?

Log in

No account? Create an account
Літера. Електронна бібліотека [userpic]

Різне

12 травня 2009 (19:01)

Історія
(А - Б), (В - Г), (Д - З), (І - К), (Л - Н), (О - Р), (С - Т), (У - Я), (A - Z)
ЛітературознавствоМедицина
ФілософіяМовознавствоЕкономіка, менеджмент
Держава (ідеологія, політика, право)
(А - 3), (І - П), (Р - Я; A - Z)
СловникиМатематика, фізика
Релігія і церкваЕтнографія, фольклор
(А - Л), (М - Я; A - Z)
Мистецтво
Художня література
(А - І), (К - О), (П - Я; A - Z)
Біологія, екологіяРізне
Весь архів на одній сторінці • 500 видов домашнего печенья. Из венгерской кухни. Ужгород, 1974 (pdf, додано 04.07.10.)
 • 500 чарівних куточків України, які варто відвідати. Укладачі Лагунова Т. І., Кашуба Ю. В. Харків, 2007 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Актуальні питання сурдопедагогіки. За ред. Л. І. Фомічової. Київ, 2003 (djvu, додано 16.11.09.)
 • Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. Підручник. Київ, 1998 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Андреева Г., Олейник В. Харьков за один день. Две экскурсии по городу без экскурсовода. Харьков, 1970 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Астахов О. І. Цікаві роботи з хімії. Київ, 1980 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Астрономія. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. Київ, 2007 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Атлас автомобільних шляхів. 2004 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Атлас світу. Київ, 2002 (djvu, додано 26.05.10.)
 • Балика Д. А. Про рекомендаційну бібліографію. Київ, 1927 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Балика Д. А. Рекомендаційна й критична бібліографія. Київ, 1928 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Барвінок В. Загальний огляд стародуків київських бібліотек. Київ, 1924 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Методология научного исследования. Учебное пособие. Киев, 2004 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Березан О. Збірник задач з хімії. Тернопіль, 2009 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Биківський Л. Бібліотечна справа в Чехословаччині. Київ, 1925 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Бібліотекознавство і бібліографія України. Випуск 73. Бібліографічний покажчик за ІІ півріччя 2006 р. Київ, 2007 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Біркіна Н. Бібліотечний кореспондент та його робота. Київ, 1929 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Богомазов В. К., Беркута А. Д., Куликовский П. П. Паровые двигатели. Киев, 1952 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Бокань В. Культурологія. Навч. посібник. Київ, 2004 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. Навчальний посібник. Київ, 1997 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Бондаренко В. Г., Гребенніков В. О. Сучасні і майбутні інфокомунікаційні технології України. Навч. посібник. Київ, 2004 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Бондарчук Е. И., Бондарчук Л. И. Основы психологии и педагогики. Курс лекций. Киев, 2002 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Бородаєвський П. Як розвести на піску сосновий бір. СПб, 1908 (djvu, додано 05.05.09.)
 • Буц Б. Д., Приходько В. Є., Ткачов Ю. В. Розрахунок режимів різання металів. Навч. посіб. Дніпропетровськ, 2005 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Василега Н. Д. Занимательная химия. Киев, 1980 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Вербіцький О. В. Вступ до криптології. Львів, 1998 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Вероятностный анализ безопасности атомных станций (ВАБ). Уче. пособ. Киев, 2000 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Вища освіта України і Болонський процес. Навчальний посібник. За ред. В. Г. Кременя. Київ, 2004 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Відомчі будівельні норми України. Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди. ВБН В.2.2-45-1-2004. Київ, 2004 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Вікова Психологія. За ред. Г. С. Костюка. Київ, 1976 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Волосецький Б. І. Інженерна геодезія. Геодезичні роботи для проектування і будівництва водогосподарських та гідротехнічних споруд. Навч. посібник. Львів, 2003 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Волошин І. І., Чирка В. Г. Географія Світового океану. Навчальний посібник для вчителів. Київ, 1996 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Волошин І. І. Дослідження Землі з Космосу (космічне землезнавство). Навчальний посібник. Київ, 2003 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Воля О. Афоризми і думки. Енциклопедія життя. Київ, 2005 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Вуль Ф. Иллюстрированный сексологический словарь. Донецк, 1992 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Гайворонская Г. С. Проводные информационные технологии. Учебное пособие. Одесса, 2006 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Гайда Р., Пляцко Р. Іван Пулюй 1845 - 1918. Життєписно-бібліографічний нарис. Львів, 1998 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Географія. Підручник для 9 класу. В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. Київ, 2009 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Главная книга умных и веселых. Сост. Ю. Д. Хайчин. Донецк, 1998 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Голік О. Організаційно-управлінський аспект позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників. Донецьк, 2008 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Головач А. С. Зразки оформлення документів. Для підприємств та громадян. Донецьк, 1997 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Гончаров А. І., Корнілов М. Ю. Довідник з хімії. Київ, 1974 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Гончаров А. І., Середа І. П. Хімічна технологія. Ч. 1. Київ, 1979 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Гончаров А. І., Середа І. П. Хімічна технологія. Ч. 2. Київ, 1980 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Горбань О. М., Бахрушин В. Є. Основи теорії систем системного аналізу. Навчальний посібник. Запоріжжя, 2004 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Горват І., Вассербергер І. Основи джазової інтерпретації. Київ, 1980 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Готтесман В. Л. Летающие модели самолетов. Киев, 1950 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Громов С. Імена видатних людей у вилицях Львова. Львів, 2001 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Гурлев Д. С. Справочник по электронным приборам. Киев, 1962 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Ґінзбурґ А. М. Побудова візерунків. Харків, 1929 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Дем'яненко Н. М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ - перша третина ХХ ст.). Київ, 1998 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з української мови для шкіл з українською мовою навчання. 4 кл. М. С. Вашуленко, К. І. Пономарьова. Київ, 2009 (pdf, додано 26.05.10.)
 • Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з читання для шкіл з українською мовою навчання. 4. кл. О. В. Вашуленко та ін. Київ, 2009 (pdf, додано 26.05.10.)
 • Дікштайн С. Хто з чого живе. 1915 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Довідник здобувача наукового ступеня. Зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації. Упоряд. Ю. І. Цеков. Київ, 2004 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Довідник швейного обладнання провідних фірм. Навчальний посібник. К. І. Бондар, Т. Д. Терещенко, В. С. Дубач. Хмельницький, 2003 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Додин Со. Сёриндзи кэмпо. Одесса, 1994 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Докторські програми в Європі та Україні. Матеріали міжнар. конф. _Впровадж. принципів третього циклу вищ. освіти Європ. простору в Україні_. Київ, 2007 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Дрепер Дж. Історія боротьби з наукою. Нью-Йорк, 1919 (pdf, додано 03.03.10.)
 • Дробот В. І. Технологія хлібопекарського виробництва. 2005 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Дубогай О. Навчання в русі. Здоров'язберігаючі педагогічні технології в початковій школі. Київ, 2005 (djvu, додано 16.11.09.)
 • Дудзяний І. М., Черняхівська В. В. Програмування мовою асамблера. Навчальний посібник. Львів, 2002 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Егорычева М. Упражнения для развития вокальной техники. Киев, 1980 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Еко У. Як написати дипломну роботу. Гуманітарні науки. Тернопіль, 2007 (pdf, додано 04.07.10.)
