?

Log in

No account? Create an account
Літера. Електронна бібліотека [userpic]

Філософія

12 травня 2009 (02:01)

Історія
(А - Б), (В - Г), (Д - З), (І - К), (Л - Н), (О - Р), (С - Т), (У - Я), (A - Z)
ЛітературознавствоМедицина
ФілософіяМовознавствоЕкономіка, менеджмент
Держава (ідеологія, політика, право)
(А - 3), (І - П), (Р - Я; A - Z)
СловникиМатематика, фізика
Релігія і церкваЕтнографія, фольклор
(А - Л), (М - Я; A - Z)
Мистецтво
Художня література
(А - І), (К - О), (П - Я; A - Z)
Біологія, екологіяРізне
Весь архів на одній сторінці • Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевої "Політики". Київ, 2003 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. Київ, 1996 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Андрущенко В. П. Вступ до філософії. Великі філософи. Навчальний посібник. Київ - Харків, 2005 (djvu, додано 03.03.10.)
 • Андрущенко В. П. Історія соціальної філософії (Західноєвропейський контекст). Київ, 2000 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Античні поетики. Арістотель. Поетика. Псевдо-Лонгін. Про високе. Горацій. Про поетичне мистецтво. Київ, 2007 (pdf, додано 16.09.09.)
 • Арендт Х. Джерела тоталітаризму. Київ, 2005 (djvu, додано 16.11.09.)
 • Арендт Х. Люди за темних часів. Київ, 2008 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Арістотель. Політика. Київ, 2005 (djvu, додано 04.07.10.)
 • Арон Реймон. Вступ до філософії історії. Есе про межі історичної об'єктивності. Київ, 2005 (pdf, додано 16.09.09.)
 • Арон Реймон. Етапи розвитку соціологічної думки. Київ, 2004 (pdf, додано 16.09.09.)
 • Артюх В. О. Тяглість історії й історія тяглості. Українська філософсько-історична думка першої половини ХХ століття. Суми, 2010 (doc, додано 09.10.10.)
 • Баландьє Жорж. Політична антропологія. Київ, 2002 (pdf, додано 16.09.09.)
 • Барт Р. Фрагменти мови закоханого. Львів, 2006 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Беньямін В. Вибране. Львів, 2002 (pdf, додано 16.09.09.)
 • Бібліографія історико-філософських досліджень, виданих в Україні в 1990 - 2004 рр. Упорядник С. Кудра. Київ, 2006 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Бібліографія української історії філософії 1960 - 2005 рр. Упорядник С. Кудра. Київ, 2009 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Бібліографія Філософсько-антропологічні читання. Творча спадщина В. І. Шинкарука та сьогодення (до 80-ліття від дня народження). Частина 1. Київ, 2010 (pdf, додано 23.09.10.)
 • Богдановський І. В. Логіка. Опорний конспект лекцій. Київ, 2004 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Боголюбов Н. Философия религии. Часть І. Историческая. Том І. Киев, 1915 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. Київ, 2004 (pdf, додано 08.08.09.). Інший скан (pdf, додано 16.09.09.).
 • Боецій Северин. Розрада від філософії. Київ, 2002 (pdf, додано 16.09.09.)
 • Буало Нікола. Мистецтво поетичне. Київ, 1967 (pdf, додано 09.10.09.)
 • Валіцький А. Марксизм і стрибок у царство свободи. Історія окмуністичної утопії. Київ, 1999 (djvu, додано 15.12.09.)
 • Вальденфельс Б. Вступ до феноменології. Київ, 2002 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Вальденфельс Б. Топографія Чужого. Студії до феноменології Чужого. Київ, 2002, 2004 (pdf, додано 16.09.09.)
 • Вебер Макс. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Київ, 1998 (pdf, додано 09.10.09.)
 • Вейн П. Чи вірили греки у свої міфи. Львів, 2003 (pdf, додано 16.09.09.)
 • Вельш, Вольфґанґ. Наш постмодерний модерн. Київ, 2004 (djvu, додано 06.11.09.)
