?

Log in

No account? Create an account
Літера. Електронна бібліотека [userpic]

Етнографія та фольклор (А - Л)

12 травня 2009 (09:01)

Історія
(А - Б), (В - Г), (Д - З), (І - К), (Л - Н), (О - Р), (С - Т), (У - Я), (A - Z)
ЛітературознавствоМедицина
ФілософіяМовознавствоЕкономіка, менеджмент
Держава (ідеологія, політика, право)
(А - 3), (І - П), (Р - Я; A - Z)
СловникиМатематика, фізика
Релігія і церкваЕтнографія, фольклор
(А - Л), (М - Я; A - Z)
Мистецтво
Художня література
(А - І), (К - О), (П - Я; A - Z)
Біологія, екологіяРізне
Весь архів на одній сторінці • 100 лучших блюд украинской кухни. Авт.-упоряд. Рачковская Л. Днепропетровск, 2002 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Авенариус В. П. Книга о киевских богатырях. Свод 24 избранных былин древне-киевского эпоса. СПб, 1876 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Аксаков И. Исследование о торговле на украинских ярмарках. СПб, 1858 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Алексєєв Ю. М., Наулко В. І., Руденко Н. В. Країнознавство. Ч. 1. Культура народів слов'янських країн. Навчальний посібник. Київ, 2002 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Антонович В. и Драгоманов М. Исторические песни малорусского народа. Том первый. Киев, 1874 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Антонович В. и Драгоманов М. Исторические песни малорусского народа. Том второй. Выпуск I. Киев, 1875 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Антонович В. Б. Колдовство. Документы, процессы, исследование. СПб, 1877 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Антонович В. Чари на Україні. Львів, 1905 (djvu, додано 03.05.09.)
 • Афанасьев-Чужбинский А. Поездка в южную Россию. Часть 1. Очерки Днепра. СПб, 1861 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Бабенко В. А. Этнографический очерк народного быта Екатеринославского края. Екатеринослав, 1905 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Баранніков О. П. Українські цигани. Київ, 1931 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Барна А. Як я сой заспівам... Лемківськы народны співанкы. Ліґниця, 1995 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Білоус М. І. Русько-народні колибельні пісні. Коломия, 1913 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Бобульский А. Русская свадьба или свадебные речи для сватов. Ужгород, 1926 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Боровиковський Л. Байки й прибаютки. Киев, 1852 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Боровиковский А. Женская доля по малороссийским песням. Очерк из малороссийской поэзии. СПб, 1879 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Брик І. Чужі про українську народну пісню. Львів, 1927 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Буґера І. Весілля на Лемківщині. Івано-Франківськ, 1997 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Буґера І. Українське весілля на Лемківщині. Львів, 1936 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Будь здрава, землице. Українські народні пісні про еміграцію. Упор. С. Й. Грици. Київ, 1991 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космогонічні українські народні погляди та вірування. Київ, 1992 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Булгаковский Д. Г. Пинчуки. Этнографический сборник. СПб, 1890 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Веселовский А. Н. Южно-русские былины. СПб, 1881 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Вечерський В. Українська дерев'яна архітектура (djvu, додано 29.10.09.)
 • Вжинок рідного поля. Москва, 1857 (pdf, додано 18.05.09.)
 • Взори вишивок домашнього промислу на Буковині. Зібрав Е. Кольбенгаєр в період з 1902 по 1912 рр (pdf, додано 22.04.10.)
 • Вовк Х. Студії з української етнографії та антропології. прага, 1928 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Возниця О. Вишивка рідного краю (djvu, додано 03.03.10.)
 • Воропай О. Звичаї нашого народу. Київ, 1993 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Вудвуд Л. Ф. Відкривай духовні острови. Українське народознавство. За заг. ред. А. П. Загнітка. Донецьк, 1998 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Выставка изобразительного искусства западных областей Украины и народного творчества гуцулов. Москва, 1940 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Галицькі українські народні пісні. Коломия, 1900 (djvu, додано 03.05.09.)
 • Гарас Г. Майстри народного мистецтва. Київ, 1974 (djvu, додано 03.03.10.)
 • Гарасимчук Р. Народні танці українців Карпат. Книга 2. Бойківські і лемківські танці. Львів, 2008 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Гасюк О. О., Степан М. Г. Художнє вишивання. Альбом. Київ, 1983 (djvu, додано 22.04.10.)
