?

Log in

No account? Create an account
Літера. Електронна бібліотека [userpic]

Математика, фізика

12 травня 2009 (13:01)

Історія
(А - Б), (В - Г), (Д - З), (І - К), (Л - Н), (О - Р), (С - Т), (У - Я), (A - Z)
ЛітературознавствоМедицина
ФілософіяМовознавствоЕкономіка, менеджмент
Держава (ідеологія, політика, право)
(А - 3), (І - П), (Р - Я; A - Z)
СловникиМатематика, фізика
Релігія і церкваЕтнографія, фольклор
(А - Л), (М - Я; A - Z)
Мистецтво
Художня література
(А - І), (К - О), (П - Я; A - Z)
Біологія, екологіяРізне
Весь архів на одній сторінці • Айнс Э. Л. Обыкновенные диференциальные уравнения. Харьков, 1939 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Алгебра. Підручн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів. Харків, 2009 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Алгебра. Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. О. С. Істер. Київ, 2008 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Алгебра і теорія чисел. Практикум. Частина І. Київ, 1983 (djvu, додано 16.11.09.)
 • Андриевская М. Г. Аналитическая геометрия в пространсве Лобачевского. Киев, 1963 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Артін Е. Теорія Галуа. Київ, 1963 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Банах С. Курс функціонального аналізу. Лінійні операції. Київ, 1948 (djvu, додано 27.12.10.)
 • Бовди А. А. Групповые кольца. Учебное пособие. Ужгород, 1974 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Боднар Д. И. Ветвящиеся цепные дроби. Киев, 1986 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Букреєв Б. Я. Вступ до варіяційного числення. Харків - Київ, 1930 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Бушок Г. Ф., Венгер Є. Ф. Курс фізики. У 3 кн. Кн. 2. Електрика і магнетизм. Київ, 2003 (djvu, додано 09.03.11.)
 • Вакарчук І. О. Квантова механіка. Підручник. Львів, 1998 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Василенко С. М., Українець А. І., Олішевський В. В. Основи тепломасообміну. Київ, 2004 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Волощук Ю. І. Сигнали та процеси у радіотехніці. підручник. Том І. Харків, 2003 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Геометрия. 7 класс. Сборник самостоятельных и контрольных работ. А. П. Ершова, В. В. Голобородько, А. Ф. Крыжановский. Харьков, 2007 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Геометрія. Підручник для 7 класу. Істер О. С. Київ, 2007 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Гіржон В. В. Механіка. Запоріжжя, 2008 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Глушков В. М. Введение в кибернетику. Киев, 1964 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Гринчишин Я. Т. Turbo Pascal. Чисельні методи в фізиці та математиці. Навч. посібник. Тернопіль, 1994 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Дергачов В. А. Геометрія у визначеннях, формулах і таблицях. Довідковий посібник для учнів 7 - 11 класів. Харків, 2006 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з математики. 4 кл. М. М. Барна, О. В. Онопрієнко, Н. Є. Пархоменко. Київ, 2009 (pdf, додано 26.05.10.)
 • Диференціальні рівняння. Підручник. А. М. Самойленко, М. О. Перестюк, І. О. Парасюк. Київ, 2003 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Донченко М. М. Вивчення логарифмічної лінійки в середній школі. Посібник для вчителів. Київ, 1967 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Дубовик В. П., Юрик І. І. Вища математика. Навч. посібник. Київ, 2006 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Експлуатаційникові газонафтового комплексу. Довідник. Київ, 1998 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Електроніка та мікросхемотехніка. Навчальний посібник. Омельчук В. В., Гладич І. К. Житомир, 2004 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Єжов С. М. Лекції з теорії функцій комплексної змінної. Навчальний посібник. Київ (pdf, додано 18.08.10.)