 • Вінкельман Й. Про художній ідеал прекрасного. Збірник. Київ, 1990 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Возняк В. С. Метафизика рассука и разума. Опыт несистематической самокритики. Киев, 1994 (djvu, додано 23.09.10.)
 • Возняк В. С. Співвідношення розсудку і розуму як філософсько-педагогічна проблема. Дрогобич, 2008 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Волинка Г. І., Мозгова Н. Г., Федів Ю. О. Філософія і філософські науки. Посібник для підготовки до кандидатських іспитів. Київ, 2006 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Вступ до філософії. Великі філософи. Київ, 2004 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Вступ до філософії. Великі філософи. Навчальний посібник. Харків, 2005 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Габермас, Юрґен. Структурні перетворення у сфері відкритості. Львів, 2000 (pdf, додано 29.10.09.)
 • Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну. Київ, 2001 (pdf, додано 04.07.10.)
 • Геґель, Ґеорґ Вільгельм Фрідріх. Основи філософії права, або Природне право і державознавство. Київ, 2000 (pdf, додано 16.11.09.)
 • Геґель Ґ. В. Ф. Феноменелогія духу. Київ, 2004 (pdf, додано 28.07.10.), (pdf - скан 2, додано 18.09.10.)
 • Гільдебранд, Дітріх фон. Етика. Львів, 2002 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Гільдебранд, Дітріх фон. Що таке філософія. Львів, 2008 (pdf, додано 29.10.09.)
 • Горський В. С. Історія української філософії. Купс лекцій. Київ, 1997 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Гусєв В. І. Вступ до метафізики. Навчальний посібник. Київ, 2004 (djvu, додано 27.12.10.)
 • Ґадамер, Ганс-Ґеорг. Герменевтика і поетика. Вибрані твори. Київ, 2001 (pdf, додано 16.09.09.)
 • Ґадамер, Ганс-Ґеорґ. Істина і метод. Т І. Київ, 2000 (djvu, додано 16.11.09.)
 • Ґадамер, Ганс-Ґеорг. Істина і метод. Том ІІ. Київ, 2000 (pdf, додано 29.10.09.)
 • Ґордер Ю. Світ Софії. Роман про історію філософію. Львів, 2007 (pdf, додано 16.09.09.)
 • Декарт Р. Метафізичні розмисли. Київ, 2000 (pdf, додано 30.11.10.)
 • Дельєж Р. Нариси з історії антропології. Школи, теорії, автори. Київ, 2008 (djvu, додано 22.04.10.)
 • Дельоз Ж., Гваттарі Ф. Капіталізм і шизофренія. Анти-Едіп. Київ, 1996 (pdf, додано 16.09.09.)
 • Дерріда Жак. Дарувати час. Львів, 2008 (pdf, додано 16.09.09.)
 • Дерида Дак. Письмо та відмінність. Київ, 2004 (pdf, додано 16.10.09.)
 • Дерріда Жак. Позиції. Київ, 1994 (pdf, додано 16.09.09.)
 • Дідро Дені. Парадокс про актора. Київ, 1966 (pdf, додано 09.10.09.)
 • Енгельс Ф. Листи про історичний матеріалізм (1890 - 1894). Київ, 1980 (pdf, додано 08.04.11.)
 • Ерышев А. А., Лукашевич Н. П., Сластенко Е. Ф. Логика. Учебное пособие. Киев, 2004 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Жарких В. Ю. Вплив гуманістичного прагматизму на розвиток сучасного суспільства. Київ, 2010 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. Київ, 2001 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. Київ, 2001 (скан 2) (pdf, додано 15.12.09.)
 • Кант І. Естетика. Львів, 2007 (pdf, додано 16.09.09.)
 • Кант І. Критика практичного розуму. Київ, 2004 (pdf, додано 16.10.09.)
 • Кант І. Критика чистого розуму. Київ, 2000 (djvu, додано 16.11.09.)
 • Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука. Київ, 2005 (pdf, додано 16.09.09.)
 • Кант І. Рефлексії до критики чистого розуму. Київ, 2004 (djvu, додано 06.11.09.)
