?

Log in

No account? Create an account
Літера. Електронна бібліотека [userpic]

Історія (Д - З)

12 травня 2009 (01:03)

Історія
(А - Б), (В - Г), (Д - З), (І - К), (Л - Н), (О - Р), (С - Т), (У - Я), (A - Z)
ЛітературознавствоМедицина
ФілософіяМовознавствоЕкономіка, менеджмент
Держава (ідеологія, політика, право)
(А - 3), (І - П), (Р - Я; A - Z)
СловникиМатематика, фізика
Релігія і церкваЕтнографія, фольклор
(А - Л), (М - Я; A - Z)
Мистецтво
Художня література
(А - І), (К - О), (П - Я; A - Z)
Біологія, екологіяРізне
Весь архів на одній сторінці • Давня історія України. Навч. посібник. У 2 кн. Кн. 1. Толочко П. П., Козак Д. Н., Крижицький С. Д. та ін. Київ, 1994 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Давня історія України. Навч. посібник. У 2 кн. Кн. 2. Толочко П. П., Козак Д. Н., Крижицький С. Д. та ін. Київ, 1995 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Данилевский В. Н. Энеолит Украины. Киев, 1974 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Данилюк Ю. Український національний рух. Основні тенденції і етапи розвитку (кінець 1950-х - 1980-ті рр.). Київ, 2000 (pdf, додано 29.10.09.)
 • Данилюк Ю., Бажан О. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. XX ст.) Київ, 2000 (pdf, додано 29.10.09.)
 • Дашкевич Н. Княжение Даниила Галицкого по руским и иностранным известиям (pdf, додано 02.09.09.)
 • Дашкевич Р. Артилерія січових стрільців. У боротьбі за київські ворота. Нью-Йорк, 1967 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Дедицкий Б. А. Антоний Добрянский. Его жизнь и деятельность в Галицкой Руси. 1881 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Дедов В. Н. Святогорский историко-культурный заповедник. Путеводитель (djvu, додано 28.12.10.)
 • Демкович-Добрянський М. Потоцький i Бобжинський. Цiсарськi намiсники Галичини 1903 - 1913. Рим, 1987 (djvu, додано 09.10.09.)
 • Демкович-Добрянський М. Украiнсько-польськi стосунки у XIX сторiччi. Мюнхен, 1969 (djvu, додано 09.10.09.)
 • Дем'ян Г. Таланти Бойківщини. Львів, 1991 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Денищук О. С. Злочини польських шовіністів на Волині. Книга перша. Рівненська область. Рівне, 2003 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Денищук О. С. Боротьба УПА проти німецьких окупантів. Хронологія подій. у 2-х томах. Т. 1. Волинь. Рівне, 2008 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Денищук О. С. Боротьба УПА проти німецьких окупантів в 2 томах. Т. 2. Галичина та Східна Україна. Рівне, 2008 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Деревінський В. Ставлення ОУН(б) і УПА до сусідніх народів та національних меншин. Київ, 2006 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Детинец Киева ІХ - первой половины ХІІІ веков по материалам архелогических исследований. Київ, 1982 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Джаксон Т. Н. Austr i gordum. Древнерусские топонимы в древнескандинавских источниках. Москва, 2001 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Джеджула Ю. Таємна війна Богдана Хмельницького. Історико-документальна оповідь. Київ, 1995 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Джеффри Б. Советская агентура. Очерки истории СССР в послевоенные годы (1944-1948). Москва - Нью-Йорк, 2006 (pdf, додано 02.07.09.)
 • Дзеркало душі народної. Спогади та враження відвідувачів виставки про Голодомор 1932 - 1933 років в Україні "Розсекречена пам'ять". Упор. В. Даниленко. Київ, 2008 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Дзиговський А. Н., Островерхов А. С. Стеклянная посуда как историческое явление в памятниках скифо-сарматского времени Украины, Молдовы и Российского Подонья (VI в. до н.э. - IV в. н.э.). Одесса, 2000 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Дзира І. Козацьке літописання 20-х - 80-х рр. XVIII ст. Джерелознавчий та історіографічний аспекти. Київ, 2005 (pdf, додано 02.07.09.)
 • Дзьобак В. Конфлікти в ОУН(б) і їх вплив на український Рух Опору (1941 - 1944 рр.). Київ, 2005 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Дзьобак В. В. Тарас Будьба-Боровець і його військові підрозділи в українському русі опору (1941 - 1944 рр.). Київ, 2002 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Діло. Рік LX. Львів, четвер, 31 серпня 1939 (djvu, додано 26.05.10.)
 • Діло. Рік LX. Львів, пятниця, 1 вересня 1939 (djvu, додано 26.05.10.)