 • Гей не дивуйтесь... Воєнні пісні. Львів, 1922 (djvu, додано 03.05.09.)
 • Герасименко В. Кармалюк в українській народній пісні. Одеса, 1926 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Гнатюк В. Нарис української міфології. Львів, 2000 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Головацкий Я. Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси. Часть 3. Разночтения и дополнения. Отделение 1. Думы и думки. Москва, 1878 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Голубець М. Український килим. Друга виставка. Львів, 1936 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Грабець В. Народознавчі матеріали з Галичини. Вінніпег, 1964 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Гринченко Б. Д. Из уст народа (малорусские рассказы, предания и пр.). Чернигов, 1901 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Гринченко Б. Литература украинского фольклора. 1777 - 1900. Чернигов, 1901 (pdf, додано 16.11.09.)
 • Гринченко Б. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях. Выпуск 1. Рассказы, сказки, предания, пословицы, загадки и пр. Чернигов, 1895 (pdf, додано 16.11.09.)
 • Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. 2006 (djvu, додано 09.06.10.)
 • Гуцульські вишивки Карпат. Мистецтво орнаменту (djvu, додано 22.04.10.)
 • Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору. Луцьк, 2005 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Дзьобко Й. "Чиє то полечко не зоране?" й інші народні пісні. Вінніпеґ - Вірден, 1956 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Де-Воллан Г. А. Угро-русские народные песни. СПб, 1885 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Дівчина з легенди. Маруся Чурай. Київ, 1974 (djvu, додано 30.11.10.)
 • Дорошенко Л. С. Демографія. Навчальний посібник. Київ, 2005 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Дожилася Україна... Народна творчість часів голодомору і колективізації на Україні. Зібрав І. Бугаєвич. Київ, 1993 (djvu, додано 05.02.10.)
 • Драгоманов М. Малорусские народные предания и рассказы. Киев, 1876 (pdf, додано 18.05.09.), скан 2 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Драгоманов М. Нові українські пісні про громадські справи (1764 - 1880). Київ, 1918 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Етнографічний вісник. Кн. 1. Київ, 1925 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Етнографічний вісник. Кн. 3. Київ, 1926 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Етнографічний вісник. Кн. 5. Київ, 1927 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Етнографічний вісник. Кн. 7. Київ, 1928 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Етнографічний збірник. Том I. Львів, 1895 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Етнографічний збірник. Том IV. Етнографічні матеріали з Угорської Руси. Зібрав В. Гнатюк. Том ІІ. Казки, байки, оповідання про історичні особи, анекдоти. Львів, 1898 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Етнографічний збірник. Том V. Львів, 1898 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Етнографічний збірник. Том VII. Галицькі народні казки (№ 26-77). Зібрав Осип Роздольський. Львів, 1899 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Етнографічний збірник. Том IX. Етнографічні матеріали з Угорської Руси. Зібрав Гнатюк В. Том III. Львів, 1900 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Етнографічний збірник. Том X. Галицько-руські народні приповідки. Вип. І. (А - Відати). Упоряд. Іван Франко. Львів, 1901 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Етнографічний збірник. Том XI. Галицько-руські народні пісні з мельодіями. Зібрав Іван Колесса. Львів, 1902 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Етнографічний збірник. Том XII. Галицько-руські народні леґенди. Т. І. Зібрав Володимир Гнатюк. Львів, 1902 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Етнографічний збірник. Том XIIІ. Галицько-руські народні леґенди. Т. ІІ. Зібрав Володимир Гнатюк. Львів, 1902 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Етнографічний збірник. Том XIV. Оповідання Р. Ф. Чмихала. Зібрав В. Лесевич. Львів, 1904 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Етнографічний збірник. Том XV. Знадоби до галицько-руської демонолоґії. Зібрав Володимир Гнатюк. Львів, 1904 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Етнографічний збірник. Том XVII. Володимир Гнатюк. Коломийки. Том І. Львів, 1905 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Етнографічний збірник. Том XVIIІ. Володимир Гнатюк. Коломийки. Том ІІ. Львів, 1906 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Етнографічний збірник. Том XIХ. Володимир Гнатюк. Коломийки. Том ІІІ. Львів, 1907 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Етнографічний збірник. Том XXI. Галицько-руські народні мелодії. Зібрані Й. Роздольським. Списав С. Людкевич. Часть І. Львів, 1906 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Етнографічний збірник. Том XXIІ. Галицько-руські народні мелодії. Зібрані Й. Роздольським. Списав С. Людкевич. Часть ІІ. Львів, 1908 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Етнографічний збірник. Том ХХІІІ. Галицько-руські народні приповідки. Том ІІ. Випуск І. (Діти - Квіти). Львів, 1907 (pdf, додано 06.06.09.)