 • Карєєв Н. Філософія історії, історіософія і соціологія. Львів, 1903 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Квіт С. М. Основи герменевтики. Навч. посіб. Київ, 2003 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Київ в історії філософії України. В. С. Горський, Я. М. Стратій, А. Г. Тихолаз, М. Л. Ткачук. Київ, 2000 (pdf, додано 10.07.11.)
 • Козеллек Райнгарт. Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу. Київ, 2005 (pdf, додано 16.09.09.)
 • Козеллек Райнгарт. Часові пласти. Дослідження з теорії історії. Київ, 2006 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Конверський А. Є. Логіка. Київ, 2004 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Кримський С. Ранкові роздуми. Київ, 2009 (djvu, додано 08.04.11.)
 • Левинський В. Етика і соціалізм. Прага, 1922 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Левинський В. Мистецтво і соціалізм. Відень - Київ, 1920 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Леві-Строс К. Первісне мислення. Київ, 2000 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Логіка. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. В. Д. Титов, С. Д. Цалін, О. П. Невельська-Гордєєва та ін. За заг. ред. проф. В. Д. Титова. Харків, 2005 (pdf, додано 18.09.10.)
 • Макінтайр Е. Після чесноти. Дослідження з теорії моралі. Київ, 2002 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Малевич К. Бог не скинут. Искусство, церковь, фабрика. Витебск, 1922 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Манан П. Інтелектуальна історія лібералізму. Київ, 2005 (pdf, додано 16.09.09.)
 • Марк Аврелій. Наодинці з собою. Роздуми. Львів, 2007 (pdf, додано 16.09.09.)
 • Марсель Габріель. Homo Viator. Київ, 1999 (pdf, додано 16.09.09.)
 • Мартін Гайдеґґер очима сучасників. Київ, 2002 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика. Київ, 2006 (djvu, додано 19.06.09.)
 • Менцвель, Анджей. Родинна Європа — вперше. Київ, 2007 (pdf, додано 16.11.09.)
 • Мерло-Понті, Моріс. Феноменологія сприйняття. Київ, 2001 (djvu, додано 06.11.09.)
 • Мислителі німецького романтизму. Івано-Франківськ, 2003 (pdf, додано 29.10.09.)
 • Мінаков М. Історія поняття досвіду. Київ, 2007 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Мозгова Н. Г. Логіка. Навчальний посібник. Київ, 2007 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Москалик Г. Ф. Філософські засади професійної орієнтації особистості в загальноосвітній школі в системі ринкових трансформацій. Київ, 2009 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Наторп П. Народна культура й культура особистості. Львів, 1921 (pdf, додано 09.03.11.)
 • Ніцше Ф. По той бік добра і зла. Генеалогія моралі. Львів, 2002 (pdf, додано 16.09.09.)
 • Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Жадання влади. Київ, 1993 (djvu, додано 31.07.11.)
 • Огородник І. В., Русин М. Ю. Українська філософія в іменах. Навч. посібник. За ред. М. Ф. Тарасенка. Київ, 1997 (djvu, додано 01.03.11.)
 • Платон. Бенкет. Львів, 2005 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Платон. Діалоги. Харків, 2008 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Платон. Оборона Сократа. Київ - Ляйпціґ (djvu, додано 01.03.11.)
 • Полисаєв О. П. Соціально-філософське дослідження трансісторичності міфологічного освоєння світу. Київ, 2009 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Помян К. Порядок часу. Київ, 2008 (pdf, додано 22.04.10.)
 • Поппер Карл. Відкрите суспільство та його вороги. Том 1. У полоні Платонових чарів. Київ, 1994 (pdf, додано 09.10.09.)
 • Поппер Карл. Відкрите суспільство та його вороги. Том 2. Спалах пророцтва. Гегель, Маркс та послідовники. Київ, 1994 (pdf, додано 09.10.09.)