 • Діяльність підпілля ОУН на Сході України. Збірник статей. Упоряд. Хобот П. В. Дніпропетровськ, 2010 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Діярій гетьмана Пилипа Орлика. опрацював для друку Ян із Токар Токаржевський Карашевич. Варшава, 1936 (djvu, додано 22.06.09.)
 • Дніпропетровськ - виміри історичної долі 1492 - 2008. Частина 2. Коріння міста. Дніпропетровськ, 2009 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Дніпропетровська ОУН у боротьбі з німецькою окупацією. Документи та матеріали. За ред. В. Панченка. Дніпропетровськ, 2010 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Доба гетьмана Івана Мазепи в документах. Упоряд. С. О. Павленко. Київ, 2007 (pdf, додано 11.08.09.)
 • Доба гетьмана І. Мазепи в європейській історії. Міфи і реалії. Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. Київ - Батурин. 7 - 8 листопада 2008 р. Київ, 2009 (djvu, додано 16.11.09.)
 • Добжанський О. В. Бажаємо до України. Одеса, 2008 (pdf, додано 28.11.09.)
 • Доброокий. Спогади про Івана Світличного. Київ, 1998 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Документы по истории Великой Отечественной войны в государственных архивах Республики Беларусь. Дрезден - Минск - Грац, 2003 (djvu, додано 26.05.10.)
 • Документи українського мучеництва під Польщею. Відень, 1921 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Долинський Д. Борба українського народу за волю і незалежність. Огляд подій за рр. 1918, 1919 і 1920. Вінніпеґ - Ман (djvu, додано 30.11.10.)
 • Донецк. Историко-экономический очерк. Донецк, 1969 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Донецкий краеведчески музей. Путеводитель. Донецк, 1966 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Донцов Д. Рік 1918, Київ. Торонто, 1954 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Дорофєєва Н. В., Комаринська З. М. З історії грошей України. Київ - Львів, 2000 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Дорошенко В. Українство в Росії. Новійші часи. Відень, 1917 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Дорошенко В. Систематичний покажчик до "Київської старини" і "України". Критична оцінка, поправки й доповнення. Львів - Київ, 1912 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Дорошенко Д. Володимир Антонович. Прага, 1942 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Дорошенко Д. Історія України 1917 - 1923 рр. Том І. Доба Центральної Ради. Ужгород, 1932 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Дорошенко Д. Історія України 1917 - 1923 рр. Том ІІ. Українська Гетьманська Держава 1918 року. Ужгород, 1930 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Дорошенко Д. Нарис Історії України. Том І (до половини XVII ст.). Репринт 1966 р. Київ, 1992 (pdf, додано 22.06.09.)
 • Дорошенко Д. Нарис Історії України. Том ІІ (від половини XVII ст.). Репринт 1966 р. Київ, 1992 (pdf, додано 22.06.09.)
 • Дорошенко Д. Нарис історії України. Том І. До половини XVII століття. Варшава, 1932 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Дорошенко Д. Нарис історії України. Том ІІ. Від половини XVII століття. Варшава, 1933 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Дорошенко Д. Угорська Україна. Ужгород, 1992 (pdf, додано 11.08.09.)
 • Дорошко М. С. Номенклатура. Керівна верхівка Радянської України (1917 - 1938 рр.). Київ, 2008 (pdf, додано 18.02.10.)
 • Доценко О. Г., Іванова Л. Г. Кирило-мефодіївське товариство - його роль у духовному відродженні України. Навчально-методичний посібник. Київ, 2008 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Драгоманов М. П. Вибрані праці. Том І. Історія. Педагогіка. Публіцистика. Київ, 2006 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Драгоманов М. П. Його юбілей, смерть, автобіографія і список творів. зібрав М. Павлик. Львів, 1896 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Драгоманов М. П. Переписка. Том І. зібрав М. Павлик. Львів, 1901 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Драгоманов М. П. Про українських козаків, татар та турків. Київ, 1876 (pdf, додано 19.05.09)
