаціональний. Збірка наукових праць. Харків, 2007 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Харківський історіографічний збірник. Випуск 4. Категоріальний апарат історичної науки. Харків, 2000 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Харківський історіографічний збірник. Випуск 5. Проблеми періодизації історії та історіографічного процесу. Харків, 2002 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Харківський історіографічний збірник. Випуск 9. Харків, 2008 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Харківський університет - рідному місту. Харків, 2004 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Харьков. Путеводитель для туристов и экскурсантов. Харьков, 1915 (djvu, додано 22.06.09.)
 • Хотинська війна (1621 р.). Г. Грабянка, С. Величко, Й. Мюллер та ін. Київ, 1991 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Христюк П. Українська революція. Розвідки і матеріали. Книга 1. Замітки і матеріали до історії української революції 1917-20 рр. Том І. Нью-Йорк, 1969 (pdf, додано 10.06.09.)
 • Христюк П. Українська революція. Розвідки і матеріали. Книга 2. Замітки і матеріали до історії української революції 1917-20 рр. Том ІІ. 1921 (pdf, додано 10.06.09.)
 • Христюк П. Українська революція. Розвідки і матеріали. Книга 3. Замітки і матеріали до історії української революції 1917-20 рр. Том ІІІ. 1921 (djvu, додано 16.10.09.)
 • Христюк П. Українська революція. Розвідки і матеріали. Книга 4. Замітки і матеріали до історії української революції 1917-20 рр. Том ІV. 1922 (djvu, додано 16.10.09.)
 • ХХ століття. Історія, економіка, політика, ідеологія. Книга І. Нариси з історії (1901-1945). Київ, 1998 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Царик З. Село біля башти. Львів, 1999 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Царук Я. Трагедія волинських сіл 1943 - 1944 рр. Українські і польські жертви збройного протистояння. Володимир-Волинський район. Львів, 2003 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Цельняк І. Р. "Переселенці". Тисячолітня дорога Холмщини, Підляшшя, Надсяння та Лемківщини. Львів, 2009 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Цибко О. Г. Революційно-визвольна боротьба трудящих Західної України за воз'єднання з УРСР (1934 - 1939 рр.). Львів, 1963 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Цьокан Іл. Від Денікіна до большевиків. Фраґмент споминів з Радянської України. Відень, 1921 (djvu, додано 10.06.09.)
 • Чайківський Б. _Фама_. Рекламна фірма Романа Шухевича. Львів, 2005 (pdf, додано 02.07.09.)
 • Чайківський Й. Всесвітня історія. Том 2. Середні віки. Коломия (djvu, додано 03.05.09.)
 • Чайківський Й. Всесвітня історія. Том 3. Нові часи. Коломия (djvu, додано 03.05.09.)
 • Чайковський А. С. Невідома війна. Партиз. рух Україні 1941 - 1944 рр. мовою документів, очима історика. Київ, 1994 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Чайковський А. Петро Конашевич Сагайдачний. Відень, 1917 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Чарнецький С. Нарис історії українського театру в Галичині. Львів, 1934 (pdf, додано 06.06.09.)
 • Частий Р. В. Степан Бандера. Мифы, легенды, действительность. Харьков, 2007 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Чачковський Л., Хмілевський Я. Княжий Галич (з мапами та ілюстраціями). Станіславів, 1938 (pdf, додано 26.05.10.)
 • Червак Б. О. Битва за Волинь. Київ, 2003 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Чериковер И. Антиcемитизм и погромы на Украине 1917 - 1918 гг. Берлин, 1923 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Чернигов и его округа в ІХ - ХІІІ вв. Сборник научных трудов. Киев, 1988 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Чертомлык. А. Ю. Алексеев, В. Ю. Мурзин, Р. Ролле. Киев, 1991 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Чигирин И. Миф и правда о "сталинском голодоморе". Об украинской трагедии в 1932 - 1933 годах. Великие Луки, 2009 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Чикаленко Є. Х. Щоденник, 1919 - 1920. Київ - Нью-Йорк, 2005 (djvu, додано 06.11.09.)
 • ЧК-ГПУ-НКВД в Україні. Особи, факти, документи. Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов. Київ, 1997 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Чорна книга України. Зб. документів, архів. матеріалів, листів, доп., ст., досліджень, есе. Упоряд., ред. Ф. Зубанича. Київ, 1998 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Чорний Д. М. По лівий бік Дніпра. Проблеми модернізації міст України (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). Харків, 2007 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Чорномаз Б. Д. Діяльність національно-патріотичного підпілля на Уманщині у 1941 - 1945-му прках. Умань, 2002 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Чотири Універсали. Київ, 1990 (pdf, додано 11.08.09.)