 • Економічна і соціальна географія світу. 10 клас. Наочний посібник. Довгань Г. Д. Київ - Харків, 2007 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Електротехніка. Підручник. Коруд В. І., Гамола О. Є., Малинівський С. М. За заг. ред. В. І. Коруда. Львів, 2005 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Енергозбереження. Посібник з раціонального використання ресурсів та енергії. Київ, 2004 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Євтух В. Б., Марушкевич А. А., Дем'яненко Н. М., Чепак В. В. Етнопедагогіка. Ч. І. Навчальний посібник. Київ, 2003 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Єфімов В. В. Майстерня юного техніка. Київ, 1973 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Жаровський Ф. Г., Пилипенко А. Т., П'ятницький І. В. Аналітична хімія. Київ, 1982 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Завалевський Ю. І. Громадянське виховання старшокласників. Проблеми, досвід, перспективи. Навчально-методичний посібник. Київ, 2003 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Загальна та неорганічна хімія. Підручник для студ. вищ. навч. зак. О. М. Степаненко, Л. Г. Рейтер, В. М. Ледовських, С. В. Іванов. Київ, 2000 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Загірня М. Страшний ворог. Книжка про горілку. Київ, 1911 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Загреба М. Монети України, 1992 - 2007. Каталог. Київ, 2007 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Загреба М. Монети України, 1992 - 2008. Каталог. Київ, 2008 (pdf, додано 22.04.10.)
 • Загреба М. Монети України, 1992 - 2009. Каталог. Київ, 2009 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Зайцев Ю. П. Чорноморські береги України. Київ, 2008 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення. Держстандарт України. Київ, 1994 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Запорожець О. В. Психологія. Підручник для дошкільних педагогічних училищ. Київ, 1967 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Запровадження комунікацій у суспільстві. За заг. ред. Н. К. Дніпренко, В. В. Різуна. Київ, 2009 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Збандуто С. Ф. Педагогіка. Київ, 1965 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Зберегти свободу. О. А. Почекета. Київ, 2008 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Зимельс Ю. Л. Пещера озерная. Серия Кадастр пещер Тернопольщины. Тернополь, 2009 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Зімельс Ю. Л. Печера кришталева. Тернопіль, 2008 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів. 2008 р. Інформаційні матеріали. Уклад. І. Л. Лікарчук. Київ, 2007 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Іванов В. Ф. Техніка оформлення газети. Курс лекцій. Київ, 2000 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Іваськевич І. О. Охорона праці. Навчальний посібник. Київ, 1995 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. ДБН В.2.5-28-2006. Київ, 2006 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Инструкция по вождению грузовых поездов на участке Сколе - Лавочне - Мукачево - Чоп Львовской железной дороги. Львов, 1968 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області. Під ред. В. Г. Петрука. Вінниця, 2007 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Інформатика. Базовий курс. Основи алгоритмізації та програмування. Караванова Т. П. Шепетівка, 2007 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Искусство домашних волшебников. Маленькие хитрости, полезные советы. Донецк, 1970 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Каданер Л. І., Щокіна А. О. Досліди з електрохімії в середній школі. Методичний посібник для вчителів. Київ, 1970 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Каталог знаків поштової оплати України - 2009. Київ, 2009 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Каталог української книгарні ім. Тараса Шевченка. Чікаґо, 1926 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Каталогізація електронних ресурсів. Наук-метод. посібник. Антоненко І. П., О. В. Баркова. Київ, 2007 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Квасницький В. В. Спеціальні способи зварювання. Навчальний посібник. Миколаїв, 2003 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Квіт С. Масові комунікації. Підручник. Київ, 2008 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Київ. Провідник. За ред. Ф. Ернста. Київ, 1930 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Київ. Фотоальбом. Київ, 2006 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Клименко Ф. Є., Барабаш В. М., Стороженко Л. І. Металеві конструкції. Підручник. Львів, 2002 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Климишин І. А. Астрономія. Львів, 1994 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Ковалюк Т. В. Основи програмування. Київ, 2005 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Когут О. І. Основи ораторського мистецтва. Практикум. Тернопіль, 2005 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Коль А. Експрес-курс. Робота з мас-медіа. За загал. ред. В. Ф. Іванова. Київ, 2005 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Комаров Н. С. Справочник холодильщика. Киев, 1953 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Компанець А. Робітники Ю. С. (djvu, додано 30.11.10.)
 • Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий досвід та українські перспективи. Бібліотека з освітньої політики. Під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ, 2004 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Копань В. С. Композиційні матеріали. Київ, 2004 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Кордуба М. Північно-західна Україна. Відень, 1917 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Коржнев М. М. Природно-ресурсні основи сталого розвитку. Київ, 2001 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Косиков О. І. Комбінації в шахах. Київ, 1983 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Костюк Г. С. Учебно-воспитательный процесс и психическое развитие личности. Киев, 1989 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Кошляков О. Є. Гідрогеологічне моделювання. Підручник. Київ, 2003 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Кравець В. П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття. Тернопіль, 1996 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні - іноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. Київ, 2005 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Кремень В. Г. Освіта і наука України - шляхи модернізації. Київ, 2003 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Крушельницька О. В. Методика та організація наукових досліджень. Навчальний посібник. Київ, 2003 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Курорты Украины. Судак. 1971 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Ластухін Ю. О., С. А. Воронов. Органічна хімія. Підручник для ВНЗ. Львів, 2006 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Ластухін Ю. О. Хімія природних органічних сполук. Навч. посіб. Львів, 2005 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Левітас Й. Я., Басюк В. М. Все про марки. Київ, 1975 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Левитас И. С марками в страну знаний (заметкио почте и филателии). Киев, 1987 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Липницкий И. О. Вопросы современной шахматной теории. Киев, 1956 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні. Київ, 2000 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Лісівництво і агролісомеліорація. Лещух Р. Й., Пермяков В. В., Полухтович Б. М. Юрські відклади півдня України. Львів, 1999 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Лункевич В. Середі вічних снігів і ледів. Нью-Йорк, 1919 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Любимая книга умных и веселых. Сост. Ю. Д. Хайчин. Донецк, 1998 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Майзенберг И. С. Устройство и ремонт фотоаппаратов. Киев, 1964 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія. Навчальний посібник. Київ, 2001 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Мала гірнича енциклопедія. Т. 1. За ред. В. С. Білецького. Донецьк, 2004 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Мала гірнича енциклопедія. Т. 2. За ред. В. С. Білецького. Донецьк, 2007 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Малярчук С. М. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах. Довідково-навчальний посібник. 10-11 класи. Харків, 2007 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Мамчич Т. І., Оленко А. Я., Осипчук М. М., Шпортюк В. Г. Статистичний аналіз даних з пакетом STATISTICA. Навчально-методичний посібник. Дрогобич, 2006 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Мараховський Л. Ф. Комп'ютерна схемотехніка. Навч. посібник. Київ, 2005 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Марковський М. П. Роль гуманістики в сучасному суспільстві. Київ, 2007 (pdf, додано 19.06.09.)
 • Марушкевич А. А. Педагогіка вищої школи. Теорія виховання (цикл лекцій). Навчальний посібник. Київ, 2005 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Мемориальный комплекс Украинский государственный музей истории Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. Фотоальбом. Киев, 1982 (djvu, додано 24.01.10.)