 • Драгоманов М. П. Про українських козаків, татар та турків. Історична розвідка. З додатком про життя Михайла Драгоманова. Київ, 1991 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Драгоманов М. Славянските сказания за рождението на Константина Великий. София, 1890 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Драгоманів М. Старі хартії вольності. 1915 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Драчук В. Шаг в неведомое. Симферополь, 1971 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Древнерусские города в древнескандинавской письменности. Тексты, перевод, комментарий. Москва, 1987 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Дружини українських націоналістів в 1941-42 роках. 1953 (pdf, додано 22.06.09.)
 • Дубина К. Злодеяния немцев в Киеве. Москва, 1945 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Дубровський В. 2-й відділ БАМЛАГ'у ГПУ-НКВД. Нью-Йорк, 1965 (djvu, додано 10.06.09.)
 • Дубровський В. Чергові завдання сучасного музейного будівництва на Вкраїні. Київ, 1927 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Дуда А., Старик В. Буковинський Курінь в боях за українську державність. 1918 - 1941 - 1944. Київ - Чернівці, 1995 (djvu, додано 19.12.09.)
 • Дюков А. Р. Второстепенный враг. ОУН, УПА и решение "еврейского вопроса". Москва, 2008 (pdf, додано 26.05.10.)
 • Дюков А. Р. Второстепенный враг. ОУН, УПА и решение "еврейского вопроса". 2-е изд. испр. и доп. Москва, 2009 (pdf, додано 26.05.10.)
 • Еванс, Ричард Дж. На захист історії. Львів, 2000 (djvu, додано 16.11.09.)
 • Еврейские погромы 1918 - 1921. Москва, 1926 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Еврейские хроники XVII столетия (эпоха "хмельничины"). Боровой С. Я. Иерусалим, 1997 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Ежегодный справочник Славяносербского уездного земства на 1914 год. Луганск, 1914 (djvu, додано 28.12.10.)
 • Ейдеман Р., Какурін Н. Громадянська війна на Україні. 1928 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Економічні основи галицької державности. Львів-Відень, 1921 (djvu, додано 24.05.09.)
 • Емельянов С., Мощанский И. Освобождение Киева. Действия войск 1-го Украинского фронта 3 ноября - 23 декабря 1943 года. 2005 (pdf, додано 22.07.10.)
 • Енциклопедія історії України в 5 т. Т. 1. А - В. Київ, 2005 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Енциклопедія історії України в 10 т. Редкол. В. А. Смолій та ін. Т. 6. Ла - Мі. Київ, 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Енциклопедія трипільської цивілізації. Том 1. Книга 1. Київ, 2004 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Енциклопедія трипільської цивілізації. Том 2. Київ, 2004 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890-1941). Том І. 1890-1917. Київ, 2005 (djvu додано 23.08.09.)
 • Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890-1941). Том ІІ. 1918-1941. Київ, 2005 (djvu додано 23.08.09.)
 • Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. Київ, 1985 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Ефименко Я. А. Исторія Украйны и ея народа. СПб, 1907 (pdf, додано 02.07.09.)
 • Ефименко А. Я. История украинского народа. Выпуск второй. СПб, 1906 (pdf, додано 28.11.09.)
 • Ефименко А. Южная Русь. Очерки, заметки и исследования. Том 2. СПб, 1905 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Єфіменко Г. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо Радянської України (1932 - 1938). Київ, 2001 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Єкельчик С. Імперія пам'яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві. Київ, 2008 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Єльников М. В. Золотоординські часи на українських землях. Київ, 2008 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Єржбакова Б. Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті "Україна" (1941 - 1944) у світлі німецьких документів. Київ, 2008 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Єфіменко Г. Г. Взаємовідносини Кремля та радянської України. Економічний аспект (1917 - 1919 рр.). Київ, 2008 (pdf, додано 29.10.09.)
 • Жданович О. Аріанство в епоху Константина Великого. Київ, 2009 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Жерела до історії України-Руси. Том 8. Львів, 1908 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Животко Ф. Історія української преси. Київ, 1999 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Животко А. Нарис історії української преси (Курс лекцій). Подєбради, 1937 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Жилюк В. М. Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941 - 1955 рр. Рівне, 2008 (djvu, додано 26.05.10.)