 • Поппер Карл. Злиденність історицизму. Київ, 1994 (pdf, додано 16.09.09.)
 • Проблема смислу у філософії та культурі російського Срібного віку. Матеріали Міжнародної наукової конференції 15-17 травня 2008 р. м. Дрогобич. Дрогобич, 2008 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Рамірес, Хосе Луїс. Поновлення Риторики як основи громадянства і освіти. Київ, 2008 (pdf, додано 16.11.09.)
 • Рікер, Поль. Ідеологія та утопія. Київ, 2005 (djvu, додано 06.11.09.)
 • Ситниченко Л. Першоджерела комунікативної філософії. Навчальний посібник. Київ, 1996 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Сковорода Г. С. Сочинения. (под ред. Д. И. Багалея). Харьков, 1894 (pdf, додано 05.05.09.)
 • Сломський Войцех. Філософія в житті. Варшава - Львів, 2003 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Спіноза Бенедикт. Теологічно-політичний трактат. Київ, 2005 (pdf, додано 16.09.09.)
 • Стеллецкий Н. Странствующий украинский философ Г. С. Сковорода (pdf, додано 24.01.10.)
 • Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія. Київ, 1996 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія. Упорядники В. В. Лях, В. С. Пазенок. Київ, 1996 (pdf, додано 01.03.11.)
 • Туренко О. С. Страх. Спроба філософського усвідомлення феномена. Київ, 2006 (djvu, додано 18.09.10.)
 • Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство. Київ, 2005 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство. Київ, 2005 (скан 2) (pdf, додано 15.12.09.)
 • Фаулз Д. Арістос. Вінниця, 2003 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Федів Ю. О., Мозгова Н. Г. Історія української філософії. Навчальний посібник. Київ, 2001 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Філософія. Навчальний посібник. С. П. Щерба, В. К. Щедрін, О. А. Заглада. За заг. ред. С. П. Щерби. Київ, 2004 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Філософія історії. Підручник. Харків, 2006 (djvu, додано 21.06.09.)
 • Філософія освіти. Науковий часопис. №1, Київ, 2005 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Філософія освіти. Науковий часопис. №2, Київ, 2005 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Філософія політики. Підручник. Авт.-упоряд. В. П. Андрущенко. Київ, 2003 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Філософія як складова університетської освіти. Збірник наукових праць студентів НПУ ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2007 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Філософські абриси сучасної освіти. Предборська І., Вишинська Г., Гайденко В., Гамрецька Г. та ін. Суми, 2006 (djvu, додано 04.07.09.)
 • Хоткевич Г. Григорій Савич Сковорода. Короткий його життєпис і обрані місця з творів та листів. Харків, 1920 (djvu, додано 23.09.09.)
 • Читанка з філософії у 6 книгах. Книга 1. Філософія стародавнього світу. Київ, 1992 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Читанка з філософії у 6 книгах. Книга 6. Зарубіжна філософія ХХ століття. Київ, 1993 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Шіллер Фрідріх. Естетика. Київ, 1974 (pdf, додано 29.09.09.)
 • Шюц А., Томас Л. Структури життєсвіту. Київ, 2004 (pdf, додано 28.07.10.)
 • Щокін Г. В. Культура і антикультура. Хто кого. Статті. Київ, 2003 (pdf, додано 24.01.10.)
 • Ющенко П. А. Національна ідея як матриця формування особистості. Соціально-філософський аналіз. Київ,2009 (djvu, додано 14.07.10.)
 • Янарас Х. Нерозривна філософія. Нариси вступу до філософії. Київ, 2000 (pdf, додано 04.07.10.)