 • Етнографічний збірник. Том ХХІV. Галицько-руські народні приповідки. Том ІІ. Випуск ІI. (Кравець - Пять). Львів, 1908 (pdf, додано 16.11.09.)
 • Етнографічний збірник. Том ХХV. Етнографічні матеріали з Угорської Руси. Зібрав В. Гнатюк. Т. IV. Казки, легенди, новели, історичні спомини з Банату. Львів, 1909 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Етнографічний збірник. Том ХХVІІІ. Галицько-руські народні приповідки. Випуск IІI. (Рабунокь - Ячмінь). Львів, 1910 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Етнографічний збірник. Том ХХІХ. Етноґрафічні матеріали з Угорської Руси. Зібрав В. Гнатюк. Т. V. Казки з Бачки. Львів, 1910 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Етнографічний збірник. Том ХХХ. Етноґрафічні матеріали з Угорської Руси. Зібрав В. Гнатюк. Т. VІ. Львів, 1911 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Етнографічний збірник. Том ХХХІ - ХХХІІ. І. Свєнціцький. Похоронні голосіння; В. Гнатюк. Похоронні звичаї й обряди. Львів, 1912 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Етнографічний збірник. Том ХХХІІІ. Знадоби до української демонології. Зібрав В. Гнатюк. Т. ІІ. Випуск 1. Львів, 1912 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Етнографічний збірник. Том ХХХIV. Знадоби до української демонології. Зібрав В. Гнатюк. Т. ІІ, випуск 2. Львів, 1912 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Етнографічний збірник. Том ХХХІХ - ХL. Народні пісні з галицької лемківщини. Тексти й мелодії. Зібрав Ф. Колесса. Львів, 1929 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Етнографічні писання Костомарова. За ред. М. Грушевського. 1930 (pdf, додано 06.06.09.)
 • Етнографія України. За ред. С. А. Макарчука. Львів, 2004 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Ємець В. Кобза та кобзарі. Берлін, 1923 (djvu, додано 10.07.11.)
 • Ефименко П. Сборник малороссийских заклинаний. Москва, 1874 (djvu, додано 26.03.10.)
 • Жайворонок В. Знаки української етнокультури. Словник-довідник. Київ, 2006 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Житецкий П. Мысли о народных малорусских думах. Киев, 1893 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Заглада Н. Відділ монографічного дослідження села (село Старосілля). Київ, 1930 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Запорожская сторина. ч.1. Харьков, 1833 (pdf, додано 19.06.09.)
 • Зарембский А. Народное искусство подольских украинцев. Ленинград, 1928 (djvu, додано 26.05.10.)
 • Застольные песни. Донецк, 1995 (pdf, додано 02.09.09.)
 • Збірник народних пісень і дум. Київ - Ляйпціґ (djvu, додано 09.10.10.)
 • Збірничок українських пісень з нотами. Упор. А. Федорович. Одеса, 1903 (pdf, додано 16.11.09.)
 • Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. Москва, 1991 (djvu, додано 08.08.09.)
 • Знаки. 155 стародавніх українських вишивок (pdf, додано 14.07.10.)
 • Іванишин М. По білому яйці воскові взори. Посібник з писанкарства. Львів, 2006 (pdf, додано 14.07.10.)
 • Іваницький А. І. Український музичний фольклор. Підручник. Вінниця, 2004 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Ігри та пісні. Весняно-літня поезія трудового року. Київ, 1963 (djvu, додано 17.09.09.)
 • Изменения в численности и потери населения за время отечественной войны (по й апреля 1944 г.) по областям УССР (djvu, додано 05.02.10.)
 • Ількевич Г. Галицькі приповідки і загадки. Відень, 1841 (pdf, додано 03.05.09.)
 • Історичні пісні українського народу. Впор. М. Січинський. Львів, 1908 (djvu, додано 28.11.09.)
 • Кабузан В. М. Украинцы в мире - динамика численности и расселения. 20-е годы XVIII века - 1989 год. формирование этнических и политических границ украинского этноса. Москва, 2006 (djvu, додано 08.08.09.)
 • Казки Буковини. Ужгород, 1973 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Кара-Васильєва Т. Українська сорочка. Київ, 1994 (djvu, додано 03.03.10.)
 • Кара-Васильєва Т. В., Заволокіна А. О. Українська народна вишивка (djvu, додано 22.04.10.)