 • Чужа преса про дії Української Повстанської Армії (УПА). 1946 (djvu, додано 16.10.09.)
 • Чупринка Т. До генези УГВР. Київ - Львів, 1950 (pdf, додано 19.12.09.)
 • Чухліб Т. Гадяч 1658 року та ідея його відновлення в українсько-польських стосунках (1660-ті - початок 1680-х рр.). Київ, 2008 (pdf, додано 16.07.09.)
 • Чухліб Т. Козаки і монархи. Міжнародні відносини ранньомодерної Української держави 1648 - 1721 рр. Київ, 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Шабульдо Ф М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. Киев, 1987 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Шандрук П. Сила доблесті. Київ, 1999 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Шанковський Л. Ініціативний комітет для створення УГВР (Документальний спогад учасника). Нью-Йорк, 1985 (djvu, додано 19.12.09.)
 • Шанковський Л. Похідні групи ОУН. Причинки до історії похідних груп ОУН на центральних і східних землях України в 1941 - 1943 рр. Мюнхен, 1958 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Шанковський Л. Українська армія в боротьбі за державність. Мюнхен - Німеччина, 1958 (djvu, додано 28.07.10.)
 • Шаповал Ю. І. Доля як історія. Київ, 2006 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Шаповал Ю. ОУН і УПА на терені Польщі (1944 - 1947 рр.). Київ, 2000 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Шаповал Ю. І. Україна ХХ століття. Особи та події в контексті важкої історії. Київ, 2001 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Швидько Г. К. Компут і ревізія Миргородського полку 1723 р. Дніпропетровськ, 2004 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Швидько А. К. Социально-экономическое развитие Украины в XIV - середине XVIII века. Днепропетровск, 1988 (pdf, додано 22.04.10.)
 • Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. Київ, 1993 (pdf, додано 11.08.09.)
 • Шевченко В. Приватне банкірське підприємництво в Одесі (ХІХ - початок ХХ ст.). Київ, 2010 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Шевченко К. В. Русины и межвоенная Чехословакия. К истории этнокультурной инженерии. Москва, 2006 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Шевченко К. В. Славянская Атлантида. Карпатская Русь и русины в ХІХ - первой половине ХХ вв. Москва, 2010 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Шелухин С. Варшавський договір між поляками й С. Петлюрою 21 квітня 1920 р. 1946 (pdf, додано 10.06.09.)
 • Шелухін С. Назва України. Відень, 1921 (djvu, додано 03.05.09.)
 • Шелухин С. Україна - назва нашої землі з найдавніших часів. Дрогобич, 1992 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Шивельбуш В. Смаки раю. Соціальна історія прянощів, збуників та дурманів. Київ, 2007 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Шилов Ю. О. Давня історія України в контексті світової цивілізації. Київ, 2008 (pdf, додано 03.03.10.)
 • Шитюк М.М., Щукін В.В. Єврейське населення Херсонської губернії в ХІХ і на початку ХХ століть. Миколаїв, 2008 (pdf, додано 02.07.09.)
 • Шкоропад Д. О., Савон О. А. Прилуччина. Енциклопедичний довідник. За ред. Г. Ф. Гайдая. Ніжин, 2007 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Шмит Ф. И. Искусство древней Руси Украины. Харьков, 1919 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Шпак М. Стежниця. Самбір, 1999 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Штейфон Б. Кризис добровольчества. Белград, 1928 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Штендера Я. Засуджений до розстрілу. Львів, 1995 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Шульга Л. Г. Очерки истории Государственного архива Харьковской области (по воспоминаниям бывшего директора архива). Харьков, 2008 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Шульгин О. Без території. Ідеологія та чин Уряду УНР на чужині. Київ, 1998 (djvu, додано 16.07.09.)
 • Шуляк О. В ім'я правди. Роттердам, 1947 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Шумук Д. Пережите і передумане. Спогади й роздуми українського дисидента-політв'язня з років блукань і боротьби під трьома окупаціями України (1921-1981 рр.). Київ, 1998 (djvu, додано 16.07.09.)
 • Шунков В. Красная армия. Организация, структура, униформа, знаки отличия, боевые награды, оружие пехоты, танки, артиллерия, авиация. Москва - Харьков, 2006 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Шухевич С. Моє життя. Спогади. Лондон, 1991 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Щербакова Т. А., Кашуба М. Т. Сармато-аланские древности (Курганные захоронения близ с. Мокра). Тирасполь, 1993 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Щербина Ф. А., Фелицын Е. Д. Кубанское казачество и его атаманы. Москва, 2007 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Щёкин Г. Славянство. Его место и роль в европейской истории. Киев, 2004 (pdf, додано 26.05.10.)