 • Меніович С. Н. Короткий політехнічний довідник. За ред. В. Ф. Кілессо. Київ, 1981 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації. Тези доповідей другої Міжнародної науково-практичної конференції. Вінниця, 22-24 квітня 2009 року. Вінниця, 2009 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Методическая помощь водителю в "борьбе" с ГАИ Украины. 2009 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Методичні вказівки до розрахунку плит проїзної частини залізобетонних мостів. Київ, 2002 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Мікропроцесорна техніка. Підручник. За ред. Т. О. Терещенко. Київ, 2004 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Моніторинг якості освіти. Становлення та розвиток в Україні. Рекомендації з освітньої політики. Під заг. ред. О. І. Локшиної. Київ, 2004 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Народний ілюстрований календар товариства Просвіта. 1926. Річник 48. Львів, 1925 (pdf, додано 06.06.09.)
 • Нафта Східної Галичини. Відень, 1922 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Німчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т. Сучасні педагогічні технології. Навчальний посібник. Київ, 2000 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Органическая химия. В трех книгах. Книга 1. Основы строения орнанических соединений. Под ред. В. П. Черных. Харьков, 1993 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Органическая химия. В трех книгах. Книга 2. Углеводороды и их функциональные производные. Под ред. В. П. Черных. Харьков, 1995 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Органическая химия. В трех книгах. Книга 3. Гетероциклические и природные соединения. Под ред. В. П. Черных. Харьков, 1998 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Основы металлографии и пластической деформации стали. Г. И. Бельченко, С. И. Губенко. Киев - Донецк, 1987 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Основи технології виробництва ракетно-космічних літальних апаратів. Навчальний посібник. Є. Ю. Ніколаєнко, Ю. В. Ткачов. Дніпропетровськ, 2006 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Павлище В. Т. Підшипники кочення. Основні параметри, конструкції опор, змащування, ущільнення та розрахунки ресурсу. Львів, 2001 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Пак В. Н., Баранюк А. И. Возмутитель шахматного мира. О жизни и творчестве Роберта Фишера. Киев, 2008 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Палков Т. Львов. Путеводитель. Львов, 2007 (pdf, додано 08.08.09.)
 • Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії. Навчально-методичний посібник у 2 ч. Ч. 2. Київ, 2004 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник. З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін. Київ, 2005 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Печерськ. Погляд крізь століття. Фотоальбом. Київ, 2006 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Пилат В. Бойовий гопак. Львів, 1999 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Пірен М. І. Конфліктологія. Київ, 2003 (pdf, додано 26.05.10.)
 • Плехов В. Н. Атлетизм для вас. Киев, 1990 (pdf, додано 23.06.10.)
 • По родному краю. Учебний географии. Сост. А. Маркуш и М. Шпицер. Ужгород, 1926 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Погреба и колодцы. Донецк, 2000 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Полімерні композиційні матеріали в ракетно-космічній техніці. Підручник. Є. О. Джур, Л. Д. Кучма, Т. А. Манько та ін. Київ, 2003 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Польчина С. М. Основні типи ґрунтів у системі ФАО WRB. Навчальний посібник. Частина 1. Чернівці, 2006 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Посібник з забезпечення якості освіти для демократичного громадянства в школах. Ц. Бірзеа, М. Чекіні, К. Харрісон, Я. Крек, В. Спаїк-Вркас. 2005 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Посухов В. Земля-берегиня. Полтавщиною - підземними ходами. Полтава, 2007 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Почепа А. Проверка исправности электрорадиодеталей в домашних условиях. Одесса, 1975 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Правила дорожнього руху. Офіційне видання. Київ, 2008 (djvu, додано 09.05.10.)
 • Правила застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах. Київ, 1999 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Харьков, 2007 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Харьков, 2007 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Правила устройства электроустановок. Харьков, 2009 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Препернау Д., Кокс Д. Windows Vista. Серія "Крок за кроком". Київ, 2008 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Пришляк М. П. Астрономія. Підручник для 11 класу. Київ, 2008 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Проблеми освіти. Наук.-метод. зб. Вип. 48. Київ, 2006 (pdf, додано 04.07.09.)