Comments

Posted by: Едм (adzja)
Posted at: 03 лютого 2010 21:15 (UTC)
Оптимізував PDF книгу

Гільдебранд, Дітріх фон. Що таке філософія. Львів, 2008

Суть виправлень: усунений фон, розширення встановлено у 300 dpi, сторінки однаково розміру, кожна сторінка відповідає одній сторінці книги, обрізано темні краї, завдяки кодуванню світлин у формат JBIG2 покращилась читаність букв, зменшився загальний розмір файлу в 10 раз. + текстова верства.

Там проблема з 86ю сторінкою, у переліку листів вона 78. Сканована одна половина. Якщо ці рядки читає той хто має цю книгу - прошу пересканувати сторінку й повідомити до цього повідомлення.

Posted by: ((Анонімно))
Posted at: 04 лютого 2010 05:43 (UTC)

Сторінку пересканував. Як Вам її надіслати?

Posted by: ((Анонімно))
Posted at: 04 лютого 2010 13:27 (UTC)

За цим посиланням можна звантажити 86 сторінку:
http://ifolder.ru/16253480

Posted by: Едм (adzja)
Posted at: 06 лютого 2010 12:46 (UTC)

Дякую, доповнив.

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 06 лютого 2010 20:46 (UTC)

Дякую!

Posted by: A-M (andriyfo)
Posted at: 17 березня 2010 18:36 (UTC)

чомусь не вантажаться посилання на ifolder=(

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 17 березня 2010 20:02 (UTC)

Сегодня вечером на одной из площадок московского хостинг-провайдера "Агава" прошел милицейский рейд, в результате которого были отключены все сервера "Агавы" на данной площадке (дата-центр "Голден Телекома" на ул. 2-й Энтузиастов, известный как "Компрессор"). Всего отключено около 100 серверов.

Как стало известно "Вебпланете", cотрудники органов пришли к хостеру с обыском в связи с жалобой на детскую порнографию, размещенную в обменнике iFolder.ru.

Posted by: A-M (andriyfo)
Posted at: 17 березня 2010 20:10 (UTC)

=(((((

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 20 березня 2010 07:08 (UTC)

ifolder відновив роботу

Posted by: ((Анонімно))
Posted at: 28 лютого 2011 05:02 (UTC)
Дуже пізнавально

спасибі за цікаву інформацію

Posted by: Едм (adzja)
Posted at: 08 серпня 2011 10:28 (UTC)
Васянович Г.П., Онищенко В.Д. Ноологія особистості. Льві

Васянович Г.П., Онищенко В.Д. Ноологія особистості. Львів, 2007.pdf

Джерело: http://lnpc.com.ua Свіжак, нещодавно виклали, єдина книга що там була.

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 15 серпня 2011 17:10 (UTC)
Re: Васянович Г.П., Онищенко В.Д. Ноологія особистості. Ль

Дякую!

Posted by: Гафийка (gafiyka)
Posted at: 27 листопада 2011 22:28 (UTC)

Жижек С. Метастази насолоди. Київ. 2000, формат - pdf.

Колись мені його надіслав шановний юзер r_2kh, мабуть, це він й відсканував.

Знайшла у вас Баландьє, якого давно шукала, і вирішила поділитись тим, що є. :)

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 14 квітня 2012 08:05 (UTC)

Чи не могли б Ви ще раз розмістити книжку? Посилання вже не працює.

Posted by: Гафийка (gafiyka)
Posted at: 16 квітня 2012 10:30 (UTC)

Звісно.
Ось посилання: http://ifolder.ru/29947595

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 23 квітня 2012 13:38 (UTC)

На жаль, архів містить лише 2 сторінки...

Posted by: Збочений заскок (cheesy152003)
Posted at: 27 листопада 2011 23:05 (UTC)

Сковороди вже нема:(

Posted by: Літера. Електронна бібліотека (litera_ua)
Posted at: 14 квітня 2012 07:30 (UTC)

Раптом це й досі актуально - http://ifolder.ru/29921108

Posted by: Збочений заскок (cheesy152003)
Posted at: 14 квітня 2012 09:59 (UTC)

дуже дякую! досі актуально!

19 Читати коментарі