 • Кащенко А. Неволя бусурманська в українській народній поезії. Катеринослав, 1917 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Квітка К. Професіональні співці й музиканти на Україні. Програма для досліду їх діяльності й побуту. Київ, 1924 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Квітка К. В. Українські народні мелодії. Ч. 2. Коментар. Київ, 2005 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Квітка К. Українські пісні про дівчину, що помандрувала з зводителем. Систематизація, уваги та нові матеріали. Київ, 1926 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Квітка К. Українські пісні про дітозгубництво. Київ, 1928 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Квітуче народне мистецтво. Вишивка, тканини, кераміка та писанки на Сокальщині. Львів, 1964 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Кедь собі заспівам. Збірник народних пісень для дитячих, молодіжних і жіночих хорів в обробці Юрія Сенька. Пряшів, 1993 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Кисіль Г. Українська вишивка. Орнаменти, шрифти, тематичні композиції. Випуск перший. Полтава, 2005 (djvu, додано 22.04.10.)
 • Китова С. Полотняний літопис України. Семантика орнаменту українського рушника. Черкаси, 2003 (djvu, додано 26.05.10.)
 • Клиновецька З. Страви й напитки на Україні. Київ, 1991 (djvu, додано 17.09.09.)
 • Кобзарь Остап Вересай. Его музыка и исполняемые им народные песни. Киев, 1874 (pdf, додано 09.03.11.) (скан 2 - pdf, додано 08.04.11.)
 • Коваленко О. Глиняні люльки XVII - XVIII століть (за матеріалами Полтавщини). Опішне, 2008 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Ковальчук Я. Свята на Україні у звичаях та забобонах. Харків - Київ, 1930 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Колесса О. Лунарно-астральний мітологічний сюжет у старинній українській колядці. Боротьба гордого молодця з чорним туром. Львів, 1930 (pdf, додано 20.08.11.)
 • Колесса Ф. Українські народні думи. Перше повне видання з розвідкою, поясненнями, нотами і знимками кобзарів. Львів, 1920 (pdf, додано 06.12.09.)
 • Коляди і щедрівки на Різдво Христове і Богоявлення з додатком коляд чисто народних. Найновіша збірка. Вінніпеґ, 1919 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Коляди і щедрівки на Різдво Христове і Богоявлення з додатком пісень страсних, воскресних і інших пісень церковних. Вінніпеґ, 1918 (djvu, додано 23.09.09.)
 • Коляди церковні. Колядки, щедрівки і желання. Зібрав о. М. Кінаш (djvu, додано 23.09.09.)
 • Колядки, щедрівки. Київ, 2000 (djvu, додано 02.09.09.)
 • Космина О. Ю. Українське традиційне жіноче вбрання Київщини. Кінець ХІХ - поч. ХХ ст. Київ, 1994 (djvu, додано 03.03.10.)
 • Космина Т. В., Васина З. А. Українське весільне вбрання. 1989 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Костыря И. С. Думы о Донбассе. Донецк, 2007 (pdf, додано 28.12.10.)
 • Красильников Ф. С. Украина и украинцы (географическо-этнографический очерк). Москва, 1918 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Кулинич-Стахурська О. Мистецтво української вишивки (djvu, додано 22.04.10.)
 • Культура і побут населення України. Навчальний посібник. Київ, 1993 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Культурно-бытовые процессы на Юге Украины. Москва, 1979 (djvu, додано 29.10.09.)
 • Купчанко Г. Буковина і її руські жителі. Відень, 1895 (djvu, додано 18.05.09.)
 • Купчанко Г. Галичина і її руські жителі. Відень, 1896 (djvu, додано 18.05.09.)
 • Купчанко Г. Угорська Русь і її руські жителі. Відень, 1897 (djvu, додано 18.05.09.)
 • Курінчук Л. Сценарії народних свят. Київ, 2003 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Кушпет В. Г. Самовчитель гри на старосвітських музичних інструментах. Київ, 1997 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Лапа В. П. Полтавські різьбарі. Яків Халабудний, Василь Гарбуз. Харків, 1937 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Лемківське весілля й весільні співанки. Упор. В. Гунянка. Клівленд, 1933 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Лемківські народні пісні. Упор. І. Майчик. Київ, 1970 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Лемковскы народны співанкы. Собрал Сын Лемка. Клівленд, 1935 (pdf, додано 27.12.10.)
 • Левитська Л. А. Селянський стінний розпис на Поділлі (Зіньківський та Солобковецький р.). Київ, 1928 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Левчук В. Л. Червоними і чорними нитками. Київ, 1986 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Лисенко С. И. Очерки домашних промыслов и ремесел Полтавской губернии. Выпуск III. Промыслы Лохвицкого уезда. Полтава, 1904 (pdf, додано 09.03.11.)