 • Жиромская В. Б., Киселев И. Н., Поляков Ю. А. Полвека под грифом "секретно". Всесоюзная перепись населения 1937 года. Москва, 1996 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Життя і діяльність Степана Бандери - документи і матеріали. Тернопіль, 2008 (pdf, додано 11.08.09.)
 • Жуковський А. Історія Буковини. Частина перша. До 1774 р. Чернівці, 1991 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Журавльов Д. В. Військова справа в слобідських полках у другій половині XVII - першій половині XVIII ст. Харків, 2002 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Журавльов Д. В. Україна та Росія. Як брати горщики побили. Харків, 2009 (djvu, додано 27.12.10.)
 • З архівів ВУЧК ГПУ НКВД КГБ №1-2 (24-25). Київ, 2005 (pdf, додано 02.07.09.)
 • З архівів ВУЧК ГПУ НКВД КГБ №1-2 (26-27). Київ, 2006 (pdf, додано 02.07.09.)
 • З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ №1 (28). Київ, 2007 (pdf, додано 23.06.10.)
 • З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ №2 (29). Київ, 2007 (pdf, додано 23.06.10.)
 • З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ №1-2 (30-31). Київ, 2008 (pdf, додано 23.06.10.)
 • З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ №1 (32). Київ, 2009 (pdf, додано 04.07.10.)
 • З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ №2 (33). Київ, 2009 (pdf, додано 09.10.10.)
 • З великої європейської війни. Нью-Йорк, 1915 (djvu, додано 23.09.09.)
 • За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 1. Каліш, 1935 (pdf, додано 11.08.09.)
 • За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 2. Каліш, 1930 (pdf, додано 11.08.09.)
 • За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 3. Каліш, 1932 (djvu, додано 28.07.10.)
 • За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 4. Каліш, 1934 (pdf, додано 11.08.09.)
 • За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 5 (djvu, додано 28.07.10.)
 • За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 6 (djvu, додано 28.07.10.)
 • За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 7 (djvu, додано 28.07.10.)
 • За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 8 (djvu, додано 28.07.10.)
 • За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 9 (djvu, додано 28.07.10.)
 • За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 10. Торонто, 1964 (djvu, додано 28.07.10.)
 • За державність. Матеріали до історії війська українського. Збірник 11. Торонто, 1966 (djvu, додано 28.07.10.)
 • За сценарієм ДПУ. Кримінальна справа "Українська революційно-демократична спілка" Док. і матеріали. Наук. ред. П. Т. Тронько, Р. Я. Пиріг. Київ, 2004 (pdf, додано 29.09.09.)
 • За цілковиту українізацію. Дніпропетровськ, 1929 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Заворотнов С. М. Харьковская Катынь. Харьков, 2004 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Загоровский В. П. Изюмская черта. Воронеж, 1980 (pdf, додано 16.07.09.)
 • Загреба М. М. Монети австрійської імперії, 1811 - 1918. Каталог. Київ, 2008 (pdf, додано 26.05.10.)
 • Загреба М. Монети СРСР, 1921 - 1991. Каталог. Київ, 2009 (pdf, додано 26.05.10.)
 • Зайцев А. К. Черниговское княжество Х - ХІІІ в. Москва, 2009 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Зайченко І. В. Проблеми української національної школи у пресі (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст.). За ред. М. Д. Ярмаченка. Львів, 2002 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Закарпаття в етнополітичному вимірі. Київ, 2008 (djvu, додано 16.11.09.)
 • Закревский Н. Описание Киева. Том первый. Москва, 1868 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Закревский Н. Описание Киева. Том второй. Москва, 1868 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Залізняк Л. Л. Первісна історія України. Навчальний посібник. Київ, 1999 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Залізняк Л. Україна в колі світових цивілізацій. Київ, 2006 (pdf, додано 27.04.12.)
 • Замки та фортеці України (djvu, додано 02.07.09.)
 • Западные окраины Российской империи. Ред. М. Долбилов, А. Миллер. Москва, 2006 (djvu, додано 22.04.10.)
 • Записки Наукового товариства імені Шевченка. Рік XIV. P. 1904 кн. V. T. LXI. (pdf, додано 02.09.09.)
 • Записки Українського Наукового Товариства в Києві. Книга І. Київ, 1908 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Записки Українського Наукового Товариства в Києві. Книга І. Київ, 1908 (інший скан) (djvu, додано 28.11.09.)