 • Проблеми освіти. Наук.-метод. зб. Вип. 49. Київ, 2006 (pdf, додано 04.07.09.)
 • Прогулка по Киеву. Путеводитель. Киев, 2009 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Проектування систем керування на однокристальних мікро-ЕОМ. Київ, 1998 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Проектування телекомунікаційних мереж. Підручник. Стеклов В. К., Беркман Л. Н. Київ, 2002 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Псарас Г. Г., Ежель А. И. Сварщику цветных металлов. Справочное пособие. Донецк, 1985 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Психологічний словник. Під ред. В. І. Войтко. Київ, 1981 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Психологія та педагогіка. Спеціальні. Збірник наукових праць. Книга 1. За ред. Фомічової Л. І. та ін. Київ, 2001 (djvu, додано 16.11.09.)
 • Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. Львів, 2001 (djvu, додано 27.04.12.)
 • Размаде А. Наша опера и её хозяйство. Киев, 1886 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Раковський І. Вселенна. Начерк астрономії. Коломия, 1922 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Ремонт сантехники. Авто.-сост. А. М. Горбов. Донецк, 2006 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Рецептури лікеро-горілчаних напоїв і горілок. Київ, 1994 (djvu, додано 22.04.10.)
 • Рицль М. Парапсихология. Факты и мнения. Львов - Киев - Москва, 1999 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Різун В. В. Маси. Київ, 2003 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Родинно-сімейна енциклопедія. В. М. Благінін, Н. І. Бєлкіна та ін. Київ, 1966 (djvu, додано 18.02.10.)
 • Родчель. Поученє як заводити спілки для торгівлі і промислу. Львів, 1908 (pdf, додано 30.05.09.)
 • Романець В. А. Історія психології. Київ, 1978 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Ротштейн А. П., Штовба С. Д. Нечеткая надежность алгоритмических процессов. Винница, 1997 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Руденко О. Г., Бодянський Є. В. Штучні нейронні мережі. Навч. посібник. Харків, 2006 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Рудницький В. Г. Внутрішньоцехове електропостачання. Курсове проектування. Навчальний посібник. Суми, 2007 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Рудницький С. Початкова географія. Для народних шкіл. Київ - Львів - Відень, 1919 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Рудницький С. Україна. Наш рідний край. Львів, 1921 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Рухові забави і гри. Зладив І. Боберський. Нью-Йорк, 1917 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Савйовский В. В., Болотских О. Н. Ремонт и реконструкция гражданских зданий. Харьков, 1999 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Святослав Ю. Р. З історії шахових олімпіад. Київ, 1983 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Сейко Н. А. Соціальна педагогіка. Курс лекцій. Житомир, 2002 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Семенко Ю. Шахи в Україні. Нариси з історії шахової гри на українській землі і в діаспорі. Львів, 1993 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Сірополко С. Короткий курс бібліотекознавства. Львів (pdf, додано 06.12.09.)
 • Скопенко В. В., Зуб В. Я. Координаційна хімія. Практикум. Підручник. Київ, 2002 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Славінська А. Л. Побудова лекал деталей одягу рызного асортименту. Хмельницький, 2002 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Словник журналіста. Терміни, мас-медіа, постаті. За заг. ред. Ю. М. Бідзілі. Ужгород, 2007 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Сотников С. К. Дальнє приймання телепередач. Київ, 1976 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Спірін О. М. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою. Житомир, 2007 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Справочник сантехника. Авто.-сост. А. М. Горбов. Донецк, 2006 (djvu, додано 23.06.10.)
 • Ставаймо в коло. Збірник дитячих ігор. Київ, 1978 (djvu, додано 16.11.09.)
 • Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. Київ, 2006 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Стратегія реформування освіти в Україні. Рекомендації з освітньої політики. Київ, 2003 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Субботін С. О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень. Навч. посібник. Запоріжжя, 2008 (pdf, додано 13.10.10.)
 • Сухомлинський В. О. Вибрані твори. В 5-ти т. Т. 1. Київ, 1976 (djvu, додано 26.05.10.)
 • Сухомлинський В. О. Вибрані твори. В 5-ти т. Т. 2. Київ, 1976 (djvu, додано 26.05.10.)