Comments

Сторінка 1 з 2[1][2]
Posted by: Philip Minlos (fbmk)
Posted at: 05 березня 2010 20:39 (UTC)
несколько дополнений
гвоздь

Дей Алексей Иванович, Чумацкие песни. Киев, 1976.
http://www.infanata.org/2007/10/11/dejj-a.-i.-chumackie-pesni.html
http://www.rapidshare.com/files/61775469/chumak_songs.rar.html

Мишанич Степан Васильевич, Песни Подолья. Киев, 1976.
Записи Насти Присяжнюк в селе Погребище. 1920—1970 годы.
http://www.infanata.org/2007/10/14/mishanich-s.v.-pesni-podolja.html
http://www.rapidshare.com/files/62249834/podil_songs.rar.html

Памяти В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя Вып. 2: Песни, собранные Н. В. Гоголем
http://www.rapidshare.com/files/358378792/19080001.rar
http://www.onlinedisk.ru/file/368067/

Перетц В. Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI—XVIII вв. // Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. — СПб., 1899. — Т. IV. Кн. 3. — С. 869—938.
http://www.feb-web.ru/feb/izvest/1899/03/993-869.htm

Сумцов Н. Ф. К истории изданий малорусских исторических песен // Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. — СПб., 1899. — Т. IV. Кн. 3. — С. 939—953.
http://www.feb-web.ru/feb/izvest/1899/03/993-939.htm

Сумцов Н.Ф. Опыт исторического изучения малорусских послосвиц. 1896.
http://rapidshare.com/files/319735607/Sumcov_N_F_Opyt_istoricheskogo_izuchenija_malorusskikh_poslosvic_1896.pdf

Шпирный Т.Т. Игры и песни. Киев, 1963.
http://www.rapidshare.com/files/63160916/game_and_songs.rar.html
djvu: http://natahaus.ifolder.ru/3782260


Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 06 березня 2010 05:09 (UTC)
Re: несколько дополнений

Дякую!