 • Завдання для підсумкового контролю. Фізика. 9 клас. Левшенюк Я. Ф., Трофімчук А. Б. 2005 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Загальний курс фізики. Зб. задач. І. П. Гаркуша, І. Т. Горбачук, В. П. Курінний та ін. Київ, 2003 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас. У 2 кн. Кн. 1. М. І. Бурда, О. Я. Біляніна, О. П. Вашуленко та ін. Харків, 2008 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Збірник завдань для екзамену з математики на атестат про середню освіту. Частина І. Алгебра та початки аналізу. Г. М. Литвиненко, Л. Я. Федченко, В. О. Швець. Львів, 1997 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Збірник завдань для екзамену з математики на атестат про середню освіту. Частина ІІ. Геометрія. Г. М. Литвиненко, Л. Я. Федченко, В. О. Швець. Львів, 1997 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Збірник задач з актуарної математики. Упоряд. А. Я. Оленко. Київ, 2005 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Збірник типових конкурсних тестових завдань з математики. Львів, 2007 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Зыков А. А. Лекции по алгебре. Одесса, 2007 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Кадец В. М. Курс функционального анализа. Учеб. пособие. Харьков, 2006 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Каплан И. А. Практические занятия по высшей математике. Харьков, 1967 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Комиренко М. М., Комиренко Н. И., Комиренко С. М. Материалы для проверки знаний учащихся по физике. Пособие для учителя. Киев, 1989 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Комп'ютерна дискретна математика. Підручник. М. Ф. Бондаренко, Н. В. Білоус, А. Г. Руткас. Харків, 2004 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Коршак Є. В., Ляшенко О. І., Савченко В. Ф.Фізика. 9 клас (djvu, додано 09.05.10.)
 • Кучерук І. М. та ін. Загальний курс фізики. У 3 т. Т. І. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Київ, 2006 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Кучерук І. М. та ін. Загальний курс фізики. У 3 т. Т. ІІ. Електрика і магнетизм. Київ, 2006 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Кучерук І. М., Горбачук І. Т. Загальна фізика. Електрика і магнетизм. Навч. посібник. Київ, 1990 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Кучерук І. М., Дущенко В. П. Загальна фізика. Оптика. Квантова фізика. Навч. посібник. Київ, 1991 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Линейная алгебра и теория представлений. Сборник научных трудок. Отв. ред. Ю. А. Митропольский. Киев, 1983 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Лопатинский Я. Б. Основы линейной алгебры. Львов, 1954 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Математика. Підручник для 5 класу. Е. Р. Нурк, А. Е. Тельгмаа. Київ, 1993 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Математика. Помічничок для підготовки до державної підсумкової атестації. 4 клас. Упор. Грибочок Г. Тернопіль, 2009 (pdf, додано 26.05.10.)
 • Математика. Учебник для 6 класса. Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Харьков, 2006 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Математика в школі. Методичний збірник. Випуск ІІІ. Під ред. М. Б. Гельфанда. Київ, 1949 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Математика в школі. Методичний збірник. Випуск V. Під ред. І. С. Шиманського. Київ, 1951 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Математическое программирование (с элементами информационных технологий). Учебное пособие. В. Р. Кулян, Е. А. Юнькова, А. Б. Жильцов. Киев, 2003 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Математичний аналіз у задачах і прикладах. У 2 ч. Навч. посіб. Ч. 1. Л. І. Дюженкова, Т. В. Колесник, М. Я. Лященко та ін. Київ, 2002 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Математичний аналіз у задачах і прикладах. У 2 ч. Навч. посіб. Ч. 2. Л. І. Дюженкова, Т. В. Колесник, М. Я. Лященко та ін. Київ, 2003 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Матричные задачи. Киев, 1977 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Методика стереометрії. Під ред. О. М. Астряба та В. П. Білоусової. Київ, 1949 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Методические указания к лабораторным работам по курсу Электроника и микросхемотехника. Киев, 1991 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Метрические вопросы теории функций и отображений. Выпуск ІІ. Киев, 1971 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Механіка. Навч. посіб. для студентів геологічного факультету. Вакуленко О. В., Зеленський С. Є., Кондратенко С. В. Київ, 2007 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Мєняйлов М. Є. Лабораторний практикум з фізики. Київ, 1972 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Мєняйлов М. Є. Спеціальний фізичний практикум. Київ, 1971 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Мікроелектроніка і наноелектроніка. Вступ до спеціальності. Навч. посіб. Ю. М. Поплавко, О. В. Борисов, В. І. Ільченко та ін. Київ, 2010 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Математичні