 • Сухомлинський В. О. Вибрані твори. В 5-ти т. Т. 3. Київ, 1977 (djvu, додано 26.05.10.)
 • Сухомлинський В. О. Вибрані твори. В 5-ти т. Т. 4. Київ, 1976 (djvu, додано 26.05.10.)
 • Сухомлинський В. О. Вибрані твори. В 5-ти т. Т. 5. Київ, 1977 (djvu, додано 26.05.10.)
 • Типова програма кандидатського іспиту із спеціальності 05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти. Київ, 1997 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Труди інституту книгознавства. Том ІІ. Бібліотека і читач на Україні. Харків - Київ, 1930 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Украина. Полная энциклопедия. Авт.-составители В. М. Скляренко, Т. В. Иовлева, В. В. Мирошникова, М. А. Панкова. Харьков, 2007 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Українська педаґоґічна вистава у Львові. Програма й інструкції. Львів, 1936 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Український штукар. 212 гарних штук до забави. Нью-Джерсі, 1918 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Умінський В., Королевський Ф. Як повстала наша земля і який буде її кінець. Вінніпег, Ман, 1920 (djvu, додано 05.05.09.)
 • Управління ІТ вищих навчальних закладів. Як інформаційні технології допомагають зробити управління ефективним. Методичний посібник. Херсон, 2006 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Федорчук В. В. Основи педагогічної майстерності. Кам'янець-Подільський, 2008 (pdf, додано 09.10.10.)
 • Франко І. Сотвореннє світа. Вінніпег, Ман, 1918 (djvu, додано 05.05.09.)
 • Химченко В. А. Заповедными тропами Донетчины. Очерки. Донецк, 2008 (pdf, додано 28.12.10.)
 • Хокей. Довідник-календар 1969 - 1970. Київ, 1969 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Хокей. Довідник-календар 1973 - 1974. Київ, 1973 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Хокей. Довідник-календар 1981 - 1982. Київ, 1981 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Хокей. Довідник-календар 1983 - 1984. Київ, 1983 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Хокей. Довідник-календар 1984 - 1985. Київ, 1984 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Хокей. Довідник-календар 1987 - 1988. Київ, 1987 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Хокей. Довідник-календар 1991 - 1992. Київ, 1991 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Цибульов П. М., Чеботарьов В. П., Зінов В. Г., Суіні Ю. Управління інтелектуальною власністю. Київ, 2005 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Цимбал С. Й. Підземне будівництво. Навчальний посібник. Київ, 2004 (djvu, додано 27.12.10.)
 • Чарнецький С. Золотий вік українського театру. Львів, 1916 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Чепрасов В. Г. Практикум з курсу загальної астрономії. Київ, 1976 (djvu, додано 09.10.10.)
 • Чернов І. М. Порадник сільського умільця. Київ, 1983 (pdf, додано 09.05.10.)
 • Чирка В. Г. Мінерали і породи земної кори. Довідковий посібник для вчителя. київ, 2003 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Читання. Українська мова. Помічничок для підготовки до державної підсумкової атестації. 4 клас. Упор. Грибочок Г. Тернопіль, 2009 (pdf, додано 26.05.10.)
 • Чугуєнко М. В. Моя Україна. Ілюстрована енциклопедія для дітей. Харків, 2006 (pdf, додано 08.08.09.)
 • Шегедин О. І., Маляр В. С. Теоретичні основи електротехніки. Частина 1. Навчальний посібник. Львів, 2004 (djvu, додано 13.10.10.)
 • Штекер А. О. Алушта и её экскурсионный район. Симферополь, 1927 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Щёкин Г. Культурное разнообразие мира. Пути и препятствия. Киев, 2003 (pdf, додано 26.05.10.)
 • Щокін Г. Культура і антикультура - хто кого. Київ, 2003 (pdf, додано 26.05.10.)
 • Щолокова О. П. Художньо-естетичне виховання школярів засобами світової художньої культури. Навчальний посібник. Київ, 1993 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. Автор-упорядник Л. А. Пономаренко. Київ, 2001 (pdf, додано 28.12.10.)
 • Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. Автор-упорядник Л. А. Пономаренко. Київ, 2010 (pdf, додано 28.12.10.)
 • Kremen V., Nikolajyenko S. Higher education in Ukraine. Bucharest, 2006 (pdf, додано 29.10.09.)
 • Pylypiuk N. Ukrainian - language competencies for peace corps volunteers in Ukraine. 1992 (pdf, додано 23.06.10.)
 • Robila, Mihaela. Families in Eastern Europe. 2004 (pdf, додано 29.10.09.)
 • Roszkowski W., Kofman J. Biographical dictionary of Central and Eastern Europe in the twentieth century. Armonk - London, 2008 (pdf, додано 29.10.09.)
 • Satzewich V. The ukrainian diaspora. London, 2002 (pdf, додано 23.06.10.)