 • Щокін Г. Організатори більшовизму. Національно-персональний склад. Київ, 2005 (pdf, додано 26.05.10.)
 • Щур Р., Коханець М. Тустань (Державний історико-культурний заповідник). Історія. Фольклор. Львів, 2002 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Щур Ю. Організація Українських Націоналістів на Запоріжжі. Короткий нарис. Запоріжжя, 2009 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Эйнгорн Виталий. К истории иноземцев в Старой Малороссии. Москва, 1908 (pdf, додано 17.09.09.)
 • Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергієвича Грушевського. Частина бібліографічна. Київ, 1929 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Южная Русь и Византия. Сб. науч. тр. (к XVIII конгрессу византистов). Киев, 1991 (djvu, додано 09.10.09.)
 • Южнорусские летописи, открытые и изданные Н. Белозерским. Том І. Киев, 1856 (pdf, додано 30.05.09.)
 • Юзовка в открытках. Каталог. Сост. И. Г. Черепахина. Донецк, 2003 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Юнацтво в обороні рідної землі. Спогади про участь української моолді у визвольних змаганнях 1918 - 1920 років. Зібр. та впор. В. Татомир. Філадельфія, 1960 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Юнге М., Бордюгов Г., Биннер Р. Вертикаль большого террора. История операции по приказу НКВД №00447. Москва, 2008 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Ющенко. История болезни. Киев, 2004 (pdf, додано 22.04.10.)
 • Яворницький Д. І. Запоріжжя в залишках старовини і переказах народу. Частина І. Дніпропетровськ, 2005 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Яворницький Д. І. Запоріжжя в залишках старовини і переказах народу. Частина ІІ. Дніпропетровськ, 2005 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків у трьох томах. Том перший. Львів, 1990 (pdf, додано 26.03.10.), скан 2 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків у трьох томах. Том другий. Львів, 1991 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків у трьох томах. Том третій. Львів, 1992 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Як жив український народ. Коротка історія України. Чернівці, 1909 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Якобсон А. Л. Крым в средние века. Москва, 1973 (djvu, додано 22.07.10.)
 • Яковенко Н. М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. Київ, 1997.djvu (djvu, додано 02.07.09.)
 • Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV - до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна. Київ, 2008 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття. Причини і початок Руїни. Київ, 1998 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Яковлів А. Основи конституції УНР. Нью-Йорк, 1964 (djvu, додано 16.10.09.)
 • Яневский Д. Б. Хроника "оранжевой" революции. Харьков, 2005 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Яницький Б. А. Так будували метро. Харків, 2003 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Янківська К. Історія української еміграції. Вінніпеґ, 1992 (djvu, додано 05.02.10.)
 • Яремчук В. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби. Острог, 2009 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Яремчук В. У лабетах долі. Спогади. Львів, 2007 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Яровий В. І. Історія західних та південних слов'ян у ХХ ст. Курс лекцій. Київ, 1996 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Ярослав Мудрый и его эпоха. Под ред. И. Н. Данилевского, Е. А. Мельниковой. Москва, 2008 (djvu, додано 16.11.09.)
 • Ясир. Листи, оповідання і народна творчість у німецькій неволі. Зібрав і впорядкував О. Воропай. Лондон, 1966 (djvu, додано 05.02.10.)
 • Ясінчук Л. 50 літ рідної школи 1881 - 1931. Львів (djvu, додано 24.01.10.)
 • Ястребов Н. В. Галиция накануне Великой Войны 1914 года. СПб, 1915 (djvu, додано 18.08.10.)

Comments

(Deleted comment)
Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 25 березня 2011 10:44 (UTC)

Дякую, найближчим часом буде відновлено.

Posted by: ((Анонімно))
Posted at: 05 грудня 2011 11:22 (UTC)

ДУЖЕ дякую за напрочуд цiкавi книги !!!!

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 28 березня 2011 13:43 (UTC)

http://ifolder.ru/22655160

Posted by: ((Анонімно))
Posted at: 31 жовтня 2011 16:23 (UTC)

Україна крізь віки. Том 3. В. Д. Баран. Давні слов'яни. Київ, 1998
за цим посиланням відкривається Том 2. цього ж видання. А Тома 3., на жаль немає.

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 14 квітня 2012 07:13 (UTC)

Виправлено. Дякую!

5 Читати коментарі