 • Записки Українського Наукового Товариства в Києві. Книга ІІ. Київ, 1908 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Записки української господарської академії в Чехословацькій республіці. Том другий. Випуск перший. Факультет економічно-кооперативний. Подєбради, 1929 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Запорізький архів. Народна війна. 1941 - 1944. Антифашистський рух Опору на території Запорізької області. Збірник документів і матеріалів. Запоріжжя, 2005 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Запорожці. До історії козацької культури. Упорядк. І. Кравченка. Київ, 1993 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Зарицький В. Крутянська подія. Чікаґо, 1972 (djvu, додано 05.02.10.)
 • Заруба В. М. Адміністративно-територіальнй устрій та адміністрація Війська Запорізького у 1648 - 1782 рр. Дніпропетровськ, 2007 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Заруба В. Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті XVII століття. Дніпропетровськ, 2003 (djvu, додано 02.07.09.)
 • Заснування Софійського собору в Києві. Проблеми нових датувань. Матеріали круглого столу. Київ, 2010 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Захаров Б. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956 - 1987). Харків, 2003 (pdf, додано 19.12.09.)
 • Зашкільняк Л. Методологія історії. Від давнини до сучасності. Львів, 1999 (pdf, додано 26.03.10.)
 • Заячківська-Михальчук Г. Заручниця імперії (спогади політв'язня). Львів, 2009 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Збаражчина. Збірник статей і матеріалів. Торонто (djvu, додано 28.11.09.)
 • Збаразький С. Крути. У 40-річчя великого чину. Мюнхен - Нью-Йорк, 1958 (djvu, додано 05.02.10.)
 • Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії України. 9 клас. В. С. Власов. Київ, 2010 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Звіт дирекції приватної ґімназії з руською викладовою мовою з правом прилюдности в Яворові за гкільний рік 1912 13. Яворів, 1913 (djvu, додано 26.05.10.)
 • Звіт дирекції Ц. К. академічної гімназії у Львові за шкільний рік 1913. Львів, 1914 (djvu, додано 03.05.09.)
 • Звіт дирекції Ц. К. гімназії з рускою мовою викладовою в Станіславові за рік шкільний 1913-14. Станіславів, 1914 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Звіт дирекції Ц. К. гімназії Франц-Йосифа І в Тернополі за рік шкільний 1905-06. Тернопіль, 1906 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Звіт дирекції Ц. К. гімназії Франц-Йосифа І в Тернополі за рік шкільний 1910-11. Тернопіль, 1911 (djvu, додано 26.05.10.)
 • Здіорук С. І., Гриневич Л. В., Здіорук О. І. Покажчик публікацій про діяльність ОУН і УПА (1945 - 1998 рр.). Київ, 1999 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Земля і воля. Рік ХІІ. Львів, неділя 2 вересня 1939 (djvu, додано 26.05.10.)
 • Зима В. Ф. Голод в СССР 1946 - 1947 годов. Происхождение и последствия. Москва, 1996 (djvu, додано 09.10.09.) (djvu, додано 09.10.09.)
 • Злочин Москви у Вінниці. Нью-Йорк, 1951 (djvu, додано 05.02.10.)
 • Злочини комуністичної Москви в Україні в літі 1941 року. Нью-Йорк, 1960 (djvu, додано 05.02.10.)
 • Зовнішнє оцінювання з історії. Інформаційні матеріали. Бойко В., Пастушенко Р., Пильник Т. та ін. Київ, 2006 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Золото степу. Археологія України. Упоряд. П. П. Толочко і В. Ю. Мурзін. Київ, 1991 (pdf, додано 18.08.10.)
 • Зуев Ф. Международный империализм - организатор нападения панской Польши на Советскую Россию (1919 - 1920 гг.). Москва, 1954 (djvu, додано 08.04.11.)

Comments

Posted by: odyn_1 (odyn_1)
Posted at: 09 травня 2010 19:40 (UTC)
очепятка

Михайло Васильович Остроградський в оцінках сучасників та (!)нащадеів(!) (до 200-річчя з дня народження). Харків, 2001

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 09 травня 2010 19:49 (UTC)
Re: очепятка

Виправлено.

(Deleted comment)
Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 08 квітня 2011 10:20 (UTC)

На жаль, файл вочевидь було видалено через звернення правовласника.

Posted by: Колыванова Мария Афанасьевна (oksana107)
Posted at: 03 грудня 2011 23:38 (UTC)
манька

Вам не зустрічалась книга Б.Забарко «Живыми остались только мы» ?

4 Читати коментарі