методи ідентифікації електромеханічних процесів. Навчальний посібник. Вінниця, 2005 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Навчально-методичні матеріали з теорії функції комплексної змінної. Теорія лишків. Операційне числення. Укл. Щерба А. І., Дідковський Р. М., Олексієнко Н. В., Щерба В. О. Черкаси, 2009 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Основи теорії кіл. Підручник. Ч. 1. За заг. ред. В. М. Шокала та В. І. Правди. Харків, 2008 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Основи теорії кіл. Підручник. Ч. 2. За заг. ред. В. М. Шокала та В. І. Правди. Харків, 2008 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Остроградский М. В. Полное собрание трудов в трех томах. Том І. Киев, 1959 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Остроградский М. В. Полное собрание трудов в трех томах. Том ІІ. Киев, 1961 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Остроградский М. В. Полное собрание трудов в трех томах. Том ІІІ. Киев, 1961 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Представления и квадратичные формы. Сборник научных трудов. Киев, 1979 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Применение математических методов в технике. Указатель отечественной и иностранной литературы за 1958 - 1970 гг. Киев, 1976 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Прищепа М. М., Погребняк В. П. Мікроелектроніка. В 3 ч. Ч. 1. Елементи мікроелектроніки. Навч. посіб. За ред. М. М. Прищепи. Київ, 2004 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Радиоизмерения на миллиметровых волнах. Г. Д. Бурдун, Р. А. Валитов, Л. Н. Брянский, В. Д. Кукуш, В. И. Проненко. Харьков, 1958 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Ржевский С. В. Математические развлечения. Киев, 1999 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Розвиток логічного мислення учнів у процесі викладання математики в середній школі. Методичний лист. Київ, 1959 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Сборник задач киевских математических олимпиад. В. А. Вышенский, Н. В. Карташов, В. И. Михайловский, М. И. Ядренко. Киев, 1984 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Сидякин В. Г., Алтайский Ю. М. Техника физического эксперимента. Киев, 1965 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Січкар Т. Г., Касперський А. В. Електрика і магнетизм. Практичні заняття. Київ, 2007 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Старощук В. Цікаві демонстрації з фізики. Ч. ІІІ. Тернопіль, 2007 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Студентські математичні олімпіади. Збірник задач. В. В. Булдигін, В. А. Кушніревич, О. С. Шкабара, В. В. Ясінський. Київ, 2002 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Сулим Г. Т. Основи математичної теорії термопружної рівноваги деформівних твердих тіл з тонкими включеннями. Львів, 2007 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Сулима В. С. Електрорадіоматеріали. Навчальний посібник. Харків, 2004 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Тадеєв В. О. Геометрія. Основні фігури: Дворівневий підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Тернопіль, 2007 (pdf, додано 17.09.09.)
 • Топологические аспекты теории графов. Киев, 1971 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Фізика. Пробний підручник з фізики для 9 класу загальноосвітньої школи. Гоголь В. В., Левшенюк Я. Ф., Новоселецький М. Ю. Рівне, 2000 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Фізика для інженерів. Лопатинський І. Є., Зачек І. Р., Ільчук Г. А., Романишин Б. М. 2003 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Фізичне матеріалознавства. Навч. посіб. Частина 2. Діелектрики. Ю. М. Поплавко, Л. П. Переверзєва, С. А. Воронов, Ю. І. Якименко. Київ, 2007 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Фущич В. І. Вибрані праці. Київ, 2005 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Чезаро Э. Элементарный учебник алгебраического анализа и исчисления безконечно малых. С многочисленными примерами для упражнения. Часть вторая. Одесса, 1914 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Шаповаленко О. Г., Бондар В. М. Основи електричних вимірювань. Підручник. Київ, 2002 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Nikitin A. G., Boyko V. M., Popovych R. O., Yehorchenko I. A. Symmetry in nonlinear mathematical physics. Kyiv, 2003 (djvu, додано 18.08.10.)
 • Phi-перетворення графів. Відп. ред. М. П. Хоменко. Київ, 1978 (djvu, додано 10.07.11.)