Posted by: Philip Minlos (fbmk)
Posted at: 12 березня 2010 19:38 (UTC)
Re: несколько дополнений

Posted by: Philip Minlos (fbmk)
Posted at: 12 березня 2010 19:45 (UTC)
Етнографічний збірник. Том V. Львів, 1898

Posted by: Philip Minlos (fbmk)
Posted at: 06 березня 2010 08:12 (UTC)
еще

Pauli Z. Poesni ludu ruskiego w Galicyi
нужно исправить на "Pieśni"

И огромное вам спасибо!

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 06 березня 2010 08:43 (UTC)
Re: еще

Виправлено. Ще раз дякую Вам.

Posted by: Philip Minlos (fbmk)
Posted at: 08 березня 2010 20:01 (UTC)
Re: еще

Posted by: Philip Minlos (fbmk)
Posted at: 06 березня 2010 09:10 (UTC)

"Piesni polskie i ruskie ludu galicyjskiego. Lwow, 1833"
в любом случае нужно заменить на "Pieśni"
можно добавить авторов - Wacław z Oleska и Karol Jósef Lipiński
Липиньский их инструментовал, Олеска выдал
Гугл считает, что один из авторов - то ли Wacław Zaleski (http://books.google.ru/books?id=q84GAAAAQAAJ&dq), то ли Wacław Oleska (http://books.google.ru/books?id=4ZEWAAAAYAAJ).
Впрочем, вторая ссылка вообще странная. По первой видим здоровую книгу на 516 страниц, а по второй - какой-то нотный обрубок на 56 страниц. Это просто случайно выдранная часть? Я пока не разбирался содержательно.

Posted by: Philip Minlos (fbmk)
Posted at: 08 березня 2010 20:01 (UTC)

тут тоже
Lwow -> Lwów

Posted by: Philip Minlos (fbmk)
Posted at: 06 березня 2010 18:49 (UTC)
еще, конечно

Lozinsky -> Łoziński
Chodzko -> Chodźko
Dziela Jozefa Szujskiego -> Dzieła Józefa Szujskiego
Podole, Wolyn i Ukraina -> Podole, Wołyń i Ukraina. Там как-то не совсем ясно с автором...

Posted by: Philip Minlos (fbmk)
Posted at: 06 березня 2010 20:43 (UTC)
Re: еще, конечно

Henryk Mierzenski в Гугле - это попытка расшифровать надпись, сделанную от руки на отсканированном экземпляре

Никаких указаний на авторство в напечатанном тексте нет.

Возможно, автор - Stefan Buszczyński
Так считают, в частности, поляки, которую эту книгу тоже оцифровали: http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=31036&s=1
Ср. об авторе: http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%91%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9

Posted by: Philip Minlos (fbmk)
Posted at: 08 березня 2010 20:21 (UTC)
Re: еще, конечно

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 12 березня 2010 06:38 (UTC)
Re: еще, конечно

Posted by: Philip Minlos (fbmk)
Posted at: 08 березня 2010 20:34 (UTC)

Bodenfedt -> Bodenstedt.
Вероятно, проблема возникла из-за готического s, которое напоминает f:

Posted by: Philip Minlos (fbmk)
Posted at: 09 березня 2010 13:19 (UTC)

Сборник памятников народного творчества в северо-западном крае. Выпуск первый. Вильна, 1866
- точно ли это нужно помещать сюда? вероятно, скорее имеется в виду белорусская территория

Posted by: Philip Minlos (fbmk)
Posted at: 09 березня 2010 20:56 (UTC)

Етнографічні писання Костомарова. За ред. М. Грушевського. 1930
ссылка: http://upload.com.ua/get/900890856
по этой ссылке уже нет файла

Posted by: Philip Minlos (fbmk)
Posted at: 09 березня 2010 21:11 (UTC)

у Вас отсутствует издание
Драгоманів М. Політичні пісні українського народу
можно взять в папке
http://www.mediafire.com/?sharekey=e68dec523773c85bd1014a7a667fa2b45722fcc39cef1fa9b8eada0a1ae8665a

Posted by: Philip Minlos (fbmk)
Posted at: 09 березня 2010 21:16 (UTC)

там же лежит еще одно издание, вроде бы опущенное у Вас
Остапенко, Грыцько. Спивака. Певец. Сборник малороссийских песен. Москва, 1889.