Comments

Posted by: ((Анонімно))
Posted at: 11 вересня 2009 07:02 (UTC)
Геометрія. Основні фігури: Дворівневий підручник для 7

http://www.bohdan-books.com/userfiles/image/books/book_1453337396.gif

Назва: Геометрія. Основні фігури: Дворівневий підручник для 7 класу загальноосвітніх
навчальних закладів
Автор: В.О. Тадеев
Вид-во: Богдан
Рік: 2007
Стор.: 352
Формат: djvu
Розмір: 58 MB

http://rapidshare.com/files/277636939/geometry.djvu.html

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 11 вересня 2009 18:06 (UTC)
Re: Геометрія. Основні фігури: Дворівневий підручник дл

Дякую!

Posted by: alb_wiki (alb_wiki)
Posted at: 28 квітня 2010 21:10 (UTC)

ua_techbooks — спільнота, присвячена технічній книзі українською.

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 29 квітня 2010 08:01 (UTC)

Чудова спільнота!
Літера буде позичати звідти книжки, Ви ж не проти?

Posted by: alb_wiki (alb_wiki)
Posted at: 29 квітня 2010 09:56 (UTC)

ні, звісно. Я ще не зробив промоції цій спільноті, але це не за горами.

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 04 травня 2010 12:00 (UTC)
Re: Ще дещо для дітей

Дякую!
В мережі насправді багато дитячої літератури українською, але в рамках проекту "Літера" було вирішено її не збирати (або збирати якомога меньше). Врешті, перші дві буде додано )

Posted by: Едм (adzja)
Posted at: 04 травня 2010 13:02 (UTC)
Re: Ще дещо для дітей

Та нема за що)

Таки мав підозри щодо неприйняття дітей) Ну це був пробний камінь) Але ж, дитяча тематика має певні розгалуження.

Гадаю, що в перспективі проекту варто зазначити на чільному посилання на ресурси що спеціалізуються на карапузиках.

Таки справедливо відібрали, перші дві книжечки зацікавили саме мене, бо вже геть забув як ті букви виводити)

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 04 травня 2010 13:17 (UTC)
Re: Ще дещо для дітей

Немає ніякого неприйняття, просто, як Ви самі зазначили, є спеціалізовані ресурси, які займаються подібною літературою.

Posted by: vitaly1 (vitaly1)
Posted at: 05 листопада 2010 16:22 (UTC)

Думаю, ці 2 книжки варто перенести в розділ "Словники":
Психологічний словник. Під ред. В. І. Войтко. Київ, 1981 (djvu, додано 04.07.09.)
Словник журналіста. Терміни, мас-медіа, постаті. За заг. ред. Ю. М. Бідзілі. Ужгород, 2007 (djvu, додано 26.03.10.)

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 10 листопада 2010 21:02 (UTC)

Ці словники більше мають до професії, аніж до мови, тому, як і "Словник соціологічних і політологічних термінів", і надалі будуть розміщуватися у тематичних розділах, а не в розділі "Словники".

(Deleted comment)
Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 08 квітня 2011 12:36 (UTC)

Не можу відновити файл :(

12 Читати коментарі