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 12 березня 2010 07:13 (UTC)

Posted by: Philip Minlos (fbmk)
Posted at: 12 березня 2010 09:09 (UTC)

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 12 березня 2010 07:41 (UTC)

Posted by: Philip Minlos (fbmk)
Posted at: 12 березня 2010 19:59 (UTC)

Малороссийские и червонорусские думы и песни. СПб, 1836.
Действительно, в самом издании нет имени издателя. Однако известно, что собрание принадлежит П.А. Лукашевичу.

Posted by: Philip Minlos (fbmk)
Posted at: 12 березня 2010 20:46 (UTC)

Вот еще такая книга у вас отуствует:
Гіщинський Є. За волю України. Антологія пісень національно - визвольних змагань. - Луцьк
Волинська книга, 2007. - 392 с
http://ukrknyga.at.ua/load/21-1-0-53

Posted by: Philip Minlos (fbmk)
Posted at: 15 березня 2010 07:16 (UTC)

Ефименко П.С. , Сборник Малороссийских заклинаний.М., 1874.
http://slav14.ifolder.ru/11572509

Posted by: Philip Minlos (fbmk)
Posted at: 22 березня 2010 21:21 (UTC)

По наводке anrike

З. Кузеля. Дитина в звичаях и вiруваннях україньского народа. Львов, 1906.
Гугл-букс:http://books.google.com/books?id=IIofAQAAIAAJ&dq
Доступен через прокси: http://www.rdrd.info/browse.php?u=Oi8vYm9va3MuZ29vZ2xlLmNvbS9ib29rcz9pZD1JSW9mQVFBQUlBQUomcHJpbnRzZWM9ZnJvbnRjb3ZlciZobD1ydSZzb3VyY2U9Z2JzX25hdmxpbmtzX3M%3D&b=13

Мне-то это пока не подходит, т.к. не фольклорные тексты.

Posted by: Philip Minlos (fbmk)
Posted at: 22 березня 2010 21:26 (UTC)

упс, там на самом деле 1260 страниц, это несколько выпусков
в любом случае, думаю, будет полезно

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 23 березня 2010 06:26 (UTC)

Posted by: ((Анонімно))
Posted at: 16 серпня 2010 04:28 (UTC)

У вас поки що відсутні такі праці з фольклористики та етнографії:
Давидюк В. Українська міфологічна легенда. Львів: Світ, 1992.
Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору. Луцьк, 1997, 2005, 2007
Давидюк В. Кроковеє колесо.Наричси з історичної семантики українського фольклору. Київ, 2002
Давидюк В. Князь Роман героєм поліської щедрівки. Рівне, 2003
Давидюк В. Чи казка справді небилиця. Луцьк, 1993, 2005
Давидюк В. Етнологічний нарис Волині. Луцьк, 2005
Давидюк В. Концепції і рецепції. Луцьк, 2007
Марчук З. Генеалогія українського весілля. Луцьк, 2005.
Волинські щедрівки. Луцьк, 2008
Давидюк В. Чоловічі та жіночі узори в народному вбранні. Луцьк,2005.

Posted by: ((Анонімно))
Posted at: 24 серпня 2010 14:25 (UTC)

http://www.biblioteka.uz.ua/elib/kray.php

Posted by: pingback_bot (pingback_bot)
Posted at: 01 вересня 2010 17:51 (UTC)
Этнография и фольклор

User darkdanchik referenced to your post from Этнография и фольклор saying: [...] н и маленькую тележку... :) Может кому интересно будет:

http://litera-ua.livejournal.com/807.html [...]

39 Читати коментарі
Сторінка 1 з 2[1][2]